Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Dejepis29.2.2020
14. februára 2020 sa v Galante uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Našu školu reprezentovali:
kategória F (6. ročník) – Dominika Roštáková – 1. miesto, Viliam Hanínec – 6. miesto kategória E (7. ročník) – Michaela Kužmová – 3. miesto
kategória D (8. ročník) – Diana Tibenská – 3. miesto
kategória C (9. ročník) - Lukáš Bolek - 2. miesto a postup do krajského kola
Všetkým srdečne blahoželáme.

FOTO – Súťažiaci
 Mgr. Karol Rošták

Lyžarsky výcvik23.2.2020
Dňa 23.02.2020 odišli naši siedmaci na lyžiarsky výcvik do strediska Ski Králiky, Penzión HOREC.
Prajeme im upravené snehom zaviate svahy, žiadny úraz, veľa krásnych zážitkov a 28.02.2020 šťastný návrat domov!


Šiesta správa - 27.2.2020:
Dnešné preteky máme úspešne za sebou. Všetky deti ich perfektne zvládli a ako odmena ich už čakajú parené buchty.

Siedma správa - 27.2.2020:
Slávnostné vyhodnotenie je za nami, diplomy a ceny sú rozdané... Zajtra po raňajkách nás čaká balenie a cesta domov. Bolo nám tu výborne, ale už sa na vás všetkých veľmi tešíme. Vidíme sa zajtra medzi 14:00-15:00 na parkovisku pred školou.

Lyžiarsky výcvik očami detí

FOTO – LVVK

 Mgr. Iveta Karnišová

Karneval II. stupeň14.2.2020
13. februára 2020 sa na našej škole uskutočnila fašiangová veselica pre žiakov 2. stupňa. Masky mali spoločnú tému – rozprávkové alebo filmové postavy. Aj keď prišla len hŕstka detí, lebo „karneval už pre veľkých nie je!“, zábava bola v plnom prúde. Žiaci si zatancovali, zaspievali a pobavili sa aj pri súťažných disciplínach. Srdečná vďaka patrí aj pani Kosecovej z Veľkého Grobu, ktorá maľovala deťom na tvár rôzne motívy na želanie.

FOTO – Karneval
 Mgr. Kristína Bokorová

Karneval I. stupeň4.2.2020
Fašiangy sú obdobie zábavy, hudby, dobrého jedla a predovšetkým masiek. Triedy na prvom stupni sa v piatok zaplnili deťmi v rôznych maskách. Tie originálne boli neskôr aj odmenené za šikovnosť a kreativitu pri ich výrobe peknou cenou. Vďaka rodičom, ktorí prispeli množstvom darčekov každá maska odchádzala s úsmevom na tvári a s drobnosťou v ruke. Nezabudli sme na zábavu a tak sme sa v triedach vytancovali, zasúťažili si, či zahrali zaujímavé hry. Hladné brušká sa potešili typickým fašiangovým jedlom- šiškami a fánkami. Šikovné mamičky a babičky nám ich s láskou pripravili.

FOTO – Karneval I. stupeň
 PaedDr. Jana Strnádelová

Všetkovedko3.2.2020
Koncom novembra sa žiaci 2.-4. ročníka v hojnom počte zapojili do celoslovenskej súťaže VĚTKOVEDKO. Táto súťaž ponúka deťom zabojovať o titul Všetkovedko školy, Všetkovedko, Všetkovedkov učeň. Otázky zo všetkých vyučovacích predmetov prvého stupňa dokážu poriadne potrápiť hlavičky súťažiacich. Ako uspeli, v čom treba pridať a koľko toho ešte naštudovať sa dozvedeli vo vyhodnotení už v decembri. Výhercov a úspešných všetkovedkov odmenili porotcovia cenami. Polročné hodnotenie sme spojili s vyhodnotením tejto kvalitnej súťaže a zúčastneným aj výhercom sme odovzdali ceny. Tí najlepší sa potešili tričkám, všetci dostali diplom a ceruzky.

FOTO – Vševedko 19_20
 PaedDr. Jana Strnádelová

OD MARTINA DO TROCH KRÁĽOV7.1.2020
Žiaci IV. B triedy na záver kalendárneho roka pozvali svojich spolužiakov na prvom stupni na vystúpenie, dramatizáciu, rozprávanie o zvykoch a tradíciách spojených s Adventom a Vianocami na Slovensku. Využili vedomosti získané na hodinách literatúry, vlastivedy slovenského jazyka aj hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy. Informácie osvojené na vyučovacích predmetoch v spolupráci s triednou učiteľkou zdramatizovali a vytvorili tak pekné vianočné pásmo, ktoré ocenili spolužiaci ostatných ročníkov potleskom.
V triedach pri sviatočne pripravených stoloch pokračovali vo vianočnej nálade. Dobroty prinesené z domu potešili naše maškrtné jazýčky. Vôňa medovníčkov, orieškov, medu rozvoniavala široko ďaleko. Nezabudli sme ani na malú pozornosť pre svojho kamaráta. Malý darček, milé slovo, úprimný úsmev a radosť obdarovaného boli znakom , že Vianoce sú za dverami.
Tak šťastné a veselé...
...a šťastný nový rok!

FOTO – Od Martina...
 PaedDr. Jana Strnádelová

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok7.1.2020
Projekt, ktorého autorkou je pani Jana Galková zaujal aj žiakov a učiteľov na našej základnej škole. Myšlienkou projektu je potešiť ľudí žijúcich v domovoch dôchodcov. Na hodinách výtvarnej výchovy a tiež v školskom klube sa žiaci na prvom stupni pustili do vyzdobovania krabíc. Pekne vianočne obalené krabice čakali, čím ich naplníme. Naši žiaci majú úžasných rodičov, a tak sa krabice rýchlo naplnili malými drobnosťami, ktoré potešili ľudí v zariadení pre seniorov Svätá Terézia v Jánovciach. Postarali sme sa aj o pekný kultúrny program. Pásmo „OD Martina PO TROCH KRÁĽOV“ zahrali žiaci IV.B. triedy s radosťou a láskou. Po predstavení sa rozhovorili s obyvateľmi zariadenia o bežných starostiach a radostiach každodenného života. Dúfame, že táto prvá návšteva nebola posledná a že sa do zariadenia čoskoro vrátime s novým programom.

FOTO – Koľko lásky ...
 PaedDr. Jana Strnádelová

Drôtikovanie7.1.2020
Predmet vlastiveda v štvrtom ročníku ponúka žiakom spoznávať svoju krajinu, jej prírodu, kultúrne pamiatky, povesti, známe osobnosti. Získavajú vedomosti o povolaniach a remeslách, s ktorými sa dnes už bežne nestretávajú. Medzi takéto zaujímavé určite patrí aj drotárstvo. Žiaci v IV.B triede si vyskúšali umenie drôtikovania svojimi vlastnými rukami. Pani Ingrid Vajdová s dcérou Viktóriou sa drôtikovaniu začali venovať len nedávno. Chuť tvoriť a vytvárať ozdobné predmety je veľká. V čase vianočnom nás tomuto remeslu priučili a výsledky nášho snaženia všetkých potešili. Zhodli sme sa, že práca s drôtom je pekná, no veľmi namáhavá, vyžaduje si nadšenie, tvorivosť, no predovšetkým trpezlivosť.

FOTO – Drôtikovať
 PaedDr. Jana Strnádelová

Škola spolužitia7.1.2020
V novembri sme počas triednickej hodiny prijali návrh zapojiť sa do projektu „Škola spolužitia“, ktorý je zameraný na spoznávanie seba, svojich daností a ľudí v okolí (spolužiakov), objavovanie ich darov, dobrých vlastností a prijatie každého takého, akým je. Cieľom je predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu a xenofóbie prostredníctvom tvorivej práce s deťmi.
Deti na hodine zistili, aký poklad sú práve ony samy, čo všetko si vážia na nich spolužiaci. Veľmi objavné pre niektorých bolo poznanie, že spolužiaci na nich vidia dobré vlastnosti, ktoré si ony neuvedomujú. Napísať, čo si na sebe najviac cením, bolo spočiatku náročné. Nakoniec sa aj táto aktivita podarila a lupienky kvetu na tabuli pribúdali, až nakoniec rozkvitol kvet v plnej kráse aj napriek napísaným odlišnostiam od iných spolužiakov. Žiaci boli počas hodiny k sebe všímaví a pozorní, pretože to je spôsob vzájomného správania sa, ktorý nás Škola spolužitia učí a chce naučiť, aby sme boli šťastní a veselí.

FOTO – Škola spolužitia
 PaedDr. Jana Strnádelová

Vianoce 20197.1.2020
Vianočný program na záver kalendárneho roka 2019

FOTO – Vianoce 2019

Stužkovanie 2019 ... deviatakov 26.12.2019
December - každý je plný v očakávaní Vianoc. Aj žiaci našej školy. O to viacej, že s príchodom vianočných sviatkov sa žiaci tešia na večierky a deviatakov čaká stužkovanie. Je to akcia, kedy žiakom p. raditeľ pripne oranžové stužky, ktorými sa môžu hrdiť len žiaci ZŠ v Pustých Úľanoch.

Oranžové stužky sú symbolom prvého vážneho rozhodovania v živote - výberu stredných škôl. Zároveň ich zaväzuje k zodpovednosti voči rodičom, učiteĺom, ale i voči sebe. Veríme, že nás nesklamú.

FOTO – Stužkovanie

Chémia24.12.2019
Na hodinách chémie!

FOTO – Chémia
 Ing. Marta Roštáková

Exkurzia v Energolande – Mochovce24.12.2019
Dňa 29.11.2019 žiaci 9. ročníka sa vybrali na exkurziu do Mochoviec. Navštívili najmodernejšie interaktívne zábavno-vzdelávacie informačné centrum Energoland. Nachádza sa tu viac ako tridsať objektov, aplikácií a interaktívnych expozícií. Spojenie vzdelávania a zábavy ponúka informácie o energii, o výrobe elektriny, o globálnom otepľovaní a o uhlíkovej záťaži. Okrem toho sa žiaci dozvedeli o energetickom mixe, dispečingu elektrickej siete alebo o žiarení okolo nás. Zaujímavosťou je 3D kino s vlastným filmom Odysea energie, model bezemisnej motorky, interaktívna LED podlaha alebo termálne zrkadlo. Žiaci si z tejto zaujímavej exkurzie zobrali veľa pekných zážitkov.

FOTO – Mochovce
 Ing. Marta Roštáková

Vianočné trhy23.12.2019
V sobotu, 7. decembra, to v Kultúrnom dome v Pustých Úľanoch rozvoniavalo vianočnou atmosférou. Zišli sa tu šikovní ľudia s dobrou náladou a svojimi výrobkami, aby potešili ostatných.
Aj naša základná škola sa zapojila do tejto aktivity s originálnymi výtvormi žiakov, ktorí ich pilne pripravovali so svojimi pani učiteľkami a vychovávateľkami. Žiaci keramickej dielne si pre nás vymodelovali množstvo krásnych darčekov. Tvorivé dielničky mali na starosti zase žiaci výtvarného odboru ZUŠ, ktorí spolu s deťmi vyrábali vianočné pohľadnice.

FOTO – Vianočné trhy
 Mgr. Kristína Bokorová

Záchranári23.12.2019
Tento rok sa naši výtvarníci znova zapojili do výtvarnej súťaže Ochranárik tiesňového volania čísla 112, ktorú vyhlasuje Okresný úrad v Galante. Cieľom tejto súťaže je, aby sa žiaci čo najviac oboznámili s integrovaným záchranným systémom a so všetkými jeho zložkami.
Aj v tejto súťaži sa nám podaril úspech! Žiačka 8.A triedy, Viktória Bacigálová, sa umiestnila na krásnom 2. mieste vo svojej vekovej kategórii. Jej práca tak postupuje do celoslovenského kola.
Tešíme sa a víťazke srdečne blahoželáme!

FOTO – Záchranári
 Mgr. Kristína Bokorová

|<<  <  1  2  3  4  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]