Comenius - partnerstvo škôl - 3

Druhá správa z Nórska

Dobrý deň prajeme,
máme za sebou ďalší zaujímavý deň. Okrem školy sme navštívili aj výrobňu skla a štvrté najväčšie jazero v Nórsku.
Škola v Hagene má 160 žiakov, 7 ročníkov a viac než 20 zamestnancov. V každej triede učí jeden učiteľ všetky predmety – ako u nás na prvom stupni. Triedy majú až 30 žiakov, avšak učiteľ má takmer na každej hodine k dispozícii asistenta, ktorý mu pomáha. Žiaci sú hodnotení slovne, resp. percentami až do 8. ročníka. Až potom dostávajú známky a koncoročné vysvedčenie. Prvých sedem rokov školy teda prakticky nemôžu prepadnúť.
Škola je dosť stará – najstaršia časť je až z 18. storočia, pred pár rokmi však prešla kompletnou rekonštrukciou a preto jej jednotlivé časti majú rôzny charakter. Čo sa vybavenia týka, naozaj výborné. Každá trieda má interaktívnu tabuľu, sú tam skrinky, obrovské okná, počítače. Stropy sú nízke, preto to vyzerá viac ako v nejakom dome, nie v škole. Steny majú pokryté nejakým špeciálnym materiálom, na ktorý sa dá lepiť a všetky steny sú ozdobené, farebné atď. Pôsobí to veľmi útulne.
K škole patrí ihrisko, múzeum (to bola pôvodne najstaršia budova – pri rekonštrukcii ju pretvorili na múzeum). V blízkosti je les, deti tam majú preliezky, hojdačky a nie je tam žiadny plot, ktorý by tvoril hranicu. Asi aj preto škola pekne zapadá do okolitej vidieckej krajiny.
Každý učiteľ má svoj stôl s počítačom, v jednej kancelárií sú spolu traja – štyria učitelia. Tiež je tam knižnica s mini-gaučami kde sa dá čítať, počítačová miestnosť.
Celkovo je to tam uvoľnenejšie, benevolentnejšie ako u nás. Jednak to známkovanie ale tiež to, že deti oslovujú učiteľov krstnými menami. Vidno, že deti chodia do školy rady a cítia sa tam dobre. Hoci ani tie hodiny neprebiehali dokonale, ani deti sa nesprávali vždy dokonale, dokonca ani ten včerajší program nebol zďaleka perfektne nacvičený, bolo vidno, že decká sa bavia a chcú sa zapojiť, opýtať, vedieť, i keď s chybami. Napr. to (ne)známkovanie nám celkom nejde do hlavy, ale iné veci boli super.
Je to príjemné miesto. Dúfam, že sa nám podarí odpozorovať čo najviac inšpirácií pre našu školu, lebo nemyslíme si, že všetko je len o peniazoch.


Krásny pozdrav posielame,
J.Bihorac Šeligová a M.Pešková

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]