Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Návšteva zo sekcie informatiky Ministerstva školstva15.7.2017
Dňa 28.6.2017 sa Ing. Martin Janáček, MŠVVaŠ SR, generálny riaditeľ sekcie informatiky (GR SI) so spolupracovníkmi, prišli pozrieť na odprezentovanie nášho uceleného systému ClassRoom Management System v praxi - priamo vo vyučovacom procese.
Na našej škole používam aplikácie spoločnosti LittleLane.
  riaditeľ školy

Koniec školského roka2.7.2017
FOTO – Ukončenie školského roka 2016-2017
  riaditeľ školy

Žiacka akadémia 2016-201726.6.2017
Aj keď nám počasie neprialo, úsmev z tváre, dobrú náladu učinkujúcich a organizátorov nepokazil ani vietor a letný dážď.

FOTO – Žiacka akadémia 2016-2017
  riaditeľ školy

Škola v prírode 2017 - Krahule24.6.2017
Dnes 24.06.2017 nám žiaci 4.ročníka odišli do „Školy v prírode“ .
Poprajme im krásne zážitky, veľa slnečných dní, žiadny úraz v zariadení CK TRAMPTÁRIA, Krahule. Šťastnú cestu tam a späť!

Príchod domov (areál školy) - 28.06.2017, cca 13,00 hod.

FOTO – Škola v prírode 2017
  riaditeľ školy

Slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád16.6.2017
Opäť prišiel koniec školského roka a s ním aj vyhodnotenie najúspešnejších žiakov- víťazov predmetových olympiád.
12.júna 2017 sa na MsÚ v Galante stretli najúspešnejší žiaci v okrese Galanta, medzi ktorými boli aj naši traja žiaci 7.ročníka: Zuzka Bittová, Juraj Vrbovský a Matej Herzog. V okresnom kole biologickej olympiády v prakticko- teoretickej časti získal Juraj Vrbovský krásne 1.miesto a Zuzka Bittová 3.miesto. V okresnom kole matematickej olympiády kat. Z7 sa Matej Herzog umiestnil na 3. mieste. Žiaci si prebrali diplom a vecnú cenu. Po vyhodnotení žiakov čakalo malé občerstvenie v podobe chutného obloženého rožka a džúsu. Stihli si pozrieť výstavu žiackych výtvarných prác, zájsť na sladkú zmrzlinu a šup naspäť do školy.
Prajeme im ešte veľa krásnych umiestnení na olympiádach počas svojho štúdia na základnej škole a želám si, aby takýchto ocenených žiakov bolo každým rokom viac a viac.
Vďaka za krásnu reprezentáciu školy!

FOTO – Slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád
 Mgr. Iveta Sabová

Obecné oslavy10.6.2017
Vystúpenie našich žiakov na Obecných oslavách.

FOTO – Obecné oslavy 2017
  riaditeľ školy

Medzinárodné finále súťaže BALTIE 201710.6.2017
Naša škola bola dňa 10.6.2017 jedným zo štyroch miest Slovenska, na ktorej sa konalo finále medzinárodnej súťaže v programovaní Baltík 2017. Spolu so slovenskými deťmi súťažili aj deti z Čiech a Poľska – online 622 detí. Na našej škole si svoje vedomosti overovalo 41 súťažiacich zo siedmych škôl, prevažne zo západnej časti Slovenska. Zastúpenie bolo vo všetkých kategóriách A,B,C a dokonca jedna programátorka bola zo strednej školy v kategórii D. Naši súťažiaci Dominika Roštáková, Leon Eliáš, Matej Herzog a Matej Sudovský dosiahli pekné umiestnenie v rámci celej súťaže. Najlepšie sa umiestnil Matej Herzog, ktorý obsadil 9. miesto v rámci Slovenska. Všetkým mladým programátorom srdečne blahoželáme.

Vyjadrenia účastníkov Celoslovenskej súťaže v programovaní, Baltie 2017.

FOTO – Baltie 2017 Slovensko
  riaditeľ školy

Školský výlet ôsmakov8.6.2017
8.6.2017 sme sa, žiaci 8. ročníka vybrali na trojdňový výlet do Častej, do zariadenia Prameň. Po príchode sme sa ubytovali, naobedovali, oddýchli si, oboznámili sa s okolím a vyrazili na hrad Červený Kameň. Sprievodkyňa Dorotka nám urobila prehliadku vnútorných priestorov hradu a pivníc, porozprávala zaujímavosti o Márii Terézii a rode Pálfyovcov. Na druhý deň nás čakala túra na Kalváriu - hrobku rodu Pálffyovcov a po náučnom chodníku sme prišli lesnou cestou do Častej, kde nás čakala osviežujúca zmrzlina. Cestou sme spoznávali ZCH rastliny a živočíchy. Po príchode nás čakalo ešte športové popoludnie a opekačka, na ktorú sme sa veľmi tešili. Na tretí deň sme sa naraňajkovali, pobalili a unavení, ale spokojní sme sa vrátili domov.

Lucia Belková, žiačka 8. A

FOTO – Školský výlet ôsmakov 2016-2017
 Mgr. Katarína Šmahelová

Projektový deň v I.B „Naša zem je guľatá“8.6.2017
V 1.B triede sme sa už dlhšie pripravovali na Deň Zeme. Dohodli sme sa, že si pripravíme krátke projekty o tom, čo nás zaujíma a tiež trápi, keď hovoríme o vzťahu k prírode, zvieratám, k našej planéte. Bolo toho naozaj dosť a prváci prekvapili svoju pani učiteľku vedomosťami o témach, ktoré si vybrali a tiež zvedavými otázkami. Práce boli naozaj rôznorodé, a tak sme sa zoznámili so včielkami, obleteli Slnko, preskúmali všetky planéty, spriatelili sa so zvieratkami a tiež spoznali nové rastliny. Rozhodli sme sa, že toto všetko by sme chceli uchovať a preto začneme našu Zem chrániť už aj my prváci. Zhotovili sme vláčik „separáčik“, ktorý nám každý deň pripomína ako treba separovať odpad, aby naša planéta nebola plná zbytočností. Stonožka z vajíčkových škrupiniek nám poslúžila ako bylinková mini záhradka a spolužiak Riško so svojim šikovným dedkom vyrobili „Hotel pre hmyz“, je nielen krásny ale predovšetkým veľmi užitočný.
 PaedDr. Jana Strnádelová

Prváci u bezpečnostných a záchranných zložiek v Seredi8.6.2017
Deň detí oslávili naši prváci netradične, na vojenskom cvičisku. Dynamické ukážky policajtov, kukláčov, pyrotechnikov, kynológov, hasičov, záchranárov, jazdeckej polície i ženistov boli zaujímavé pre malých i veľkých divákov. Ženijný prápor predviedol ukážku ako rýchlo dokáže postaviť pontónový most. Ešte väčším zážitkom bolo, že sa deti na ňom mohli previesť. Samozrejme v záchranných vojenských vestách a pod odborným dohľadom vojakov ženijného práporu. Videli aj požiar auta a rýchly zásah hasičov, ktorí najskôr „vystrihli“ zraneného vodiča a poskytli mu odbornú prvú pomoc. Počas celého dňa si deti mohli pozrieť statické ukážky výstroja, výzbroje, techniky riešenia krízových situácii všetkých zúčastnených bezpečnostných a záchranných zložiek.

FOTO – MDD 1.ročníka v Seredi
 PaedDr. Jana Strnádelová

Stretnutie rodičov s deťmi8.6.2017
V slnečnú nedeľu dňa 28. mája si žiaci 1. B s pani triednou učiteľkou Janou Strnádelovou a rodičia spravili stretnutie rodičov a detí. Zišli sme sa v triede, kde nám žiaci predviedli vystúpenie, ktoré už niekoľko týždňov vopred poctivo pripravovali. Videli sme tanec s prvkami baletu, ktoré s deťmi nacvičila mamina Monika Lehocká, ožíval pred nami príbeh zvieratiek z lesa, deti ho zahrali s veľkým oduševnením a srdiečka nám pohladili deti básničkami pre mamu a pre otca. Odmenili sme ich potleskom a sladkou pusou.

Čítaj ďalej

Mgr. Marianna Viselková, triedny dôverník

FOTO – Deň rodiny

 PaedDr. Jana Strnádelová

Deň detí v COOP Jednota 8.6.2017
COOP JEDNOTA v Pustých Úľanoch pozvala prvákov, aby nakreslili na chodník všetko, čo si môžu kúpiť v COOP JEDNOTE. Deti kreslili ovocie, zeleninu, nanuky, sladkosti, chlieb, mlieko... a nakoniec sa na chodníku objavil celý sortiment COOP JEDNOTY. Pomaľovaný bol nielen celý chodník, ale aj malí umelci z oboch prvých tried. Ťažko bolo pani vedúcej vybrať víťazov. Nakoniec sa víťazmi stali všetci, dostali sladkú odmenu – horalku, džús a lopty, s ktorými sa môžu hrať v školskom klube.

FOTO – COOP Jednota Pusté Úľany
 PaedDr. Jana Strnádelová

Mladý záchranár CO6.6.2017
Naši žiaci opäť zabojovali v okresnom kole súťaže Mladý záchranár CO, ktorá sa konala dňa 20. apríla 2017 v Galante. Pre veľmi nepriaznivé počasie organizátori niektoré disciplíny presunuli z areálu školy do telocvične. Deväť súťažných disciplín preverilo vedomosti a odborné zručnosti súťažiacich. Naši záchranári obsadili pekné piate miesto a v rámci škôl skončili na treťom mieste za dvoma seredskými školami, ktoré vyslali do súťaže po dve družstvá. Blahoželáme našim mladým záchranárom.

FOTO – MZ CO
 Ing. Peter Michálek

MDD na našej škole6.6.2017
V pondelok 5.júna aj naši žiaci oslávili svoj sviatok detí, ktorý sme spojili s Dňom olympizmu. Žiaci nastúpili po triedach pri školskej lipke, vypočuli si príhovor pána riaditeľa a po vypustení holubíc- symbolu mieru, sa rozutekali po školskom areáli, kde boli pripravené rôzne športové aktivity. Každá trieda symbolicky odbehla jeden olympijský okruh, ale našli sa aj vytrvalci, ktorí v behu pokračovali. Víťazom sa stal Radek Kača z 8.A, ktorý zabehol 130 okruhov, čiže13 km. Gratulujeme!

Čítaj ďalej
 Mgr. Iveta Sabová

Littlelane v 1.A30.5.2017
V piatok 26. mája si žiaci v 1.A skúsili prácu s tabletmi, ktoré budú ich pomocníkmi na vyučovaní v každom ročníku. Dopravná výchova, Cestička do školy v rámci programu LittleLane im dnes dala možnosť využiť tablety hravou formou vo vyučovaní. Chválim ich, išlo im to veľmi dobre !
 Mgr. Zuzana Guldanová

1  2  3  4  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]