Zelená škola

                                                                                                                                    

     „ Kolégium Zelenej školy "

 

Program Zelenej školy je veľmi bohatý a ponúka žiakom, učiteľom i rodičom možnosť využiť svoje nápady, kreativitu. Kolégium na našej škole je aktívne a počas celého trvania zapojené do siedmych krokov metodiky, ktoré sú súčasťou Zelenej školy. V začiatkoch prišli s návrhmi ako vytvoriť priestor na učenie sa vonku. Neostali len pri rečiach a aktívne budovali prvky v našej novej záhrade. Pomáhali pri výsadbe ovocných stromov, pripravovali pôdu na sejbu kvetinovej lúky. Sadili, siali, pleli...Pochvala im patrí aj za vybudovanie jašteričníka a tiež stienky z veľkých kameňov. Tvorcovia tohto diela veria, že jašteričky si v nich nájdu svoj úkryt a domov.

Kolégium pripravilo aktivity na Deň vody i Deň Zeme. Rovesníckym učením odovzdalo svoje vedomosti mladším. Dievčatá z kolégia vysielali do obecného rozhlasu reláciu o tom, ako sa nám v zelenej škole darí a čo všetko sa nám už podarilo.

Je nový školský rok a my pokračujeme v programe Zelená škola. V máji 2023 nás všetkých čaká hodnotenie. Zostalo nám ešte veľa pekných a prospešných úloh. Je teda dôležité pokračovať a splniť, čo sme si naplánovali. Pevne verím, že sa nám spoločne podarí získať vlajku Zelenej školy, veď my na to máme!

 

                                                                                      PaedDr. Jana Strnádelová- koordinátor Zelenej školy
FOTO – Zelená škola


Prvá komunitná sobota v našej Zelenej škole

23.10 2021 Prvá komunitná sobota v našej „Zelenej škole“ sa mohla úspešne začať.  Akčný plán na školský rok 2021/2022 nám úspešne schválili, a preto sme si v sobotu vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce. V záhrade sa zišli deti, záhradkári, rodičia a učitelia našej školy. Vysadili sme stromy do úžitkovej časti záhrady, naplnili vyvýšené záhony suchým lístím, konármi, vypleli a prekopali pôdu okolo kríkov ríbezlí, egrešov. Postarali sme sa o maliny a našu mladú figu. Úspešne sme vyskúšali ručný plečkovač, ktorý nám pomohol odburiniť časť záhrady. Nálada bola výborná a všetci sme mali dobrý pocit z dobre vykonanej práce.

                                                                                 PaedDr. Jana Strnádelová- koordinátorka Zelenej školy

FOTO – Prvá komunitná sobota


Druhá komunitná sobota v našej Zelenej škole

6.11.2021 Druhá komunitná sobota v našej „Zelenej škole“ môže opäť dostať prívlastok vydarená. Stretnutie detí, rodičov, záhradkárov i učiteľov ukázalo, ako veľa užitočnej práce sa vydarí vykonať, ak sa sily spoja. Dosadili sme posledné ovocné stromy, ktoré nám zabezpečili naši záhradkári. Deti sa tak môžu tešiť na chutné plody slivky, hrušky, jablone, čerešne, marhule aj ringloty. Sadenie prebehlo bez problémov, pretože žiaci II. stupňa s pánom učiteľom Roštákom nám vykopali jamy presne tak, ako si to stromy vyžadujú. Veľmi pekne im ďakujeme za super prácu. Žiaci prvého stupňa stromy zasa vysadili a naučili sa veľa nových poznatkov. Teraz budú stromy pozorovať a netrpezlivo čakať na prvé plody.

Oteckovia doplnili vyvýšené záhony hlinou a mamičky s deťmi vybudovali základ pre bylinkovú špirálu. Hrabanie, rozhadzovanie hliny, podávanie tehál, vytváranie tehlovej špirály bavilo všetkých. Veľkú radosť z vytvoreného spoločného diela mali naozaj všetci. Na jar špirálu vysadíme bylinkami a budeme sa spoločne tešiť, ako ich budeme využívať.

                                                                PaedDr. Jana Strnádelová- koordinátorka Zelenej školy

FOTO – Druhá komunitná sobota


Fotogaléria :

FOTO – Letná trieda   

FOTO – Deň Zeme  

FOTO – Hodina inak 

FOTO – Skrášľujeme naše prostredie

FOTO – Deň vody

FOTO – Dážď

FOTO – Pexeso

FOTO – Rodičia

FOTO – Zelená škola

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]