Aktuality

Zobraziť: všetky | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

OD MARTINA DO TROCH KRÁĽOV7.1.2020
Žiaci IV. B triedy na záver kalendárneho roka pozvali svojich spolužiakov na prvom stupni na vystúpenie, dramatizáciu, rozprávanie o zvykoch a tradíciách spojených s Adventom a Vianocami na Slovensku. Využili vedomosti získané na hodinách literatúry, vlastivedy slovenského jazyka aj hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy. Informácie osvojené na vyučovacích predmetoch v spolupráci s triednou učiteľkou zdramatizovali a vytvorili tak pekné vianočné pásmo, ktoré ocenili spolužiaci ostatných ročníkov potleskom.
V triedach pri sviatočne pripravených stoloch pokračovali vo vianočnej nálade. Dobroty prinesené z domu potešili naše maškrtné jazýčky. Vôňa medovníčkov, orieškov, medu rozvoniavala široko ďaleko. Nezabudli sme ani na malú pozornosť pre svojho kamaráta. Malý darček, milé slovo, úprimný úsmev a radosť obdarovaného boli znakom , že Vianoce sú za dverami.
Tak šťastné a veselé...
...a šťastný nový rok!

FOTO – Od Martina...
 PaedDr. Jana Strnádelová

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok7.1.2020
Projekt, ktorého autorkou je pani Jana Galková zaujal aj žiakov a učiteľov na našej základnej škole. Myšlienkou projektu je potešiť ľudí žijúcich v domovoch dôchodcov. Na hodinách výtvarnej výchovy a tiež v školskom klube sa žiaci na prvom stupni pustili do vyzdobovania krabíc. Pekne vianočne obalené krabice čakali, čím ich naplníme. Naši žiaci majú úžasných rodičov, a tak sa krabice rýchlo naplnili malými drobnosťami, ktoré potešili ľudí v zariadení pre seniorov Svätá Terézia v Jánovciach. Postarali sme sa aj o pekný kultúrny program. Pásmo „OD Martina PO TROCH KRÁĽOV“ zahrali žiaci IV.B. triedy s radosťou a láskou. Po predstavení sa rozhovorili s obyvateľmi zariadenia o bežných starostiach a radostiach každodenného života. Dúfame, že táto prvá návšteva nebola posledná a že sa do zariadenia čoskoro vrátime s novým programom.

FOTO – Koľko lásky ...
 PaedDr. Jana Strnádelová

Drôtikovanie7.1.2020
Predmet vlastiveda v štvrtom ročníku ponúka žiakom spoznávať svoju krajinu, jej prírodu, kultúrne pamiatky, povesti, známe osobnosti. Získavajú vedomosti o povolaniach a remeslách, s ktorými sa dnes už bežne nestretávajú. Medzi takéto zaujímavé určite patrí aj drotárstvo. Žiaci v IV.B triede si vyskúšali umenie drôtikovania svojimi vlastnými rukami. Pani Ingrid Vajdová s dcérou Viktóriou sa drôtikovaniu začali venovať len nedávno. Chuť tvoriť a vytvárať ozdobné predmety je veľká. V čase vianočnom nás tomuto remeslu priučili a výsledky nášho snaženia všetkých potešili. Zhodli sme sa, že práca s drôtom je pekná, no veľmi namáhavá, vyžaduje si nadšenie, tvorivosť, no predovšetkým trpezlivosť.

FOTO – Drôtikovať
 PaedDr. Jana Strnádelová

Škola spolužitia7.1.2020
V novembri sme počas triednickej hodiny prijali návrh zapojiť sa do projektu „Škola spolužitia“, ktorý je zameraný na spoznávanie seba, svojich daností a ľudí v okolí (spolužiakov), objavovanie ich darov, dobrých vlastností a prijatie každého takého, akým je. Cieľom je predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu a xenofóbie prostredníctvom tvorivej práce s deťmi.
Deti na hodine zistili, aký poklad sú práve ony samy, čo všetko si vážia na nich spolužiaci. Veľmi objavné pre niektorých bolo poznanie, že spolužiaci na nich vidia dobré vlastnosti, ktoré si ony neuvedomujú. Napísať, čo si na sebe najviac cením, bolo spočiatku náročné. Nakoniec sa aj táto aktivita podarila a lupienky kvetu na tabuli pribúdali, až nakoniec rozkvitol kvet v plnej kráse aj napriek napísaným odlišnostiam od iných spolužiakov. Žiaci boli počas hodiny k sebe všímaví a pozorní, pretože to je spôsob vzájomného správania sa, ktorý nás Škola spolužitia učí a chce naučiť, aby sme boli šťastní a veselí.

FOTO – Škola spolužitia
 PaedDr. Jana Strnádelová

Vianoce 20197.1.2020
Vianočný program na záver kalendárneho roka 2019

FOTO – Vianoce 2019

Stužkovanie 2019 ... deviatakov 26.12.2019
December - každý je plný v očakávaní Vianoc. Aj žiaci našej školy. O to viacej, že s príchodom vianočných sviatkov sa žiaci tešia na večierky a deviatakov čaká stužkovanie. Je to akcia, kedy žiakom p. raditeľ pripne oranžové stužky, ktorými sa môžu hrdiť len žiaci ZŠ v Pustých Úľanoch.

Oranžové stužky sú symbolom prvého vážneho rozhodovania v živote - výberu stredných škôl. Zároveň ich zaväzuje k zodpovednosti voči rodičom, učiteĺom, ale i voči sebe. Veríme, že nás nesklamú.

FOTO – Stužkovanie

Chémia24.12.2019
Na hodinách chémie!

FOTO – Chémia
 Ing. Marta Roštáková

Exkurzia v Energolande – Mochovce24.12.2019
Dňa 29.11.2019 žiaci 9. ročníka sa vybrali na exkurziu do Mochoviec. Navštívili najmodernejšie interaktívne zábavno-vzdelávacie informačné centrum Energoland. Nachádza sa tu viac ako tridsať objektov, aplikácií a interaktívnych expozícií. Spojenie vzdelávania a zábavy ponúka informácie o energii, o výrobe elektriny, o globálnom otepľovaní a o uhlíkovej záťaži. Okrem toho sa žiaci dozvedeli o energetickom mixe, dispečingu elektrickej siete alebo o žiarení okolo nás. Zaujímavosťou je 3D kino s vlastným filmom Odysea energie, model bezemisnej motorky, interaktívna LED podlaha alebo termálne zrkadlo. Žiaci si z tejto zaujímavej exkurzie zobrali veľa pekných zážitkov.

FOTO – Mochovce
 Ing. Marta Roštáková

Vianočné trhy23.12.2019
V sobotu, 7. decembra, to v Kultúrnom dome v Pustých Úľanoch rozvoniavalo vianočnou atmosférou. Zišli sa tu šikovní ľudia s dobrou náladou a svojimi výrobkami, aby potešili ostatných.
Aj naša základná škola sa zapojila do tejto aktivity s originálnymi výtvormi žiakov, ktorí ich pilne pripravovali so svojimi pani učiteľkami a vychovávateľkami. Žiaci keramickej dielne si pre nás vymodelovali množstvo krásnych darčekov. Tvorivé dielničky mali na starosti zase žiaci výtvarného odboru ZUŠ, ktorí spolu s deťmi vyrábali vianočné pohľadnice.

FOTO – Vianočné trhy
 Mgr. Kristína Bokorová

Záchranári23.12.2019
Tento rok sa naši výtvarníci znova zapojili do výtvarnej súťaže Ochranárik tiesňového volania čísla 112, ktorú vyhlasuje Okresný úrad v Galante. Cieľom tejto súťaže je, aby sa žiaci čo najviac oboznámili s integrovaným záchranným systémom a so všetkými jeho zložkami.
Aj v tejto súťaži sa nám podaril úspech! Žiačka 8.A triedy, Viktória Bacigálová, sa umiestnila na krásnom 2. mieste vo svojej vekovej kategórii. Jej práca tak postupuje do celoslovenského kola.
Tešíme sa a víťazke srdečne blahoželáme!

FOTO – Záchranári
 Mgr. Kristína Bokorová

Vianočná pohľadnica14.12.2019
Do 16. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica, ktorú vyhlasuje a realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne poslalo tento rok svoje práce viac ako 2 200 detí z 250 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska a Srbska.
Talentovaní žiaci našej školy pilne pracovali na návrhoch a tak sme sa do súťaže zapojili i my.
Odoslaných bolo okolo 20 návrhov žiakov ZŠ aj žiakov ZUŠ v Pustých Úľanoch a oplatilo sa!
Ninka Koňušiaková zo 6.A triedy sa umiestnila na 3. mieste vo svojej vekovej kategórii.
Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme príjemný výherný trojdňový pobyt v Dolnom Kubíne spojený s vyhodnotením a odovzdávaním cien.

FOTO – Vianočná pohľadnica
 Mgr. Kristína Bokorová

Nechce sa im odtiaľ odísť... 14.12.2019
Aj v tomto školskom roku si rozširujú naši žiaci svoje poznatky v školskej dielni. Vedomosti a praktické zručnosti si žiaci osvojujú pri rôznych odborných činnostiach. Vybavenie odbornej učebne bolo v tomto školskom roku rozšírené o stavebnice Merkúr a tavné pištole. Radosť a zanietenosť detí pri práci v dielni je veľká.

FOTO – Dielňa
 Ing. Peter Michálek

Na svätého Mikuláša...14.12.2019
„ Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa.“ Takéto a mnohé iné nápisy a krásne maľby na tabuliach pripomenuli, že dnes slávime Sviatok sv. Mikuláša. Deti najmä na 1. stupni netrpezlivo očakávali jeho návštevu. A Mikuláš naozaj prišiel. Navštívil triedy, vypočul si krásne básne a piesne, ktoré si pre neho deti pripravili. Za krátky program im anjeliky rozdali sladkú odmenu. Deti sľúbili Mikulášovi, že sa budú slušne správať, pripravovať sa do školy a v žiackych knižkách budú samé výborné známky. Rozlúčili sa s Mikulášom, ktorý musí ísť aj do ostatných škôl a tešia sa na jeho ďalšiu návštevu.

FOTO – Mikuláš
  riaditeľ školy

Šaliansky Maťko14.12.2019
Každoročne organizuje Dom Matice slovenskej v Galante okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti s názvom Šaliansky Maťko. Dňa 5.12.2019 našu školu na tejto súťaži v II. kategórii reprezentoval žiak 5.B triedy, Martin Matejdes. V prednese slovenskej povesti sa umiestnil na skvelom 2. mieste.
Srdečne blahoželáme!

FOTO – Šaliansky Maťko
 Mgr. Martina Zigová

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry10.12.2019
27.11. 2019 bol dňom konania okresného kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry na ZŠ Gejzu Dusíka v Galante. Po náročnej príprave sa doň z našej školy prebojoval žiak 9.ročníka Lukáš Bolek. Ako každý rok, aj tento 12.ročník spočíval v riešení testových otázok, transformácii textu a rečníckom prejave na zadanú tému.
V konkurencii víťazov základných škôl Okresu Galanta získal náš žiak 1.miesto s postupom do krajského kola.
Srdečne blahoželáme!
 Mgr. Mária Pešková

|<<  <  ...  2  3  4  5  6  7  8  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]