Comenius - partnerstvo škôl - 4

Na našej škole v dňoch 3.11.-7.11.2013 hosťuje vzácna návšteva, učitelia a žiaci z partnerských škôl zapojených do projektu Comenius. Návšteva z Bulharska, Nórska, Poľská, Portugalska, Turecka pricestovala v nedeľu večer a slávnostné uvítanie s bohatým programom bolo v kultúrnom dome 4.11.2013 o 10.00 hod. Po uvítacom ceremoniály sa naši hostia presunuli na pôdu školy.
Už v priebehu obeda a potom pri tvorivých dielňach sa začala uvoľňovať atmosféra, prebiehali neformálne rozhovory. Naši hostia si v tvorivých dielňach vyrábali šúpolienky, plietli z papiera, maľovali, modelovali z hliny a moduritu , vyrábali šperky, piekli perníky , ale hrali aj šachy. Tu sa už lámali rečové bariéry a začali vznikať prvé priateľstvá. Popoludnie sme zakončili prechádzkou po obci a výbornou večerou.
5.11.2013 sa naši priatelia zúčastnili vyučovacieho procesu. Na hudobnej výchove si spoločne zahrali, na slovenskom jazyku sa vzájomne učili niektoré základné slovíčka, na výtvarnej výchove obdivne prezerali výtvory našich detí, na geografii si spoločne vyskúšali svoje vedomosti. So záujmom si prezerali jednotlivé priestory školy, triedy, špeciálne učebne. Poobede sa vybrali spolu s našimi žiakmi a učiteľmi na výlet do Bratislavy. Aj na ďalšie dni majú pripravený bohatý program. Navštívia Štefánikovu mohylu na Bradle, Červený kameň, Topoľčianky a Nitru. Samozrejme si aj zašportujú s našimi deťmi a pripravená je aj diskotéka.
Naši hostia potvrdia, že Slováci sú naozaj pohostinný národ a to Vďaka našim rodičom, ktorí napiekli sladkosti, pripravili slané dobroty dokonca upiekli prasiatko.

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]