Oznamy

 

 

Vážení rodičia !

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ Základnej školy, Hlavná 86, Pusté Úľany, udeľujem dňa 22.03.2023 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6.-8. ročníka z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania „TESTOVANIE 9“.

 

  

 

Vážení rodičia žiakov II.stupňa, prosím,  prečítajte si oznam a porozprávajte sa so svojím dieťaťom:

 

Cesta do Portugalska (Erasmus+)

Koncom mája sa 10 našich žiakov z druhého stupňa a 2 učitelia vyberú na týždňovú cestu do Portugalska, do mesta Fafe. Počas pobytu budeme chodiť do školy spolu s portugalskými deťmi, budeme sa venovať hlavne informatike a precvičovať sa v angličtine. Naši žiaci budú ubytovaní po jednom v portugalských rodinách – u svojich nových spolužiakov. Okrem vyučovania zažijeme aj zaujímavé výlety – do mesta Porto a okolia.

Ak máte, milí žiaci, záujem o tento nezabudnuteľný zážitok, na chodbe našej školy (neďaleko zborovne) sa nachádza krabička s nápisom Erasmus. Do tej krabičky vhoďte papierik so svojim menom a niekoľkými vetami napíšte, prečo by ste chceli ísť do Portugalska. Čas máte do piatku 10.2.2023.

 

Riaditeľ školyVážení rodičia !

 

Na základe odporučenia  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante bude vyučovací proces na Základnej škole v Pustých Úľanoch od 13.12.2022 (utorok) pozastavený.

Bude prebiehať dištančné vzdelávanie formou zadávania úloh cez portál bezkriedy.sk

Vyučovací proces v škole a školských zariadeniach bude obnovený 19.12.2022 (pondelok).

Pri nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, musí rodič predložiť triednemu učiteľovi

  „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti " žiaka.

 

Riaditeľ školy

 


 

Vážení rodičia !

 

Na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante bude vyučovací proces na Základnej škole v Pustých Úľanoch od 6.12.2022 pozastavený.

Vyučovací proces v škole a školských zariadeniach bude obnovený 12.12.2022 (pondelok).

Pri nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, musí rodič predložiť triednemu učiteľovi

  „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti " žiaka.

 

Riaditeľ školy 

 

Vážení rodičia !

 

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ Základnej školy, Hlavná 86, Pusté Úľany, udeľujem dňa 18.11.2022 (piatok) riaditeľské voľno pre žiakov 1.- 9. ročníka z dôvodu šetrenia energie.

  

Milí naši žiaci, milí naši rodičia a priatelia školy !

 

 

 

 


 


Vážení rodičia!

 

Organizačné zabezpečenie začiatku  školského roka 2022/2023

-          Nástup žiakov do školy je 5.9.2022 t.j.pondelok o 8,00 hod.

-          Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude o 8,10 hod. na nádvorí školy medzi budovami A a B.

-          Pri prvom nástupe žiaka do školy , musí rodič predložiť škole  „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti " žiaka.

-          Školský klub detí je v prevádzke od 5.9.2022 v čase:  

           a) ranná časť trvá od  6,30 hod. do 7,50 hod.                                                                           

           b) poobedňajšia časť od ukončenia denného vyučovania do 16,30 hod.                                                       

-          Stravovanie je zabezpečené od 5.9.2022 v školskej jedálni.

-         Žiaci si prinesú prezuvky a tašky. Vyučovanie končí po štvrtej vyučovacej hodine.

  

Vážení rodičia !

 

ZUŠ v Sládkovičove s elokovanými triedami na ZŠ v Pustých Úľanoch, oznamuje:

  

Vážení rodičia !

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ Základnej školy, Hlavná 86, Pusté Úľany, udeľujem dňa 18.05.2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6.-8. ročníka z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania„TESTOVANIE 5“.

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]