Aktuality

Zobraziť: všetky | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Aj to sa nám veľmi páčilo22.4.2005
V mesiaci apríli rozozvučali múry našej školy tóny tradičných i netradičných ľudových hudobných nástrojov. Až z ďalekej Očovej, rodiska veľkej ozdoby Uhorska Mateja Bela, k nám zavítal p. Budinský , aby nám pripomenul zručnosť a talent nás Slovákov. Drumbľa, píšťala, gajdy, harmonika, ale i obyčajná rúra od vysávača vykúzlili v jeho rukách krásu, rozhýbali naše nôžky.
Ďakujeme za pekný umelecký zážitok.
Mgr.M.Pešková

Vybíjaná22.4.2005
Dňa 15. 4. 2005 sme sa so žiakmi 4. ročníka zúčastnili na miestnom kole vo vybíjanej v Sládkovičove, kde sme sa umiestnili na 1. mieste. Postúpili sme na okresné kolo, ktoré sa konalo 21. 4. 2005 v Galante v ZŠ G. Dusíka, kde sme sa umiestnili na peknom 2. mieste.
Mgr.M. Chovancová

Celoslovenské finále súťaže v programovaní Baltík 200517.4.2005
V dňoch 7. až 9. 4. 2005 sa uskutočnilo na ZŠ Sokolíkova v Bratislave celoslovenské finále súťaže v programovaní Baltík 2005. Cieľom celoslovenského finále bolo nielen umožniť deťom porovnať svoje schopnosti, ale aj umožniť učiteľom i žiakom venujúcim sa programovaniu v Baltíkovi, aby sa spoznali, vymenili si svoje skúsenosti a našli perspektívne možnosti rozvoja a spolupráce. Naša škola mala zastúpenie v oboch kategóriách a staršie družstvo obsadilo pekné 15. miesto na Slovensku. Naši zástupcovia boli Ján Sloboda 7.roč.,Michal Krištof 6.roč., Daniel Michálek 3.roč., Norbert Michálek 3.roč.
Blahoželáme.
Ing.P.Michálek

Na bicykli nielen za tigrami16.4.2005
Dňa 16. 4. 2005 sme sa v rámci turistického krúžku zúčastnili cyklotúry do Kostolnej pri Senci, kde sme navštívili Oázu sibírskeho tigra. Najstaršie tigre svojou veľkosťou vzbudzovali rešpekt a tvárili sa dôležito. Zato polročné mláďatá boli hravé a veselé. Cestou späť sme sa zastavili na letisku v Kráľovej pri Senci. Potom sme si prezreli krásne úle na Včelárskej paseke a odtiaľ sme sa vrátili cez Lúčny Dvor domov. O tom, že sme sa cítili výborne, svedčia aj naše fotografie... T. Boreková, K. Horecká

Celoslovenská súťaž BiO - kat. C9.4.2005
Lenka Kollárová, žiačka 9.B triedy, po svojom minuloročnom úspechu na celoslovenskom kole biologickej olympiády s projektom „Význam chovu králika domáceho“ nezaspala na vavrínoch a v tomto školskom roku dokázala svoje kvality. Postúpila z prvého miesta v kraji na celoslovenské kolo v BiO s projektom „Pestovanie hlivy ustricovej“. Súťaž sa konala v Košiciach, v dňoch 7. a 8.apríla.
Lenka sa umiestnila na treťom mieste a celá škole jej blahoželá. !!!
Mgr.K.Šmahelová

Literárno-hudobné pásmo6.4.2005
Býva dobrým zvykom na našej škole umožniť žiakom kultúrne vyžitie, rozvíjať ich cit pre umenie formou výchovných koncertov, zameraných na hudobné umenie. 1. apríla je síce neoficiálny Deň bláznov, ale my sme sa ho rozhodli využiť na sprostredkovanie hovoreného slova, interpretácie umeleckých textov, ale i na zopakovanie literárnoteoretických pojmov prostredníctvom literárno-hudobného pásma. S ním za nami prišli účinkujúci z Bratislavy, PhDr. Martin Kubečka – odborný výklad a hudobný sprievod, a Igor Čillík – herec Novej scény.

Žiakom I. stupňa a 5. ročníka sa predstavili pásmom LETOM ROZPRÁVKOVÝM SVETOM. Pre II. stupeň mali pripravené LITERÁRNE ŽÁNRE V ZRKADLE DEJÍN.

SuperStar na našej škole6.4.2005
V apríli si naši žiaci sami zorganizovali hudobnú súťaž s názvom „ Naša škola hľadá Superstar“.
Po úspešnom výbere moderátora, prišlo na rad prvé vyraďovacie kolo vlastnej súťaže. Niekoľko talentov si vyskúšalo svoj hlas nielen pred spolužiakmi, ale aj pred digitálnou kamerou. V nasledujúce dni sa uskutoční hlasovanie za podpory mutimediálnej videoprojekcie. Žiaci sami rozhodnú o piatich finalistoch, ktorí sa stretnú v tejto súťaži. A hodnotná cena čaká nielen pre víťaza, ale aj pre hlasujúceho.
Ing.P.Michálek

Výtvarná súťaž detí a mládeže ,,ŠKODLIVOSŤ FAJČENIA“30.3.2005
Žiaci našej školy sa zúčastnili výtvarnej súťaže pod názvom ,,ŠKODLIVOSŤ FAJČENIA“. Súťaž organizovalo Galantské osvetové stredisko. Trvala od septembra a jej uzávierka bola 22. októbra 2004. Cieľom tejto súťaže bolo podnietiť žiakov a študentov k výtvarnému prejavu, ale najmä vzbudiť u žiakov kladný a aktívny postoj k problematike škodlivosti fajčenia. Na našej škole sa do nej zapojili žiaci II. stupňa a súťažili v 3. kategórii. Umiestnili sa na 1. a 2. mieste v okresnom kole.
  • 1.miesto získali žiačky 8.B triedy: Iveta Karnišová a Petra Grochalová
  • 2. miesto získala žiačka 9.A triedy: Jana Ivanišová

Mgr.M.Chovancová

Rozširujeme svoje obzory11.3.2005
V rámci poznávania nášho regiónu sme 11. marca 2005 navštívili mesto Hlohovec. V zostve: p. riaditeľ O. Borek, triedni učitelia K. Horecká, K. Rošták a 38 žiakov 6.A a 6.B, sme sa v tamojšej Hvezdárni dozvedeli veľa hodnotných a zaujímavých vedomostí o vesmíre. Naša cesta viedla ďalej do Trnavy. V obchodnom komplexe Max sme si pozreli animovaný film Príbeh žraloka a kúpili drobné darčeky pre najbližších. Splou sme prežili krásny deň.

Celoslovenský projekt "Fullova ruža"6.3.2005
Tento rok sme sa už po tretíkrát zúčastnili celoslovenského projektu pod názvom Fullova ruža, ktorý bol realizovaný cez Infovek. Témou súťaže v tomto roku boli PRÍSLOVIA, POREKADLÁ, PRANOSTIKY. Súťaž trvala od 26. 11. 2004 do 1. 2. 2005. Naša žiačka Nikola Grúsová z 8.A triedy sa umiestnila na krásnom 3. mieste, a Dominika Repová zo 7.A triedy získala pochvalné uznanie.
Mgr.M.Chovancová

Rozprávkové vretienko6.3.2005
Na tohtoročnom okresnom kole interpretačnej súťaže klasických a umelých rozprávok Rozprávkové vretienko, ktoré sa konalo 17. marca 2005 v Centre voľného času v Galante, hájili farby našej školy v 1. kategórii Radka Bohunická a Matúš Strnádel.V 2. kategórii Karolína Repová s ukážkou Kristy Bendovej Premenlivá princezná získala cenné prvenstvo s postupom na kraj.
Blahoželáme!
Mgr.M.Pešková

Olympiády: MO a ChO5.3.2005
Vo februári sa uskutočnila okresná súťaž Matematickej olympiády 9.ročníka. Z našej školy sa zúčastnili tejto súťaže dve žiačky Lenka Kollárová a Diana Jašeková . Obidve žiačky boli úspešné riešiteľky a Lenka postúpila aj na krajské kolo MO.
Mgr.T.Boreková
Okrem týchto úspechov sa Lenka Kollárová prepracovala aj na krajskú súťaž v chemickej olympiáde, avšak táto súťaž sa koná práve v tom termíne ako celoslovenská súťaž BO a preto Lenka na CHO nepôjde, lebo dala prednosť vyššej súťaži BO.
Ing.M.Csanakiová

LVVK 10.2.2005
Lyžiarsky kurz siedmych ročníkov sa uskutočnil v malebnom horskom prostredí na rozhraní Strážovských vrchov a Malej Fatry vo Fačkovskom sedle. Vedúci kurzu pán učiteľ Janek. Kurzu sa zúčastnilo 34 žiakov. Lyžovať na dobrej úrovni sa naučilo 22 žiakov, na strednej úrovni 6 žiakov a lyžovať sa nenaučilo 6 žiakov. Počas kurzu sa nikto nezranil a žiaci si odniesli domov mnoho pekných zážitkov. Víťazi záverečných pretekov:
chlapci - Peter Panák
dievčatá - Kristína Šmidovičová
Mgr.B.Janek, Mgr.T.Boreková, Mgr.K.Šmahelová, Mgr.J.Urbáneková

Šaliansky Maťko12.1.2005
Začiatkom tohto roka sa uskutočnila už tradičná súťaž v umeleckom prednese povesti „Šaliansky Maťko“, na ktorej našu školu v okresnom kole v Galante reprezentovali dvaja žiaci. Za prvý stupeň to bol Matúško Strnádel z II. ročníka, za druhý stupeň zabojoval Maťko Mézeš zo VI. A triedy. Obaja získali krásne druhé miesto.
PaeDr.J.Strnádelová, Mgr.K.Horecká

Superfinále vo vybíjanej2004/2005
Žiaci 4. ročníka našej školy sa dňa 10. 12. 2004 zúčastnili superfinálového turnaja vo vybíjanej, ktorý organizovala COOP JEDNOTA. Turnaj sa konal v Šali – Veči na ZŠ Hollého. Naši žiaci sa umiestnili na krásnom 3. mieste, získali dresy a pre školu vybojovali finančnú cenu v hodnote 5000,- Sk.
Mgr.M.Chovancová

|<<  <  1  2  3  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]