Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Čaro slova - 2.kategória25.3.2024
V priestoroch Galantského osvetového strediska sa dňa 20.3. 2024 konalo okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy. V 2. kategórii našu školu reprezentovala žiačka 5. B Sofia Nováková s prózou od Daniela Heviera. Ako víťazka postupuje do krajského kola v Trnave.
Srdečne blahoželáme!

FOTO-Čaro slova
 Mgr. Mária Pešková

Čaro slova - 1.kategória25.3.2024
V okresnom kole recitačnej súťaže Čaro slova v Galante reprezentovali našu školu v 1.kategórii : Lea Andorová , žiačka 3.A v prednese prózy a Pavol Daniška, žiak 4.B v prednese poézie. Z 15 súťažiacich v próze sa Lea umiestnila na 3.mieste. V kategórii poézie sa z 11 recitátorov Pavol umiestnil na 1.mieste a postupuje do krajského kola v Trnave.
Blahoželáme a tešíme sa z úspechov našich žiakov!

FOTO-Čaro slova
 Mgr. Enika Hakszerová

Testovanie 920.3.2024
Za účasti nestranných pozorovateľov Mgr. Miroslava Fabová , zo ZŠ J.A.Komenského, Sereď, pani Helga Schreiberová a pani Anita Kubalcová zo Spojenej školy Sládkovičovo , sme dnes 20.03.2024 otvorili celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka.


Žiakom držíme palce!

FOTO-Testovanie 9

  riaditeľ školy

Majstrovstvá Slovenska15.3.2024
V dňoch 6.3.2024 a 7.3.2024 sa žiaci Lukáč Vladimír z 8.B, Hajničik Tomáš z 8.B, Lukáčová Dorotka zo 6.B a Hriňák Lukáš zo 6.A triedy zúčastnili CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy na S P Š E Zo c h o v a, Bratislava.

V súťaži Robotická ruka získali: 1.miesto
V súťaži Soccer Lightweight 1 on the 1 získali: 1.miesto
V súťaži Soccer Light weight s elektronickou loptou získali: 2.miesto
V súťaži Soccer Open získali: 2.miesto

V súťaži Soccer Lightweight 1 on the 1 postupujú na Majstrovstvá Európy RoboCupJunior 2024 - Hanover, Nemecko.
Ďakujeme im za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a prajeme im na majstrovstvách EUROPY úspešnú účasť!


FOTO-RoboCup24
  riaditeľ školy

Sopka15.3.2024
Žiaci 2.A prijali od pani učiteľky zaujímavú výzvu. Jej cieľom bolo vyrobiť sopku a pomocou dostupných látok v nej aktivovať lávu. Zapojili svoju tvorivosť a vytvorili naozaj pekné sopky. Niekto z papiera, niekto z plastelíny, ďalší vykopal kráter na záhrade z hliny, iný z piesku, či kameňov. Potom ju už bolo treba len aktivovať. Z bezpečnostných dôvodov im v tejto činnosti pomáhali rodičia. Vznikli zaujímavé videá a druháci sa už tešia na ďalšie výzvy.


FOTO-Sopka
 Mgr. Renáta Bohunická

Čaro slova14.3.2024
Žiaci prvého stupňa si najskôr v triednych kolách vybrali spomedzi seba najlepších recitátorov prózy a poézie, ktorí potom svoje recitačné umenie predviedli v školskom kole súťaže. Všetky deti boli výborne pripravené a snažili sa o pekný prednes. Zaslúžili si diplom a odmenu.
V okresnom kole nás bude reprezentovať Lea Andorová, žiačka 3.A a Pavol Daniška, žiak 4.B.
Želáme im veľa úspechov!

FOTO-Čaro slova
 Mgr. Renáta Bohunická

Výnimočná návšteva14.3.2024
14.3.2024 do našej školy zavítala výnimočná návšteva-naši budúci prváčikovia. Predškoláci sa zoznámili s našimi prváčikmi, ktorí si pre nich pripravili rôzne aktivity. Aspoň na chvíľu si mohli vyskúšať, aké to je, byť prvákom. Tešíme sa, keď sa s nimi opäť stretneme na zápise!

FOTO-Návšteva
 Bc. Jana Bachratá

Šaliansky Maťko27.2.2024
26.2.2024 sa v priestoroch Domu Matice slovenskej konalo okresné kolo v interpretácii slovenskej povesti Šaliansky Maťko. V stanovený čas sa zišlo 34 detí a ich pedagógov, aby ukázali svoju niekoľkomesačnú prácu, prekonali strach a predviedli svoje majstrovstvo. Našu školu reprezentovali v 2. kategórii Michael Sopkuliak a a v 3. kategórii Stella Buřilová. Piatak Michael v konkurencii 16 recitátorov vybojoval krásne 3. miesto. Blahoželáme!

FOTO-Maťko
 Mgr. Mária Pešková

Školský časopis21.2.2024
Už 27 rokov je na našej škole vydávaný časopis Pramienok. Na svojich stránkach hrdo nosí práce žiakov, dokumentuje činnosť na našej škole, je jej akousi kronikou. Zo skromného výťažku za zakúpený časopis po čase pribudlo na škole niekoľko užitočných pomôcok. Nielen z nich sa môžu čitatelia časopisu tešiť. Raz za polroka sa žrebujú 3 čísla opečiatkovaného časopisu, aby svojim majiteľom urobili radosť v podobe ŹOLÍKA, ktorý môžu uplatniť u vyučujúceho v prípade horšej známky, poznámky alebo mínusového bodu. Tentokrát sa usmialo šťastie na šiestakov Mareka Blaha, Pavlínku Hegedusovú a Matúša Klimana, ktorí sa zakúpeným číslom časopisu aj vedeli pri žrebovaní preukázať. Blahoželáme! Veľké poďakovanie pri technickej realizácii patrí počítačovému „mágovi“ Tomášovi Hajničikovi z 8.B.

FOTO-Časopis
 Mgr. Mária Pešková

Skalický trdelník14.2.2024
Na hodine vlastivedy sme po ceste od Tatier k Dunaju zavítali do Skalice, ktorou nás previedla naša Marienka Hrabinská. Pripravila si peknú prezentáciu, zaspievala pieseň v nárečí a nakoniec nás všetkých pohostila originálnym skalickým trdelníkom. Ďakujeme!

FOTO-Trdelník
 Mgr. Zuzana Guldanová

Netradičné vyučovanie na II.stupni 23_2414.2.2024
Deň v maskách

V piatok 9. februára 2024 sa na Základnej škole v Pustých Úľanoch konal „Deň v maskách“. Zúčastnili sa ho žiaci 2. stupňa. Žiaci vymenili bežné formálne oblečenie a nahodili sa do masiek od výmyslu sveta. Fantázii deti medze nekládli. No a ako sa patrí, tento karnevalový deň zavŕšili tanečnou zábavou, ktorá trvala až do šiestej hodiny. Deti si karnevalový deň veľmi pochvaľovali, za čo patrí poďakovanie aj všetkým pani učiteľkám z druhého stupňa.

FOTO-Karneval II.stupeň

 Bc. Erika Moravcová

Karneval I.supeň14.2.2024
Fašiangové obdobie je spojené so zábavou a karnevalom. Rovnako tomu bolo aj na našej škole. Žiaci 1. stupňa mali možnosť ukázať svoju fantáziu a kreativitu pri príprave masiek, ale aj výzdobe tried. Boli naozaj nápadité. Každý žiak nám predstavil svoju masku a následne sme ocenili tie najkreatívnejšie. Celý karneval sprevádzala skvelá hudba v podaní našich starších žiakov. Verím, že sa všetky deti dobre zabavili a tešíme sa na túto veselú akciu opäť o rok!

FOTO-Karneval I.stupeň
 Mgr. Zuzana Guldanová

Slávnostný deň stužkovania14.2.2024
Naši deviataci sa v poslednom ročníku pod vedením pedagógov snažia načerpať hromadu vedomostí a pripraviť sa na testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy. Ako sami priznávajú veľakrát sa musia veľmi prekonať a dať zo seba maximum svojich síl na splnenie svojich cieľov.
Symbolom úspešného ukončenia štúdia našich deviatakov sa už tradične na našej škole stala slávnosť „stužkovania“ deviatakov, ktorá sa konala v tomto školskom roku 9.2.2024.Za prítomnosti pani zástupkyne, pani výchovnej poradkyne Slávky Števkovej, triednych učiteliek p. Ivety Karnišovej, p. Martiny Zigovej a bývalej triednej učiteľky p. Michaely Hanákovej boli všetkým 34 deviatakom slávnostne pripnuté oranžové stužky. V nádherne vyzdobenej triede nechýbali ako na stredoškolskej stužkovej „obleky, kravaty, dievčatá zmenené šatami na dámy“. Všetci sa mohli ponúknuť občerstvením – tortou, chutným slaným pečivom, výbornými syrovými niťami a samozrejme nechýbala ani pizza. Potom mali možnosť zabaviť sa na diskotéke, ktorá bola spojená so školským karnevalom. O výbornú zábavu prostredníctvom zvukovej aparatúry sa postarali „naši dídžeji“, žiaci z 8.B triedy, Viliam Rigo, Tomáš Hajničik, BrankoFlies a Matej Lida.
Ja už len dúfam, že: „Navždy sa zachová v pamäti stužkovanie.“

FOTO-Stužkovanie
 Mgr. Martina Zigová

Geografická olympiáda3.2.2024
V druhej polovici januára sa 17 žiakov 5. až 9. ročníka zúčastnilo školského online kola geografickej olympiády. Toto kolo bolo veľmi úspešné, pretože väčšina účastníkov sa stala aj úspešnými riešiteľmi. Do okresného kola postupujú vo svojich kategóriách:
• Sofia Nováková (5.B), Juraj Greško (5.A) a Daniel Rošták (5.A)
• Soňa Fojtová (7.A), Filip Greško (7.A) a Dorota Lukáčová (6.B)
• Vladimír Lukáč (8.B) a Miroslav Müller (8.B)

Všetkým účastníkom gratulujeme a držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 12.3. 2024.

 Mgr. Jana Bihorac-Šeligová

Aj ty v IT2.2.2024
Na prelome januára a februára absolvovali dievčatá 2. stupňa workshopy o programovaní pod záštitou organizácie Aj ty v IT. Dievčatá sa pod vedením lektora a lektoriek venovali témam: Bezpečne na internete (8. a 9. ročník), Micro:bit (7. ročník) a Scratch (6. ročník). Dievčatá tvorili vlastné hry a programy, a aktivity sa im veľmi páčili. Cieľom týchto workshopov bolo zvýšiť záujem dievčat o oblasť IT, a my sa už tešíme na množstvo nových nádejných programátoriek.

FOTO-Aj ty v IT
 Mgr. Jana Bihorac-Šeligová

1  2  3  4  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]