Aktuality

Zobraziť: všetky | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Naši turisti 9.5.2006
8. mája sa členovia turistického krúžku v počte 17 zúčastnili výletu do Malých Karpát. Rozhodli sa navštíviť zámok v Smoleniciach a potom sa vydali na Molpír- zbytky opevnenia z doby železnej /7. storočie pred Kristom/. Bolo veľmi zaujímavé vidieť na vlastné oči miesta, ktoré osídľovali vtedajší ľudia a tiež ich vynález cisternu na vodu. Toto zaujímavé putovanie bolo odmenené výhľadom do krásnej doliny Hlboča. Počasie nám prialo a celý vydarený výlet sme ukončili zmrzlinou v Galante. Bolo nám super!
 Mgr. Terézia Boreková

Mladí záchranári7.5.2006
Zdravotnícku hliadku mladých na druhom stupni navštívil dňa 4.5.2006 riaditeľ Slovenského červeného kríža v Galante Jozef Fekula. Na názornej figuríne demonštroval resuscitáciu. Túto pre človeka dôležitú záchranu si vyskúšal každý člen hliadky. Na ukážke sa zúčastnili aj Mladý záchranári CO, ktorým pán Fekula odpovedal na mnohé otázky z oblasti zdravotníckej prípravy.
 Mgr. Katarína Šmahelová

Biologická olympiáda kat. E - postúpili sme na celoslovenské kolo 6.5.2006
Žiaci L. Michálek, M. Kardelisová si vyskúšali vedomosti z geológie.L.Michálek si zhotovil zbierku nerastov z okolia Banskej Štiavnice, M.Kardelisová zostavila zbierku usadených hornín z okolia Pustých Úľan a Veľkého Grobu. Obidvaja žiaci postúpili do krajského kola.

M. Babušeková z 8. B triedy a A. Kubicová zo 6.A triedy sa pripravovali na zoológiu. Pozorovali živočíchy poľného a lúčneho ekosystému z ktorého si pripravili zbierky. M.Babušeková sa umiestnila na 3. mieste s postupom do krajského kola.

L. Michálek sa umiestnil v krajskom kole na druhom mieste, čím si vybojoval účasť v celoslovenskom kole.

 Mgr. Katarína Šmahelová

Celoslovenský projekt VIRGAL4.5.2006
Tento rok sme sa ako každý rok zúčastnili celoslovenského projektu pod názvom VIRGAL, ktorý bol realizovaný cez Infovek. Témou súťaže v tomto roku boli Snehuliacke variácie. Súťaž trvala počas mesiacov január, február a marec. Naša žiačka IVETKA KARNIŠOVÁ z 9.B triedy sa umiestnila na krásnom 2. mieste.
 Mgr. Michaela Hanáková

Exkurzia 5.ročníka29.4.2006
28. apríla sa žiaci 5. ročníka sa zúčastnili na exkurzii v Bratislave. Táto exkurzia bola spojená s návštevou Slovenského národného múzea, kde sa v tomto čase koná výstava Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme, Objavovňa – Škola v múzeu, Stratený svet mamutov. Deťom sa veľmi páčilo. Po návšteve múzea nasledovala prechádzka popri rieke Dunaj, s obhliadkou mosta SNP, Bratislavského hradu a Dómu sv. Martina. Exkurziu zavŕšila návšteva 3D kina IMAX Orange v Bratislave, kde boli deti fascinované filmom Divé safari.
 Mgr. Michaela Hanáková

Čaro slova25.4.2006

Pod týmto názvom sa skrýva súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá sa tradične začína školským kolom. V našej škole sa prehliadka prednesu najlepších žiakov jednotlivých ročníkov konala 24.4.2006. Recitátori boli zadelení podľa veku do troch kategórií. Tí, ktorým pre ich výborný výkon porota udelila 1. miesto v poézii a v próze, nás pôjdu reprezentovať do okresného kola. V 1. kategórii to sú Natália Vajdová a Radka Bohunická, v II. kategórii Radoslav Andor a Matej Mézeš, v III. kategórii Iveta Karnišová a Bronislava Strnádelová. Želáme veľa úspechov!

 Mgr. Mária Pešková

Celoslovenské finále BALTÍK 200623.4.2006
V dňoch 20.-22.4.2006 sa uskutočnilo v Košiciach celoslovenské finále súťaže v programovaní Baltík 2006. Do tohto finále sa z krajského kola prebojovali oba naše tímy PC Makery a Pluto. S náročnými úlohami si lepšie poradil tím Pluto, ktorý reprezentovali šiestaci Alexandra Kubicová a Marek Maszay. Obsadili krásne 9.miesto na Slovensku a nezľakli sa ani náročných úloh pre vyššie ročníky. Tím PC Makery v zložení Ján sloboda a Michal Krištof obsadili 16.miesto.
 Ing. Peter Michálek

Výchovný koncert2.4.2006
Helena, temperamentné mačky, trpaslík, či rytier boli len niektoré z postáv, o ktorých nám na výchovnom koncerte dňa 31.3.2006 zaspievali renomovaní umelci z Bratislavy, a to všetko pod réžiou a za klavírneho sprievodu p.Bergera. Už dlhé roky sa pravidelne snažia v žiakoch našej školy vzbudiť záujem o vážnu hudbu prostredníctvom veku primeraných úryvkov z diel našich či svetových skladateľov. Žiaci najmä z 1. stupňa sú úprimne radi, keď môžu umelcom pomôcť pri ich výkone i zahraným divadielkom. Tentokrát si p. Berger všimol skrytý herecký talent aj dvoch žiakov z druhého stupňa. Tí na výchovný koncert a dúfam, že i my ostatní, tak ľahko nezabudnú.
 Mgr. Mária Pešková

Škola hľadá SuperStar2.4.2006
Do druhého ročníka súťaže ŠHS sa prihlásilo sedem detí z prvého stupňa našej školy. Každé z nich si vybralo pieseň podľa svojich možností a schopností a tvrdo trénovali niekoľko týždňov, aby mohli vystúpiť pred svojich spolužiakov a učiteľov. Vystúpenie sa konalo 28. februára. Finalisti mali už vopred pripravené svoje kostýmy, pred vystúpením sa zdržali v „maskérni“ a z pódia nás bavili svojimi pesničkami. Na záver sa predstavili ako spevácka skupina: spoločne zaspievali pieseň Kým vieš snívať. Diváci ich odmenili potleskom a podporili vlastnoručne vyrobenými plagátmi. Nasledujúcim dňom sa spustilo hlasovanie, ktoré určí víťaza a peknú cenu si odnesie aj jeden vylosovaný hlasujúci. Druhé kolo súťaže ŠHS – rozhodnutie sa bude konať po Veľkonočných sviatkoch. A kto bude víťaz? Uvidíme...
 

Majster SR 6.3.2006
Na našej škole už vyše roka úspešne pracuje krúžok BOXU pod vedením trénera z BOXING CLUBU Galanta pána Miroslava Rusnáka. V tomto školskom roku dosiahli naši žiaci veľmi pekné úspechy. Na okresných majstrovstvách Galanta v kategórii mladší žiaci získal Jakub Kača 1.miesto a v kategórii starší žiaci sa stal Richard Sobrado Garcia finalistom majstrovstiev. Po okresných majstrovstvách nasledovali Majstrovstvá SR, kde žiak Jakub Kača v kategórii žiaci získal 1.miesto a Peter Sobrado Garcia v kategórii žiaci, získal 2. miesto. Aj touto cestou im srdečne blahoželáme!
  riaditeľ školy

LVVK 200612.2.2006
Žiaci siedmeho ročníka dnes opustili priestory našej školy a plní elánu a očakávania odišli na lyžiarsky kurz. V krásnom prostredí Strážovských vrchov na Fačkovskom sedle už piaty krát sa budú učiť lyžiarskemu umeniu .Ubytovaní budú v areáli Školy v prírode v dedinke Kĺačno. Škola každého z nich vybavila lyžiarskym výstrojom. V tomto roku sme zakúpili ďalšie karvingové lyže a lyžiarske topánky. Prajeme našim siedmakom pekné počasie, príjemnú lyžovačku a veľa pekných zážitkov a spomienok.

  riaditeľ školy

Učebňa hudobnej výchovy 10.2.2006
Toto je jedna zo špecializovaných učební našej základnej školy. Umožňuje pravidelnú, kvalitnú prípravu detí na hodinách hudobnej výchovy, ale niekoľkokrát týždenne ju na výuku teórie Hv a hry na hudobný nástroj využívajú aj pedagógovia Základnej umeleckej školy Sládkovičovo, ktorá má na našej škole svoju pobočku. Učebňa je vybavená niekoľkými klasickými i modernejšími hudobnými nástrojmi, hi-fi vežou, televízorom, gramofónom a fonotékou. Praktická je galéria slovenských i zahraničných skladateľov umiestnená po celej šírke steny. Pre skvalitnenenie ovzdušia v triede a zároveň na ochranu didaktických pomôcok pred prachom je nainštalovaná ekologická tabuľa.
 Mgr. Mária Pešková

Všetko najlepšie...29.1.2006

Krásne chvíľky strávené v rodine Bacigálových, bývalých kolegov z našej školy. Pani učiteľka Bacigálová oslávila 70 rokov. Aj touto cestou jej bývalí kolegovia želajú to najcennejšie, zdravie, radosť zo svojich detí, vnúčat a ešte veľa pokojných spoločných chvíľ so svojím manželom, pánom učiteľom Bacigálom.

  riaditeľ školy

Šťastná či nešťastná trinástka?25.1.2006

V piatok 13. 1. 2006 sa v Galante uskutočnilo 13. okresné kolo súťaže v prednese povesti „Šaliansky Maťko“. Základná škola v Pustých Úľanoch vyslala reprezentanta Maťka Mézeša, ktorý ako jediný chlapec vo svojej kategórii zažiaril medzi 13-imi dievčatami. Skončil na peknom 2. mieste.

 

Vianoce a my ...22.12.2005
“Fanfáry anjelov znejú, keď svetlo betlehemskej hviezdy jasnou žiarou zaplaví naše príbytky. Prežiari ľudské srdcia, preteplí milý úsmev, dobrým slovom pohladí.”
Dobrým slovom, krásnymi piesňami, dojímavým i vtipným literárno-hudobným pásmom a zaujímavým tancom sa učiteľom, správnym zamestnancom a žiakom našej školy prihovorili účinkujúci na vianočnom programe v posledný deň pred zimnými prázdninami. Všetky triedy od druhákov až po deviatakov prispeli svojou troškou do mlyna, aby vytvorili príjemnú atmosféru nadchádzajúcich sviatočných dní. Bohatý program bol krásnou bodkou za uplynulým rokom.
 Mgr. Mária Pešková

|<<  <  1  2  3  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]