Kontakt

Adresa školy:
Základná škola Pusté Úľany
Hlavná 86
925 28 Pusté Úľany

tel.: +421 031 / 7845 921
mobil: +421 0910 943 601

zborovňa: +421 0911 976 104

Web: www.zspustulany.edu.sk

Riaditeľ: Mgr. Ondrej Borek
riaditel@zspusteulany.sk

Zástupca: Mgr. Iveta Sabová
mobil: +421 0902 327 103

i.sabova@zspusteulany.sk

Výchovný poradca: Mgr. Slávka Števková
s.stevkova@zspusteulany.sk

Sekretárka: Mária Slobodová
m.slobodova@zspusteulany.sk

Ekonómka: Bc.Zlatica Balážová
z.balazova@zspusteulany.sk


Jedáleň: Ľubica Nováčiková - vedúca
l.novacikova@zspusteulany.sk

mobil: +421 0911 443 456


ŠKD Marta Janeková - vedúca
m.janekova@zspusteulany.sk

mobil: +421 0902 943 600

mobil: +421 0904 673 201


Mgr.Jana Horváthová:
j.horvathova@zspusteulany.sk

Mgr. Enika Hakszerová :
e.hakszerova@zspusteulany.sk

Mgr. Renáta Bohunická:
r.bohunicka@zspusteulany.sk

PeadDr. Jana Urbáneková:
j.urbanekova@zspusteulany.sk

Mgr. Zuzana Guldanová:
z.guldanova@zspusteulany.sk

PeadDr. Janka Strnádelová:
j.strnadelova@zspusteulany.sk

Mgr. Martina Zigová:
m.zigova@zspusteulany.sk

Mgr. Kristína Bokorová:
k.bokorova@zspusteulany.sk

Ing. Marta Roštáková:
m.rostakova@zspusteulany.sk

Mgr.Iveta Sabová:
i.sabova@zspusteulany.sk

Mgr. Katarina Šmahelová:
k.smahelova@zspusteulany.sk

Mgr. Mária Pešková:
m.peskova@zspusteulany.sk

Mgr.Karol Rošták:
k.rostak@zspusteulany.sk

Ing. Peter Michálek:
p.michalek@zspusteulany.sk

Mgr. Lýdia Lichnerová:
l.lichnerova@zspusteulany.sk

Mgr. Lucia Gajdošová:
l.gajdosova@zspusteulany.sk

Mgr. Jana Bihorac Šeligová :
j.bihoracseligova@zspusteulany.sk

Mgr. Iveta Karnišová:
i.karnisova@zspusteulany.sk

Mgr. Lenka Nižnanská:
l.niznanska@zspusteulany.sk

Mgr. Pavel Kollár:
p.kollar@zspusteulany.sk

Mgr. Michaela Hanáková:
m.hanakova@zspusteulany.sk

Mgr. Slávka Števková:
s.stevkova@zspusteulany.sk

Mgr. Barbora Bednáriková:
b.bednarikova@zspusteulany.sk

Mgr. Monika Slobodová:
mo.slobodova@zspusteulany.sk

Mgr. Ivana Zvolenská:
i.zvolenska@zspusteulany.sk

Jana Bachratá:
j.bachrata@zspusteulany.sk

Marta Janeková:
m.janekova@zspusteulany.sk

Gabriela Veselovská:
g.veselovska@zspusteulany.sk

Bc. Zlatica Balážová:
z.balazova@zspusteulany.sk

Mária Slobodová:
m.slobodova@zspusteulany.sk


Účet pre Školskú jedáleň:
SK 12 0200 000000 178 498 6553

Účet pre Školský klub detí:
SK 49 0200 000000 283 551 3153
Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]