RoboCup 2008 - Čína - poďakovanie

Riaditeľ základnej školy v Pustých Úľanoch, aj touto cestou vyjadruje poďakovanie sponzorom za finančný / sponzorský / dar. Tým prispeli k úspešnej reprezentácii žiakov tunajšej školy na celosvetovej súťaži RoboCup 2008 v Čine.
Sú to sponzori :

- Obecný úrad Pusté Úľany
- Nadácia Jána Korca, Okružná 5, Trnava
- ALAS Slovakia, s.r.o., Bratislava / gen. riaditeľ Ing. Ján Foltýn/

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]