Aktuality

Zobraziť: všetky | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Súťaž civilnej ochrany2004/2005
V peknom prostredí Šaštín-Stráže sa 28. septembra 2004 uskutočnilo krajské kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Naše družstvo v zložení Lenka Bednáriková, Petra Tóthová, Jozef Sopkuliak a Matej Mézeš obsadilo 6. miesto.
Ing.P.Michálek

24 hodín na škole2003/2004
Na konci júna prežili naši piataci zaujímavý večer. Pri západe slnka pretekali v rôznych súťažiach, potom si spoločne posadali k ohňu a svoje hladné brušká zasýtili voňavými špekáčikmi. Až do neskorého večera si rozprávali rôzne strašidelné príhody, po ktorých niektoré smelé dievčatá zložili skúšku odvahy "Neboj sa tmy". Unavení, no spokojní sa nakoniec všetci pobrali spať do školskej telocvične.

Naši futbalisti postupujú !!!2003/2004
Žiacke družstvo ŠK Pusté Úľany , pod vedením trénera Milana Baláža, potvrdilo svoje kvality, keď aj v poslednom majstrovskom zápase tejto sezóny zvíťazilo nad mladým kolektívom zo Šintavy 16 : 0. Blahoželáme nášmu družstvu k postupu do I. okresnej triedy žiackej súťaže.

Škoda, že až tak neskoro2003/2004
Na záver svojho štúdia na našej škole, traja deviataci Ľubomír Držka - vedúci kapely, Peter Hanko a Dominik Pešta , spevák Boris Hinca - šiestak a ich technik Michal Otruba - ôsmak, sa osmelili a so svojou kapelou " OROSENÁ OZVENA " vystúpili pred žiakmi našej školy a prezentovali sa svojím citom a vzťahom k hudbe.

Akadémia 20042003/2004
"Stále sa niečo začína, každý deň sa niečo končí". Týmito slovami sa po úvodných slovách pána riaditeľa školy prihovorili konferencieri Bronka Strnádelová a Matej Mézeš všetkým prítomným v nedeľné popoludnie dňa 13.6. 2004 na žiackej akadémii. Neúnavné ruky správnych zamestnancov, ochota a svedomitosť pedagógov, no najmä šikovnosť a talent našich žiakov pripravili už tradičnú pestrú zmes takmer 40 čísel hovoreného slova, tancov, piesní a scénok.
Bolo síce pochmúrne počasie a trochu sa schladilo, ale nič nebránilo tomu, aby všetkým účinkujúcim a organizátorom svietilo na tvárach slniečko.
Posledný blok programu bol venovaný žiakom deviateho ročníka. Prekonali svoju hanblivosť, strach i pohodlnosť a predviedli sa spoločnou piesňou, tancom a sólovým prejavom. Za odmenu im zaspievali triedni učitelia.
6. ročník žiackej akadémie sa naozaj vydaril, dovidenia na žiackej akadémii 2005

Hollého pamätník 20042003/2004
Žiačka 9. ročníka " Katarína Holčíková získala už viacero cenných víťazstiev. Jej posledným na pôde našej školy je 2. miesto v krajskom kole umeleckého prednesu prózy v III. kategórii. Súťaž sa konala 9. júna v Trnave.
Blahoželáme!

Vieme aj pomáhať druhému2003/2004
Dňa 4.6.04 sa uskutočnil v Galante VIII. ročník okresného kola súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Súťaže sa zúčastnilo 17 družstiev a z náročnej trate sa naše štvorčlenné družstvo vrátilo so striebrom. Súťažilo sa okrem iného v požiarnej ochrane, v streľbe, v topografii, v zdravotníckej príprave. Naši strieborní sú: Katka Fábriová, Veronika Veselovská, Peter Deák a Jozef Sopkuliak
Blahoželáme!

MDD - Deň olympizmu - 1.6.20042003/2004
Deň detí sa na našej škole nesie pravidelne v duchu olympizmu. Učitelia pripravia každoročne zaujímavé športové disciplíny ako: streľba zo vzduchovky, vytrvalostný beh, výtvarná súťaž so športovou tematikou, vedomostný test, skok do diaľky, skok z miesta, preťahovanie lanom, turnaj vo vybíjanej, futbale. Tento rok sme športové zápolenia v duchu fair play rozšírili o šachový turnaj, turnajom v pozemnom hokeji a spestrili počítačovou hrou Counter - strike. Všetky tieto aktivity sú zarámované slávnostným otvorením, olympijskou zvučkou, púšťaním holubov i zapaľovaním ohňa, na záver zasa vyhodnotením najlepších výkonov, ale i pripomenutím, že vyhrali všetci tí, ktorí prekonali svoju pohodlnosť a s chuťou si zašportovali.

Medzinárodná súťaž - LegoDacta2003/2004
20. - 22. mája sa konal 9. ročník Medzinárodnej súťaže v programovaní modelov LegoDacta 2004 v Banskej Bystrici. Po postupe z regionálnych kôl, našu školu veľmi úspešne reprezentovali dvaja žiaci Peter Deák a Jakub Kolárik. V súťaži programovanie modelov LegoDacta získali druhé miesto s projektom Meteorologická sonda a Upratovačka v domácnosti a v súťaži RoboCup2004 v projekte Záchranár taktiež druhé miesto.
Gratulujeme!

Jablko - Citrón2003/2004
12.mája 2004 sa naši štvrtáci s pani učiteľkou zúčastnili dopravno - preventívnej akcii jablko - citrón. Uvedená akcia je zameraná na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Akciu organizačne zabezpečuje Generali Poisťovňa a.s. a príslušníci dopravnej polície. Táto akcia výchovne pôsobí na deti ale pritom i deti vychovávajú samotných vodičov.

Srdečne ďakujeme organizátorom akcie!

Škola v prírode2003/2004
Od 03.05.2004 do 08.05.2004 sa naši druháci, tretiaci a štvrtáci učia a rekreujú v krásnom prostredí v okolí Chtelnice v zariadení SORIKO Chtelnica.
Poprajme im veľa slnečných dní, aby utužili svoje zdravie a vrátili sa domov plní pozitívnej energie a prekrásných dojmov.

Naši futbalisti2003/2004
Futbalový výber našej školy úspešne reprezentoval našu školu na futbalovom turnaji štyroch ZŠ v Sládkovičove a obsadili druhé miesto.
Výsledky vzájomných zápasov:
Abrahám - Pusté Úľany 0 : 5
Veľké Úľany - Pusté Úľany 0 : 4
Sládkovičovo - Pusté Úľany 3 : 1
Gratulujeme!

Programovanie v Baltíku2003/2004
V apríli sa konala na Slovensku súťaž v programovaní pod názvom "Veľká noc s Baltíkom 2004". Vyhodnotené a ocenené boli najkrajšie programy s veľkonočnou tematikou. Súťaže sa zúčastnilo 48 tímov zo Slovenska. Našu školu reprezentoval Norbert Michálek z 2.ročníka a získal svojím programom " Oblievačka" tretie miesto.
Gratulujeme!

Už sedem rokov2003/2004
V marci vychádza ďalšie číslo školského časopisu Pramienok. Tento občasník vznikol pred 7 rokmi pod vedením Mgr. Márie Peškovej v spolupráci so šikovnými a ochotnými deťmi - členmi redakčnej rady. Pramienok si našiel svoju cestu životom informáciami o škole, zaujímavých obyvateľoch obcí, aktivite na škole, jej úspechoch, ale hlavne prezentáciou literárnych prác žiakov. Popularitu medzi deťmi si v poslednej dobe udržiava aj možnosťou zlosovania časopisu a zaujímavej výhry.

Chemická olympiáda2003/2004
16. marca 2004 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády pre 9. ročník ZŠ. Našu školu reprezentovala Katarína Holčíková , ktorá bola úspešnou riešiteľkou kola.

Gratulujeme!

|<<  <  ...  69  70  71  72  73  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]