3D - puzzle

3D drevené Puzzle na hodinách v I.B i v ŠKD
V školskom roku 2016/2017 sme mali možnosť pracovať s 3D drevenými puzzle v 1. ročníku ZŠ v Pustých Úľanoch a tiež v ŠKD pri ZŠ. Využitie bolo rôznorodé. Ako prvé sme sa snažili puzzle poskladať. Pre prvákov to bola výzva. Niektoré zvieratká sa prvákom páčili, no postaviť ich nebola hračka. To však vôbec nie je nedostatok tejto „hračky“. Žiaci museli premýšľať a skúšať, vracať sa k návodu a opravovať, ak sa im niečo nepodarilo. O to väčšia bola radosť z poskladaného zvieratka.
Neskôr sme zvieratká pozvali na naše vyučovacie hodiny. Navštívila nás veverica na hodine matematiky a pomohla žiakom počítať príklady. Veverica preskákala na číselnej osi do správneho výsledku. Rozdala deťom za prácu pečiatky a oni jej pomohli vyriešiť záhadu so šiškami, ktoré musela dozbierať, aby splnila úlohu.
Na slovenskom jazyku prišla žirafa a predstavila nám písmeno Ž, ž. Zoznámila sa so žabkou a bocianom a pomohla žiakom pri zvládnutí písania písaných tvarov. Všetkým zvieratkám sme dali mená a stali sa našimi kamarátmi.
Slon a lev nám predstavil v ŠKD Afriku a život v tejto krajine. Nakreslili sme si tvar Afriky a slon s levom nám prečítali zaujímavosti o tejto krajine.
Pracovali sme s puzzle s radosťou a hotový výrobok sa stal prostriedkom na motiváciu, pomôckou pri vyvodzovaní učiva, prostriedkom odmeňovania i hodnotenia žiakov. Táto skladačka v prvom rade rozvíja motoriku detí, ich predstavivosť, podporuje tvorivosť a kreativitu. Buduje trpezlivosť, sústredenosť a dôslednosť pri práci.
PaedDr. Jana Strnádelová

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]