Aktuality

Zobraziť: všetky | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Majster SR 6.3.2006
Na našej škole už vyše roka úspešne pracuje krúžok BOXU pod vedením trénera z BOXING CLUBU Galanta pána Miroslava Rusnáka. V tomto školskom roku dosiahli naši žiaci veľmi pekné úspechy. Na okresných majstrovstvách Galanta v kategórii mladší žiaci získal Jakub Kača 1.miesto a v kategórii starší žiaci sa stal Richard Sobrado Garcia finalistom majstrovstiev. Po okresných majstrovstvách nasledovali Majstrovstvá SR, kde žiak Jakub Kača v kategórii žiaci získal 1.miesto a Peter Sobrado Garcia v kategórii žiaci, získal 2. miesto. Aj touto cestou im srdečne blahoželáme!
  riaditeľ školy

LVVK 200612.2.2006
Žiaci siedmeho ročníka dnes opustili priestory našej školy a plní elánu a očakávania odišli na lyžiarsky kurz. V krásnom prostredí Strážovských vrchov na Fačkovskom sedle už piaty krát sa budú učiť lyžiarskemu umeniu .Ubytovaní budú v areáli Školy v prírode v dedinke Kĺačno. Škola každého z nich vybavila lyžiarskym výstrojom. V tomto roku sme zakúpili ďalšie karvingové lyže a lyžiarske topánky. Prajeme našim siedmakom pekné počasie, príjemnú lyžovačku a veľa pekných zážitkov a spomienok.

  riaditeľ školy

Učebňa hudobnej výchovy 10.2.2006
Toto je jedna zo špecializovaných učební našej základnej školy. Umožňuje pravidelnú, kvalitnú prípravu detí na hodinách hudobnej výchovy, ale niekoľkokrát týždenne ju na výuku teórie Hv a hry na hudobný nástroj využívajú aj pedagógovia Základnej umeleckej školy Sládkovičovo, ktorá má na našej škole svoju pobočku. Učebňa je vybavená niekoľkými klasickými i modernejšími hudobnými nástrojmi, hi-fi vežou, televízorom, gramofónom a fonotékou. Praktická je galéria slovenských i zahraničných skladateľov umiestnená po celej šírke steny. Pre skvalitnenenie ovzdušia v triede a zároveň na ochranu didaktických pomôcok pred prachom je nainštalovaná ekologická tabuľa.
 Mgr. Mária Pešková

Všetko najlepšie...29.1.2006

Krásne chvíľky strávené v rodine Bacigálových, bývalých kolegov z našej školy. Pani učiteľka Bacigálová oslávila 70 rokov. Aj touto cestou jej bývalí kolegovia želajú to najcennejšie, zdravie, radosť zo svojich detí, vnúčat a ešte veľa pokojných spoločných chvíľ so svojím manželom, pánom učiteľom Bacigálom.

  riaditeľ školy

Šťastná či nešťastná trinástka?25.1.2006

V piatok 13. 1. 2006 sa v Galante uskutočnilo 13. okresné kolo súťaže v prednese povesti „Šaliansky Maťko“. Základná škola v Pustých Úľanoch vyslala reprezentanta Maťka Mézeša, ktorý ako jediný chlapec vo svojej kategórii zažiaril medzi 13-imi dievčatami. Skončil na peknom 2. mieste.

 

Vianoce a my ...22.12.2005
“Fanfáry anjelov znejú, keď svetlo betlehemskej hviezdy jasnou žiarou zaplaví naše príbytky. Prežiari ľudské srdcia, preteplí milý úsmev, dobrým slovom pohladí.”
Dobrým slovom, krásnymi piesňami, dojímavým i vtipným literárno-hudobným pásmom a zaujímavým tancom sa učiteľom, správnym zamestnancom a žiakom našej školy prihovorili účinkujúci na vianočnom programe v posledný deň pred zimnými prázdninami. Všetky triedy od druhákov až po deviatakov prispeli svojou troškou do mlyna, aby vytvorili príjemnú atmosféru nadchádzajúcich sviatočných dní. Bohatý program bol krásnou bodkou za uplynulým rokom.
 Mgr. Mária Pešková

NAJKRAJŠIA VIANOČNÁ POHĽADNICA22.12.2005
Tento rok sa už na našej škole, v poradí po druhý krát, konala v predvianočnom čase od 1.12.2005 do 19.12.2005 súťaž spojená s tematikou Vianoc pod názvom ,,NAJKRAJŠIA VIANOČNÁ POHĽADNICA“. Deti sa do nej zapojili s nadšením, s cieľom získať jednu z cien akými boli: discman, puzzle, vianočné filmy na vhs, vianočné cd, publikácie s vianočnou tematikou, plyšové hračky, rôzne vianočné dekorácie atď. Vyhodnotenie tejto súťaže sa uskutočnilo na vianočnom programe dňa 22.12.2005, ktorým sa každý rok rozlúčime so starým rokom.
 Mgr. Michaela Hanáková

Tieto tradičné koláče...15.12.2005
Tieto tradičné koláče rozvoniavali dve štvrtkové adventné popoludnia v kuchynke základnej školy. Decká sa už dlhšiu dobu tešili, kedy ukážu svoju šikovnosť alebo sa podučia v činnosti, ktorú zatiaľ doma sami nerobili. Pani triedna učiteľka na stôl prichystala doma vypracované cesto, olej, múku, formičky. Cesto vyvaľkala na primeranú hrúbku a my sme sa mohli pustiť do roboty. Vykrajovali sme, ukladali na plech, olejovali a o chvíľu už z rúry vyťahovali prvé dobroty. Prvé sa nám síce trocha pripiekli, ale ostatné už boli super. Lahodné vôňa sa šírila po celej budove a dotiahla aj zopár učiteľov, ktorých sme ochotne ponúkli.
K pečeniu patrí aj dobrá zábava. Pri CD Franka Sinatru, ktoré navodilo vianočnú atmosféru, sme si po dobrej práci zatancovali
Ďakujeme pani učiteľke, že nám aj takto umožnila utužovať triedny kolektív. Chceli by sme si takúto akciu ešte zopakovať.
Dana Ivanišová, Nicole Lipková 6.A
 Mgr. Mária Pešková

Mikuláš na našej škole 6.12.2005

6. decembra 2005 Mikuláš v sprievode roztopašného čerta navštívil deti našej školy, s plným košíkom sladkostí obišiel všetky triedy. Žiaci počnúc najmenšími až po najstarších ho vítali pesničkami, básničkami a peknými vinšmi. Mikuláš veru musel čerta i vyhrešiť, lebo jeho „čertoviny“ vyľakali malých žiakov. Deti však sľúbili, že budú poslušné a tak ich Mikuláš ubezpečil, že sa nemusia ničoho obávať. Toto pekné podujatie pripravila škola v spolupráci s rodičmi.

 Mgr. Viera Vrbovská

Nedeľa na škole16.10.2005
Jesenný deň 16.10.2005

V jedno krásne nedeľné popoludnie sa prváci a štvrtáci našej školy rozhodli, že spolu strávia niekoľko príjemných chvíľ na školskom dvore. Priviedli aj svojich rodičov a ako jedna veľká rodina spolu tvorivo pracovali. Z jesenných plodov (gaštany, žalude, tekvice) vyrobili krásne figúrky a skrášlili nimi školský dvor i budovu. Potom štvrtáci všetkým predviedli svoje projekty a zahrali divadlo. Keďže krásne svietilo slniečko, aj športové hry si v tento deň našli svoje miestečko. Niektorí oteckovia si ochotne zahrali futbal so štvrtákmi, prváci sa zasa zabavili pri skokoch v mechu či pri hádzaní gaštanmi. Po občerstvení boli všetky deti odmenené tekvicovou medailou, zaspievali si a s úsmevom na tvárach a príjemnými zážitkami sa spokojne pobrali domov.

 

Plavecký výcvik14.10.2005
V dňoch 11.- 14.10. 2005 sa žiaci šiestych ročníkov zúčastnili PV v peknom prostredí plavárne Duslo-Šaľa.Výcviku sa zúčastnilo 32 žiakov. Rozdelení boli do troch skupín, 19 plavcov a 13 neplavcov.
Plavci sa zdokonaľovali v plaveckom spôsobe prsia a kraul. U neplavcov sme sa počas výcviku snažili odbúrať strach z hlbokej vody, naučili sa plaveckému spôsobu prsia. Žiakom sme zdôrazňovali zdravotný význam plávania. Výcvik bol ukončený pretekmi, ktorého sa zúčastnili všetci účastníci kurzu.
 Mgr. Katarína Šmahelová

Meteorologické merania na našej škole.5.10.2005
Žiaci našej školy pod vedením ich riaditeľa – lektora pre výskum zavedenia DCP senzorov do vyučovacieho procesu, začali s ich praktickým využitím. Jedná sa o senzory, pripojené na RCX kocku /firmy LEGO/, ktorá zabezpečuje ukladanie nameraných hodnôt zo senzorov a následne ich bezdrôtový prenos do PC. Žiaci namerané a graficky spracované údaje na vyučovacích hodinách vyhodnocujú, čím sa učia o vzájomných vzťahoch a závislostiach medzi meranými veličinami.
  riaditeľ školy

Kto je víťaz?30.9.2005
Hneď v prvom mesiaci tohto školského roka sa žiaci 6.A rozhodli usporiadať stolnotenisový turnaj, v ktorom sa rozhodlo, kto je v tejto triede najlepší stolný tenista a najlepšia stolná tenistka. Po vyraďovacích zápasoch nastúpili proti sebe vo finále vyžrebované 2 dvojice chlapcov a 2 dvojice dievčat. Na deťoch bolo vidno, ako na sebe doma pracovali, trénovali, aby do finále nastúpili riadne pripravení.. Za búrlivého skandovania si prvenstvo z radov chlapcov vybojoval Andrej Hollosy a z radov dievčat Zuzana Molnárová.
A kto je víťaz? Všetky deti, ktoré bojovali a vložili do zápasu celé svoje športové srdce.
 Mgr. Mária Pešková

Super sobota!24.9.2005
24.septembra členovia turistického krúžku našej školy uskutočnili prvú túru v tomto školskom roku na vrch Sandberg a cez Devínsku Kobylu pokračovali na hrad Devín. Príjemnú túru, krásny výhľad na sútok rieky Moravy a Dunaja umocnil zaujímavý výklad sprievodkyne hradu Devín. Okrem týchto krásnych chvíľ bola pre niektorých žiakov zážitkom aj cesta vlakom, lebo na ňom sa viezli prvýkrát.
 Mgr. Terézia Boreková

SHMÚ Bratislava23.9.2005
23. septembra žiaci 8. ročníka sa zúčastnili na exkurzii v SHMÚ Bratislave, kde sa podrobnejšie oboznámili skúmaním počasia a všetko, čo s tým súvisí, monitorovaním čistoty ovzdušia a hydrológiou. Táto exkurzia bola spojená s návštevou Slovenského národného múzea, kde sa v tomto čase koná výstava Tajomná Indonézia – Tamtamy času - Slávne expedície 20. storočia, mapujúca dosiaľ nepreskúmané tajomné zákutia ostrova Nová Guinea. Deti nakoniec deň zavŕšili filmovým predstavením v Multikine Metropolis.
 Ing. Marta Roštáková

|<<  <  ...  56  57  58  59  60  61  62  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]