Drevené 3D puzzle - zvieratká


Skladaním drevených 3D puzzle sme deťom spestrili vyučovanie a využili sme ich na hodinách
• výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania, kde máme tému konštruovanie
• čítania, pri čítaní o zvieratkách
• prírodovedy, téma o stavbe tela živočíchov
• ako odmenu za rýchlu a správnu prácu na ostatných hodinách
• na výzdobu triedy
• ako učebnú pomôcku
Deti pracovali samostatne aj v skupinkách (dvojice,trojice).
Nakoľko puzzle obsahuje kompletný podrobný návod, ktorý žiakov naviedol k správnemu postupu, podarilo sa im zvieratká poskladať. Zložiť niektoré zvieratá nebolo vôbec ľahké, ale oni sa nevzdávali a spoločnými silami to zvládli. Na ďalšej hodine si povymieňali puzzle, aby si vyskúšali nielen skladanie , ale aj rozoberanie .
Pozitíva:
• rozvoj jemnej motoriky
• manuálna činnosť
• práca podľa návodu
• spoznávanie častí tela zvierat
• práca s jemným dreveným materiálom
• oživenia vyučovania
• spoluprácu medzi deťmi
• možnosť spoznávať a vyskúšať si novú, zaujímavú formu práce
• radosť z práce , ktorá má konkrétny, hmatateľný výsledok
• pozitívna motivácia
• spontánna radosť z hotového objektu – zvieratka
• možnosť vyfarbiť hotový objekt
• možnosť využiť ako učebnú pomôcku po poslednom zložení a vyfarbení
Mgr. R. Bohunická

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]