Aktuality

Zobraziť: všetky | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Kamene18.10.2020
Na začiatku školského roka boli žiaci výtvarného odboru ZUŠ postavení pred veľkú výzvu. Na školskom dvore na nich totiž čakali prázdne betónové bloky, ktoré tam sivé stoja už roky. Úlohou žiakov bolo najprv navrhnúť dizajn týchto blokov a následne namaľovať bloky podľa vybraných návrhov. Žiaci dostali zadanie, podľa ktorého robili návrhy na vopred vytlačené plániky znázorňujúce prázdne bloky z viacerých pohľadov. Mali využiť len jednoduché geometrické tvary (kruh, polkruh, trojuholník, štvorec, obdĺžnik...) a usporiadať ich do zaujímavej kompozície s využitím troch ľubovoľných farieb skombinovaných s bielou a čiernou. Na vytvorenie návrhov mali žiaci dva týždne a po ich dokončení sme sa pustili do samotnej realizácie – maľovania návrhov na bloky. Táto fáza bola síce náročná, ale žiaci to zvládli výborne a výsledok stojí za to. Všetkých osem kamenných blokov je namaľovaných a na ich vrchnú časť bude pripevnená drevená doska, aby sa mohli využívať ako lavičky na našom školskom dvore.

FOTO –Kamene
 Mgr. Kristína Bokorová

Privítanie prvákov5.9.2020
Školský rok 2020/21 sa začal slávnostným privítaním prváčikov, ktorí prišli v sprievode svojich rodičov. Na ich tváričkách bolo vidieť, že sú už na školu a nových spolužiakov veľmi zvedaví. Pán riaditeľ im poprial pevné zdravie, veľa síl a chuť učiť sa nové veci. Pani učiteľky sa už tiež tešili na svojich žiačikov, ktorým budú po celý rok nápomocné. Veľmi si prajeme, aby sme tento rok dotiahli do zdarného konca bez výraznejších obmedzení vzhľadom k situácii spojenej s COVID -19. Pevne veríme, že rešpektovanie nariadení, tolerancia, trpezlivosť a pozitívne myslenie nám umožnia spolu zvládnuť aj tento školský rok!


FOTO –Prvý deň v škole
 Mgr. Zuzana Guldanová

Čo sme ešte stihli pred koronou?9.7.2020
So žiakmi 8. A sme boli na farme pomáhať - chlapci nosili seno a dolievali zvieratkám vodu a dievčatá skrášľovali svojimi maľbami sivý betónový plot.
Fotky č. 1-6

Potom sme v skrášľovaní pokračovali v triede...
Fotky č. 7-13

Pred Vianocami sme sa zapojili do akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ a zorganizovali sme zbierku pre klientov Domu sociálnych služieb v Senci.
Fotky č. 14-16

S piatačkami a šiestačkami sme sa zapojili do projektu „ Minivolley“.
Fotky č. 17 a 18

S našimi deviatačkami sme sa zúčastnili Okresného kola vo volejbale žiačok.
Fotky č. 19-25

Na farmu sme sa vrátili až v júni, kde sme mali poslednú triednickú hodinu v tomto školskom roku.
Ďakujeme pani Kučerovej za ochotu a ústretovosť.
Fotky č. 26-32


FOTO –pred koronou

 Mgr. Iveta Karnišová

Fotointerpretáciu29.6.2020
Aj počas júna žiaci usilovne pracovali a vznikli ďalšie zaujímavé výtvory. Tentokrát mali za úlohu vybrať si niektorí zo známych obrazov z dejín výtvarného umenia a vytvoriť jeho fotointerpretáciu.
Ako sa to žiakom podarilo, si môžete prezrieť na fotografiách pod textom.


FOTO –Fotointerpretácia
 Mgr. Kristína Bokorová

Baltie 202018.6.2020
Naši žiaci pokračujú aj počas mimoriadnej situácie v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 v programátorskej tradícii. Opäť sa zapojili do medzinárodnej programátorskej súťaže BALTIE 2020. 91 žiakov sa zapojilo do riešenia úloh v domácom kole ešte pred uzatvorením škôl, odkiaľ najlepší žiaci postúpili do školského kola. 16.6.2020 sa uskutočnilo školské kolo, ktorého sa zúčastnilo 13 žiakov. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na krajské kolo.

FOTO –Baltík
 Ing. Marta Roštáková

Chemická olympiáda – krajské kolo9.6.2020
28. mája 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Chemickej olympiády. Súťažiaci úlohy riešili opäť dištančne - online. Po úspešnom zvládnutí okresného kola našu školu reprezentovali žiaci 9. ročníka, kde tiež vybojovali vynikajúce umiestnenie:
Lukáš Bolek – 1. miesto
Alena Kapecsková – 2. miesto.


BLAHOŽELÁME!

Riaditeľ školy ďakuje za vykonanú prácu, ktorú odviedla p. učiteľka Ing. Marta Roštáková pri vedomostnom posúvaní žiakov aj v tejto sťaženej dobe koronavírusu.

Ondrej Borek
Riaditeľ školy
 Ing. Marta Roštáková

Gazdovský dvor9.6.2020
4.6.2020 sme využili možnosť výučby v prírode a presunuli sme sa do gazdovského dvora v našej obci. Privítala nás vysmiata teta Janka Kučerová, ktorá nás sprevádzala. Aj keď toto nebola naša prvá návšteva, opäť sme sa o zvieratkách dozvedeli niečo nové. Mohli sme ich nielen pozorovať, ale tiež nakŕmiť i napojiť. Po týždňoch strávených doma, nám dobre padlo pohrať na detskom ihrisku a vyšantiť sa so spolužiakmi. Ďakujeme, radi prídeme aj nabudúce.

FOTO –Gazdovský dvor

 Mgr. Renáta Bohunická

Reštart - Covid_191.6.2020
Po vyše dvoch mesiacoch sme dnes 1.6. otvorili opäť brány školy, ktoré boli zatvorené v dôsledku pandémie spôsobenej Koronavírusom Covid-19. To bolo radosti! Ani prísne hygienické opatrenia nikomu nevadili. Naopak, najfrekventovanejšie a po celý deň najnavštevovanejšie miesto na škole bol vstup do školy, kde termokamera s displejom merala žiakom teplotu a upozorňovala ich, ak nemali správne nasadené rúško.


FOTO –Reštart

FOTO –Mladí stavitelia
  riaditeľ školy

Chemická olympiáda 11.5.2020
7. mája 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády. Tento rok sa súťažilo netradičnou formou. Súťažiaci úlohy riešili dištančne - online. Našu školu reprezentovali žiaci 9. ročníka – Alena Kapecsková a Lukáš Bolek. Obi dvaja žiaci sú úspešnými riešiteľmi okresného kola, čím získali postup do krajského kola, ktorý sa uskutoční 28. mája 2020 tiež dištančnou formou.

Blahoželáme!

FOTO – CHE olympiáda

 Ing. Marta Roštáková

Model hasiaceho prístroja 11.5.2020
Náhle uzatvorenie škôl počas rozbehnutého školského roka a presunutie vzdelávania žiakov do domáceho prostredia nebráni našim siedmakov, aby si spestrili vyučovanie chémie so zaujímavými pokusmi aj doma. Pri téme Hasiace prístroje mali šancu vytvoriť funkčný model hasiaceho prístroja pomocou látok z domácnosti – ocot, sóda bikarbóna. Pri zmiešaní týchto dvoch látok mohli sledovať búrlivú reakciu, pri ktorej vznikal oxid uhličitý.

FOTO –Aktivity - doma
 Ing. Marta Roštáková

Ako zvládať mimoriadny stav - školský psychológ4.5.2020
Inšpiratívne a podporné linky v mimoriadnej situácii pre možné postupy v podmienkach domáceho vzdelávania
(podľa odporúčaní Asociácie školskej psychológie SR)

• Ako zvládať mimoriadny stav:
https://vudpap.sk/
• Podcast: Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse:
https://vudpap.sk/podcast-ako-hovorit-s-detmi-o-koronaviruse/

Klikni a čítaj ďalej

 Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD

Tvoríme aj doma24.4.2020
Žiaci sa aj počas domáceho vyučovania pravidelne zapájajú do tvorivej činnosti a reagujú na zadania, ktoré im posielam. Podarilo sa mi vytvoriť už aj malú kolekciu prác. Deti si mali z papiera vystrihnúť tvar zvieratka a cez vzniknutú prázdnu siluetu zvieratka sa pozrieť na svet inými očami, hľadať rôzne zaujímavé pozadia v prírode i v interiéri. Počas prázdnin sa mohli pohrať aj s jedlom na tanieri a vytvoriť z neho zaujímavý obrázok. Vzniknuté dielka vo forme fotografií nás môžu presvedčiť o tom, že fantázii sa medze nekladú.

FOTO – Tvoríme aj doma
 Mgr. Kristína Bokorová

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/20219.4.2020

Zápis detí do 1. ročníka sa koná elektronickou formou bez prítomnosti detí vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky na https://moja.skolanawebe.sk/skola/zspusteulany/prihlaska_zs do 21.04.2020 17:00 hod. (vrátane).

Po vyplnení a odoslaní prihlášky zákonný zástupca prihlášku vytlačí, obidvaja rodičia ju podpíšu a s kópiou rodného listu vloží do obálky označenej menom dieťaťa a prinesie do školy v dňoch 20. apríla 2020 (pondelok) od 9:00 do 12:00 hod. a 21. apríla 2020 (utorok) od 15:00 do 17:00 hod.
V škole (na prvej budove) ju cez okienko odovzdajú službukonajúcemu pedagógovi. Stačí, ak obálku prinesie jeden zákonný zástupca.

Ak má dieťa odporučený odklad a už má vybavené odporučenie od lekára a psychológa, je nutné aj tieto doklady vložiť do obálky. Ak ešte doklady nemá, stačí predpokladaný odklad nahlásiť službukonajúcemu pedagógovi.

Vzhľadom na protipandemické opatrenia je každý rodič povinný prísť do školy s rúškom, rukavicami a s vlastným perom. Všetci čakajúci pred školou musia stáť s odstupom 2 metre.

V prípade otázok kontaktujte pani Mgr. Renátu Bohunickú (email: r.bohunicka@zspusteulany.sk) alebo riaditeľa školy (email: riaditel@zspusteulany.sk, mobil: 0903 943 601).

  riaditeľ školy

Ako psychycki zvládnuť obdobie pandémie30.3.2020
Milé žiačky, žiaci, pedagógovia a rodičia,

Pozdravujem Vás do bezpečia domovov aj formou obrázku, ktorý zhŕňa jednoduché rady a tipy, ako zvládnuť obdobie, v ktorom sme sa ocitli. V prípade potreby som Vám k dispozícii na mojej e-mailovej adrese.

Vaša školská psychologička,
Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.

Milí rodičia27.3.2020
V tejto neľahkej situácii sa zaoberáme aj otázkou „Ako vysvetliť deťom čo sa deje?“
Ak máte obavu, či dobre komunikujete deťom momentálnu situáciu, jednou z možností je pustiť im toto video. Chlapci sa rozhovorom snažia deťom povedať, čo je to COVID-19 a čo treba robiť.
Tím odborníkov z Národného ústavu detských chorôb pripravil cielenú kampaň pre detského pacienta a aj pre rodičov. Ide síce o pomerne jednoduché a všeobecne známe rady, ale napomáhajú informácie spracovať deťom vlastnou formou.

Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.
Školská psychologička

 Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD

1  2  3  4  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]