Zmrzutie

Zastavil sa čas

Často sa detí na výtvarnej výchove pýtam, čo si predstavujú pod pojmom výtvarné umenie. Najfrekventovanejšie odpovede sú kresby, maľby, obrazy, sochy. Áno súhlasím, to všetko naozaj patrí do výtvarného umenia, avšak je toho ešte oveľa viac...
V snahe predstaviť žiakom aj iné formy výtvarného prejavu, začínam od toho, čo na našej škole už bolo vytvorené a tak sa presúvame na chodbu k inštalácii, ktorú sme pred rokmi vytvorili zo starých kníh.
Pojem inštalácia ako 1 zo žánrov umenia sa objavuje vo svete v 70-tych rokoch 20. stor. Umelci pracujú s priestorom, snažia sa ho ozvláštniť, zmeniť jeho tradičnú funkciu na novú, netradičnú. Využívajú pritom rôzne médiá, od maliarskych, sochárskych cez video, hudbu, hmlu, vodu, atď.
Jedným z druhov inštalácií je aj inštalácia s ľuďmi, ktorá sa nazýva flashmob. Ide o bleskovú zábavnú akciu, keď sa na jednom mieste stretne viac ľudí, ktorí urobia niečo bizarné alebo vtipné, a potom sa bez ďalších komentárov rozídu. Dôležitou podmienkou je dostatočné množstvo publika. Pripravení aktéri majú až do samotného vypuknutia akcie simulovať správanie ľudí bežné pre danú lokalitu. Medzi časté scenáre flashmobu patrí zamrznutie, tzv. freeze mob.
A tak sa aj na našej chodbe cez veľkú prestávku presne na 1 minútu zastavil čas. Aktérmi freeze mobu sa stali žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí po zaznení dohodnutého zvukového signálu zastavili v tej polohe, v ktorej sa práve ocitli. Akcia sa diala počas prechádzania sa žiakov cez veľkú prestávku. Zaujímavá bola reakcia ostatných žiakov, ktorí najskôr nechápavo pozerali na svojich spolužiakov, ale po pár sekundách začali aj oni napodobňovať ich správanie. Čiže v podstate na chvíľku akoby zamrzli všetci žiaci na chodbe.
Inštalácie freeze mob sa odohrávajú po celom svete vždy na miestach, kde je veľa ľudí (vlakové stanice, nákupné centrá...) a ich podstatou je, že aktéri sa svojím znehybnením (zamrznutím) snažia upozorniť na dnešnú uponáhľanosť a rýchly životný štýl aspoň chvíľkovým zastavením času.

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]