Výchovný poradca

 

Prijímacie konanie na stredné školy

 

Do 20.2.2022 podáva zákonný zástupca žiaka prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Podanie prihlášky na talentové stredné školy NIE JE povinné.

Talentové skúšky:

15.marec – 30.apríl 2022

Do 10.4.2022 podáva zákonný zástupca žiaka 2 prihlášky riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). Podanie 2 prihlášok na netalentové stredné školy JE POVINNÉ.

9.máj 2022-  1.kolo 1.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

12.máj 2022- 1.kolo 2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

 

21.6.2022 -  2.kolo prijímacích skúšok

 

Testovanie T9

06.apríl 2022

 

 

 

Mgr. Slávka Števková

s.stevkova@zspusteulany.sk

 

 

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 8:00 – 9:00

Utorok: 13:00 – 14:00

Po vzájomnej dohode je možný individuálny termín.

 


 

 

Mgr. Slávka Števková
s.stevkova@zspusteulany.sk

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]