Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Deň bez klasických tašiek16.11.2023
15.11. prišla väčšina žiakov do školy bez tašky, ale nie bez učebníc. Ôsmaci vymysleli No Backpack Day, aby sme si symbolicky spomenuli na deti, ktoré do školy chodia niekoľko kilometrov pešo a o peknej školskej taške sa im môže iba snívať. Zadanie pre naše deti znelo: "Priniesť si všetky školské pomôcky v niečom, čo sa nedá zavesiť na obe plecia." A tak v stredu ráno napochodovali žiaci s posteľnými obliečkami, krabicami rôznych tvarov, autíčkami, chlebníkmi, nákupnými košíkmi, či dokonca klietkami pre zvieratá...
Naša nezávislá porota (ktorá bola ohromená úspechom akcie) vyhlásila za najaktívnejšiu triedu 5.B, a tá získala špeciálnu cenu od p. učiteľky Seewaldovej. Te je naša nová pani biologička, z ktorej sa vykľula veľmi šikovná cukrárka. Okrem triednej ceny sme ocenili aj najväčšiu haluz - odpadovú rúru Sebiho A. (9.A), robota Samka T. (6.B), komodu Tamarky B. (3.A) a vlastnoručne vyrobenú "tašku" Lili A. (3.B).

FOTO
 Mgr. Jana Bihorac-Šeligová

LEGO krúžok9.11.2023
Nesmierna radosť, odovzdávanie vedomostí a skúseností starších žiakov mladším, takto pracujú žiaci v krúžku LEGO.

FOTO – LEGO krúžok
  riaditeľ školy

Hodiny fyziky v 9. a 8. ročníku9.11.2023
Na hodinách fyziky sa snažíme, aby žiaci získavali a overovali si fyzikálne javy a vedomosti pomocou pokusov.

FOTO – Fyzika 9. a 8. ročník
  riaditeľ školy

Moderátor9.11.2023
Aká je budúcnosť plastov? Túto otázku si kládli naši ôsmaci v rovnomennej živej diskusii na hodine slovenského jazyka. Naživo si vyskúšali rolu ostrieľaného moderátora, nekompromisného provokatéra sčítaného experta i povzbudivého pomocníka. Sedieť v horúcom kresle sa im napokon vyplatilo. Z hodiny si odniesli nielen zaujímavé riešenia situácie, ale i dobrú náladu.

FOTO – Moderátor
 Mgr. Barbora Bednáriková

Olympiáda zo SJL9.11.2023
V utorok 17.10.2023 sa naši štrnásti deviataci zúčastnili školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Prvá písomná časť školského kola prebehla formou online-testu. V piatok 20.10.2023 súťažiaci absolvovali druhú časť súťaže – tvorba/transformácia textu a tretiu časť - rečnícky prejav. Po vyhodnotení všetkých častí, v ktorých mohli spolu získať maximálne 55 bodov, sa na 1. mieste s počtom bodov 50 umiestnila Rebeca Kašubová z 9.A triedy a postupuje do okresného kola. Na 2. mieste sa umiestnila Natália Bodišová z 9.B s počtom bodov 48. Na 3. mieste sa umiestnila Nikola Chromíková z 9.B triedy s počtom bodov 44. Na 4. mieste sa umiestnila Natália Balážová z 9.A triedy s počtom bodov 41. Zároveň sa tieto žiačky stali aj úspešnými riešiteľmi školského kola OSJL.
Všetkým zúčastneným súťažiacim ďakujeme za účasť.
Úspešným riešiteľkám blahoželáme a Rebece Kašubovej prajeme veľa šťastia v okresnom kole!

FOTO – Olympiáda
 Mgr. Martina Zigová

Prvouka pre druhákov9.11.2023
Aké telefónne číslo voláme v prípade požiaru? Ako sa máme zachovať v kritickej situácii? Kde všade zasahujú hasiči? Čo všetko vozia v hasičskom aute? Akú majú výstroj? Prečo ich voláme aj k dopravným nehodám? Odpovede na tieto a veľa iných otázok dostali druháci pri návšteve člena hasičského zboru.

FOTO – Hasiči
 Mgr. Renáta Bohunická

Kam na strednú?9.11.2023

Dňa 12.10.2023 sa naši deviataci zúčastnili podujatia Kam na strednú v Trnavskej župe v Metskej športovej hale v Trnave. Deviataci sa tu mohli oboznámiť so širokou ponukou stredných škôl a ich odborov, ktoré ponúkajú kvalitné vzdelávanie v Trnavskom kraji. Výstavy v Trnave sa zúčastnili stredné odborné školy, obchodné akadémie a gymnáziá. Celkovo sa tu odprezentovalo približne 50 vystavovateľov rôznych odborov a zamerania. Naši žiaci sa mohli zúčastniť ukážok prác a výrobkov žiakov z odboru ako kozmetik, kaderník, cukrár alebo kuchár. Žiaci stredných škôl prezentovali jednoduché výrobky studenej kuchyne, miešané nápoje, denné líčenie, kadernícke služby dokonca aj masáže šije a rúk. Pre našich žiakov boli pripravené aj praktické ukážky štúdia, ktorých sa viacerí naši žiaci zúčastnili.
                                                             Čítaj ďalej

FOTO – Kam na strednú

 Mgr. Martina Zigová

Výstava ovocia a zeleniny7.11.2023
Naši žiaci sa koncom septembra zúčastnili výstavy ovocia, zeleniny, kvetov a bylín. Výstava sa uskutočnila v obecnom dome Orlovna. Súčasťou výstavy bola aj expozícia včelárstva. Domáci záhradkári na nej prezentovali svoju úrodu. Vystavené exponáty deti zaujali a pomohli im rozšíriť ďalšie vedomosti z oblasti prírody.

FOTO – Výstava
 Ing. Peter Michálek

Hodina fyziky v 6. a 7. ročníku7.11.2023
V rámci fyziky naši šiestaci prezentovali prvý krát svoje projekty na tému: Vlastnosti tekutín. Ich úlohou bolo navrhnúť, zostrojiť a predviesť zariadenie na demonštrovanie vlastností tekutín. Žiaci mohli pracovať samostatne alebo v dvojčlenných tímoch. Svoje zariadenia prezentovali priamo na hodine. Každé zariadenie mali stručne popísané v návrhu projektu. Žiaci sa navzájom obohatili mnohými zaujímavými poznatkami. Ich záujem o dané tému bol veľmi kladne hodnotení. Už teraz sa spoločne tešíme na ďalší projekt.

FOTO – Fyzika

 Ing. Peter Michálek

Erasmus +25.10.2023
Prvá správa:

V pondelok 23.10. 2023 sme s pani učiteľkou Števkovou vyrazili do Fínska. V rámci programu Erasmus+ sme dostali možnosť zúčastniť sa vyučovania na škole v meste Lovisa. Na tejto škole je oficiálny vyučovací jazyk švédčina, ale inak sa dohovoríte aj fínsky a anglicky. Dnes sme boli na angličtine a geografii. Kolegovia- učitelia a aj žiaci sú veľmi milí, a všetkým náramne chutia slovenské sladkosti.

FOTO – Erasmus

 Mgr. Jana Bihorac-Šeligová

Ochrana života a zdravia23.9.2023
V prvých dňoch nového školského roka sa opäť uskutočnilo účelové cvičenie žiakov II.stupňa s názvom Ochrana života a zdravia. Už po siedmy krát naši žiaci súťažili „O putovný pohár riaditeľa školy“. Údery na koľajnicu oznámili žiakom a učiteľom prerušenie činnosti v triede. Následne sa žiaci urýchlene presunuli na určené zhromaždisko. Po hlásení a úvodnom poučení sa žiaci presunuli na jednotlivé stanovištia. Tu v stanovenom časovom limite riešili rôzne úlohy z desiatich disciplín ako napr. dopravná výchova, civilná ochrana, zdravotnícka príprava, pobyt a pohyb v prírode. Za splnenie jednotlivých úloh sa snažili súťažiaci získať čo najviac bodov. O tom, že súťaž bola vyrovnaná, dokazujú až tri bodové zhody. Nakoniec o víťazovi rozhodlo lepšie umiestnenie v teoretických testoch. Na záver odovzdal pán riaditeľ putovný pohár víťazom z 8.B. Blahoželáme.

FOTO – Ochrana života a zdravia

 Ing. Peter Michálek

Otvorenie školského roka 2023/202413.9.2023
Dňa 4. septembra sa otvorili brány našej školy. V úvode nás privítali žiaci krásnou básňou a ľudovým spevom. Pán riaditeľ spolu s pani zástupkyňou a za prítomnosti pána starostu H. Čambála vo svojom slávnostnom príhovore privítal prváčikov a ich rodičov a poprial im veľa síl a úspechov na novej ceste za vzdelaním. Rovnako sa prihovoril aj ostatným žiakom a poprial im úspešný školský rok. V neposlednom rade privítal nových členov pedagogického zboru a povzbudil kolegov a kolegyne pri ich zodpovednej a náročnej práci. Na záver poprial všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a vzájomného pochopenia.

FOTO – Otvorenie šk.roka
 Mgr. Zuzana Guldanová

Ukončenie školského roka 14.7.2023
Záver školského roka sme tak, ako každoročne ukončili spoločne na školskom dvore, kde vedenie školy ocenilo všetkých úspešných žiakov, ktorí reprezentovali našu školu počas školského roka. Pán riaditeľ sa všetkým poďakoval za celoročnú prácu a úsilie a poprial všetkým žiakom a zamestnancom školy veľa zdravia a zaslúžený oddych. Deviatakom zaželal veľa úspechov a trpezlivosti na stredných školách. Záver patril tradičnému rozlúčkovému tancu deviatakov, ktorý zožal veľký potlesk. Rozlúčili sme sa aj s našou dlhoročnou kolegyňou a priateľkou Mgr. Katkou Šmahelovou, ktorá na našej škole pôsobia úctyhodných 40 rokov. ĎAKUJEME !

FOTO – Ukončenie šk.roka
 Mgr. Zuzana Guldanová

„Zbohom, škola, lúčime sa,...“12.7.2023
„Zbohom, škola, lúčime sa,...“ spieva sa v známej rozlúčkovej piesni. Znela z hrdiel 30 deviatakov, ktorí sa posledný júnový deň lúčili s pedagógmi, vychovávateľkami, upratovačkami, kuchárkami, školníkom a žiakmi nižších ročníkov. Absolventom ZŠ v Pustých Úľanoch po náročných týždňoch testovania a príjímacích pohovorov dobre padli krásne a dojímavé slová svojich učiteľov a v očiach mnohých z nich svietila nádej, že tie slová i dobre mienené rady padnú na úrodnú pôdu. Posledné zvonenie, rozlúčkový príhovor, kytice kvetov, nové tablo na stene hlavnej chodby, slzy smútku, ale i úľavy a opäť ďalší žiaci opúšťajú náš domovský prístav.
Tak dobrý vietor do plachiet, milí deviataci!

FOTO – Rozlúčka
 Mgr. Mária Pešková

Mladý farmár3.7.2023
V piatok 23. 6.2023 sme sa naposledy v tomto šk. roku stretli na prírodovednom krúžku, ktorý sme mávali na Gazdovskom dvore. Pani Janka nám pripravila na rozlúčku opekačku a hru Hľadanie indícií. Indíciou boli kované podkovy s menom, ktoré dostali deti pre šťastie. Samozrejme, aktivity mali až po vykonaní obvyklých povinností, naplnenie sieťok pre kone, doplnenie vody, odvedenie koníkov a poníkov z paše, tiež pustenie kôz a oviec z paše. Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na stretnutia v budúcom šk. roku.

FOTO – Mladý farmár
 Mgr. Katarína Šmahelová

|<<  <  1  2  3  4  5  6  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]