ePramienok č.2

Vážení rodičia, milí žiaci!

Po roku opäť prichádza ten čarovný čas, čas Vianoc. Napriek tomu, že tohtoročné Vianoce prežijeme v ťažkom období poznačenom pandémiou, skúsme si v našich domovoch vytvoriť radostnú vianočnú atmosféru, ku ktorej by sme aj my radi prispeli ďalším číslom nášho elektronického školského časopisu Pramienok.

Prinášame vám v poradí už druhé číslo, v ktorom opäť nájdete vlastnú tvorbu našich šikovných žiakov. Hoci sme zatiaľ vydali iba dve čísla časopisu, príspevky našich žiakov majú veľký úspech. Príbehy našich piatakov Vilka Riga a Noriky Veselin Gavrilovej a siedmaka Šimona Botku boli vďaka vysokej sledovanosti označené ako top-články a v súťaži najlepších „novinárov“ za mesiac november sa naša piatačka Martinka Viselková s príbehom o hrdinke Ale umiestnila spomedzi všetkých škôl v prvej desiatke, na krásnom 9. mieste, a v rámci Trnavského kraja na 2. mieste. Srdečne blahoželáme!

Naši žiaci sa aj naďalej venujú vlastnej tvorbe, na hodinách slovenského jazyka napísali zaujímavé príbehy, v ktorých mali využiť citoslovcia a slangové slová. Na hodinách literatúry sa zase naučili vytvoriť krátku báseň-cinquain.

Veríme, že ďalšie zaujímavé príbehy i milé básne o Vianociach, láske, priateľstve, vzťahoch, prírode a iných témach z druhého čísla časopisu prinesú do vašich domácností porozumenie, lásku a pokojnú vianočnú atmosféru. Prajeme vám šťastné Vianoce a veľa zdravia v novom roku 2021!


Kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ Pusté Úľany

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]