Aktuality

Zobraziť: všetky | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Olympiáda16.1.2022
Dňa 13.01.2022 sa uskutočnilo online okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali Samko Šušla (7.B) a Adelka Urbáneková (9.A). Vo veľkej konkurencii obsadil Samko 7.miesto a Adelka 10.miesto. Zároveň sa obaja sa stali úspešnými riešiteľmi. Ďakujeme za reprezentáciu a obom srdečne blahoželáme.
 Mgr. Slávka Števková

Vynovená chodba 9.1.2022
Aj dnes sa na škole pracovalo ( 9.1.2022, nedeľa). Ďakujeme pánovi Paľovi Luptákovi predsedovi školskej rady, manželom Martinovi a Andreje Luptákových majiteľov firmy ALdekor a pánovi Petrovi Hojerovi za pomoc pri výsadbe interiérových kvetín na našej škole.

FOTO – Sadenie kvetín
  riaditeľ školy

Škola počas vianočných prázdnin8.1.2022
Aj keď mnohí ľudia v týchto dňoch zaslúžene odpočívajú a vychutnávajú si vianočné sviatky, na našej škole sa pracuje, vylepšuje a skrášľuje. Rodičia našich žiakov páni Juraj a Michal Čizmadioví maľujú priestory našej školy, pán Peter Palšovič, Mgr. Štefan Antalič prerábajú elektrické vedenie a pán Lukáš Sobol skvalitňuje podmienky športovania pre žiakov v telocvični. Úprimne im všetkým ďakujeme!

FOTO –Vianoce a škola
  riaditeľ školy

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK8.1.2022
KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK Aj v tomto roku sme sa so žiakmi druhého stupňa zapojili do tohto pekného projektu. Opäť sme obdarovali klientov v Dome sociálnych služieb "Betánia" v Senci. Veríme, že krabičky ich potešia a že láska , s ktorou boli balené, im spríjemní Vianoce.

FOTO – Koľko lásky sa zmestí
 Mgr. Iveta Karnišová

NOVINKA V TELOCVIČNI8.1.2022
Chceme sa touto cestou veľmi pekne poďakovať p.Lukášovi Sobolovi , ktorý nám v telocvični perfektným spôsobom vymyslel a zrealizoval upevnenie dlhej volejbalovej siete. Takto nám vznikli tri minivolejbalové ihriská. Hrať sa môžu súčasne tri zápasy. Taktiež všetci žiaci naraz môžu hrať bedminton, zdokonaľovať sa v hádzaní a chytaní lopty. Ak z volejbalovej siete urobíme tenisovú, môžeme ju využiť na soft tenis a rôzne zábavné cvičenia. Výhodou dlhej siete je , že ju môžu využívať súčasne všetci žiaci v skupine. ĎAKUJEME!

FOTO – Telocvičňa
 Mgr. Iveta Karnišová

Projekty 4.1.2022
Aj keď epidémia spojená s koronavírusom nám v rozbehnutých činnostiach nepriala, napriek tomu počas tohto školského roka sme sa zapojili do viacerých projektov. Dva z nich sme získali. V projekte Enter sme získali micro-bitové súpravy pre 30 žiakov a v druhom projekte sme získali LEGO súpravy „Spike“ pre 16 žiakov.
Žiaci z krúžku LEGODacta s nimi už pracujú.

FOTO – Projekty
  riaditeľ školy

Pramienok č.1421.12.2021
Milí naši čitatelia!
Ponúkame vám štrnáste a zároveň vianočné číslo nášho školského časopisu Pramienok.
Aby ste boli zdraví, na vianočný stôl vám v ňom prinášame misu zdravého ovocia a zeleniny, ktoré vo svojich slohových prácach opisovali naši šiestaci. Aby ste boli šťastní a tešili sa z nádhernej zimnej atmosféry, naši siedmaci a štvrtáci vám posielajú za hrsť milých básničiek o zime a o Vianociach. A nezabudli sme ani na našu krásnu modrú planétu - piataci jej vymysleli pekné novoročné vinše.
Prajeme vám príjemné čítanie, šťastné a veselé Vianoce a veľa zdravia v novom roku 2022!


ePramienok č.14

 Mgr. Katarína Mittermayerová

Ornitológ16.12.2021
4.11. 2021 Vo štvrtok našu školu navštívil pán Samuel Pačenovský - ornitológ a zoológ. Naša obec patrí do chráneného územia Vtáčie územie a Úľanská mokraď. Žiaci prvého stupňa sa vybrali na vychádzku do blízkeho okolia, aby pozorovali vtáky, ktoré sa u nás vyskytujú. Pán ornitológ priniesol so sebou ďalekohľady, a tak sme kačicu divú, ďatľa veľkého, ďatľa hnedkavého, hlaholku severskú mohli vidieť zblízka. Dozvedeli sme sa , že hlaholka severská cez Slovensko migruje v menšom rozsahu aj zimuje. Tá naša, ktorú sme pozorovali, bola veľmi unavená po dlhej ceste a celý čas pokojne sedela na hladine jazera. Okrem toho sa nám podarilo vidieť plávajúcich bobrov a ich tunely, ktorými prechádzajú z potoka do jazera. Tí pozornejší bádatelia a pozorovatelia cestou späť objavili strom, ktorý bol celý bobrami ohryzený a vyzeral, akoby ho bol niekto zoťal sekerou. Tešíme sa na ďalšie objavovanie a potulky naším chráneným uzemím!

FOTO –Ornitológ
 PaedDr. Jana Strnádelová

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok15.12.2021
Aj napriek tomu, že nám nie je dovolené navštíviť starkých v dome seniorov v Jánovciach osobne, myslíme na nich v tomto roku oveľa viac ako po iné roky. Pred tromi rokmi sme ich osobne navštívili, popriali krásne sviatky. Zaspievali koledy, zahrali divadielko o tom, ako sa narodil Ježiško a zavinšovali vinše. A hlavne sme sľúbili, že prídeme na návštevu aj v inom období počas roka. Sľub sme nemohli dodržať, a tak veríme, že potešíme starkých malým darčekom v škatuli od topánok. Dúfame, že ich darčeky pod vianočným stromčekom rozveselia, vyčarujú úsmev na tvári a oživia spomienku na žiakov z Pustých Úľan.
Deti prvého stupňa a ich rodičia aj v tomto školskom roku naplnili škatule od topánok dobrotami, malými darčekmi a predovšetkým láskou. Želajú im takto na diaľku krásne, požehnané vianočné sviatky. V novom roku veľa zdravia a nádej, že sa budeme môcť stretnúť osobne.
Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme Vám!

FOTO – Koľko lásky...
 PaedDr. Jana Strnádelová

0lympiády v anglickom jazyku30.11.2021
Aj tento školský rok sa žiaci 2.stupňa zapojili do školského kola olympiády v anglickom jazyku. Naši žiaci si medzi sebou zmerali svoje jazykové schopnosti a zručnosti v 2 kategóriách – 1A a 1B. Keďže všetci podali výborné výkony, test z gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením ich určite neprekvapil. Víťaz však môže byť len jeden... V kategórii 1A zvíťazil Samko Šušla (7.B) a v kategórii 1B Adelka Urbáneková (9.A). Obom našim žiakom budeme držať palce na online okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári. Good luck.

FOTO – Olympiáda v AJ
 Mgr. Slávka Števková

Výtvarná výchova trocha inak29.11.2021

Dnes sme na hodine výtvarnej výchovy tvorili vonku,jesenné obrázky vznikali na chodníku.Bolo to zaujímavé a zábavné. Ninka Skyčáková, Alex Hrabinský 7.A

FOTO – VV trochu inak

 Mgr. Iveta Karnišová

CEZPOĽNÝ BEH22.11.2021
Keď nám ešte korona nebránila súťažiť, naši žiaci-Lukáš Susedka, Adam Hojer, Peter Tóth, a žiacky Dominika Horníková, Vanesa Kováčová, Ninka Sudovská reprezentovali našu školu v cezpoľnom behu v Galante. Svojim výkonom milo prekvapil Lukáš Susedka, ktorý vo svojej kategórií starších žiakov zabehol tretí najlepší čas.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme obom družstvám za vzornú reprezentáciu školy.

FOTO – Cezpoľný beh
 Mgr. Iveta Karnišová

Pramienok č.1321.11.2021
Vážení rodičia, milí žiaci!

Ponúkame Vám ďalšie číslo nášho školského časopisu - prvé v tomto školskom roku, no v poradí je to už trináste číslo. Predstavuje pestrý kaleidoskop rôznych príspevkov našich žiakov. Sme veľmi radi, že postupne pribúdajú aj mladší prispievatelia - žiaci prvého stupňa. Už teraz sa tešíme na ďalšie nové články a za všetky príspevky ďakujeme žiakom i pedagógom, ktorí im pri tom pomáhajú.
Vaša redakcia


ePramienok č.13

 Mgr. Katarína Mittermayerová

Hodiny fyziky u deviatokov18.11.2021
Učenie cez experiment, takto získavajú vedomosti a overujú si fyzikálne zákonitosti naši deviataci.

FOTO – Hodiny fyziky
  riaditeľ školy

Netradičná hodina slovenčiny 18.11.2021
Počas dnešnej hodiny slovenčiny navštívili žiaci 6. ročníka školskú knižnicu, kde si prezreli výstavu najnovších kníh detskej literatúry. Vyučovanie potom pokračovalo v exteriéri. Žiaci absolvovali prechádzku v areáli školy, počas ktorej si utvrdzovali vedomosti z gramatiky. Ich úlohou bolo všímať si okolie a podľa toho, čo pozorovali, mali tvoriť rôzne vzťahové prídavné mená. Počasie nám prialo, a tak dnešnou aktivitou si žiaci nielen precvičili učivo, ale podporili aj svoje zdravie.

FOTO – Netradičná hodina slovenčiny
 Mgr. Katarína Mittermayerová

1  2  3  4  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]