Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Lyžiarsky výcvik24.1.2011
A už sme doma!
Šesť dní nášho lyžiarskeho výcviku ubehlo veľmi rýchlo. V deň príchodu nás Kľačno vítalo bez snehu ale na Fačkovskom sedle, kde sme lyžiarsky výcvik uskutočňovali, sa o zasnežené svahy postarali snežné delá. Počasie nás nesklamalo a hneď druhý deň výcviku napadol čerstvý sneh. Ďalšie dni sme už lyžovali za krásneho slnečného počasia na upravených svahoch. Kvalitná lyžiarska výstroj, ktorú nám zabezpečila škola, upravené svahy a naše šikovné inštruktorky nám dopomohli k rýchlemu osvojeniu si základov lyžiarskeho umenia. Svoje lyžiarske schopnosti sme si ukázali na pretekoch a po nich sme sa do úmoru vyšantili na svahu. Bol to super týždeň!

Žiaci siedmeho ročníka
 Mgr. Terézia Boreková

Stužková na našej škole28.12.2010
Každoročne pred Vianocami v deň posedenia pri stromčeku, sa uskutočňuje na našej škole stužkovanie deviatakov. Deviataci dostávajú oranžové stužky, ktoré sú symbolom prvého vážneho rozhodovania v ich živote – výberu strednej školy. Týmto dňom vstúpili do obdobia, ktorým majú zavŕšiť povinnú školskú dochádzku na našej škole. Oranžová stužka im má pripomínať dôležitosť tohto obdobia v ich živote. Zaväzuje ich k zodpovednosti voči rodičom, učiteľom ale i voči sebe . My, triedni učitelia, im veríme, že nás nesklamú a budú zodpovedne pristupovať k svojim povinnostiam. V našich očiach sú už žiakmi, ktorí sú pripravení úspešne zdolať prvé prekážky v živote.
 Mgr. Terézia Boreková

Matematika20.12.2010
14. a 16. decembra bolo na našej škole horúco od silného rozmýšľania 60-tich žiakov , ktorí sa zúčastnili matematickej súťaže Pytagoriáda. A že to stálo za to, o tom svedčí aj fakt, že 16-ti z nich sa stali úspešnými riešiteľmi a postupujú do okresného kola v Galante. Blahoželáme a držíme palce!
 Mgr. Terézia Boreková

Mikulášku, dobrý strýčku.....7.12.2010

Tak ako je každý rok zvykom, ani tento nebol výnimkou a našu školu navštívil
Mikuláš. Deti sa ho nevedeli dočkať už od skorého rána, a tak po jeho príchode
prepukla radosť u všetkých nedočkavcov. Zimná krajina umocnila predvianočnú
atmosféru a nič nebránilo tomu, aby Mikuláš s jeho pomocníkom- anjelom
navštívili triedy, kde obdarovali deti sladkosťami. Deti Mikulášovi poďakovali za
darčeky, zaspievali a zarecitovali. Mikulášku, dobrý strýčku, tešíme sa na teba
i o rok!

 PaedDr. Jana Strnádelová

Tvorivé dielne7.12.2010
A opäť je tu ten čas, kedy sa snažíme byť lepší, vnímavejší, srdečnejší.... Čas vianočný príde vždy nečakane rýchlo a my sa nestačíme čudovať, ako ten rok uteká. Advent nám zaklopal na dvere, a tak sme sa pustili do vianočných príprav. Adventné vence, pohľadnice, či voňavé vianočné oblátky, to všetko sme si vyskúšali pod dohľadom skúsených „dospelákov“, ktorí boli ochotní obetovať sobotné predpoludnie a zotrvali s nami až do neskorého popoludnia. Atmosféra, ktorá tu vládla sa nedá popísať, ale pozrite si fotografie a možno sa k nám v budúcom roku pridáte.

PS: Tvorivé dielne sa uskutočnia pre všetkých, ktorí chcú darovať svoj vlastnoručne vyrobený darček, alebo si ho zakúpiť , v sobotu- 11. 12. 2010 v Kultúrnom dome- Orlovna so začiatkom o 15. 00 hod.

 PaedDr. Jana Strnádelová

Pohybová príprava trochu inak13.11.2010

Pohyb, čerstvý vzduch, tenisové rakety... Skupina športovcov využila posledné slnečné lúče a presunula hodiny pohybovej prípravy z telocvične na tenisové kurty. Bolo to veľmi popoludnie, plné zábavy a športu. Tenisová technika nám dala zabrať, trafiť loptičku nebolo vôbec jednoduché! No radosť z prvého presného zásahu bola o to väčšia. Dúfame, že sa nám podarí takéto netradičné hodiny pohybovej prípravy ešte zopakovať.
Strnádelová
 PaedDr. Jana Strnádelová

Divadelné predstavenie 12.11.2010
Privítala nás Nitra

21.10.2010 sa vybrala 7.A spolu so 7.B na čele so svojimi triednymi učiteľmi rozšíriť svoje kultúrne a historické vedomosti do pekného slovenského mesta Nitra. Už z diaľky nás privítal vrch Zobor. Najprv sme v našom programe mali namierené do Starého divadla Karola Spišáka, kde herci v pekných kostýmoch previedli inscenáciu o živote zbojníka Jánošíka zaujímavo a zároveň modernejšie ako ho poznáme z povestí, piesní a rozprávok. Neskôr sme mali kratší rozchod v obchodnom dome Tesco, ktorého výklady boli preplnené sezónnym tovarom lákajúcim na nákup. Najkrajším zážitkom tohto výletu bola pre mňa návšteva katedrály svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Obdivovala som krásne obrazy, maľby, organ i výhľad na mesto Nitra. Súčasťou hradu je Diecézne múzeum, v ktorom sme si po kratšom výklade pani sprievodkyne prezreli písomné dokumenty i liturgické predmety ako kalichy a biskupské berly. Domov sme sa vracali plní krásnych zážitkov umocnených fotografiami na pamiatku. Veľmi rada si takýto zážitok i výlet zopakujem nabudúce.

Anna Bereczová, VII.A
 Mgr. Mária Pešková

Biometrický vstup do našej školy21.10.2010
Zabudol si kľúč? Zabudol si kód? Zabudol si čipovú kartu? Zabudol p. školník prísť do práce a odomknúť dvere do školy? Nevadí, na našej škole stačí zaregistrovaný odtlačok prsta a môžeš vstúpiť do školy.


RTV Krea
  riaditeľ školy

Výstava VEDECKÁ HRAČKA na našej škole14.10.2010
Po ôsmich rokoch sa vrátila na našu školu „Vedecká hračka“. Už prvé dotyky našich žiakov ma presvedčili, že bol najvyšší čas znova prezentovať túto putovnú výstavu. Vedecká hračka je hračka, ktorá približuje, demonštruje, nápadne využíva prírodné zákonitosti a javy, je určená na poznávanie hrou. Aj po toľkých rokoch svojej existencie je zaujímavá, interaktívna, plná hier a netradičných hlavolamov, podnecuje k vlastnej tvorivosti.
Ďakujeme prenajímateľovi „VEDECKEJ HRAČKY, Občianskemu združeniu, Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica za poskytnutie výstavy a zvlášť pani Ing. B.Poubišovej za jej neustálu snahu rozvíjať a prezentovať „VEDECKÚ HRAČKU“.


RTV Krea
  riaditeľ školy

Detské ihrisko- hodina vlastivedy13.10.2010
Na hodinách vlastivedy spoznávame našu obec i jej okolie. Zaujal nás problém detského ihriska. V našej obci bolo vybudované veľmi pekne, no vandali ho zdevastovali. Rozhodli sme sa preto na tento problém spýtať pána starostu. Na obecnom úrade nás veľmi pekne privítal a venoval nám svoj čas. Pripravili sme si množstvo otázok a on nám na ne zodpovedal. O všetkom čo nás zaujímalo nás informoval. Predložili sme mu aj návrh na detské ihrisko tak, ako by sme si ho predstavovali my a ako sme ho vytvorili na hodine výtvarnej výchovy. Pán starosta návrh ocenil a prisľúbil, že sa bude snažiť, aby pre deti v Pustých Úľanoch také ihrisko vybudoval. Na záver sme sa spýtali ako my deti môžeme pomôcť našej obci. Odpoveď na ňu bola pre nás prekvapivá, ale pani učiteľka povedala, že je to odpoveď veľmi múdra a preto ju odovzdávame žiakom celej našej školy. Pán starosta chce od nás iba jediné, aby sme boli múdri. Toto od nás žiada pán riaditeľ, pani učiteľka, pán farár, i naši rodičia. Nuž niečo na tom bude, a tak hor sa do učenia v školskom rok 2010/2011.
 PaedDr. Jana Strnádelová

Desať rokov školskej interligy 8.10.2010
Príjemné stretnutie

Streda 6.októbra sa niesla na našej škole v slávnostnom duchu.
Pozvali sme našich bývalých žiakov, ktorí sa počas školskej dochádzky na našej škole venovali športu, konkrétne futbalovej Interlige a počas desaťročnej histórie tejto súťaže získali ceny
FairPlay.
Slovenský olympijský výbor na čele s pani Katarínou Ráczovou
- bývalou viacnásobnou olympijskou víťazkou v šerme, sa rozhodol
udeliť všetkým držiteľom ceny FairPlay z našej súťaže pamätné
diplomy SOV.
Riaditeľ našej školy Mgr. O. Borek odmeneným športovcom odovzdal pamätné
medaily a perá.
Všetkým odmeneným blahoželáme!


Mená ocenených:

Pavol Agarski
Milan Múčka
Jakub Bachratý
Vincent Kača
Ján Štefko
Peter Panák
Matej Mézeš
Róbert Volek
Daniel Ivančík


RTV Krea

 

Súťaž - Mladý záchranár3.10.2010
Dňa 30.septembra 2010 sa stretlo v Galante 13 družstiev Mladých záchranárov Civilnej ochrany, aby si v okresnej súťaži zmerali svoje sily. V náročnej súťaži si porovnali nielen svoje vedomosti zo zdravotníckej prípravy či z topografie, ale preverili si svoju presnosť v streľbe zo vzduchovky a vytrvalosť v behu. Naši záchranári Anička Veselovská, Sonička Šmidovičová, Enrico Čambál a Adrián Mrva, opäť zabojovali a umiestnili sa na 1. mieste v tejto náročnej súťaži. Nielenže postúpili na krajskú súťaž, ale získali aj putovný pohár „Prednostu OÚ v Galante“.

RTV Krea

Blahoželáme!!!

 Ing. Peter Michálek

Plavecký výcvik25.9.2010
V dňoch 21.-24.9.2010 sme zorganizovali plavecký výcvik v krytej plavárni v Šali.Zúčastnili sa ho žiaci 6. ročníka.Pod vedením skúsených trénerov zdokonaľovali plavecké štýly, skoky, lovenie predmetov, plávanie pod vodou a plávanie s plutvami.V piatok sme kurz ukončili pretekmi. Víťazi boli odmenení cenami a diplomami a ostatní sladkoštťou.S radosťou konštatujeme, že sme opäť mali 100%-nú plaveckú gramotnosť (ani jeden neplavec).
Mgr. Iveta Karnišová

 Mgr. Katarína Šmahelová

Mladí záchranári a zdravotníci20.9.2010
Dňa 20.9.2010 na našu školu zavítal pán Fekula z oblastného výboru ČK v Galante, aby si mladí záchranári a zdravotníci precvičili zásady prvej pomoci pri zlomeninách a krvácaní. Na fantóme sa zdokonaľovali v resuscitácii. Bola to predpríprava na okresnú súťaž Mladých záchranárov CO.
 Mgr. Katarína Šmahelová

Čaro slova- celoslovenská prehliadka v recitácii4.9.2010
Mesto na Orave Dolný Kubín každoročne otvára svoju pomyselnú bránu umenia pre mladých a talentovaných recitátorov z celého Slovenska. Po prvýkrát sa nám ňou podarilo prejsť aj so žiačkou 1. stupňa Rebekou Démuthovou, ktorá úspešne reprezentovala našu školu v súťaži Čaro slova v okresnom i krajskom kole a tak mohla vystúpiť na celoslovenskej prehliadke tých najlepších.
Vystúpenie vo svojej kategórii, výlet na Oravský zámok a predovšetkým množstvo vynikajúcich prednesov zažila naša malá, ale úspešná recitátorka. Prajeme jej, aby takýchto chvíľ zažívala čo najviac a aby našu školu reprezentovala aj v budúcnosti.
 PaedDr. Jana Strnádelová

|<<  <  1  2  3  4  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]