Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

RoboCup 2014 - Brazília - 1. miesto v supertímoch27.7.2014
Dobrý deň, hlásime sa vám z Brazílie.
Po 28 hodinovej ceste unavení ale šťastní, že sme konečne dorazili do nášho hotela v João Pessoa Brazílii a po blahodarnom osprchovaní, sme veľmi rýchlo a tvrdo zaspali.
Let s dvoma prestupmi do Paríža a Rio de Janeiro prebiehal pokojne. V Paríži sme mali mať 1 hodinovú prestávku na prestup do Rio de Janeiro. Keďže už z Viedne sme odlietali s polhodinovým meškaním, začal sa preto v Paríži beh cez celé letisko, aby sme stihli lietadlo do Ria. Šťastie, že sa nás ujal francúzsky zamestnanec letiska a previedol nás až k lietadlu po chodbách, kadiaľ bežní pasažieri nemajú prístup.

Klikni a dozvieš sa viac

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  riaditeľ školy

Akadémia 201324.7.2014
Žiacka akadémia v školskom roku 2013/14 bola súčasťou kultúrneho programu Obecných dní v Pustých Úľanoch. Naše deti naštartovali dobrú náladu všetkých, ktorí sa na tomto podujatí zúčastnili. Na pódiu sme tancovali, spievali v tónoch modernej i ľudovej hudby. Účinkujúci sa ukázali aj ako dobrí herci. Záver žiackeho programu patril tradične deviatakom a ich rozlúčkovému valčíku. Všetci prítomní, mohli len konštatovať - bola radosť sa na nich pozerať. Deti svojimi vystúpeniami potešili nielen svojich rodičov, ale aj všetkých návštevníkov osláv. Mladí tanečníci, speváci, herci boli dôstojnými „predskokanmi“ profesionálnych umelcov, ktorých vystúpenia prišli po nich. Za svoje výkony si žiaci zaslúžia poďakovanie a zároveň poďakovanie patrí aj pani učiteľkám, ktoré s nimi program pripravovali.
 

Rozlúčka s deviatakmi14.7.2014
Tak, ako všetko raz začína, má aj svoj koniec. Naši deviataci - absolventi si zaspomínali, keď ako prváci zasadli do školských lavíc. Deväť rokov zbierali vedomosti, vystrájali huncútstva. No prišli prvé skúšky - testovanie, rozhodnúť sa pre budúcu profesiu, prijímacie pohovory. A rozlúčková.V posledný deň školského roka po prevzatí vysvedčení sa školou niesla pieseň na rozlúčku Zbohom škola. Deviataci chodili po triedach, lúčili sa so svojimi spolužiakmi a učiteľmi. Mnohým sa zaleskla slza v oku.
Želáme im veľa zdravia a úspechov v štúdiu na nových školách.
Nekráčaj vždy len po vychodených cestách, lebo ťa dovedú tam, kde už boli iní.
 Mgr. Katarína Šmahelová

Koncoročný výlet - 5.ročník20.6.2014
16.6.2014 sme sa s našimi piatakmi vybrali na výlet do neďalekej Bratislavy. Navštívili sme ZOO a Dinopark, neskôr Atlantis Cetrum, kde sme si mohli vyskúšať v praxi rôzne fyzikálne javy a dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o živote a tradíciách faraónov. Prikladáme zopár fotiek.
 Mgr. Lenka Pappová

Koncoročný výlet - 6.ročník15.6.2014
Žiaci šiesteho ročníka odišli dnes 15.júna na koncoročný výlet do Bojnej. V krásnom prostredí Ranča po Babicou prežijú dva celé dni. Tu sú prvé fotografie z ich pobytu.
  riaditeľ školy

MDD a Deň olympizmu3.6.2014
Deň detí oslávili aj žiaci našej školy. Tieto oslavy boli spojené s Dňom olympizmu.
2.júna 2014 sa žiaci stretli pred hlavnou budovou, zoradili sa podľa tried od najmladších škôlkarov až po končiacich deviatakov, aby sa zúčastnili slávnostného otváracieho ceremoniálu našej malej školskej Olympiády. Žiakom sa prihovorila pani zástupkyňa Vrbovská, pani starostka Drahotína Šimeková, ktorá popriala žiakom dobré známky na vysvedčení a krásne prežitie prázdnin a spolu s pani učiteľkou Karnišovou vypustili biele holuby- symbol mieru na celom svete.
Žiaci sa potom pod dohľadom svojich triednych učiteľov rozutekali na pripravené stanovištia, na ktorých si merali svoju silu, rýchlosť a obratnosť. V telocvični chlapci odohrali futbalový turnaj. Vonku na ihrisku si záujemcovia zahrali vybíjanú. Každá trieda si aj so svojim učiteľom odbehla symbolický jeden okruh olympijského behu a kto mal chuť, behal ďalej. Najviac nabehaných kilometrov mali šiestaci A. Brímus, D. Miko a M. Nireďhaský.
Najväčšiu radosť mali žiaci z vystúpenia 3 mladých športovcov z Trnavy, ktorí predvádzali ukážky rôznych bojových umení. Po ich vystúpení sa slávnostne zložil školský Máj a nasledovala diskotéka.
Na záver sa žiaci opäť stretli pred budovou a pán riaditeľ slávnostne uhasil olympijský oheň.
A takto prebehol jeden z ďalších krásne prežitých dní na našej škole.
Všetko najlepšie deti a športu zdar!
 Mgr. Iveta Sabová

Slávik 2014 v Galante22.5.2014
Lilianka Veselovská, žiačka 1.ročníka, sa 7.5.2014 zúčastnila okresnej súťaže Slávik 2014 v Galante. Svojou spontánnosťou, prirodzeným prejavom a samozrejme výborným spevom očarila divákov i porotu. Bola to jej prvá spevácka súťaž (určite nie posledná) a hneď sa umiestnila na 3.mieste. Už dnes sa teší na ďalšiu súťaž a my jej budeme držať palce.
 PaedDr. Janka Urbáneková

Škola v prírode Krahule - prvá správa a foto7.5.2014
Posielame pekný pozdrav z dedinky Krahule, kde od pondelka spoznávame krásnu prírodu, spievame, hráme divadlo, tancujeme, strieľame z luku, jazdíme na poníkovi Palome, aj na autíčkach. V nohách máme odšľapaných 15 turistických kilometrov a tváre ošľahané od horského slniečka. Kremnicu sme videli z drevenej rozhľadne a stáli sme pri kameni, ktorý stojí v strede Európy. Dnes večer sme na vlastné oči videli, ako sa doja ovečky, brušká sme si naplnili vlastnoručne opečenou špekačkou a teraz sa chystáme na kráľovský bál. V piatok nás čaká mincovňa a baňa v Kremnici. Čakajte nás asi o 16:00 hod. Tešíme sa na Vás! Vaše decká z Tramptárie
 PaedDr. Jana Strnádelová

Comenius - TURECKO - partnerstvo škôl4.5.2014
Druhá správa a foto:
Pozdravujeme všetkých z krásnej Kapadokie. Z Nigde sme sa presunuli do oblasti, ktorá nám odkryla obdivuhodné skalné útvary, ktoré vznikli činnosťou troch tunajších sopiek v dávnoveku. S úžasom obdivujeme nielen krásu prírody nad zemou, ale aj pod zemou. .............................
P.S: Viac napíšeme večr. "UŽ MUSíME ÍSŤ"

Prvá správa a foto: ...
 Mgr. Lenka Pappová

Stavanie Mája2.5.2014
Na našej škole sme oživili májové tradície a zvyky.
Predseda ŽP M. Bohuslávek a koordinátorka ŽP p.učiteľka Sabová zorganizovali stavanie nášho prvého školského Mája.
30. apríla 2014 sa žiaci školy a vyučujúci za sprievodu slovenských ľudových piesní stretli na školskom dvore pred telocvičňou, aby postavili svoj prvý školský Máj. Naše spevácky nadané dievčatá si pripravili krátky program pod vedením p. učiteľky Peškovej. Chlapci v krojoch z triedy p. učiteľky Strnadelovej pomáhali našim deviatakom za odbornej asistencii pána školníka postaviť Máj. Krásu slovenských ľudových tancov nám predviedli dievčatá 4.a 7. ročníka. Na záver pozvala p. učiteľka Sabová všetkých prítomných na prvomájovú veselicu, na ktorej sa roztancovali najmä deti z 1. stupňa

 Mgr. Iveta Sabová

RoboCup2014 - Slovensko13.4.2014
Na krásne a hodnotné chvíle naplnené férovou bojovnosťou a úprimnosťou sa nezabúda!
Riaditeľ ZŠ v Pustých Úľanoch a zároveň riaditeľ 13. ročníka celoslovenskej súťaže RoboCup2014 s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 10. až 12.apríla 2014 na ZŠ v Pustých Úľanoch, sa chcem touto cestou poďakovať všetkým súťažiacim za ich férovú bojovnosť, učiteľom, ktorí ich vo svojom voľnom čase pripravovali, realizačnému výboru za ich neúnavnú prácu , rozhodcom za spravodlivosť pri rozhodovaní, zamestnancov ZŠ v Pustých Úľanoch, ktorí sa snažili vytvoriť dôstojné podmienky pre účastníkov súťaže, sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému a pokojnému priebehu tejto súťaže a rodičom, ktorí svojimi zákuskami spríjemnili pobyt účastníkom tejto súťaže.

Srdečná vďaka!

Prajem všetkým veľa zdravia, síl a presvedčenia v správnosť ich činnosti!

Veľmi si cením prítomnosť a podporu pána ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča.

S úctou riaditeľ školy


  riaditeľ školy

Baltík26.3.2014
Dňa 28.3.2014 sa uskutoční krajské kolo v programovaní Baltík, do ktorého postúpili naši žiaci, po úspešnom absolvovaní okresného kola. V kategórii B postúpili: Monika Bittová (6.A) z 1. miesta v okresnom kole, Patrik Bočkaj (6.A) z 2. miesta a Matej Sudovský (5.B) z tretieho miesta. V kategórii C nás bude reprezentovať Vladimír Gál (9.A).
Držíme im palce!
 Mgr. Lenka Pappová

Matematická súťaž25.3.2014
Dňa 24.marca 2014 sa uskutočnila matematická súťaž Klokan. Z 282 žiakov našej školy sa jej zúčastnilo 115 žiakov 1.až 9.ročníka. Veríme, že si súťaž užili a mnohí z nich budú úspešní riešitelia.
 Mgr. Terézia Boreková

Čaro slova21.3.2014
Každoročne prichádza spolu s jarným slniečkom i súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Okresné kolo tejto postupovej súťaže sa konalo v Galante 18. a 19.marca 2014. Našu školu reprezentovali 3 žiaci. Po niekoľkomesačnej príprave pod vedením svojich pedagógov obsadili v početnej konkurencii cenné miesta.
Žiak I.kategórie Samuel Müller 2. miesto a žiačka v II.kategórie Sára Tabačeková 1.miesto.
Srdečne blahoželám - riaditeľ školy.
 Mgr. Mária Pešková

Matematická súťaž20.3.2014
19.marca 2014 sa konalo krajské kolo v Matematickej olympiáde v Trnave. Našu školu reprezentovala Simonka Pytlová, žiačka 9.A triedy, ktorá sa v okresnom kole umiestnila na treťom mieste. Výsledky zatiaľ nevieme, ale veríme, že sa snažila a my sme jej držali palce.
Srdečne blahoželám - riaditeľ školy.
 Mgr. Terézia Boreková

1  2  3  4  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]