Zápis do 1. ročníka na školský rok 2024/2025

Vážení rodičia,

fyzický zápis do 1.ročníka sa uskutoční 15.04. a 16.04. 2024 od 14,00 hod. do 17,00 hod v budove 1.stupňa ZŠ Pusté Úľany.

Pri zápise je možné  zakúpiť školské pomôcky pre žiaka v hodnote 40 €

K dátumu  fyzického  zápisu postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Zápis detí do 1. ročníka elektronickou formou je už spustený, vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky na

 https://moja.skolanawebe.sk/skola/zspusteulany/prihlaska_zs  

Po vyplnení a odoslaní prihlášky elektronickou formou zákonný zástupca prihlášku, ak má možnosť, vytlačí a podpíše, ak túto možnosť nemá, ním odoslanú prihlášku  vytlačí škola a  pri fyzickom zápise v škole ju podpíše. Ak  tieto možnosti nemá, prihlášku si môže vyzdvihnúť v priebehu mesiaca apríl u pani M. Slobodovej (00 421 910 943 601).

K fyzickému zápisu je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

 

Ak chcete požiadať odklad dieťaťa, postupujte nasledovne:

Požiadate riaditeľku /riaditeľa/ materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, podaním písomnej žiadosti, ktorú adresujete riaditeľke /riaditeľovi/ škôlky. Označíte ju „Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania“.

Priložíte:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • písomný súhlas pediatra
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

 

V prípade otázok kontaktujte p.Mgr. R.Bohunická,  email: r.bohunicka@zspusteulany.sk            

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]