Aktuality

Zobraziť: všetky | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Malá veselica20.2.2019
V tomto fašiangovom čase plnom hudby, tanca a zábavy, sme aj na našej škole usporiadali takú malú veselicu. Žiaci druhého stupňa sa namiesto tradičných masiek poobliekali v štýle 50. - 90. rokov 20. stor. Počas februára sme si spoločne študovali módu, účesy a hudbu jednotlivých dekád. br>
Klikni a dozvieš sa viac

FOTO – Retrodisko
 Mgr. Kristína Bokorová

Stavanie snehuliakov4.2.2019
Pani Zima bola skúpa na snehové vločky počas zimných prázdnin. Po nástupe žiakov do školy v novom roku však všetkých prekvapila. Poriadne ponatriasala svoje periny a krajinu pokryla krásnou bielou snehovou prikrývkou.
Ideálny čas na vyhlásenie medzitriednej súťaže o najkreatívnejší snehový výtvor. Žiaci sa s radosťou pustili do tvorenia a v priebehu dopoludnia vyrástlo na školskom dvore niekoľko zaujímavých sôch.

Klikni a dozvieš sa viac

FOTO – Stavanie snehuliakov
 Mgr. Kristína Bokorová

Vianoce 2018 15.1.2019
Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme na našej škole strávili v slávnostnej atmosfére príjemných vianočných melódií, rozprávaním sa o slovenských tradíciách, podstate Vianoc, rozdávaním darčekov a kultúrnym programom. Deti a ich učitelia pred-viedli, čo pekné-ho si už niekoľko týždňov pripravovali v podobe spevu, tanca, prednesu a hry na nástrojoch. Potešil ich potlesk žiakov a pedagógov.

FOTO – Vianoce na škole
 Mgr. Mária Pešková

Vianočný koncert ZUŠ - žiaci ZŠ Pusté Úľany14.1.2019
Dňa 17.12.2018 bol ten čas, keď naši žiaci, ktorí navštevujú ZUŠ , potešili svojim umením rodičov, starých rodičov, príbuzných, ale aj nás , učiteľov. Blížiace sa vianočné sviatky sme spolu oslávili spevom, tancom i hrou na hudobné nástroje. Koledy a piesne s vianočnou tematikou rozozvučali celý Kultúrny dom v Pustých Úľanoch. I pár vinšov zaznelo z úst žiakov základnej školy. Celú atmosféru dotvorila veľmi pekná zimná , vianočná výzdoba. Tešíme sa na Vás aj nabudúce!

FOTO – Vianočný koncert
 PaedDr. Janka Urbáneková

Stužková slávnosť19.12.2018
Čas, keď decembrové dni kráčajú v ústrety najkrajšiemu sviatku v roku, je na našej škole tradične spätý so stužkovou slávnosťou. Budúci absolventi – žiaci 9.ročníka - dňa 18.12.2018 prijali z rúk pán riaditeľa Ondreja Boreka a v prítomnosti pani zástupkyne Ivety Sabovej, triednej učiteľky Márie Peškovej a bývalej triednej učiteľky z I.stupňa Renáty Bohunickej oranžové stužky ako symbol nádeje do budúcich mesiacov v príprave pred odchodom na strednú školu a zároveň ako pripomienku tejto slávnostnej chvíle, svojich spolužiakov a pedagógov. Deviataci sa veľmi ochotne a zodpovedne zhostili všetkých príprav – urobili výzdobu, pripravili chutné občerstvenie, priniesli tortu a koláče, zabezpečili hudobný sprievod, slávnostný príhovor, slávnostne sa odeli a ukázali, ako sa majú „mladé dámy a mladí páni“ v ich veku primerane správať. Po slávnostnej časti sa mohli dovôle vyšantiť na diskotéke.
Verím, že zúčastnení žiaci budú mať pekné spomienky.

FOTO – Stužkovanie
 Mgr. Mária Pešková

Zastavil sa čas17.12.2018
Často sa detí na výtvarnej výchove pýtam, čo si predstavujú pod pojmom výtvarné umenie. Najfrekventovanejšie odpovede sú kresby, maľby, obrazy, sochy. Áno súhlasím, to všetko naozaj patrí do výtvarného umenia, avšak je toho ešte oveľa viac...
V snahe predstaviť žiakom aj iné formy výtvarného prejavu, začínam od toho, čo na našej škole už bolo vytvorené a tak sa presúvame na chodbu k inštalácii, ktorú sme pred rokmi vytvorili zo starých kníh....

Klikni a dozvieš sa viac

FOTO – Zmrznutie
 Mgr. Kristína Bokorová

Atelier17.12.2018
Na základnej škole v Pustých Úľanoch pracuje od septembra tohto školského roka výtvarný odbor ZUŠ Sládkovičovo. Podarilo sa nám zriadiť si aj malý ateliér, v ktorom sa radi stretávame a kreslíme, maľujeme, modelujeme, odlievame, enkaustikujeme či vytvárame rôzne zaujímavé veci.

FOTO – Ateliér
 Mgr. Kristína Bokorová

Vianočné trhy17.12.2018
V sobotu 1. decembra 2018 bolo v KD v Pustých Úľanoch cítiť nielen vôňu medovníčkov a ovocného punču, ale aj vianočnú atmosféru a dobrú náladu. Konali sa tu totiž vianočné trhy, kde sa stretli miestni šikovní a tvoriví ľudia so svojimi výrobkami.
Ako každý rok, zúčastnili sa na tomto peknom predvianočnom podujatí aj žiaci ZŠ v Pustých Úľanoch, aby svojimi výtvormi potešili rodičov a príbuzných.
Žiaci výtvarného odboru ZUŠ tiež prispeli nielen krásnymi obrázkami, keramikou či ozdôbkami, ale aj snahou naučiť zaujímavú techniku maľby ostatné deti.
V našej tvorivej dielničke si záujemcovia mohli doslova vyžehliť svoj vlastný obrázok. Naše žiačky predvádzali a učili ostatných techniku enkaustiky, čo je maľba horúcim voskom pomocou špeciálnej žehličky.

FOTO – Vianočné trhy
 Mgr. Kristína Bokorová

Vianočná pohľadnica17.12.2018
Žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Pustých Úľanoch aj v Abraháme sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica, ktorú už 15. rok vyhlasuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.
Žiačka ZŠ v Pustých Úľanoch, Ema Bokorová, sa umiestnila na 3. mieste vo svojej vekovej kategórii.
Do súťaže bolo zaslaných vyše 2 tisíc výtvarných prác zo Slovenska, Česka, Rumunska, Bulharska, Poľska a Srbska. Témou prác bolo výtvarne spracovať vianočné námety do podoby návrhu vianočnej pohľadnice.
Kolekcia víťazných prác bude sprístupnená 12. 12. 2018 v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdávaním cien sa uskutoční 17. 12. 2018 o 14:00 v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, výstava potrvá do 25. 1. 2019.

FOTO – Vianočná pohľadnica
 Mgr. Kristína Bokorová

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry9.12.2018
Táto postupová súťaž je jednou z foriem záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať vedomosti a komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie, samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o tento predmet.
Na našej základnej škole sa na túto súťaž zodpovedne pripravovali 4 žiaci deviateho ročníka. Po absolvovaní školského kola bol z nich vybraný reprezentovať ZŠ v Pustých Úľanoch v okresnom kole – v kategórii C - Matej Barinka. Ten preukázal svoje vedomosti a komunikačné schopnosti i odvahu dňa 28.11.2018 na ZŠ G.Dusíka v Galante. V písomnej a ústnej časti získal v konkurencii 9 žiakov 3.miesto. Blahoželáme.
 Mgr. Mária Pešková

Plavecký výcvik 6.-9.11.2018 23.11.2018
Aj v tomto školskom roku sme pre žiakov 6. ročníka zorganizovali plavecký výcvik. V krytej plavárni v Šali sa žiaci pod vedením plaveckých inštruktorov zdokonaľovali v technike jednotlivých plaveckých štýlov, trénovali skoky do vody, lovenie predmetov, zahrali si aj vodné pólo. V piatok všetci žiaci absolvovali pretek. U dievčat zvíťazila Ninka Sudovská, druhá bola Mirka Porhinčáková a tretia Zara Zamrawe. Na 1. mieste u chlapcov skončil Tomáš Chovanec , na 2.mieste Tomáš Majerík a na 3. mieste Lukáš Susedka. Maťko Kubica –náš šampión bol samostatná kategória...
Za svoje výkony na pamiatku dostali všetci žiaci medailu a sladkú odmenu.

FOTO – Plavecký výcvik
 Mgr. Iveta Karnišová

Testovanie T521.11.2018
Dnes 21.11.2018 uskutočňujeme Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Testované predmety sú matematika , slovenský jazyk a literatúra. Prítomní sú aj nestranní pozorovatelia zo ZŠ J.A.Komenského v Seredi.

Žiakom držíme palce!

FOTO – Testovanie T5

Robot NAO u piatakov18.11.2018
Dnes sa hodina výtvarnej výchovy u piatakov tak trochu zmenila na výlet do budúcnosti. Namiesto učiteľky im totiž vysvetľoval učivo robot Nao. Porozprával im o maliaroch futuristoch, ktorí tvorili na začiatku 20. storočia a inšpirovali sa novými vynálezmi, strojmi, technikou. Na svojich obrazoch zobrazovali najmä rýchly pohyb dopravných prostriedkov, stroje, mesto a jeho rušný život.

Žiaci po výklade robota mali vytvoriť na svojich výkresoch ilúziu pohybu robota Naa pomocou obkresľovania a posúvania šablóny.
Po tvorivej činnosti sa robot Nao vrátil do triedy a pýtal sa žiakov otázky, ktoré súviseli s predchádzajúcim výkladom. Za odmenu si spolu potom aj zatancovali.
Žiakom sa návšteva robota veľmi páčila a uvítali by ju aj častejšie, niektorí si ho dokonca chceli zobrať so sebou domov.

FOTO – Robot NAO

 Mgr. Kristína Bokorová

Noc svetiel14.11.2018
V dnešnej dobe sa na nás z každej strany rútia a doslova nás valcujú zvyky a tradície iných kultúr a národov, pritom zabúdame na tie naše.
Tak sa bežne stáva, že na Slovensku zrazu oslavujeme Halloween, obchody sú plné kostier, strašidelných masiek zo známych hororov. Mikuláša deti kreslia ako Santa Clausa, pretože práve jeho obrázok sa na nich usmieva zo sladkostí a vianočných dekorácií.
Neviem... Je mi to akési cudzie, nevidím v tom zmysel. Ibaže našich žiakov to láka, veď všade inde majú halloweenske párty. Prečo aj u nás nemôže byť?
V snahe zasadiť strašidelnú diskotéku do slovenského kontextu, spovedám starých rodičov. Čoho ste sa vy ako deti báli? Aké strašidlá ste poznali? Aké príbehy si staré mamy a tetky z dediny rozprávali pri driapaní peria? Odpoveďou boli strigy, bosorky, mora, čerti.

Klikni a dozvieš sa viac

FOTO – Noc svetiel
 Mgr. Kristína Bokorová

Exkurzia do Energolandu 11.11.2018
Chcete zažiť dobrodružstvo? Takúto možnosť ponúka Energoland Mochovce. 26.10.2018 sa do tohto informačného centra, ktoré otvorili Slovenské elektrárne v roku 2014 pri atómovej elektrárni medzi Levicami a Nitrou, vybrali žiaci 9.ročníka spolu s ich učiteľom fyziky – p.Borekom a ich triednou učiteľkou.
Hneď po vstupe do budovy sa ich ujala pracovníčka elektrárne a spolu s virtuálnou sprievodkyňou Gaiou ich oboznámili s tým, čo všetko ich v súvislosti s energiou čaká. Žiaci si mohli pozrieť svoj tepelný obraz v reálnom čase, zahriať sa pri pretekoch na interaktívnej podlahe, v 3D kine vidieť vývoj energie od Veľkého tresku až po blízku budúcnosť, oboznámiť sa s najväčšími objavmi, ktoré ovplyvnili populačnú explóziu, pozrieť si mapu prírodných zdrojov žiarenia i aktívnu zónu reaktora, ako ju nikto nemôže vidieť a mnoho ďalších objektov, aplikácií a interaktívnych expozícií. Žiaci sa veľa nového dozvedeli a pritom sa i zabavili.


FOTO – Mochovce
 Mgr. Mária Pešková

|<<  <  1  2  3  4  5  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]