Stretnutie rodičov s deťmi

V slnečnú nedeľu dňa 28. mája si žiaci 1. B s pani triednou učiteľkou Janou Strnádelovou a rodičia spravili stretnutie rodičov a detí. Zišli sme sa v triede, kde nám žiaci predviedli vystúpenie, ktoré už niekoľko týždňov vopred poctivo pripravovali. Videli sme tanec s prvkami baletu, ktoré s deťmi nacvičila mamina Monika Lehocká, ožíval pred nami príbeh zvieratiek z lesa, deti ho zahrali s veľkým oduševnením a srdiečka nám pohladili deti básničkami pre mamu a pre otca. Odmenili sme ich potleskom a sladkou pusou. Po krásnom predstavení, ktoré si prišiel pozrieť aj pán riaditeľ Ondrej Borek, sme sa všetci presunuli na školský dvor, kde sme už mali pripravené disciplíny na súťaženie rodín. Pani učiteľka vymyslela disciplíny ako prezliekanie bábätka, slalom s detským kočiarikom, vešanie bielizne, triedenie ponožiek, hod ponožiek do koša na bielizeň. Deti a rodičia v zápale súťaživosti všetko zvládli na jednotku. Víťazom bola každá rodina, za čo sme dostali diplom a deti aj chutnú perníkovú medailu. Rozložili sme ohnisko, vytiahli všetky dobroty na opekanie a keď sme zasýtili hlad, chlapci aj dievčatá vyzvali hlavne svojich oteckov na futbalový zápas. Veru, zábavy bolo dosť a myslím si, že všetci sme mali dobrý pocit z toho, že aj takéto stretnutie, ako odmena za celoročnú školskú prácu, bol dobrý nápad. Možno z toho bude aj tradícia pre ďalšie roky...

Mgr. Marianna Viselková, triedny dôverník

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]