Oznamy

 

 

Súčasťou je aj:

 

  

 

 

  

 

 

 


 


Minister školstva, výskumu vývoja a mládeže podľa čl. 12 ods. 2 písm. b) štvrtého bodu a písm. f) druhého bodu Organizačného poriadku Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky vydáva príkaz ministra.

 

1)      Hrozba útokom - čo pomôže, ak urobíme teraz

2)      Hrozba útokom - stabilizačné techniky

3)      Hrozba útokom - ako hovoriť s deťmi

 

  

Obec Pusté Úľany, Hlavná 111/66, 92528 Pusté Úľany

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Základná škola, Hlavná 86, 92528 Pusté Úľany

Kompletné informácie nájdete v dokumente 01 - Volba riaditela.pdf


 


Riaditeľ Základnej školy, Hlavná 86, Pusté Úľany,

týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), udeľuje na deň 26.04.2024 (piatok) z organizačných dôvodov na zabezpečenie vzdelávacej a kultúrnej aktivity organizované školou pre zamestnancov  našej školy – riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 9. ročníka školy.

 Milí žiaci a rodičia,

v apríli 2024 nás opäť navštívia žiaci a učitelia zo zahraničia, tentokrát z portugalského Fafe. Budeme tu mať chlapcov a dievčatá vo veku 14-15 rokov, ktorí by si veľmi želali byť ubytovaní v slovenskej rodine. Termín ich pobytu je 6.4. - 12.4. 2024. Ak máte záujem spoznať nového človeka z inej kultúry a precvičiť si angličtinu, alebo máte nejaké dodatočné otázky, prosím pošlite mail na j.bihoracseligova@zspusteulany.sk .

Mgr. Janka Bihorac ŠeligováVážení rodičia!

 

Dňa 19.12. 2023 o 10:00 sa v obecnej Orlovni v Pustých Úľanoch uskutoční beseda na tému O ženách (nielen) v IT oblasti. Zúčastnia sa ho 4 inšpiratívne ženy pôsobiace vo svete IT - Erika Mizerová, Alica Freund, Eva Kvetonová a Karin Maliniaková, a žiačky 6. až 9. ročníka ZŠ. Zároveň by sme chceli pozvať na besedu aj ich maminy a ženy, ktoré táto téma záujíma. Tešíme sa na Vás.   


 

 

  


 

 

 Vážení rodičia!

Občianske Združenie Slovensko bez drog uskutoční dňa 25.09.2023 o 17:00  v budove B pavilónu Základnej školy v Pustých Úľanoch   prednášku  pre rodičov našich žiakov „ Pravda o drogách“. Po prednáške pokračujú triedne aktívy združenia rodičov školy.

 

 

 


 


Nábor KARATE klubu FKK

Obrázok, na ktorom je text, perokresba

Automaticky generovaný popis

Telocvičňa ZŠ Pusté Úľany

od 12. 09. 2023 

každý utorok a štvrtok od 17:00 hod do 18:00 hod

bližšie info.: Ľ. Kolesa tel. 0905 899 600 

 Obrázok, na ktorom je text, vektorová grafika

Automaticky generovaný popis

 Vážení rodičia!

Dávame do pozornosti ponuku jazykových kurzov, ktoré budú prebiehať v priestoroch vašej školy, v Pustých Úľanoch, a touto formou by sme Vás a Vaše deti radi pozvali na zápis do kurzov ANGLICKÉHO jazyka.

Našu kompletnú ponuku kurzov a online prihlášku nájdete tu  http://www.top-notch.sk/online-prihlaska/

Čas bude upresnený podľa rozvrhu, jedna vyučovacia hodina trvá 50 minút a v skupine je minimálne 5 detí a maximálne 8 detí.

Cena za jeden školský polrok, t.j. 34 vyučovacích hodín je €180 (na jednu vyučovaciu hodinu to vychádza €5,30) + v septembri sa zakúpia aj učebnice, z ktorých sa potom učí celý školský rok. 

Deti bude učiť kvalifikovaná lektorka s dlhoročnou praxou, prácou s deťmi a výučbou anglického jazyka v zahraničí  aj na Slovensku.

 Kurzy budú prebiehať v ZŠ v Pustých Úľanoch v popoludňajších hodinách a v rámci družinyDeti netreba nikam voziť, lektorka si deti vyzdvihne z družiny a po hodine ich odovzdá pani vychovávateľke. 

 

Prajeme Vám krásny zvyšok leta a čoskoro dovidenia.

Jazyková škola TOP-NOTCH.

 

 

TOP-NOTCH language school otvára aj tento rok jazykové kurzy pre deti/ študentov/ dospelých aj firmy.
Pre začiatočníkov/ večných začiatočníkov aj pokročilých.
Tešíme sa na vás ☎️ 0907 029 034

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]