Funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách

Nadstavba základného vzdelávania v oblasti IKT:

  • inovácie vyučovania s podporou IKT na predmetovej a medzipredmetovej úrovni
  • využívanie multimédií, dostupného softvéru a edukačných programov
  • možnosti internetu a elektronickej komunikácie v procese vyučovania
  • možnosti e-learningu v celoživotnom vzdelávaní

Úvodné informácie o FIT
Pozvánka na školenie (.doc)
Návratka (.doc)
Priradené školy

Kurzy u nás

Kurz FIT 177
Kurz FIT 397
Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]