Výchovný poradca

 

Prijímacie konanie na stredné školy

 

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na strednej škole do 20.marca 2023.

 

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) - 4.5. - 5.5.2023

 

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) - 9.5. - 10.5.2023

 

1. kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2.fáza) - 28.4. - 03.5.2023

 

1. kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2.fáza) - 11.5. - 15.5.2023

 

2. kolo prijímacích skúšok - 20.6. - 21.6.2023

 

Testovanie T9

22.marec 2023       (náhradný termín: 4.apríl 2023)

Testované predmety: matematika , slovenský jazyk a literatúra

Čas: MAT – 90 minút, SJL – 70 minút

Počet testovaných úloh: MAT – 30 úloh, SJL – 30 úloh

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 

Mgr. Slávka Števková

s.stevkova@zspusteulany.sk

 

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 14:00 – 15:00

Streda: 12:00 – 14:00

Po vzájomnej dohode je možný individuálny termín.

 

 

 

 

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]