Aktuality

Zobraziť: všetky | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Robot NAO na návšteve u prváčikov15.3.2019
Dnes 14. marca navštívil našich prváčikov náš robot NAO. Po prvotnom spoznávaní a nesmelých pohladení im položil niekoľko otázok z matematiky a požiadal ich o správne prečítanie ním pripravených slov. Za správne zodpovedanie otázok a čítanie slov ich pochválil a spoločne si zacvičili bojový tanec.
FOTO – Robot NAO
  riaditeľ školy

LVVK - Jasná11.3.2019
Dňa 10.03.2019 odišli naši siedmaci na lyžiarsky výcvik do strediska Jasná-Chopok, hotel Liptov.
Prajeme im upravené snehom zaviate svahy, žiadny úraz, veľa krásnych zážitkov a šťastný návrat domov!
Posledný deň na lyžovacke.

Včera sme na večernom rozkaze uzatvorili náš lyžiarsky kurz. Vyhodnotili sme nielen preteky, ale aj večerný program- izba baví izbu, správanie a vzájomnú pomoc pri noseni lyží, básnické vytvory na tému naša lyžovačka. Potom sa rozbehla zábava: spoločenské hry a diskotéka. Veru ani spať sa deťom nechcelo. Dnes čaká spokojných lyžiarov balenie a cesta domov.

FOTO – Lyžiarsky
 Mgr. Iveta Sabová

Festival10.3.2019
To, že naši žiaci sú nielen nadaní na učenie, ale aj zruční v práci dokázala pätica siedmakov na Klobásovom festivale v Sládkovičove. Posledný februárový víkend sa chlapci vzdali dlhého vyspávania v teplej posteli a vymenili ho za tvrdú prácu na súťaži pri Inovatechu za mrazivého počasia. Pod vedením pána Viliama Bednárika sa naša škola už po druhýkrát zúčastnila tejto medzinárodnej súťaže a prezentácii klobás. Náš tím tvorili chlapci zo 7.A triedy v zložení Adam Rošták, Dominik Hollósy, Radko Kakvicz a Dino Szabó. Hoci si chlapci odniesli zo súťaže krásne piate miesto, už teraz avizovali účasť na budúci rok. Okrem medaile si odniesli hodnotné vecné ceny a kopec zážitkov. A mne zostáva len potvrdiť, že našu školu reprezentovali naozaj perfektne.

FOTO – Klobásový festival
 Mgr. Barbora Bednáriková

Kariérové poradenstvo pre 9. ročník10.3.2019
Čím chcem byť? Aké povolanie je pre mňa vhodné? K odpovediam sme sa my, deviataci, priblížili na skupinovom stretnutí s pani psychologičkou. Poskytla nám testy a psychologické hry, pomocou ktorých sme zisťovali svoje silné stránky, pracovné priority, oboznámili sme sa s charakteristikami a možnosťami práce. Otázky a názory každého boli prediskutované s cieľom zorientovania sa pri výbere toho správneho povolania a strednej školy. Prostredníctvom cvičení a diskusie sme hľadali odpovede na otázky, čo je kľúčom k pracovnému a osobnému šťastiu. Pri všetkých aktivitách a uvažovaní nad svojou budúcnosťou, sme sa nielen zabavili, ale aj zblížili.

Daniela Bohunická, žiačka IX.ročníka

 Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD

Múzeum holokaustu v Seredi2.3.2019
Pre nás deviatakov bola dnešná hodina dejepisu iná ako zvyčajne. 22.2.2019 sme absolvovali exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi, kde bol v čase 2.svetovej vojny zriadený židovský pracovný tábor.
Toto prostredie malo zvláštnu atmosféru. Mali sme možnosť nazrieť do krutého života väzňov. Mohli sme vidieť ako sa niekoľko rodín vošlo do malých stiesnených ubytovacích priestorov tábora. Dokonca aj malé bábätká tu prichádzali na svet a museli vyrastať v tomto prostredí. Videli sme pracovné dielne, školu, nemocnicu, ale i vagón, v ktorom sa robili transporty väzňov. O tom, aká bola situácia v rokoch 1939 -1945 vo vojnovom slovenskom štáte sme sa už niečo na dejepise učili, ale fotodokumentácia vystavená v priestoroch múzea, nám priniesla úplne nový pohlaď na vtedajšiu situáciu. Už len bytie na týchto miestach vyvolávalo zimomriavky. Chladné múry, mrazivá atmosféra v nás umocnili rešpekt k ľuďom, ktorí museli zažiť takúto krivdu a krutosti, ktoré boli na nich spáchané. Utvrdili sme sa v presvedčení, že sa chceme postaviť na stranu tých, ktorí nedopustia, aby sa takéto nehumánne správanie v našej spoločnosti už nikdy nezopakovalo.
Spoločne sme sa zhodli v názore, že zriadenie tohto múzea na Slovensku bolo veľmi správne rozhodnutie a pochopili sme, že je správne učiť sa o tomto období našej histórie.
FOTO – Múzeum holokaustu
 Mgr. Viera Vrbovská

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde.23.2.2019
Počas fašiangov prevláda bujará nálada, je to čas svadieb, karnevalov, plesov a zábav. Aj naši žiaci na prvom stupni sa nechali zlákať týmto veselým obdobím a s radosťou sa pustili do tvorenia masiek na školský karneval. Vynovená a vyzdobená chodba na prvom stupni sa vo štvrtok, v deň polročného vysvedčenia zaplnila maskami od výmyslu sveta. Čarodejnice, kovboji, víly, princezné, čerti, šašovia...... navštívili školu v Pustých Úľanoch aby sa vytancovali a zabavili. Čarovná nálada opantala všetkých prítomných. Nezabudli sme na vyhodnotenie masiek a malú pozornosť za vynaložené úsilie pri ich tvorení. Nechýbalo ani chutné tradičné fašiangové pohostenie, ktoré si každý vychutnal v tematicky vyzdobených triedach. Dúfame že táto tradícia sa našej škole bude opakovať ešte veľa rokov.

FOTO – Fašiangy
 PaedDr. Jana Strnádelová

Od Kataríny do Troch Kráľov23.2.2019
V jedno krásne trojkráľové poobedie sa ľudia vo sviatočnej nálade pohodlne usadili do lavíc rímskokatolíckeho kostola v Pustých Úľanoch. S napätím očakávali, aký program si pre nich žiaci základnej školy pripravili. Toto napätie, či istý druh neistoty zdieľali aj žiaci. „Ako to dopadne? Podarí sa mi to?“ premietalo sa v nejednej detskej hlavičke. Možno sa i obávali, či niečo nepokazia, no na veľký strach nemali čas, keďže prípravy boli v plnom prúde. Keď kostolné hodiny odbili 3 hodiny, deti nesmelo vystúpili zo sakristia kostola. Akonáhle sa ozvali ich hlásky, obavy, napätie či tréma poľavili.

Klikni a dozvieš sa viac

FOTO – Vianoce v kostole
 PaedDr. Jana Strnádelová

Stavanie snehuliakov4.2.2019
Pani Zima bola skúpa na snehové vločky počas zimných prázdnin. Po nástupe žiakov do školy v novom roku však všetkých prekvapila. Poriadne ponatriasala svoje periny a krajinu pokryla krásnou bielou snehovou prikrývkou.
Ideálny čas na vyhlásenie medzitriednej súťaže o najkreatívnejší snehový výtvor. Žiaci sa s radosťou pustili do tvorenia a v priebehu dopoludnia vyrástlo na školskom dvore niekoľko zaujímavých sôch.

Klikni a dozvieš sa viac

FOTO – Stavanie snehuliakov
 Mgr. Kristína Bokorová

Vianoce 2018 15.1.2019
Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme na našej škole strávili v slávnostnej atmosfére príjemných vianočných melódií, rozprávaním sa o slovenských tradíciách, podstate Vianoc, rozdávaním darčekov a kultúrnym programom. Deti a ich učitelia pred-viedli, čo pekné-ho si už niekoľko týždňov pripravovali v podobe spevu, tanca, prednesu a hry na nástrojoch. Potešil ich potlesk žiakov a pedagógov.

FOTO – Vianoce na škole
 Mgr. Mária Pešková

Vianočný koncert ZUŠ - žiaci ZŠ Pusté Úľany14.1.2019
Dňa 17.12.2018 bol ten čas, keď naši žiaci, ktorí navštevujú ZUŠ , potešili svojim umením rodičov, starých rodičov, príbuzných, ale aj nás , učiteľov. Blížiace sa vianočné sviatky sme spolu oslávili spevom, tancom i hrou na hudobné nástroje. Koledy a piesne s vianočnou tematikou rozozvučali celý Kultúrny dom v Pustých Úľanoch. I pár vinšov zaznelo z úst žiakov základnej školy. Celú atmosféru dotvorila veľmi pekná zimná , vianočná výzdoba. Tešíme sa na Vás aj nabudúce!

FOTO – Vianočný koncert
 PaedDr. Janka Urbáneková

Stužková slávnosť19.12.2018
Čas, keď decembrové dni kráčajú v ústrety najkrajšiemu sviatku v roku, je na našej škole tradične spätý so stužkovou slávnosťou. Budúci absolventi – žiaci 9.ročníka - dňa 18.12.2018 prijali z rúk pán riaditeľa Ondreja Boreka a v prítomnosti pani zástupkyne Ivety Sabovej, triednej učiteľky Márie Peškovej a bývalej triednej učiteľky z I.stupňa Renáty Bohunickej oranžové stužky ako symbol nádeje do budúcich mesiacov v príprave pred odchodom na strednú školu a zároveň ako pripomienku tejto slávnostnej chvíle, svojich spolužiakov a pedagógov. Deviataci sa veľmi ochotne a zodpovedne zhostili všetkých príprav – urobili výzdobu, pripravili chutné občerstvenie, priniesli tortu a koláče, zabezpečili hudobný sprievod, slávnostný príhovor, slávnostne sa odeli a ukázali, ako sa majú „mladé dámy a mladí páni“ v ich veku primerane správať. Po slávnostnej časti sa mohli dovôle vyšantiť na diskotéke.
Verím, že zúčastnení žiaci budú mať pekné spomienky.

FOTO – Stužkovanie
 Mgr. Mária Pešková

Zastavil sa čas17.12.2018
Často sa detí na výtvarnej výchove pýtam, čo si predstavujú pod pojmom výtvarné umenie. Najfrekventovanejšie odpovede sú kresby, maľby, obrazy, sochy. Áno súhlasím, to všetko naozaj patrí do výtvarného umenia, avšak je toho ešte oveľa viac...
V snahe predstaviť žiakom aj iné formy výtvarného prejavu, začínam od toho, čo na našej škole už bolo vytvorené a tak sa presúvame na chodbu k inštalácii, ktorú sme pred rokmi vytvorili zo starých kníh....

Klikni a dozvieš sa viac

FOTO – Zmrznutie
 Mgr. Kristína Bokorová

Atelier17.12.2018
Na základnej škole v Pustých Úľanoch pracuje od septembra tohto školského roka výtvarný odbor ZUŠ Sládkovičovo. Podarilo sa nám zriadiť si aj malý ateliér, v ktorom sa radi stretávame a kreslíme, maľujeme, modelujeme, odlievame, enkaustikujeme či vytvárame rôzne zaujímavé veci.

FOTO – Ateliér
 Mgr. Kristína Bokorová

Vianočné trhy17.12.2018
V sobotu 1. decembra 2018 bolo v KD v Pustých Úľanoch cítiť nielen vôňu medovníčkov a ovocného punču, ale aj vianočnú atmosféru a dobrú náladu. Konali sa tu totiž vianočné trhy, kde sa stretli miestni šikovní a tvoriví ľudia so svojimi výrobkami.
Ako každý rok, zúčastnili sa na tomto peknom predvianočnom podujatí aj žiaci ZŠ v Pustých Úľanoch, aby svojimi výtvormi potešili rodičov a príbuzných.
Žiaci výtvarného odboru ZUŠ tiež prispeli nielen krásnymi obrázkami, keramikou či ozdôbkami, ale aj snahou naučiť zaujímavú techniku maľby ostatné deti.
V našej tvorivej dielničke si záujemcovia mohli doslova vyžehliť svoj vlastný obrázok. Naše žiačky predvádzali a učili ostatných techniku enkaustiky, čo je maľba horúcim voskom pomocou špeciálnej žehličky.

FOTO – Vianočné trhy
 Mgr. Kristína Bokorová

Vianočná pohľadnica17.12.2018
Žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Pustých Úľanoch aj v Abraháme sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica, ktorú už 15. rok vyhlasuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.
Žiačka ZŠ v Pustých Úľanoch, Ema Bokorová, sa umiestnila na 3. mieste vo svojej vekovej kategórii.
Do súťaže bolo zaslaných vyše 2 tisíc výtvarných prác zo Slovenska, Česka, Rumunska, Bulharska, Poľska a Srbska. Témou prác bolo výtvarne spracovať vianočné námety do podoby návrhu vianočnej pohľadnice.
Kolekcia víťazných prác bude sprístupnená 12. 12. 2018 v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdávaním cien sa uskutoční 17. 12. 2018 o 14:00 v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, výstava potrvá do 25. 1. 2019.

FOTO – Vianočná pohľadnica
 Mgr. Kristína Bokorová

1  2  3  4  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]