Naši sponzori

Podporili nás:

V školskom roku 2021/2022

SEMA HŠ s.r.o., Sládkovičovo
Ing. Marian Halmeš, konateľ a riaditeľ spoločnosti.

Veľké poďakovanie patrí pánovi Ing. Mariánovi Halmešovi, konateľovi a riaditeľovi SEMA HŠ s.r.o., ktorý každoročne od roku 1993 podporuje rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole. Každoročne finančne podporuje účasť nášho žiackeho družstva na celosvetových súťažiach RoboCup, pravidelne poskytuje strojový park na údržbu školského areálu a tiež poukazuje našej škole 2% z dane.


-----------------------------------------------------------------------------------

Vážený pán Ing. Andrej Bališ
obchodný riaditeľ
ALANATA - TEMPEST a.s.
Einsteinova Business Center
Krasovského 14
851 01 Bratislava 5
-----------------------------------------------------------------------------------

Vážený pán Ing. Michal Vyšinský
2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6
821 01 Bratislava
-----------------------------------------------------------------------------------


Vážený pán Mgr. Róbert Varga
Rovami, s.r.o.,
925 21 Sládkovičovo

-----------------------------------------------------------------------------------


Vážený pán Ing.Juraj Mačaj
AGROPEK-TEAM,spol. s.r.o.,
455
90050 Kráľová pri Senci
-----------------------------------------------------------------------------------


Vážený pán Ing.Peter Majerík
Pavlice 178, Pavlice 919 42
Slovenské Asfalty s. r. o.
konateľ
-----------------------------------------------------------------------------------


Vážený pán Ing. Martin Kováč
Pavlická 763/16A
92528 Pusté Úľany
-----------------------------------------------------------------------------------


Obec Pusté Úľany
Vážený pán Ing. Henrich Čambál
Starosta Obce Pusté Úlany


-----------------------------------------------------------------------------------V školskom roku 2019/2020


Pďakovanie patrí pánovi Attilovi Tamásovi z Jelky, ktorý v tomto roku sponzoroval majstrovstvá Slovenska v programovaní SGP Baltie, ktoré sme usporiadali na našej škole. Pre 60 súťažiacich žiakov dal zhotoviť tričká s logom našej školy a logom súťaže.

-----------------------------------------------------------------------------------pán Radoslav Bulavčiak, Managing Director, Pusté Úľany


V minulých rokoch našu školu sponzorovali:


Nadácia Jána Korca., Trnava
DOPRAVSTA, a.s.
Ing.Peter Majerík

TOMA, s.r.o.
Gorkého 2019, 95501 Topoľčany
Zastúpená: Ing. Marek Karniš, konateľ a riaditeľ spoločnosti


Ing. Daniel Šmahel, AGROPEK Team, Veľký Grob

pán.Ladislav Pitel - Pažitná 271/18, Pusté Úľany

pán.Igor Svítek, Pusté Úľany

DEAK spol.s.r.o., Veľká Mača

FEKOLINI s.r.o. Sládkovičovo

Ing. Juraj Mačaj, AGROMAČAJ s.r.o., Kráľová pri Senci

Alojz Horváth, Mäsiarstvo, Sládkovičovo

RAJO s.s., Bratislava

ALAS Slovakia, s.r.o., Bratislava

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.


Kafún Zdenko - Spodná ul., Pusté Úľany
Ladislav Krištof, Hlavná 515 - zatepľovanie budov a miestností
Vladimír Krištof, Hlavná 77 - zatepľovanie budov a miestností
Ing. Eduard Haršanyi , Pusté Úľany
Ing. Marek Karniš - Whirlpoo, Bratislava
Perlita - Pusté Úľany
Dr. Baláž Branislav - IBM, Bratislava
Mézeš Ľudovít - účtovné a ekonomické poradenstvo, Pusté Úľany
Družstvo Podunajská plavba - družstvo - Rovinka 97
Bednarčík Branislav - Pusté Úľany
Ing. Hronček Vladimír - Bratislava, Adámiho 20
Baričiak P. a P. - stolárstvo, Pusté Úľany
Ing. Bohunický M. - Pusté Úľany
Čambál Rudolf a syn - stavebná firma, Pusté Úľany
Elektroservis, Pusté Úľany - Vrbovský L.
GAMO, Bratislava - Fartel Vladimír ml.
Jašek Ladislav - Nákladná autodoprava, Pusté Úľany
Krajčovič J. s manž. - Pusté Úľany
Šmidovič R. - Pusté Úľany
Vajda Ján - Hlavná ul., Pusté Úľany
VV-Izol, Pusté Úľany - Veselovský L.
Zachar M., Marko V. - stolárstvo, Pusté Úľany

Ďakujeme!

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]