Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Exkurzia - 8.ročník11.3.2008
Súčasťou vyučovania je aj návšteva hodnotných exkurzií, výchovných koncertov, besied. Žiaci 8.A a 8.B sa10. marca 2008 zúčastnili divadelného predstavenia v novej budove Divadla Andreja Bagara v Nitre. V rámci projektu, v ktorom nitriansky umelecký súbor naštudoval diela slovenských klasikov, si žiaci mohli pozrieť mierne zmodernizovanú podobu divadelnej
hry J.G. Tajovského Statky-zmätky. Divadelné spracovanie v réžii Ľ. Vajdičku bolo pekné, poučné a zaujímavé, herecké výkony výborné. My, triedni učitelia však chceme oceniť aj slušné správanie našich žiakov. Škoda len, že takéto správanie sme nemohli vidieť aj u iných návštevníkov tohto predstavenia v rovnakom i staršom veku. Piskot, pokriky, hlasné rozprávanie, drzé správanie, šuchotanie s papierikmi veru do divadla nepatria.
Neskôr žiaci pokračovali prehliadkou skleníkov botanickej záhrady – účelového zariadenia Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Mohli si pozrieť a vypočuť krátky odborný výklad o mäsožravých, úžitkových rastlinách, orchideách, sukulentoch, kaktusoch, či iných rastlinách. Súčasťou areálu boli i čierne kozy a lama.
 Mgr. Mária Pešková

Exkurzia - 6.ročník4.3.2008
3. marca 2008 sa naši šiestaci konečne dočkali vytúženej exkurzie do Vlastivedného múzea v Galante, ale hlavne návštevy plavárne Galandie.Na tento deň čakali od Vianoc, kedy sa dozvedeli, že všetci žiaci našej školy majú možnosť navštíviť Galandiu..
V múzeu stretli veľmi príjemného pána, ktorý im so zanietením porozprával históriu vzniku nášho okresného mesta a tiež jeho názvu.Prezreli si expozície a vystavený dobový nábytok.
Plaváreň Galandia ich očarila. Rýchlo sa prezliekli do plaviek a šup do vody. Úplne super bol tobogan, ktorý naši šiestaci dokonale preverili.Veľmi sa im páčila aj vírivá cesta, kde muesli bojovať s vodou, keď chceli z nej vyjsť.Dokonale vymasírovaní vodnými tryskami, unavení z prekonávania vodných prekážok ale spokojní s príjemným prežitým dopoludním, vrátili sa do školy.
 Mgr. Terézia Boreková

Lyžiarsky kurz 10.2.2008

Aj v tomto školskom roku, hneď po polročných prázdninách, sme zbalili lyže a cestovali do Kľačna.Obavy z nedostatku snehu boli veľké, ale nakoniec všetko dobre dopadlo.Lyžovali sme na Fačkovskom sedle a jeden deň v Čičmanoch.Práve Čičmany si žiaci zapamätajú nie len pre pekne pomaľované domčeky, ale aj pre dážď, ktorý nás sprevádzal počas výcviku celé dopoludnie.Do autobusu sme sadali celkom premočení.Našich statočných lyžiarov to neodradilo a v deň pretekov si na mokré Čičmany nikto ani nespomenul.
Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo 33 žiakov siedmeho ročníka, ktorí zvládli za pomoci inštruktorov základy lyžovania na výbornú.K množstvu pekných zážitkov zo svahu, telocvične, sauny či karnevalu určite patrí aj záverečné vystúpenie účastníkov kurzu historického šermu, ktorí boli v Kľačne spolu s nami ubytovaní.
Za úspešný priebeh kurzu chcem poďakovať p.uč. Šmahelovej, p.uč. Chovancovej, Miškovi Kubalákovi a všetkým šikovným siedmakom a siedmačkam.

 Mgr. Iveta Karnišová

Beseda 7.2.2008
Dňa 07. 02. 2008 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili besedy o Výchove k manželstvu a rodičovstvu a riziká pri pohlavnom styku. Beseda sa konala v učebni hudobnej výchovy. Prednášajúcou bola slečna Denisa Šoltésová z ACET Nové Zámky. Žiaci mohli klásť otázky, o ktorých potom spoločne diskutovali. Beseda mala úspech a žiakom sa veľmi páčila. Nakoniec sa prednášajúcej poďakovali kvetom, ktorý jej darovali v mene celej triedy.
 

Zápis budúcich prváčikov5.2.2008

V dňoch 5.,6. a 7. februára sa v našej škole uskutočnil zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2008/2009. Učiteľky prvého stupňa formou hier, rozhovorov a psychologických testov zapísali 34 detí. Väčšia časť žiakov je z Pustých Úľan, ale záujem o našu školu prejavili aj rodičia a deti z Pavlíc, Veľkého Grobu, Sládkovičova a Galanty. Detičky mali možnosti prezrieť si prvú triedu, zoznámili sa s pani učiteľkami aj pánom riaditeľom a na pamiatku si odniesli kresliace potreby a sladkú odmenu. Rodičia sa zaujímali hlavne o možnosti výučby anglického jazyka či počítačov a formy mimoškolských aktivít, ktoré škola ponúka. Odchádzali od nás spokojní. Všetkým budúcim prváčikom odkazujeme: Tešíme sa na vás v septembri !
 Mgr. Renáta Bohunická

Bábkové divadielko v škole31.1.2008
Dôkazom toho, že klasické drevené bábky ešte nevymreli, je divadielko rodiny Votrubcovej z Nových Zámkov. V deň polročného vysvedčenia zahrali pre žiakov našej školy divadelné predstavenie Mišo a jeho svet. Hlavná postava predstavuje typ súčasného dieťaťa, ktoré sa pokúša zorientovať v bludisku pravých a nepravých hodnôt typických pre túto dobu. Počas päťdesiatminútového predstavenia oživili traja herci - matka, dcéra a syn - sedem typovo odlišných bábok. Deti príbeh svojho rovesníka prijali s radosťou, spontánne sa zapájali do situácií, ktoré príbeh ponúkal, pretože mnohé z nich už zažili na vlastnej koži. Verím, že poučenia, ktoré autorka v závere zhrnula, nezabudnú.
 Mgr. Renáta Bohunická

Prvý sneh28.1.2008

Radosť z prvého snehu tejto zimy neskrývali naši šiestaci. Len pár centimetrov snehovej pokrývky stačilo nato, aby zanechali televízne obrazovky a monitory. A tak na dvore školy vyrástol prvý snehuliak a zakrátko nastala riadna guľovačka. Stretnutie sa skončilo malou sánkovačkou. I keď táto zima bola na sneh skúpa, predsa spomienky na tento deň zostanú.

 Ing. Peter Michálek

Vianoce 200721.12.2007
Posledný školský deň v roku 2007 patril už tradične vianočnej besiedke. Mohli sme obdivovať hudobné nadanie žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu, ktoré predviedli vynikajúcou hrou na klavíri a skvelými speváckymi výkonmi. Nemohla chýbať ani dramatizácia betlehemského príbehu o narodení Ježiška v podaní našich štvrtákov. Aj maličkí druháci nás potešili s vianočnými koledami a spoločne s tretiakmi nám pri speve anglických piesní predviedli aj vydarené tanečné kreácie. Krúžok anglického jazyka si pripravil vtipné podanie rozprávky o červenej čiapočke, ako inak, v angličtine. Úsmev na tvári nám na vyčarili aj naši ôsmaci s nám už dobre známym folklórnym vystúpením. Záverečné slovo patrilo pánovi riaditeľovi, v ktorom nám poprial pekné Vianoce a šťastný nový rok. Všetci odchádzali domov s vianočnou náladou a príjemným pohladením po duši.
 Mgr. Iveta Sabová

Stužková na našej škole20.12.2007
19. decembra 2007 sa na našej škole uskutočnil vianočný večierok. Bolo to už piatykrát, čo si žiaci 9. ročníka pripravili krátky kultúrny program. Na jeho konci p. riaditeľ slávnostne odovzdal budúcim absolventom oranžové stužky.
 Mgr. Karol Rošták

Medovníky 15.12.2007
V adventnom čase žiaci 8. A zatúžili po voňavých medovníčkoch vyrobených vlastnými rukami. Nie sú žiadni amatéri. Každým rokom sa stretnú v školskej kuchynke, aby pod vedením triednej učiteľky a pri príjemnej zvukovej kulise vianočných piesní pripravili sladké pochúťky pre seba a svojich spolužiakov na pripravované vianočné popoludnie.
 Mgr. Mária Pešková

Turistický krúžok a dejepisný krúžok – história Trnavy9.12.2007

Žiaci turistického a dejepisného krúžku pod vedením p.uč.Borekovej a p.uč.Vrbovskej sa rozhodli v predvianočnom čase
navštíviť naše krajské mesto a bližšie spoznať jeho históriu. Prechádzka popri stredovekých hradbách, historickými uličkami Trnavy a návšteva Západoslovenského múzea priniesla deťom nový pohľad na krajské mesto. Znovu sa potvrdilo, že deti cez poznanie histórie svojho blízkeho okolia lepšie pochopia aj zložitejšie dejinné udalosti o ktorých sa učia v škole.

 

Mikuláš 20076.12.2007

Rodičovská rada v spolupráci so školou pripravili deťom peknú oslavu Mikuláša.
Mikuláš v sprievode anjela navštívil žiakov 1.-5.triedy a odovzdal im balíčky.
Na 2.stupni triedni učitelia pripravili pre žiakov „Mikulášsku triednickú hodinu“,
venovanú tradíciám v predvianočnom období a na Mikuláša, samozrejme, že na hodine sa rozdávala aj sladká mikulášska nádielka.

 

Pytagoriada26.11.2007
Tento školský rok, ako aj po iné roky sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády na našej škole. Prvý deň súťažili žiaci 3.,4. a 5. ročníka. Druhý deň riešili Pytagoriádu žiaci 6., 7. a 8. ročníka. Veľkou škodou bolo, že akurát v tieto mesiace bola chrípková epidémia, a preto sa mnoho žiakov školského kola bohužiaľ zúčastniť nemohlo. Napriek tomu všetkým úspešným riešiteľom držíme palce a veríme, že budú našu školu úspešne reprezentovať aj na okresnom kole tejto súťaže v Galante v marci 2008.
 Mgr. Terézia Boreková

Exkurzia - IX.ročník21.11.2007
V piatok 9.11.2007 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie. V rámci predmetu fyzika navštívili atómovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Získali zaujímavé poznatky o pôvode, význame, výrobe a distribúcii elektrickej energie v našej spoločnosti. Druhá časť exkurzie bola v múzeu v Košariskách. V rodnom dome Milana Rastislava Štefánika si žiaci rozšírili svoje vedomosti z dejepisu. Zaujali ich najmä osobné veci a dobové predmety.
 Mgr. Karol Rošták

Exkurzia - V.ročník6.11.2007
Dňa 5.11.2007 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili exkurzie v Bratislave. Navštívili Plynárenské múzeum, kde sa oboznámili s históriou plynárenstva na Slovensku. Táto exkurzia bola spojená s návštevou divadelného predstavenia v novej budove SND, kde deti si pozreli rozprávkový muzikál Popolvár.
 Ing. Marta Roštáková

|<<  <  1  2  3  4  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]