Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Predstavenie ĎATEĽ2.12.2012
Práca v prvom ročníku je veľmi náročná a vyžaduje si od učiteľa rôznorodosť foriem vyučovania. Tvorivá dramatika ponúka veľa možností, ako deti zaujať a hravou formou naučiť aj veci náročné a možno pre deti nezaujímavé. Jednou z foriem, ktorá deti baví a chcú ňou prirodzene pracovať a tým sa i učiť je hra. Dramatizácia príbehu ponúka množstvo podnetov ako nenásilne deti „vtiahnuť“ do sveta vedomostí a informácii. Prostredníctvom hry môžu rozvíjať komunikačné i sociálne zručnosti a hravou formou tak spoznávať svet a jeho zákonitosti. Predstavenie „ĎATEĽ“ bolo popretkávané informáciami o zvieratách, ročných obdobiach, prírodných javoch. Riešili sme ľudské vzťahy a oboznamovali sa s detskou literatúrou a piesňou. Rovnako sme sa naučili, aké je dôležité mať niekoho rád a že ešte dôležitejšie je o tom hovoriť a tak konať.
Svoju prvú premiéru zvládli prváci z 1.B na jednotku a som na nich veľmi pyšná!
 PaedDr. Jana Strnádelová

Vianočná pohľadnica30.11.2012
Prekrásna myšlienka- obdaruj tých, ktorých máš rád vlastnoručne namaľovanou pohľadnicou. To je nosná myšlienka spoločnosti KAŠTIEĽ CARDS, ktorá oslovila našu školu, aby sa zapojila do tohto projektu. Učitelia oslovení týmto pekným nápadom začali s jeho realizáciou a žiaci sa pustili s chuťou do práce. Vianočná atmosféra na seba nenechala dlho čakať a vianočné stromčeky, snehuliaci, anjeli, darčeky- to všetko ruky detí stvárnili na papier naozaj majstrovsky. Pri pohľade na dnes už vyrobené pohľadnice sa nevieme dočkať, kedy ich svojim najbližším pošleme.
 PaedDr. Jana Strnádelová

„Portréty“30.11.2012
Pestrá paleta osobitých skladateľských štýlov, hravosť, radosť z hry, vynaliezavosť v oblasti zvukovosti, farebnosti, ale i skladby predstaviteľov strednej či staršej skladateľskej generácie zazneli na pondelkovom koncerte, ktorý zorganizovala ZUŠ v Pustých Úľanoch.
Repertoár bol trochu netradičný, pretože zneli diela súčasných slovenských autorov. Odzneli tu novinky mladých začínajúcich skladateľov- študentov či absolventov umeleckých škôl. Naši mladí umelci- žiaci ZUŠ zahrali skladby s radosťou a poslucháčom pripravili príjemný hudobný zážitok.
Tešíme sa na vianočný koncert!

Mária Kovačevičová

Pracujeme ako včielky30.11.2012
Už od prvého ročníka sa snažíme na našej škole pracovať s didaktickou technikou. V dnešnej modernej dobe je to nevyhnutné. Veľmi sme sa preto potešili, že môžeme využívať interaktívnu tabuľu na prvom stupni. Hodiny čítania sú oveľa zábavnejšie a práca s „čarovným perom“ zaujímavá a pestrá. Žiaci z 1. B sa s tabuľou skamarátili okamžite a hodiny strávené v počítačovej učebni sa im páčia a veľmi sa na ne tešia.
 PaedDr. Jana Strnádelová

Minivolejbal28.11.2012
V tomto šk. roku sme sa zapojili do celoslovenského projektu“ MINIMAXVOLLEY“ ,ktorý zastrešuje Ministerstvo školstva a Slovenská volejbalová federácia. Cieľom projektu je pritiahnuť čo najviac detí k volejbalu prostredníctvom jednoduchých špeciálnych cvičení a loptových hier. Len v našej oblasti -Bratislava a Trnava- je prihlásených 38 základných škôl.
My už máme za sebou prvý turnaj, v ktorom zvíťazili „Ružičky“ –červené družstvo. Aj keď sa nám ešte veľa vecí treba naučiť, nič to nezmenilo na ozajstnom plnom športovom nasadení .Dievčatká sú naozaj veľmi šikovné, napredujú míľovými krokmi a mám z nich veľkú radosť.

čítaj viac :
http://www.svf.sk
 Mgr. Iveta Karnišová

Turistický krúžok19.11.2012
Je nedeľa 18.november 2012 a žiaci –členovia turistického krúžku zo ZŠ v Pustých Úľanoch sa vybrali na „Katarínku“, zrúcaninu kláštora františkánskych mníchov. Náš oddiel robil túto turistickú vychádzku z Naháča. Z rána mrholilo(počasie nás chcelo odradiť) ale potom prestalo a my sme si mohli vychutnať jesenný deň v lese aj so šuchotavým lístím. Kým sme prišli k značenému chodníku, zastavili sme sa pri dome, v ktorom žil a pôsobil J.Fandly. Potom sme asi 40 min. voľným krokom a v družnom rozhovore kráčali lesom, v ktorom sme objavili miesto pozostatkov rozstrieľaného auta nemeckého veliteľa z čias druhej svetovej vojny(dočítali sme sa na informačnej tabuli).Po veľmi krátkom stúpaní chodníka sa vynorila pred nami zrúcanina kostola a neskôr i obydlia mníchov, ktorí tam v 17.storočí žili. Aj keď nám počasie veľmi neprialo, prežili sme pekný deň na mieste, kde na nás dýchal duch histórie.
 Mgr. Terézia Boreková

Comenius - partnerstvo škôl - 18.11.2012
V dňoch 14.10. až 19.10. 2012 sme sa s kolegyňou Lenkou Nižanskou zúčastnili na pracovnej ceste v Poľsku pri príležitosti stretnutia partnerských škôl zapojených do projektu Comenius. Podujatie sa uskutočnilo v meste Rokitnica, kde sa nachádza základná škola, ktorá je jedným z našich partnerov. Okrem tohto regiónu sme navštívili aj mesto Krakow.
Na tomto stretnutí sa zúčastnili zástupcovia všetkých škôl – z Turecka, Portugalska, Bulharska, Nórska, domáci Poliaci a my

Čítaj ďalej
 Mgr. Jana Bihorac-Šeligová

Medzinárodný deň školských knižníc 30.10.2012

Každý rok sa môžu všetky základné školy na Slovensku zapojiť do pekného a zaujímavého projektu v rámci Mesiaca školských knižníc organizovaného Slovenskou pedagogickou knižnicou. Je to Medzinárodný deň školských knižníc. Tento rok sa ním nieslo heslo Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Žiaci 5.B si spolu s pani učiteľkou pozvali na návštevu milých hostí – starších obyvateľov svojej obce, aby im priblížili svoje detstvo prostredníctvom príbehov a rozprávania, ktoré si zapamätali vďaka svojim rodičom a starým rodičom a ktoré im priniesli do života veľa ponaučenia. Deti im pripravili spolu so svojimi blízkymi malé občerstvenie, potešili ich dialogizáciou rozprávky Veterný kráľ. Ich vystúpenie zaujalo i zvedavých prvákov. V ďalšej časti si žiaci v skupinkách kreslili, tvorili rozprávky a vyhľadávali v slovníkoch neznáme slová, ktoré by sa im v budúcnosti mohli zísť . Prežili sme pekný deň.
 Mgr. Mária Pešková

Maťko Mézeš27.10.2012
Nikdy sa nevzdávaj! Buď cieľavedomý! Dosiahneš to, o čom snívaš!

Pravdepodobne toto mal Maťko, ako ho ešte aj dnes voláme, vždy na pamäti, keď kráčal svojou cestou vpred.

Prečítajte si prvé dojmy nášho bývalého úspešného žiaka v novom domove na univerzite v Edinburghu - hlavnom meste Škótska.

Moje prvé dojmy
  riaditeľ školy

Záložka pre školy24.10.2012
Žiaci a pedagógovia našej školy sa v tomto školskom roku po prvýkrát zapojili do projektu Slovenskej pedagogickej knižnice - Záložka do školy spája slovenské školy. Počas celého mesiaca vyrábali záložky do kníh. Kreslili, strihali, lepili, vyšívali, šili, plietli, pracovali s drôtom, korálkami, kožou a ďalšími netradičnými materiálmi. Podarilo sa im vyrobiť pekné záložky, ktoré určite potešia žiakov z partnerskej školy Nedožery - Brezany. Teraz netrpezlivo čakajú, aké záložky im pošlú ich kamaráti, aby si s nimi spestrili čítanie kníh.
 Mgr. Renáta Bohunická

Plavecký výcvik 6.10.2012
V dňoch 2. až 5. októbra 2012 sme zorganizovali plavecký výcvik v krytej plavárni Dusla Šala. Zúčastnili sa ho žiaci 6. ročníka.Pod vedením skúsených trénerov zdokonaľovali plavecké štýly, skoky, lovenie predmetov, plávanie pod vodou a plávanie s plutvami.V piatok sme kurz ukončili pretekmi. Víťazi boli odmenení cenami a diplomami a ostatní sladkoštťou.
 Mgr. Iveta Karnišová

Naši športovci26.9.2012
Dňa 26.septembra sa dievčatá - V. Véghová, N. Tóthová ,M. Hrbánová a chlapci - O.Lányi,ATurcár, I.Kovácz zúčastnili Okresného kola cezpoľného behu v Galante. Dievčatá obsadili 6.miesto a chlapci 13.miesto.Najlepšie zabehla Nikolka Tóthová, ktorá v silnej konkurencii 40 pretekárok dobehla ako deviata.
 Mgr. Iveta Karnišová

Ďalší úspech našej školy21.9.2012

Comenius je podprogram Programu celoživotného vzdelávania vyhláseného Európskou komisiou.

Comenius sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú

Pozrit si informačný plagát

  riaditeľ školy

Ochrana človeka a prírody19.9.2012
Dňa 18.septembra 2012 sme zorganizovali cvičenie-Ochrana človeka a prírody. Žiaci si najprv v triedach teoreticky zopakovali učivo. Nasledoval pochod a pobyt v prírode. Teóriu v praxi si deti odskúšali na stanovištiach. Boli zamerané na dopravnú, protipožiarnu, zdravotnú výchovu, riešenie mimoriadnych situácií, poznávanie signálov CO.V závere si aj zasúťažili a spoločne zašportovali. Pobyt vonku nám spríjemnilo krásne počasie.
 Mgr. Iveta Karnišová

|<<  <  ...  2  3  4  5  

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]