Učitelia

Horný rad z ľava:
Mgr. Zuzana Guldanová
Mgr.Iveta Sabová
Mgr. Terézia Boreková
Peter Fahn
Mgr.Kristína Bokorová
PeadDr. Janka Urbáneková
Mgr. Enika Hakszerová
Mgr. Karol Rošták
Mgr.Renáta Bohunická
Mgr. Katarína Šmahelová
Ing. Peter Michálek

Dolný rad z ľava:
Mgr. Iveta Karnišová
PeadDr. Janka Strnádelová
Mgr. Lenka Nižnanská
Mg. Ondrej Borek /riaditeľ školy/
Mgr. Viera Vrbovská /zástupkyňa školy/
Mgr. Jana Bihorac-Šeligová
Mgr. Mária Pešková

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]