Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Plavecký výcvik24.10.2007
Aj v tomto školskom roku sme pre žiakov 6.ročníka organizovali plavecký výcvik. Zúčastnilo sa ho 30 žiakov. Realizovali sme ho v krytej plavárni v Šali, kde sú vynikajúce podmienky. Veľmi sme boli spokojní s čistotou plavárne, prístupom personálu i s prácou inštruktorov. V posledný deň sme zorganizovali plavecké preteky a môžeme sa pochváliť 100% plaveckou gramotnosťou.
 Mgr. Iveta Karnišová

Chceme sa učiť moderne24.10.2007
V dnešnej dobe sa už bez cudzieho jazyka nezaobídeme. Na našej škole sa cudzí jazyk vyučuje od prvého ročníka. Aby bola táto výučba čo najefektívnejšia, prebudovali sme našu starú jazykovú učebňu na novú, modernú. Začali sme využívať interaktívnu elektronickú tabuľu e-Beam, ktorá umožňuje efektívne využívanie akýchkoľvek vizuálnych, či multimediálnych pomôcok. Využívaním tvorivých a názornývh metód a foriem práce bude dochádzať k rýchlejšiemu rozvoju jazykových schopností žiaka. Okrem interaktívnej tabule bol do jazykovej učebne zakúpený osobný počítať s pripojením na internet, ktorý je určený ako pre prácu učiteľa, tak i pre žiaka. V modernizácii učebne plánujeme pokračovať aj v budúcnosti.
 Mgr. Iveta Sabová

Jesenný deň I. stupňa21.10.2007
Za krásneho jesenného nedeľňajšieho popoludnia, učitelia a rodičia, spoločne pripravili svojim deťom množstvo súťaží a krátke programy zo života školy. Nechýbalo ani púšťanie šarkanov a na záver sladká odmena z bohato prestretého stola, ktorý pripravili rodičia.
  riaditeľ školy

Zber papiera17.10.2007
Aj v tomto školskom roku sa konal jesenný zber papiera. Pripravený kontajner zberných surovín sa rýchlo naplnil pod rukami usilovných žiakov. Nad celým zberom bdelo pozorné oko nášho školníka, aby neušiel žiaden kilogram. Radosť zo zberu majú nielen žiaci , ale i rodičia. Veď za takto zarobené peniaze sa budú môcť kúpiť nové moderné pomôcky.
 Ing. Peter Michálek

Aj keď je nedeľa....14.10.2007
V nedeľu 14.10.2007 členovia turistického a dejepisného krúžku absolvovali turistiku spojenú s poznávaním našej histórie. Navštívili sme Mohylu M.R.Štefánika v Brezovej pod Bradlom, sídlo zo staršej doby železnej na Molpíre a Smolenický zámok. Spoločne sme prežili krásny jesenný deň.
Domov sme sa vrátili obohatení novými vedomosťami a s dobrým pocitom, že sme urobili niečo pre svoje zdravie.

 

Ochrana človeka a prírody9.10.2007
Dňa 9.10.2007 sa pre žiakov druhého stupňa konal deň ochrany človeka a prírody.Žiaci si pod vedením triednych učiteľov precvičili teoretické i praktické zručnosti z oblasti zdravotníckej, dopravnej a environmentálnej výchovy.Nacvyčovali riešenie mimoriadnych situácií CO.Dôraz sa kládol na bezpečnosť správania a disciplínu na jednotlivých stanovištiach a pohyb v prírode s pochodom najmenej 5 km.Cieľom dňa OČaP je naučiť žiakov čeliť nepriaznivým podmienkam, chrániť prírodu i svoje zdravie a posilniť ich vlastenecké cítenie a humanitu.
 Mgr. Iveta Karnišová

Výchovný koncert1.10.2007
Nový školský rok nám priniesol okrem povinností v rámci povinného rozvrhu hodín aj zábavu a poučenie na výchovnom koncerte. Umelci z Bratislavy pod vedením manažéra pána Bergera si tentokrát na svoje vystúpenie zvolili tému ľudová a poloľudová pieseň zo Slovenska i ďalších európskych krajín. Zaznieval striedavo barytónový spev, klavír i priam virtuózna hra na akordeón. Tento vzácny , ručne vyrábaný hudobný nástroj nám jeho majiteľ opísal a ukázal svojou majstrovskou hrou všetky jeho technické možnosti. Hoci hru na akordeóne i spev absolvuje na ZUŠ len niekoľko detí z našej školy, verím, že koncert oslovil mnohých a priniesol im do života kúsok radosti.
 Mgr. Mária Pešková

Hviezdoslavov Kubín30.9.2007
Víťazka krajského kola v prednese prózy, dnes už stredoškoláčka Bronislava Strnádelová, predviedla v posledných septembrových dňoch svoje rozprávačské umenie aj na vyššom fóre - v celoslovenskom kole prestížnej národnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Stretla sa tu s mladými i dospelými umelcami I. – V. kategórie, ktorí nás divákov previedli literárnymi ukážkami poézie a prózy slovenských i zahraničných autorov, ukázali dnešný svet z trocha krajšej a zaujímavejšej perspektívy.
Súťaž bola dobre zorganizovaná, veď sa konal už v poradí 53. ročník. Do pamäti sa nám vryli nádherné výkony, hymna tohto podujatia, ktorou začínal každý deň, zaujímaví ľudia, ale i pekné ubytovanie v hoteli City Park priamo v mieste podujatia – v Dolnom Kubíne. Kto by nevedel, prečo sa súťaž koná každoročne práve tu, napovie mu to názov súťaže a fotografia sochy básnika, pri ktorej sme zvečnené.
 Mgr. Mária Pešková

Aj tu sme obstáli na jedničku 28.9.2007
Dňa 26.septembra 2007 sa stretlo v Piešťanoch 11 družstiev Mladých záchranárov Civilnej ochrany, aby si v krajskej súťaži zmerali svoje sily. V náročnej súťaži si porovnali nielen svoje vedomosti zo zdravotníckej prípravy či z topografie, ale preverili si svoju presnosť v streľbe zo vzduchovky a vytrvalosť v behu. Naši borci Michal Krištof, Matej Mézeš, Domika Droppová a Simonka Kubliniaková opäť zabojovali a získali 1. miesto v tejto náročnej súťaži. Už teraz sa tešia na celoslovenskú súťaž Mladý záchranár CO.

Blahoželáme.
 Ing. Peter Michálek

Tak sme tu a tešíme sa4.9.2007
Pani učiteľka už nám bolo doma dlho.
Aj takéto slová bolo počuť z úst ôsmakov, keď sme sa 3.septembra stretli pred školou.
Už je to tak. Škola sa znova ozýva smiechom a vravou detí. Aj keď počasie bolo smutné, akoby smútilo za prázdninami, vo vnútri školy bolo ako v úli. V prvý školský deň sa tu stretli deti a ich rodičia po dvoch mesiacoch prázdnin.
Školský rok sme slávnostne otvorili slovenskou hymnou, básňou v podaní šiestačky A.Veselovskej a príhovorom nášho pána riaditeľa. Pán riaditeľ sa prihovoril veľkým žiakom, privítal najmenších žiačikov - prváčikov, poďakoval sa správnym zamestnancom za ich dôslednú prácu počas prázdnin, všetkým zamestnancom školy poprial veľa zdravia a trpezlivosti počas celého šk. roka a tiež požiadal rodičov o spoluprácu a podporu .
 Mgr. Terézia Boreková

|<<  <  1  2  3  4  

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]