Aktuality

Zobraziť: všetky | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Robot NAO na návšteve u prvákov18.1.2023
Radosť detí nemala konca,
prvá návšteva nášho robota "NAO" u prváčikov. Predstavil sa, poprial im šťastný nový rok, porozprával im o správaní sa v škole. Nakoniec si spolu zatancovali.


FOTO – NAO
  riaditeľ školy

Pomoc rodičov18.1.2023
Stavba vodovodnej šachty, ktorá je súčasťou ekologického komplexu, Zelená škola, ktorý svojpomocne realizujeme aj s pomocou ochotných rodičov.


FOTO – Šachta
  riaditeľ školy

Erasmus +11.1.2023
Tento kalendárny rok sa nám začal veľmi dobrou správou. Našej škole bol schválený grant v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Názov projektu je „Buďme múdri“ (Let´s get smart) a počas jeho trvania prebehnú dve mobility – žiacka a učiteľská.
Niektorí naši žiaci sa pôjdu na týždeň vzdelávať spolu s rovesníkmi do Portugalska. Projekt a teda aj tento pobyt bude zameraný na rozvoj digitálnej gramotnosti a na boj proti diskriminácii a šikane. Plánujeme vyslať 10 žiakov z druhého stupňa, ktorí bažia nielen po cestovaní ale aj po vedomostiach a túžbe spoznávať nových ľudí.
V druhej časti projektu sa zas dvaja naši učitelia vyberú do krajiny tisícich jazier na hospitáciu do škôl. Budú pozorovať inklúziu a výučbu vo fínskych školách. Túto krajinu sme nevybrali náhodou, pretože fínske školstvo má povesť jedného z najkvalitnejších na svete a táto inšpirácia teda určite nebude na škodu.
Veríme, že tieto aktivity prebehnú v poriadku a v zdraví, a prinesú ich účastníkom veľa nových zážitkov, poznatkov a posunú ich, a takisto aj celú našu školu, o kúsok ďalej.
 Mgr. Jana Bihorac-Šeligová

Vianočná zbierka pre útulky 10.1.2023
Obdobie adventu a Vianoc je pre viacerých z nás aj obdobím, keď sa snažíme vo väčšej miere pomôcť. Obdobie pokoja, rozjímanie, dobročinnosti a upokojenia – tak môžeme charakterizovať pravý význam adventu. My sme sa tiež tento rok snažili pomôcť hlavne nevinným tvorom, ktoré sú úplne odkázané na človeka, ale za to im ich starostlivosť oplácajú neskutočnou nezištnou láskou. Preto sme sa na našej škole rozhodli usporiadať predvianočnú zbierku pre útulky. Som nesmierne vďačná všetkým deťom, rodičom, priateľom, známym za ich príspevky do zbierky a veľká vďaka patrí aj nášmu pánovi riaditeľovi Ondrejovi Borekovi, ktorý má obrovské srdce a vždy podporí dobrú vec na našej škole.
ĎAKUJEME!
Čitaj ďalej


FOTO – Útulky
 Mgr. Michaela Hanáková

Katarínska zábava11.12.2022

Vedenie ZŠ v Pustých Úľanoch  a Rada rodičov pri ZŠ Pusté Úľany

ĎAKUJÚ SPONZOROM

ktorí prispeli svojím darom do tomboly a zdarnému uskutočneniu Katarínskej zábavy poriadanou Radou rodičov pri ZŠ Pusté Úľany :

 

Sponzori

Pytagoriáda7.12.2022
Pytagoriáda
Dňa 7.12.2022 prebehlo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda pre 3., 4., a 5. ročník, kde žiaci súťažili online formou. Do okresného kola postupujú úspešní riešitelia tejto časti súťaže :
Kategória - Meno žiaka
P3 – Juraj Caban
P3 – Lucia Fidlerová
P3 – Dominik Somogyi
P3 – Dušan Jakubec
P3 – Pavol Daniška
P3 – Branislav Kusý
P4 – Michael Sopkuliak
P4 – Mária Vojtĕchová
P4 – Daniela Rumanová
P4 – Sofia Nováková
P4 – David Géc
P4 – Patrik Šindler
P4 – Alexandra Janíková
P4 – Patrik Rigo
P4 – Matúš Kiss
P4 – Daniel Rošták
P4 – Patrik Kubica
P4 – Hana Kubíková
P4 – Laura Veselovská
P4 – Laura Kačová
P5 – Benjamin Démuth
P5 – Lukáš Hriňák
P5 – Marek Blaho
P5 – Nikola Slomkowská
Všetkým postupujúcim srdečne gratulujeme!
Mgr. Michaela Hanáková
 Mgr. Michaela Hanáková

Deň vďakyvzdania2.12.2022
Už stáročia patrí v USA štvrtý štvrtok v novembri Dňu vďakyvzdania. Rodiny sa zídu a pri dobrom jedle ďakujú za všetko, čo im celý rok priniesol. Taký náš slovenský Deň vďakyvzdania sme prežili aj my na hodinách anglického jazyka. Pri teplom čaji, keksíkoch a výborných koláčikoch sme sa dozvedeli o príbehu Pilgrimovcov, ich ťažkej ceste do Ameriky i pomoci pôvodných obyvateľov. Poďakovali sme za všetko, čo často považujeme za samozrejmosť – za lásku a starostlivosť rodičov, za život v mieri, za priateľov, za možnosť chodiť do školy a plniť si svoje sny.

FOTO – Vďakyvzdanie
 Mgr. Slávka Števková

Kúzelný les2.12.2022

Žiačka 1.B Lorianka Čepelová získala krásne 2. miesto vo výtvarnej šúťaži „Kúzelný les“.

FOTO – Kúzelný les
 Mgr. Soňa Klučárová

Hodina BIO na Gazdovskom Dvore29.11.2022
Vyučovaciu hodinu biológie sme strávili na Gazdovskom dvore, kde sme sa rozprávali o chove hospodárskych zvierat a pozorovali rôzne druhy hydiny.

FOTO – Dvor
 Mgr. Katarína Šmahelová

Užitočný koníček29.11.2022

Je dobré, ak deti zmysluplne trávia svoj voľný čas. Jednou z možností je pestovať svoje hoby, mať užitočný koníček, ktorý im prinesie rast zdravého sebavedomia, možnosť vyskúšať si svoje schopnosti a zručnosti, naučiť sa pracovať so stresom, vypestovať sebadisciplínu a trpezlivosť, rozvíjať kreativitu a schopnosť myslenia. Deti robia to, čo ich baví a napĺňa.
O užitočnom trávení svojho voľného času – starostlivosti o nechcené, týrané alebo vyradené kone a psy v Občianskom združení Kone ľuďom v Čataji – sa podelili literárnym príspevkom v rámci projektu Detský čin roka žiačky 9.B Ema Kováčová a Zamira Kamberi. Zaradili sa tak medzi mnoho ďalších detí Slovenska, ktoré majú dobré srdce a nemyslia len na seba. Ich príbeh zaujal aj redakciu rozhlasovej stanice Regina. 25. novembra vyslala svojho redaktora Michala Hercega, aby s dievčatami a ich triednou učiteľkou urobil interview. Ema aj Zamira odpovedali na otázky so zanietením, pohotovo a obšírne, čo im vyslúžilo od pána redaktora veľkú pochvalu. Tento rozhovor bude redakcia vysielať v rámci predvianočných činov roka.

Rádio Regina

 Mgr. Mária Pešková

Hodiny pracovného vyučovania29.11.2022
Prišívanie gombíkov išlo žiakom 3.A výborne. Sústredenie pri navliekaní nitky do ihly i samotné šitie bolo na výbornú.
Rovnako sa im darilo pri výrobe obalu na učebnicu. Použili sme jednoduchý baliaci papier, ktorý si následne mohli vyzdobiť.

FOTO – Pracovné vyučovanie
 Mgr. Zuzana Guldanová

Hodina BIO - Včela - 6.ročník 28.11.2022
Dominika zo 6. A si pripravila projekt o včele medonosnej. Porozprávala o správaní a živote včiel, ako sa dajú využívať ich produkty. Niektoré výrobky nám priniesla ukázať. Námet a vedomosti získala od otca, ktorý sa včelárstvu venuje niekoľko rokov. Ďakujeme.

FOTO – Včela
 Mgr. Katarína Šmahelová

Výchovný koncert28.11.2022
27.10.2022 zaplnili našu školskú telocvičňu namiesto športovcov umelci. Skladateľ, pesničkár a textár Milan Tarina spolu so svojím kolegom, hráčom na klávesové nástroje, prezentoval žiakom v rámci výchovného koncertu program vizuálnych kontrastov a hudby Zneužívanie moci. Formou rozhovorov, otázok, hádaniek a textov piesní žiacke publikum dostalo užitočné informácie, rady a odpovede na otázky: Čo je to zneužívanie moci? Aké sú vlastnosti agresora? Prečo si deti robia zle? Ako sa má chovať svedok zneužívania moci? Čo je to kolektívna zodpovednosť? Aké následky zanecháva zneužívanie moci?
Naživo hraná hudba s kvalitnými muzikantami poskytovala deťom hudobný zážitok, ktorý mal za cieľ ich vtiahnuť do deja a témy. Vážnosť témy bola miestami odľahčovaná humorným slovom a scénkami. Odborná časť programu sa opierala o Metodickú smernicu Ministerstva školstva SR a aktuálne poznatky psychológov.

FOTO – Koncert
 Mgr. Mária Pešková

Bajaja28.11.2022
Dňa 22. 11. 2022 sa takmer všetci žiaci prvého stupňa zúčastnili divadelno hudobnej rozprávky „Bajaja“ Stretli sa so smelým princom a krásnou princeznou sledovali ich kľukatú cestu za šťastím. Porazili spolu s nimi hrôzostrašného deväťhlavého draka. Pestrofarebná rozprávka na motívy Boženy Němcovej, s výpravou maľovanou ako obrázok, s hrôzostrašným deväťhlavým drakom, s dôvtipným textom a veselými pesničkami. Divadlo Nová scéna opäť nesklamalo.


FOTO – Bajaja
 Mgr. Soňa Klučárová

Hodina BIO 24.11.2022
Hodina BIO u šiestakov
Téma: Blízki spoločníci človeka

FOTO – Hodiny BIO
 Mgr. Katarína Šmahelová

1  2  3  4  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]