Aktuality

Zobraziť: všetky | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

0lympiády v anglickom jazyku30.11.2021
Aj tento školský rok sa žiaci 2.stupňa zapojili do školského kola olympiády v anglickom jazyku. Naši žiaci si medzi sebou zmerali svoje jazykové schopnosti a zručnosti v 2 kategóriách – 1A a 1B. Keďže všetci podali výborné výkony, test z gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením ich určite neprekvapil. Víťaz však môže byť len jeden... V kategórii 1A zvíťazil Samko Šušla (7.B) a v kategórii 1B Adelka Urbáneková (9.A). Obom našim žiakom budeme držať palce na online okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári. Good luck.

FOTO – Olympiáda v AJ
 Mgr. Slávka Števková

Výtvarná výchova trocha inak29.11.2021
Dnes sme na hodine výtvarnej výchovy tvorili vonku,jesenné obrázky vznikali na chodníku.Bolo to zaujímavé a zábavné. Ninka Skyčáková, Alex Hrabinský 7.A

FOTO – VV trochu inak
 Mgr. Iveta Karnišová

Pramienok č.1321.11.2021
Vážení rodičia, milí žiaci!

Ponúkame Vám ďalšie číslo nášho školského časopisu - prvé v tomto školskom roku, no v poradí je to už trináste číslo. Predstavuje pestrý kaleidoskop rôznych príspevkov našich žiakov. Sme veľmi radi, že postupne pribúdajú aj mladší prispievatelia - žiaci prvého stupňa. Už teraz sa tešíme na ďalšie nové články a za všetky príspevky ďakujeme žiakom i pedagógom, ktorí im pri tom pomáhajú.
Vaša redakcia


ePramienok č.13

 Mgr. Katarína Mittermayerová

Hodiny fyziky u deviatokov18.11.2021
Učenie cez experiment, takto získavajú vedomosti a overujú si fyzikálne zákonitosti naši deviataci.

FOTO – Hodiny fyziky
  riaditeľ školy

Netradičná hodina slovenčiny 18.11.2021
Počas dnešnej hodiny slovenčiny navštívili žiaci 6. ročníka školskú knižnicu, kde si prezreli výstavu najnovších kníh detskej literatúry. Vyučovanie potom pokračovalo v exteriéri. Žiaci absolvovali prechádzku v areáli školy, počas ktorej si utvrdzovali vedomosti z gramatiky. Ich úlohou bolo všímať si okolie a podľa toho, čo pozorovali, mali tvoriť rôzne vzťahové prídavné mená. Počasie nám prialo, a tak dnešnou aktivitou si žiaci nielen precvičili učivo, ale podporili aj svoje zdravie.

FOTO – Netradičná hodina slovenčiny
 Mgr. Katarína Mittermayerová

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry17.11.2021
V piatok 12.11.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu sa konala iba jedna časť - vedomostný test, ktorý prebiehal online-formou. Našu školu reprezentovala Liliana Veselovská, žiačka 9.B. Hoci nezískala postupové miesto, aj tak jej ďakujeme za účasť a snahu.
Srdečne blahoželáme
 Mgr. Katarína Mittermayerová

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry22.10.2021
V piatok 15. 10. 2021 sa naši šiesti deviataci - Tomáš Majerík, Liliana Veselovská, Lukáš Eliáš, Dominika Horníková, Bronislava Kubicová, Adela Urbáneková – zúčastnili prvej písomnej časti školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Tentokrát už aj táto časť školského kola prebehla online – žiaci riešili úlohy formou online-testu. Vo štvrtok 21. 10. potom súťažiaci absolvovali ďalšie časti súťaže. Druhá písomná časť pozostávala z tvorby a transformácie textu. V tretej - ústnej časti - predviedli svoje rečnícke schopnosti. Po vyhodnotení všetkých častí, v ktorých mohli spolu získať maximálne 55 bodov, sa na 1. mieste s počtom bodov 48 umiestnila Liliana Veselovská a postupuje do okresného kola. Adela Urbáneková so 44 bodmi obsadila 2. miesto a na 3. mieste sa umiestnila Bronislava Kubicová so 42 bodmi. Čestné 4. miesto patrí ostatným súťažiacim, ktorí získali zhodne po 32 bodov.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a Liliane prajeme veľa šťastia v okresnom kole!
 Mgr. Katarína Mittermayerová

Štvrtáci na dopravnom ihrisku v Galante17.10.2021
Aj tento rok sme si upevnili pravidlá cestnej premávky na dopravnom ihrisku v Galante. Na cestách sa chceme pohybovať bezpečne a neohrozovať seba ani iných, preto sme sa snažili vnímavo počúvať všetky nové informácie. Užili sme si najmä jazdenie na bicykloch a kolobežkách. Nadobudnuté vedomosti preveril test riešenia križovatiek. Teraz nás už na cestách nič neprekvapí. Triedne učiteľky R.Bohunická a K.Tóthová

FOTO – Dopravné ihrisko
 Mgr. Renáta Bohunická

Šarkany 17.10.2021
Jeseň, pani bohatá, farbí stromy do zlata....báseň, ktorá hovorí o príchode jeseni otvorila hodinu čítania aj v 2. A triede. Krásne sfarbené listy, sychravé počasie, zber úrody, sťahovanie sa vtákov do teplých krajín, to všetko pripomína deťom jeseň. Avšak najväčšiu radosť a úsmev na tvári im prinieslo, keď sme vybehli na dvor a púšťali si krásnych šarkanov. Bol to pekný zážitok!

FOTO – Šarkany
 Mgr. Zuzana Guldanová

Dopravné ihrisko Galanta - žiaci 2. ročníka17.10.2021
Kolobežky ,bicykle a pobyt na čerstvom vzduchu spestrili deň tretiakom na dopravnom ihrisku v Galante. V sprievode dvoch profesionálnych inštruktorov mali opäť možnosť nadobudnúť vedomosti a skúsenosti zo simulovanej dopravnej premávky na modernom ihrisku, na ktorom je okrem veľkého kruhového objazdu aj semafor, železničné priecestie so závorami a dopravné značky. Veríme, že to žiakov obohatilo a odniesli si ďalšie poznatky, pretože bezpečnosť na ceste aj mimo nej je veľmi dôležitá.

FOTO – Dopravné ihrisko
 Mgr. Zuzana Guldanová

Európsky deň jazykov17.10.2021
Deň 26.9. je Európsky deň jazykov. Význam výučby a poznania iného ako materinského jazyka prináša človeku nové obzory, otvára brány možností poznania a uplatnenia sa vo svete. Naša škola dáva žiakom možnosť naučiť sa anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk. Verím tomu, že už tieto základy pomôžu a budú prínosom v ich životoch. Žiaci 1.stupňa sa na malú chvíľu preniesli do Chorvátska s kapitánom lode, ochutnali španielske churros a maďarskú klobásu, vychutnali si módnu prehliadku v Paríži, zažili výbuch talianskej sopky, či obdivovali krásu slovenského ľudového kroja. Získali poznatky z oblasti kultúry, gastronómie, športu, tradícií a spôsobe života v týchto krajinách. Všetci sa na tento deň pekne pripravili a prispeli tak i k vlastnému obohateniu sa. Naši piataci si pre svojich spolužiakov pripravili vyčítanky v rôznych európskych jazykoch, ktoré doplnili zaujímavosťami o týchto krajinách. Kvízy našich šiestakov, ktoré testovali slovnú zásobu ukrajinčiny, bulharčiny, flámčiny, nemčiny a češtiny, potrápili aj pani učiteľku.

Ďakujeme!
Mgr. Guldanová Zuzana, Mgr. Slávka Števková

FOTO – Európsky deň jazykov
 Mgr. Zuzana Guldanová

Dopravné ihrisko - Galanta - žiaci 3.ročníka 16.9.2021
FOTO – Dopravné ihrisko
 Mgr. Michaela Hanáková

Začiatok nového školského roka5.9.2021
Krásne prázdninové dni sa skončili a opäť nadišiel čas vrátiť sa do školských lavíc. Tak ako každá školská brána, aj tá v Pustých Úľanoch sa v tento deň prvýkrát otvorila a privítala svojich žiakov. Žiaci so svojimi učiteľmi, ale aj malí prváčikovia so svojimi rodičmi sa zhromaždili na školskom dvore a vypočuli si štátnu hymnu a príhovor pána riaditeľa. Po organizačných pokynoch pani zástupkyne sa všetci rozišli do tried, aby si porozprávali prázdninové zážitky. Potom ich triedni učitelia oboznámili so školským poriadkom a oznámili im rozvrh hodín. O jedenástej sa deti rozpŕchli domov ešte si vychutnať posledné voľné chvíle, lebo od zajtra ich čaká tvrdá práca v školských laviciach. Želáme im veľa dobrých známok a krásnych chvíľ v škole.

FOTO – Otvorenie šk.r. 21_22

  zástupkyňa školy

Pramienok č.1227.6.2021
Vážení rodičia, milí žiaci!

Prinášame Vám dvanáste číslo nášho elektronického časopisu Pramienok, posledné v tomto školskom roku, ktorý sa už míľovými krokmi blíži k svojmu záveru. Tak ako každý rok, aj tentokrát sa musíme rozlúčiť s našimi deviatakmi. Posledné číslo je venované práve im - nájdete v nich pekné básne i úvahy, do ktorých vložili svoje nádeje i predstavy o budúcnosti. A možno je medzi nimi aj budúci Hviezdoslav... Príjemné čítanie!


ePramienok č.12

 Mgr. Katarína Mittermayerová

Dopoludnie v prírode27.6.2021
Jeden z posledných horúcich dní školského roka si žiaci 3.A spestrili vyučovaním v prírode. Na vychádzke do okolia obce si overili svoje vedomosti z prírodovedy a vlastivedy a získali aj nové poznatky. Využili skutočnosť, že južne od Pustých Úľan sa rozprestierajú rybníky, potoky a lužný les s bohatou flórou a faunou. Okrem iného sa im podarilo objaviť volavčie hniezdo, vydriu noru, ohlodané kmene stromov a bobriu hrádzu, množstvo liečivých rastlín. Cestu späť si spríjemnili sladkou bodkou v podobe zmrzliny.


FOTO – Dopoludnie v prírode
 Mgr. Renáta Bohunická

1  2  3  4  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]