Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Ochrana života a zdravia23.9.2023
V prvých dňoch nového školského roka sa opäť uskutočnilo účelové cvičenie žiakov II.stupňa s názvom Ochrana života a zdravia. Už po siedmy krát naši žiaci súťažili „O putovný pohár riaditeľa školy“. Údery na koľajnicu oznámili žiakom a učiteľom prerušenie činnosti v triede. Následne sa žiaci urýchlene presunuli na určené zhromaždisko. Po hlásení a úvodnom poučení sa žiaci presunuli na jednotlivé stanovištia. Tu v stanovenom časovom limite riešili rôzne úlohy z desiatich disciplín ako napr. dopravná výchova, civilná ochrana, zdravotnícka príprava, pobyt a pohyb v prírode. Za splnenie jednotlivých úloh sa snažili súťažiaci získať čo najviac bodov. O tom, že súťaž bola vyrovnaná, dokazujú až tri bodové zhody. Nakoniec o víťazovi rozhodlo lepšie umiestnenie v teoretických testoch. Na záver odovzdal pán riaditeľ putovný pohár víťazom z 8.B. Blahoželáme.

FOTO – Ochrana života a zdravia

 Ing. Peter Michálek

Otvorenie školského roka 2023/202413.9.2023
Dňa 4. septembra sa otvorili brány našej školy. V úvode nás privítali žiaci krásnou básňou a ľudovým spevom. Pán riaditeľ spolu s pani zástupkyňou a za prítomnosti pána starostu H. Čambála vo svojom slávnostnom príhovore privítal prváčikov a ich rodičov a poprial im veľa síl a úspechov na novej ceste za vzdelaním. Rovnako sa prihovoril aj ostatným žiakom a poprial im úspešný školský rok. V neposlednom rade privítal nových členov pedagogického zboru a povzbudil kolegov a kolegyne pri ich zodpovednej a náročnej práci. Na záver poprial všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a vzájomného pochopenia.

FOTO – Otvorenie šk.roka
 Mgr. Zuzana Guldanová

1  

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]