Informácie o škole

ZŠ v Pustých Úľanoch v školskom roku 2023/2024 navštevuje 352 žiakov.

Sme plno organizovaná škola s ôsmimi triedami na I. stupni, s desiatimi  triedami na II. stupni a štyrmi  triedami ŠKD

 

Škola je od 01.01.1999 štátnou organizáciou na úseku školstva s právnou subjektivitou.

Na našej škole pracuje 32 pedagogických pracovníkov, 11 správnych zamestnancov a 4 asistenti učiteľa .

Školu tvoria štyri samostatné budovy. Dve hlavné budovy boli v roku 2010 prepojené chodbou, v ktorej sú dve špecializované triedy, trieda matematiky a trieda spoločenských predmetov, dejepisu, a geografie. V tejto novopostavenej časti sú aj hygienické zariadenia a skrinky na odkladanie oblečenia. Škola má osemnásť kmeňových učební, ďalej žiacka dielňa , kvalitne vybavené špecializované učebne fyziky, chémie a biológie a dve špecializované učebne výpočtovej techniky s /2 x 18/ PC počítačmi.

 

 

 

V ďalších dvoch budovách sa nachádza telocvičňa s posilňovňou a jedáleň. Budovy školy sa nachádzajú v krásnom lesoparku, ktorý oddeľuje školu od miestnej komunikácie.

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]