Aktuality

Zobraziť: všetky | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Aj takto vyzerá prezenčné a dištančné vyučovanie na našej škole.18.11.2020
Žiaci, ktorí nemajú možnosť sa doma pripojiť na internet, majú možnosť prísť do školy a v triede výpočtovej techniky sa pripojiť v Teame k svojim spolužiakom. Učitelia, ktorí pri svojom výklade využívajú demonštračné pokusy sa spájajú so svojimi žiakmi zo špecializovaných učební. Žiaci doma na svojom monitore súčasne vidia priebeh pokusu, počujú výklad učiteľa a môžu vstupovať do výkladu. Vidia jeho náčrtky, poznámky, ktoré píše vo Whiteboarde alebo WorkSpace na interaktívnu tabuľu alebo veľkoplošný displej.

FOTO –Aj takto vyučujeme dištančne
  riaditeľ školy

Pramienok č.14.11.2020
Vážení rodičia, milí žiaci!

Prinášame vám prvé elektronické číslo nášho školského časopisu Pramienok. Obsahuje vlastnú tvorbu našich žiakov. V prvom čísle si môžete prečítať milé príbehy o tom, čo zažili naši žiaci počas posledných letných prázdnin, ktoré boli kvôli pandémii koronavírusu iné ako tie predchádzajúce. Žiaci môžu vytvárať príspevky z rôznych oblastí, môžu písať o tom, čo zažili, čo ich zaujíma, čomu sa venujú vo voľnom čase... Tešíme sa na ďalšie príspevky našich žiakov a veríme, že si nový elektronický časopis obľúbite.

Prvé číslo elektronického časopisu našej školy Pramienok č.1 si môžete prezrieť na stránke:

ePramienok č.1

Prajeme vám príjemné čítanie!

Mgr. Katarína Mittermayerová

 Mgr. Katarína Mittermayerová

COVID - 1931.10.2020
Boj o zastavenie epidémie COVID-19 je v prvom rade o veľkej disciplíne a uvedomelosti, Rúška, časté umývanie si rúk, rozostupy. Na našej skole uskutočňujeme dezinfekciu priestorov a čiastkovú dezinfekciu viackrát denne .Veľkú dezinfekciu uskutočňuje pán školník počas víkendu.. (vid. FOTO - Dezinfekcia).

FOTO –Dezinfekcia
  riaditeľ školy

Kamene18.10.2020
Na začiatku školského roka boli žiaci výtvarného odboru ZUŠ postavení pred veľkú výzvu. Na školskom dvore na nich totiž čakali prázdne betónové bloky, ktoré tam sivé stoja už roky. Úlohou žiakov bolo najprv navrhnúť dizajn týchto blokov a následne namaľovať bloky podľa vybraných návrhov. Žiaci dostali zadanie, podľa ktorého robili návrhy na vopred vytlačené plániky znázorňujúce prázdne bloky z viacerých pohľadov. Mali využiť len jednoduché geometrické tvary (kruh, polkruh, trojuholník, štvorec, obdĺžnik...) a usporiadať ich do zaujímavej kompozície s využitím troch ľubovoľných farieb skombinovaných s bielou a čiernou. Na vytvorenie návrhov mali žiaci dva týždne a po ich dokončení sme sa pustili do samotnej realizácie – maľovania návrhov na bloky. Táto fáza bola síce náročná, ale žiaci to zvládli výborne a výsledok stojí za to. Všetkých osem kamenných blokov je namaľovaných a na ich vrchnú časť bude pripevnená drevená doska, aby sa mohli využívať ako lavičky na našom školskom dvore.

FOTO –Kamene
 Mgr. Kristína Bokorová

Privítanie prvákov5.9.2020
Školský rok 2020/21 sa začal slávnostným privítaním prváčikov, ktorí prišli v sprievode svojich rodičov. Na ich tváričkách bolo vidieť, že sú už na školu a nových spolužiakov veľmi zvedaví. Pán riaditeľ im poprial pevné zdravie, veľa síl a chuť učiť sa nové veci. Pani učiteľky sa už tiež tešili na svojich žiačikov, ktorým budú po celý rok nápomocné. Veľmi si prajeme, aby sme tento rok dotiahli do zdarného konca bez výraznejších obmedzení vzhľadom k situácii spojenej s COVID -19. Pevne veríme, že rešpektovanie nariadení, tolerancia, trpezlivosť a pozitívne myslenie nám umožnia spolu zvládnuť aj tento školský rok!


FOTO –Prvý deň v škole
 Mgr. Zuzana Guldanová

|<<  <  1  2  

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]