Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov

Každý má potenciál uspieť a získať Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.

Žiaci 8. a 9.ročníka ZŠ Pusté Úľany sa môžu uchádzať o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny, ktorý funguje už vyše 70 rokov. Ide o medzinárodne uznávaný program pracujúci s mladými ľuďmi. Program pomáha rozvíjať charakterové vlastnosti, ktoré pomôžu mladým ľuďom v kariére aj budúcom živote. Do programu sa ročne zapája skoro milión mladých ročne na celom svete a poskytuje sa v 130 krajinách.

Medzinárodne uznávaný certifikát pomáha pri prihláške na naše alebo zahraničné univerzity, pridáva body ak chce mladý človek získať štipendium a je výhodou aj na trhu práce. Vyše 20 slovenských firiem dáva jeho absolventom rôzne výhody, ak prídu na pohovor.

Prínosom je komplexný rozvoj. Mladý človek, ktorý chce DofE získať si musí určiť ciele v štyroch oblastiach, pravidelne, dlhodobo na nich pracovať a reflektovať svoju cestu cez zápisky v aplikácii.

Tisícky mladých ľudí tak pravidelne športuje, rozvíja svoj talent, pomáha cez dobrovoľníctvo a absolvuje dobrodružnú expedíciu v prírode. DofE podľa výskumov pozitívne vplýva na duševné zdravie, pomáha získavať reálne zážitky a buduje tímy a komunity na školách a v organizáciách.

Mladí ľudia zapojení do programu rozvíjajú svoje zručnosti aj v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo. Vo výsledku sa z nich stávajú sebaistí a cieľavedomí mladí ľudia.

Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní medzinárodne uznávaným certifikátom.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu verí v potenciál mladých ľudí bez ohľadu na prostredie, z ktorého vychádzajú. Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk

Účastníci v DofE nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele.

Držíme našim “Dofákom“ palce.


V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:
Mgr. Slávka Števková
Mgr. Janka Bihorac Šeligová

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]