Aktuality

Zobraziť: všetky | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Pramienok č.214.12.2020
Vážení rodičia, milí žiaci!

Po roku opäť prichádza ten čarovný čas, čas Vianoc. Napriek tomu, že tohtoročné Vianoce prežijeme v ťažkom období poznačenom pandémiou, skúsme si v našich domovoch vytvoriť radostnú vianočnú atmosféru, ku ktorej by sme aj my radi prispeli ďalším číslom nášho elektronického školského časopisu Pramienok.
Prinášame vám v poradí už druhé číslo, v ktorom opäť nájdete vlastnú tvorbu našich šikovných žiakov. Hoci sme zatiaľ vydali iba dve čísla časopisu, príspevky našich žiakov majú veľký úspech. Príbehy našich piatakov Vilka Riga a Noriky Veselin Gavrilovej a siedmaka Šimona Botku boli vďaka vysokej sledovanosti označené ako top-články a v súťaži najlepších „novinárov“ za mesiac november sa naša piatačka Martinka Viselková s príbehom o hrdinke Ale umiestnila spomedzi všetkých škôl v prvej desiatke, na krásnom 9. mieste, a v rámci Trnavského kraja na 2. mieste.

Srdečne blahoželáme!

ePramienok č.2
Klikni a prečítaj si celý príspevok
 Mgr. Katarína Mittermayerová

Robot NAO1.12.2020
1.12.2020 navštívil prváčikov robot NAO. Porozprával sa s nimi o hygiene a ochrane pred COVIDOM – 19. Robot si overil, či ho deti dobre počúvali, opýtal sa ich na pravidlá, ktoré v tejto dobe musíme dodržiavať. Deti veľmi ochotne a správne odpovedali. Na záver ich pochválil za príkladné dodržiavanie základných hygienických zásad a pozval ich na spoločné, krátke zacvičenie si.

FOTO –Robot NAO
  riaditeľ školy

Adventný on-line kalendár30.11.2020
Milí žiaci, učitelia či rodičia, proste všetci tí, ktorí radi tvoria,
pripravili sme pre vás on-line výtvarno-adventný kalendár. Každý deň si môžete otvoriť jedno okienko, kde vás čaká tvorivý nápad vo forme videa alebo návodu. Budeme radi, keď spolu s nami strávite kreatívne chvíle plné vianočnej nálady.
Prvé okienko bude aktívne až 1. decembra, okienka sa nedajú otvárať vopred.

Kalendár –Tu
FOTO – Adventný kalendár
 Mgr. Kristína Bokorová

Predvianočná súťaž 30.11.2020
Žiaci druhého stupňa sa počas minulého týždňa mohli zapojiť do predvianočnej súťaže o najkrajší návrh na vianočné ponožky. Prišlo nám veľa pekných prác a bolo ťažké vybrať tie najlepšie. Vyhodnotenie súťaže aj album všetkých návrhov si môžete pozrieť:

FOTO –Tu
 Mgr. Kristína Bokorová

Tvoríme aj doma30.11.2020
Aj počas dištančného vyučovania žiakov neopúšťa tvorivá nálada a vytvorili množstvo krásnych výtvarných prác.

FOTO –Tvoríme aj doma
 Mgr. Kristína Bokorová

Aj takto vyučujeme29.11.2020
Ani druhá vlna pandémie neodradila našich žiakov od túžby po vzdelaní. Naši ôsmaci skúmajú v domácom prostredí pomocou jednoduchých pokusov vlastnosti svetla. Vzájomné prezentácie žiakov určite napomáhajú k rozšíreniu ich vedomostí.

FOTO –Tu
 Ing. Peter Michálek

BALTIE 2020 – KRAJSKÉ KOLO23.11.2020
BALTIE 2020 – KRAJSKÉ KOLONaša škola pokračuje aj počas mimoriadnej situácie v programátorskej tradícii. Naši žiaci sa opäť zapojili do medzinárodnej programátorskej súťaže BALTIE 20´. Po úspešnom zvládnutí úloh v školskom kole 9 žiaci reprezentovali našu školu v krajskom kole, ktoré organizovala naša škola 21.10.2020. Výsledky z krajského kola sú známe:
A kategória:
1. miesto Daniel Rošták, 2. A
2. miesto Daniel Majo, 4.B
3. miesto Filip Kašuba, 4.B
B. kategória:
1. miesto Dominika Roštáková, 7.A
2. miesto Leon Eliáš, 7.A
3. miesto Martina Viselková, 5.B
C. kategória:
1. miesto Martin Priner, 8.A
2. miesto Róbert Kollár, 8.A
Dňa 10.12.2020 sa uskutoční finále BALTIE 2020, kde najlepší z krajského kola budú reprezentovať našu školu v medzinárodnom meradle. Svoje vedomosti a zručnosti v programovaní si porovnajú online so žiakmi zo Slovenska, z Poľska a Českej republiky. Držíme im palce.

FOTO –Baltie 2020
 Ing. Marta Roštáková

Aj takto vyzerá prezenčné a dištančné vyučovanie na našej škole.18.11.2020
Žiaci, ktorí nemajú možnosť sa doma pripojiť na internet, majú možnosť prísť do školy a v triede výpočtovej techniky sa pripojiť v Teame k svojim spolužiakom. Učitelia, ktorí pri svojom výklade využívajú demonštračné pokusy sa spájajú so svojimi žiakmi zo špecializovaných učební. Žiaci doma na svojom monitore súčasne vidia priebeh pokusu, počujú výklad učiteľa a môžu vstupovať do výkladu. Vidia jeho náčrtky, poznámky, ktoré píše vo Whiteboarde alebo WorkSpace na interaktívnu tabuľu alebo veľkoplošný displej.

FOTO –Aj takto vyučujeme dištančne
  riaditeľ školy

Pramienok č.14.11.2020
Vážení rodičia, milí žiaci!

Prinášame vám prvé elektronické číslo nášho školského časopisu Pramienok. Obsahuje vlastnú tvorbu našich žiakov. V prvom čísle si môžete prečítať milé príbehy o tom, čo zažili naši žiaci počas posledných letných prázdnin, ktoré boli kvôli pandémii koronavírusu iné ako tie predchádzajúce. Žiaci môžu vytvárať príspevky z rôznych oblastí, môžu písať o tom, čo zažili, čo ich zaujíma, čomu sa venujú vo voľnom čase... Tešíme sa na ďalšie príspevky našich žiakov a veríme, že si nový elektronický časopis obľúbite.

Prvé číslo elektronického časopisu našej školy Pramienok č.1 si môžete prezrieť na stránke:

ePramienok č.1

Prajeme vám príjemné čítanie!

Mgr. Katarína Mittermayerová

 Mgr. Katarína Mittermayerová

COVID - 1931.10.2020
Boj o zastavenie epidémie COVID-19 je v prvom rade o veľkej disciplíne a uvedomelosti, Rúška, časté umývanie si rúk, rozostupy. Na našej skole uskutočňujeme dezinfekciu priestorov a čiastkovú dezinfekciu viackrát denne .Veľkú dezinfekciu uskutočňuje pán školník počas víkendu.. (vid. FOTO - Dezinfekcia).

FOTO –Dezinfekcia
  riaditeľ školy

Kamene18.10.2020
Na začiatku školského roka boli žiaci výtvarného odboru ZUŠ postavení pred veľkú výzvu. Na školskom dvore na nich totiž čakali prázdne betónové bloky, ktoré tam sivé stoja už roky. Úlohou žiakov bolo najprv navrhnúť dizajn týchto blokov a následne namaľovať bloky podľa vybraných návrhov. Žiaci dostali zadanie, podľa ktorého robili návrhy na vopred vytlačené plániky znázorňujúce prázdne bloky z viacerých pohľadov. Mali využiť len jednoduché geometrické tvary (kruh, polkruh, trojuholník, štvorec, obdĺžnik...) a usporiadať ich do zaujímavej kompozície s využitím troch ľubovoľných farieb skombinovaných s bielou a čiernou. Na vytvorenie návrhov mali žiaci dva týždne a po ich dokončení sme sa pustili do samotnej realizácie – maľovania návrhov na bloky. Táto fáza bola síce náročná, ale žiaci to zvládli výborne a výsledok stojí za to. Všetkých osem kamenných blokov je namaľovaných a na ich vrchnú časť bude pripevnená drevená doska, aby sa mohli využívať ako lavičky na našom školskom dvore.

FOTO –Kamene
 Mgr. Kristína Bokorová

Privítanie prvákov5.9.2020
Školský rok 2020/21 sa začal slávnostným privítaním prváčikov, ktorí prišli v sprievode svojich rodičov. Na ich tváričkách bolo vidieť, že sú už na školu a nových spolužiakov veľmi zvedaví. Pán riaditeľ im poprial pevné zdravie, veľa síl a chuť učiť sa nové veci. Pani učiteľky sa už tiež tešili na svojich žiačikov, ktorým budú po celý rok nápomocné. Veľmi si prajeme, aby sme tento rok dotiahli do zdarného konca bez výraznejších obmedzení vzhľadom k situácii spojenej s COVID -19. Pevne veríme, že rešpektovanie nariadení, tolerancia, trpezlivosť a pozitívne myslenie nám umožnia spolu zvládnuť aj tento školský rok!


FOTO –Prvý deň v škole
 Mgr. Zuzana Guldanová

|<<  <  1  2  3  4  

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]