Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Tanečná deviatakov23.6.2010
Na našej škole sa každoročne koná školská akadémia, na ktorej sa zúčastňujú žiaci tejto školy, aby predviedli aj ostaným, čo im táto škola poskytla. Taktiež sa prostredníctvom tejto akadémie s nami rozlúčia žiaci deviateho ročníka, ktorí nacvičovali vyše 3 mesiacov dva tance a to: čaču a valčík. Na tieto tance nás pripravoval známy tanečník Erik Ňarjaš. Väčšina žiakov deviateho ročníka sa tohto tanca zúčastnila až na pár výnimiek. Boli aj dni, keď sa Erik mnohokrát nemohol dostaviť na našu tanečnú, tak sa nás ujala naša pani učiteľka Miška , ktorá veľmi dobre poznala našu choreografiu, nakoľko bola vždy prítomná na našej tanečnej. Ani sme sa nenazdali a naša tanečná sa chýlila ku koncu. Bol to posledný týždeň, v ktorom sme sa mohli ešte viac zdokonaliť, a odstrániť nedostatky. A už je to tu 19. júna a my vám ideme predviesť, čo sme sa za tie mesiace naučili . Musíme uznať, že sme to zvládli veľmi dobre, hlavne nás tešilo, že už máme potom a nemusíme sa toľko báť, ako to dopadne. Taktiež aj tento náš tanec zostane v našej pamäti a budeme naň dobre spomínať.

Vaši deviataci 

 Mgr. Michaela Hanáková

Stredoveká spoločnosť - hodina dejepisu21.6.2010
Tak ako predchádzajúce roky, tak aj tento školský rok žiaci 7. ročníka preberali učivo tematického celku Stredoveká spoločnosť v duchu hesla škola hrou. Na začiatku školského roka sa rozdelili do skupiniek a začali si pripravovať scénky o živote roľníka, zemepána, mnícha, mešťana a kultúre v stredoveku. Príprava bola náročná, žiaci si museli veľa vecí naštudovať. Dostali základnú literatúru a otázky na ktoré museli v scénke odpovedať. Vytvorili si dialógy, kulisy, obliekli sa primerane dobe a postaveniu, priniesli rôzne pomôcky. Počas prípravy sa stretávali a nacvičovali. Je to pre žiakov zábavná forma učenia sa a mnohé poznatky si zapamätajú na dlhšiu dobu.
Karol Rošták
 Mgr. Karol Rošták

Loďou na hrad Devín10.6.2010
Dňa 10. júna 2010 žiaci 7. a 8. ročníka absolvovali exkurziu do Bratislavy. Z osobného prístavu sa plavili loďou na hrad Devín. Hoci horný hrad bol pre rekonštrukciu neprístupný, žiaci spoznali významné miesto našich dejín. Okrem samotného hradu si mohli prezrieť celé hradisko a aj výstavu hračiek, s akými sa hrali deti v minulosti. Druhá časť exkurzie sa uskutočnila v rímskom vojenskom tábore Gerulata v Rusovciach, ktorý sa nachádza na pravom brehu Dunaja. Žiaci si pozreli krátke video o antickej minulosti tohto miesta. Následne si prezerali pamiatky a poznatky zapisovali do špeciálneho testu, ktorý dostali pri vstupe do múzea. Exkurzia bola náročná, ale žiaci sa veľa naučili.
 Mgr. Karol Rošták

RoboCup 2010 Singapur9.6.2010
Hlásime sa z Bangkoku

17. júna o 13.10 hod. nášho času a 18.10hod. thajského času sme pristáli na letisku v Bangkoku.
Päť hodinová cesta z Viedne do Dubaja , osemhodinové čakanie na lavičkách na letisku a ďalší šesťhodinový let do Bangkoku, nám dal zabrať. Pre našich súťažiacich je to ich prvá cesta lietadlom a hneď na druhý koniec sveta. Unavení, ale šťastní z príchodu a plní dojmov, si líhame a tešíme sa na zajtrajšiu prehliadku Bangkoku.

Klikni a dozvieš sa viac.

  riaditeľ školy

Škola v prírode4.6.2010
2.5.2010
Pršalo a mrholilo, no v Soriku dobre bolo! Týmto pokrikom sa naši druháci a štvrtáci lúčili so školou v prírode Uhrovci – Striebornici, kde strávili pekný týždeň. Aj napriek tomu, že slniečko často striedali mraky prežili sme mnoho pekných chvíľ v lone prírody. Stavali sme hrádze na potoku, poznávali rastliny a zvieratá, hrali sa rôzne hry, súťažili sme aj sme si zatancovali.
Boli sme na peknom výlete v Bojniciach. Pozreli sme si hrad aj zvieratká v zoo. Zaujímavá bola aj vychádzka do dediny Uhrovec, kde sme navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.
Na školu v prírode nám zostanú pekné spomienky.
 Mgr. Renáta Bohunická

Šport a doping4.6.2010
Dňa 25.5.2010 prišli medzi nás p. Dr. Miroslav Motyčík , riaditeľ Slovenskej antidopingovej agentúry a pani Katarína Raczová ( národná ambasádorka pre šport, toleranciu a fair-play, členka výkonného výboru EFPM a bývalá čs. reprezentantka v šerme, olympionička a medailistka z MS) . Ich zaujímavé rozprávanie, pútavá prezentácia zaujali našich žiakov.
P. uč. Fahn ich podrobne oboznámil s desaťročnou tradíciou našej Interligy, kde dodržiavanie pravidiel Fair-play má popredné miesto. Verím, že toto nebolo posledné stretnutie s nimi, pretože klub Fair-play ponúka mnoho ďalších zaujímavých prednášok. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!
 Mgr. Iveta Karnišová

MDD 4.6.2010
Dážď a zamračené nebo – to bol úvod nášho MDD. Ale neodradil nás. Slávnostný nástup, víly, fanfáry, živé holubice ... a zapálenie olympijského ohňa! Tento rok ho zapálil pán starosta M. Glassa. Podaroval nám aj stromček – olivovník. Prečo olivu ? Hádajte !
Tento XI. ročník olympijského dňa bol iný. Iný v tom, že prvý krát sme boli pod strechou. Deti súťažili v stolnom tenise, v pretláčaní rúk , v šachu, v skoku na švihadle, kreslili a vyplňovali testy... Nikto sa nenudil.
Naše pozvanie prijali až traja významní športovci. Ľuboš Velebný- extraligový hokejista z Martina, Peter Šelinga ( náš bývalý žiak, zdravotne postihnutý športovec- cyklista) a Lacko Múčka (taktiež náš bývalý žiak, kulturista).
Verím, že ich príbehy a zaujímavé rozprávanie o medzinárodných súťažiach bude veľkou inšpiráciou pre mnohé deti.
Úprimne ďakujem kolegom za ich profesionalitu a odvedenú prácu!
 Mgr. Iveta Karnišová

Naša futbalová nádej1.6.2010
V sobotu 29.mája sa na futbalovom štadióne v Pustých Úľanoch uskutočnil 1.ročník futbalového turnaja o Pohár ku MDD.
Našu obec reprezentovali žiaci 2.a 3. ročníka základnej školy pod vedením trénerskej dvojice p. R.Bulavčiaka a p.M.Hojera.
Okrem našich žiakov sa na turnaji zúčastnili mužstvá z Veľkého Grobu, Jelky a Kráľovej pri Senci.
Klikni a dozvieš sa viac.

Riaditeľ základnej školy ďakuje rodičom, ktorí vedú žiakov našej školy a učia ich bojovať v duchu fair-play!

  riaditeľ školy

Škola hrou31.5.2010
V duchu projektu Škola hrou 31. mája 2010 sa žiaci našej školy zúčastnili na prednáške o bojovaní a zbraniach v stredoveku s názorným predvedením ich účinnosti. Túto prednášku nám pripravil Marián Cajzel z Dubnice nad Váhom spolu so svojim priateľom. Boli nám predstavené rôzne tipy zbraní, ukážky práce s nimi, predvedenie ostrosti meča pri seku, odievanie zbrojnošov a iné zaujímavosti z histórie. Prednáška s praktickými ukážkami žiakov veľmi zaujala a rozšírila vedomosti z dejepisu a vlastivedy. Na záver si mohli žiaci prezrieť jednotlivé zbrane, vziať si ich do rúk a tak sa s nimi bližšie zoznámiť.
Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo, o čom svedčí aj množstvo otázok, ktoré kládli žiaci účinkujúcim.
Karol Rošták

 Mgr. Karol Rošták

Sviatok malých tanečníkov30.5.2010
To bolo radosti, spovedať Erika Ňarjáša! Ako to bolo s ním a jeho začiatkami, ako si spomína na školu, ako začal tancovať , koľko má rokov... a mnoho ďalších zvedavých otázok mu kládli naši žiaci na besede, ktorá sa uskutočnila 19.5.2010 v našej škole. A Erik ochotne odpovedal, trpezlivo podpisoval denníčky a odborným okom zhodnotil a veľmi pochválil tanec , ktorý mu zatancovali dievčatká z I. stupňa. Ten nacvičujú s p. uč. Hakszerovou. Ďakujeme malým tanečníčkam. A Erikovi , že si pre nás našiel čas.
 Mgr. Iveta Karnišová

Mladý záhradkár30.5.2010
Dňa 14.5. v budove Matice slovenskej v Galante sa uskutočnil IV. Ročník súťaže Mladý záhradkár. Súťažilo sa v dvoch kategóriách mladší ( 10-12 roční) a starší (13 – 15 roční). Doniesli sme štyri ocenenia. Natália Drgoňová získala I. miesto v II. kategórii, Viktória Vajdová II. miesto v I. kategórii, Adam Urbánek III. miesto v I. kategórii a Alenka Kubliniaková I. miesto v I. kategórii.
Veľmi pekne ďakujeme Ing. A. Ivankovej za jej obetavú a zodpovednú prípravu, ktorá začala dávno pred súťažou.
  riaditeľ školy

Krajské kolo v atletike30.5.2010
... a Robo pokračuje v úspešnom ťažení. Po dvoch víťazstvách v okresných pretekoch si z krajských majstrovstiev Trnavského kraja v atletike doniesol II. miesto v behu na 60 m (7,1 s) a III. miesto v skoku do diaľky (539 cm). Jeho talent si všimol Mgr. J. Gál z Galanty a ponúkol mu spoluprácu. Robko Volek bude čochvíľa členom atletického družstva Olympia Galanta.
Blahoželáme !
 Mgr. Iveta Karnišová

Mladý záchranár26.5.2010
Dňa 25.mája 2010 sa stretlo v Šaštíne osem najlepších družstiev Trnavského kraja. Mladí záchranári Civilnej ochrany si v peknom okolí jazera Gazárka zmerali svoje sily v náročnej súťaži. Porovnali si nielen svoje vedomosti zo zdravotníckej prípravy či z topografie, ale preverili si svoju presnosť v streľbe zo vzduchovky a vytrvalosť v behu. Naši záchranári Anička Veselovská, Sonička Šmidovičová, Enrico Čambál a Adrián Mrva zabojovali a umiestnili sa na peknom druhom mieste . Po súťaži si prezreli aj známu bazilku v Šaštíne.
 Ing. Peter Michálek

Mladý zdravotník - beseda22.5.2010
21. 5. 2010 Súťaž ZHM II. st. Žiačky A.Veselovská, S.Šmidovičová , M. Kubicová, K. Šmidovičová a K. Hollosyová sa zúčastnili okresnej súťaže Mladý zdravotník II. stupňa. Dievčatá prípravou na súťaž získali vedomosti o poskytovaní PP pri rôznych poraneniach a pri resuscitácii.
Pred súťažou sme pozvali na našu školu na besedu MUDr. Júliusa Gažoviča, lekára pracovnej zdravotnej služby v Bratislave, ktorý so žiakmi precvičoval obväzovú techniku a umelú masáž srdca.

 Mgr. Katarína Šmahelová

Koncoročný výlet deviatakov20.5.2010
Konečne sme sa dočkali nášho koncoročného výletu, ktorý pre nás veľa znamenal práve preto, že sme boli celý ročník spolu poslednýkrát. Radosť a netrpezlivosť nás sprevádzali celou cestou tam i naspäť, avšak smútok z posledného výletu v nás pretrváva až doteraz.
V to ráno, keď sme mali naplánovaný školský výlet do Valčianskej doliny sme sa prebudili do daždivého dňa. Cesta vlakom sa nám veľmi páčila, dokonca sme tam stretli aj ľudí z iných štátov. Keď sme prišli do Valčianskej doliny, obdivovali sme krásu hôr a prírody. Boli sme ubytovaní v hosteli U YETIHO, s ktorým sme boli nadmieru spokojní. Ďalší deň viedla naša cesta do Martina, kde sme mali možnosť vidieť domy, v ktorých žili ľudia pred mnohými rokmi a bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Ale nás aj tak najviac pobavil rozchod v Tescu. Keď sme sa vrátili do hostela, zistili sme, že naša aktivita sa môže rozvíjať aj v rôznych športových atrakciách, ako sú napr. futbal, tenis, volejbal, golf, paintball a rôzne iné. Tretí deň bol pre nás veľmi náročný už len preto, že sme sa vybrali na dlhú túru, z ktorej sme prišli strašne unavení. Bola to pre nás veľmi namáhavá cesta už len preto, že niektorí z nás na to nie sme vôbec zvyknutí. Ale pre ľudí ,ktorí majú prírodu nadovšetko radi, to musel byť veľký zážitok. Keď sme sa vrátili do hostela, tak až vtedy sme si uvedomili, že náš výlet je už pri konci a nám nastal čas balenia sa domov. Boli sme z toho naozaj dosť smutní, pretože s takým výletom ako bol tento sa nám veľmi ťažko lúčilo. Ku koncu môžem povedať len toľko, že tento náš posledný spoločný výlet bol jeden z najlepších výletov za celé tie roky, ktoré sme tu pobudli. A verím, že vždy keď si naň spomenieme, tak nám vyčarí úsmev na tvári. ...
 Mgr. Katarína Šmahelová

1  2  3  4  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]