Poukázanie 2% zo zaplatenej dane

Od 1. januára 2004 môžu fyzické aj právnické osoby poukazovať 2% z dane na verejnoprospešné aktivity mimovládnych neziskových organizácií (MVO). Toto právo si môžu občania aj firmy uplatňovať na základe Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Občania poukazujú 2% zo zaplatenej dane jednej organizácii, firmy môžu 2% rozdeliť medzi viacero MVO.

Ak sa rozhodnete poukázať 2% zo svojej dane Základnej škole v Pustých Úľanoch, pre vyplnenie potrebných formulárov potrebujete poznať nasledujúce údaje:

Názov: SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole
Sídlo: Hlavná 86, 925 28 Pusté Úľany
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 173196171064

Môžete si stiahnuť pripravený formulár (pdf).

Ďakujeme Vám za ochotu prispieť.

Viac informácií, tlačivá a podrobný návod ako postupovať nájdete na www.rozhodni.sk.

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]