Aktuality

Zobraziť: všetky | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Pokusy 1.B4.3.2021
Trieda I.B sa počas dištančného vyučovania rozhodla zmeniť na tím výskumníkov a vedátorov. Pozorovať, skúšať a objavovať ich nesmierne baví. Pozrite, čo všetko sme už vyskúšali, čo sa nám podarilo a čo nás zabavilo.

FOTO – Dúha
 PaedDr. Jana Strnádelová

Projekt animovaného filmu 2.3.2021
Filmový kabinet deťom je výchovno-vzdelávací projekt Asociácie slovenských filmových klubov,
určený pre detských divákov. Je zostavený tak, aby sa deti hravou formou dozvedeli čo najviac
o princípoch fungovania animovaného filmu. Za normálnych okolností tento projekt prebieha
v bratislavskom kine Lumiere alebo priamo v meste alebo obci školy, ktorá sa doň prihlási.
V súčasnosti sa však dostáva do on-line priestoru.

Klikni a dozvieš sa viac

FOTO – Animovaný film
 Mgr. Kristína Bokorová

Pramienok č.528.2.2021
Vážení rodičia, milí žiaci!

Prinášame vám piate číslo elektronického školského časopisu Pramienok. Obsahuje vlastnú tvorbu našich žiakov. V tomto čísle sú básne a príbehy, z ktorých na nás dýcha už závan jari.

ePramienok č.5
 Mgr. Katarína Mittermayerová

Umelecký prednes žije aj počas korony28.2.2021
Stará múdrosť vraví „Inter arma silent musae“. Vo vojne sa nedarí umeniu. V našej a v ďalších krajinách sveta síce nebojujeme priamo vo vojnovom konflikte, ale naším nebezpečným protivníkom je vírus, ktorý znemožňuje voľnosť pohybu, narúša sociálne väzby, marí naše úsilie o kvalitné vzdelanie.
My sa však nevzdávame a pracujeme aj za sťažených podmienok.
Príkladom toho je konanie školského kola v prednese poézie a prózy. Talentované žiačky pod vedením svojich p. učiteliek pracovali niekoľko týždňov, aby online formou predviedli svoju úroveň uchopenia umeleckého textu.

V 2. kategórii súťažili: POÉZIA Martina Viselková (5.B)
Veronika Kosecová (6.B)

PRÓZA Karolína Tomšová (5.B)

3. kategória bola zastúpená prednesom PRÓZY Miriamy Porhinčákovej (8.B).

Žiačky M. Veselková, K. Tomšová a M. Porhinčáková postupujú svojím výkonom do okresného kola, ktoré sa má konať v apríli v Galante.
 Mgr. Mária Pešková

Ďalšie hodnotné výsledky našich žiakov25.2.2021
Dňa 27. 1. 2021 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády pre 5. a 9. ročník. V oboch kategóriách má naša škola úspešných riešiteľov.

Z 5. ročníka je to Vladimír Lukáč (5. B). Z 9. ročníka sú to Jaroslav Jasovký (9.A) a Dionýz Daniel Szabó (9.A).

Krajské kolo sa koná len v kategórii Z9. Obaja deviataci postupujú. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a postupujúcim prajeme veľa šťastia v ďalšej reprezentácii našej školy.

 Mgr. Monika Bábiková

Modernými technológiami aj o minulosti23.2.2021
Dňa 11. februára 2021 sa dištančnou formou uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Keďže žiaci od jesenných prázdnin neboli v škole, príprava bola náročnejšia, prebiehala tiež online formou cez Teams. Súťažilo sa v štyroch kategóriách.

Našu školu reprezentovali:
kategória F (6. ročník) – Samuel Šušla
kategória E (7. ročník) – Dominika Roštáková – 1. miesto, Viliam Hanínec – 2. miesto
kategória D (8. ročník) – Michaela Kužmová – 1. miesto
kategória C (9. ročník) – Diana Tibenská – 1. miesto, Karolína Kolláriková – 3. miesto
Všetkým srdečne blahoželáme!

V krajskom kole budú našu školu reprezentovať:
Viliam Hanínec, Dominika Roštáková, Michaela Kužmová a Diana Tibenská.

Prajeme im veľa síl do ďalšej prípravy a držíme palce v krajskom kole!
 Mgr. Karol Rošták

Artíkovi karnevalový kostým17.2.2021
Naši žiaci aj v druhom polroku usilovne pracujú a pravidelne mi posielajú svoje výtvarné práce. V januári ich tvorivými aktivitami sprevádzala aj drevená figurína - Artík. S využitím šablóny Artíka, mali žiaci vyjadriť, ako trávia svoj voľný čas. Ďalšou úlohou bolo navrhnúť Artíkovi karnevalový kostým. Ako sa im to podarilo, posúďte sami.

FOTO – Artíkovi karnevalový kostým
 Mgr. Kristína Bokorová

Pramienok č.417.2.2021
Vážení rodičia, milí žiaci!

A je tu pravá zima a s ňou aj 4. číslo nášho školského časopisu! Našich ôsmakov príchod zimy veľmi potešil a svoju radosť vyjadrili aj v pekných básničkách o zime, ktoré vám ponúkame v tomto zimnom čísle. Prajeme vám príjemné čítanie!


ePramienok č.4
 Mgr. Katarína Mittermayerová

Snaha a poctivá príprava priniesla svoje ovocie!13.2.2021
Po niekoľkotýždňovej príprave na krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry žiačka našej základnej školy Karolína Kolláriková z 9.A vybojovala 3. miesto v 13. ročníku tejto známej súťaže.
Na rozdiel od okresného kola ju online formou čakala popri vypracovaní 25 úloh zameraných na vedomosti a čítanie s porozumením už aj časť písomná v podobe transformácie textu a ústna prezentácia vlastného rečníckeho útvaru pred porotou. Srdečne blahoželáme a veríme, že sa vedomosti a zručnosti získané v tejto súťaži žiačke zídu na strednej škole.
 Mgr. Mária Pešková

Pramienok č.37.2.2021
Vážení rodičia, milí žiaci!

Aj počas dištančného vzdelávania naši šikovní žiaci rozvíjajú svoju kreatívnu fantáziu a na hodinách SJL tvoria vlastné literárne práce. Tentokrát spojili svoje literárne zručnosti s výtvarným talentom. V ďalšom, už treťom čísle elektronického školského časopisu Pramienok sa vám naši piataci prihovárajú prostredníctvom milých komiksov. Svojimi detskými očami v nich zobrazili, ako vidia uplynulý rok 2020, ktorý bol asi pre každého z nás výnimočný, priniesol nám do života nové situácie a museli sme sa s nimi všetci popasovať. Za hrsť zaujímavých ilustrovaných aforizmov pridali do časopisu aj naši deviataci. Veríme, že sa vám aj tretie číslo nášho časopisu bude páčiť a prajeme vám zaujímavé čítanie!


ePramienok č.3
 Mgr. Katarína Mittermayerová

Naša škola5.1.2021
Je pekná, ale bez detí smutná.

FOTO –Naša škola

Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry24.12.2020
V novembri 2020 sa naša škola zúčastnila tradičnej súťaže vedomostí a zručností z materinského jazyka organizovaného Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA. Školské i okresné kolo prebiehalo online formou v stanovený čas. Preto aj pravidlá boli pozmenené. Súťažiaci mali vypracovať len písomnú časť pozostávajúcu z 25 úloh.

Našu školu spomedzi 5 finalistiek školského kola úspešne reprezentovala žiačka 9.A Karolína Kolláriková. Obsadila 1. – postupové miesto do krajského kola. Blahoželáme!
 Mgr. Mária Pešková

Medzinárodná súťaž v programovaní - BALTIE 202015.12.2020
Finále BALTIE 2020

Dňa 10.12.2020 sa uskutočnilo finále BALTIE 2020, kde najlepší z krajského kola reprezentovali našu školu v medzinárodnom meradle. Svoje vedomosti a zručnosti v programovaní porovnali online so žiakmi zo Slovenska, z Poľska a Česka. Online súťažilo 319 žiakov. Naši žiaci aj tentokrát dosiahli výborné výsledky. Všetkým blahoželáme!

A kategória
1. miesto na Slovensku: Daniel Rošták 2.A
6. miesto na Slovensku: Daniel Majo 4.B
7. miesto na Slovensku: Filip Kašuba 4.B

B kategória
5. miesto na Slovensku: Dominika Roštáková 7.A
9. miesto na Slovensku: Leon Martin Eliáš 7.A
11. miesto na Slovensku: Tomáš Podstrelený 5.B
13. miesto na Slovensku: Martina Viselková 5.B

C kategória
11. miesto na Slovensku: Róbert Kollár 8.A
14. miesto na Slovensku: Martin Priner 8.A

Ďalší vynikajúci medzinárodný úspech našich žiakov a učiteľov.
Blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

Riaditeľ školy
 Ing. Marta Roštáková

Pramienok č.214.12.2020
Vážení rodičia, milí žiaci!

Po roku opäť prichádza ten čarovný čas, čas Vianoc. Napriek tomu, že tohtoročné Vianoce prežijeme v ťažkom období poznačenom pandémiou, skúsme si v našich domovoch vytvoriť radostnú vianočnú atmosféru, ku ktorej by sme aj my radi prispeli ďalším číslom nášho elektronického školského časopisu Pramienok.
Prinášame vám v poradí už druhé číslo, v ktorom opäť nájdete vlastnú tvorbu našich šikovných žiakov. Hoci sme zatiaľ vydali iba dve čísla časopisu, príspevky našich žiakov majú veľký úspech. Príbehy našich piatakov Vilka Riga a Noriky Veselin Gavrilovej a siedmaka Šimona Botku boli vďaka vysokej sledovanosti označené ako top-články a v súťaži najlepších „novinárov“ za mesiac november sa naša piatačka Martinka Viselková s príbehom o hrdinke Ale umiestnila spomedzi všetkých škôl v prvej desiatke, na krásnom 9. mieste, a v rámci Trnavského kraja na 2. mieste.

Srdečne blahoželáme!

ePramienok č.2
Klikni a prečítaj si celý príspevok
 Mgr. Katarína Mittermayerová

Robot NAO1.12.2020
1.12.2020 navštívil prváčikov robot NAO. Porozprával sa s nimi o hygiene a ochrane pred COVIDOM – 19. Robot si overil, či ho deti dobre počúvali, opýtal sa ich na pravidlá, ktoré v tejto dobe musíme dodržiavať. Deti veľmi ochotne a správne odpovedali. Na záver ich pochválil za príkladné dodržiavanie základných hygienických zásad a pozval ich na spoločné, krátke zacvičenie si.

FOTO –Robot NAO
  riaditeľ školy

|<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]