Informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní

Na našej škole prebieha kurz Informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní, ktorý sa koná pod hlavičkou Metodicko-pedagogického centra, Tomášikova 4, Bratislava.

Cieľom je zvládnuť využívanie počítača vo vyučovaní, prácu so softvérovým balíkom distribuovaným Infovekom, pomoc počítača pri administratívnych prácach učiteľa, komunikácie pomocou počítača a čerpanie informácií z externých databáz.
Výdavky spojené s kurzom hradí Metodicko-pedagogické centrum Bratislava a ZŠ Pusté Úľany. Stravné a cestovné hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník z vlastných prostriedkov.

Prehľad modulov:

  • Základy práce s PC.
  • Práca s PC a jeho perifériami.
  • MS Word I.
  • MS Excel I.
  • Práca s Internetom.
  • Práca s softverovým balíkom distribuovaným Infovekom.
  • Tvorba prezentácií.
  • Využitie Internetu vo vzdelávaní.
  • Využitie multimédií vo vzdelávaní.
  • Tvorba a spracovanie webových stránok.

Ukončené kurzy:

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]