RoboCup 2006 Nemecko - poďakovanie

Riaditeľ základnej školy v Pustých Úľanoch, aj touto cestou vyjadruje poďakovanie sponzorom za finančný / sponzorský / dar. Tým prispeli k úspešnej reprezentácii žiakov tunajšej školy na celosvetovej súťaži RoboCup 2006 v Nemecku.
Sú to sponzori :

- Obecný úrad Pusté Úľany
- Nadácia Jána Korca, Okružná 5, Trnava
- ALAS Slovakia, s.r.o., Bratislava / gen. riaditeľ Ing. Ján Foltýn/
- SEMA MŠ s.r.o., Sládkovičovo / konateľ : Ing.Marian Halmeš /

- p.Ľ. Mézeš, Hlavná , Pusté Úľany
- p.M.Melišková, Školská ul., Sládkovičova
- p.P.Farkaš, Vrbová ul., Jelka
- p.L.Meszároš, Školská ul, Jelka
- p.B.Bednarčík, Spodná ul., Pusté Úľany
- p.T.Slezák, Hrubá Borša
- p.M.Zachar, Orechová ul., Pusté Úľany
- p.E.Molnár, Tehelná ul., Veľké Úľany
- p.I.Simonic-Diana, ul.SNP Senec
- p.K.Spáč, Ekoservis, Nitra

Ďakujem!

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]