Aktuality

Zobraziť: všetky | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

MDD na našej škole6.6.2017
V pondelok 5.júna aj naši žiaci oslávili svoj sviatok detí, ktorý sme spojili s Dňom olympizmu. Žiaci nastúpili po triedach pri školskej lipke, vypočuli si príhovor pána riaditeľa a po vypustení holubíc- symbolu mieru, sa rozutekali po školskom areáli, kde boli pripravené rôzne športové aktivity. Každá trieda symbolicky odbehla jeden olympijský okruh, ale našli sa aj vytrvalci, ktorí v behu pokračovali. Víťazom sa stal Radek Kača z 8.A, ktorý zabehol 130 okruhov, čiže13 km. Gratulujeme!

Čítaj ďalej
 Mgr. Iveta Sabová

Littlelane v 1.A30.5.2017
V piatok 26. mája si žiaci v 1.A skúsili prácu s tabletmi, ktoré budú ich pomocníkmi na vyučovaní v každom ročníku. Dopravná výchova, Cestička do školy v rámci programu LittleLane im dnes dala možnosť využiť tablety hravou formou vo vyučovaní. Chválim ich, išlo im to veľmi dobre !
 Mgr. Zuzana Guldanová

Mladý zdravotník30.5.2017
29.mája sa uskutočnilo okresné kolo Mladých zdravotníkov, ktoré sa konalo v Galante, sa zúčastnili 2 družstvá našej školy v zložení:
DMZ I.stupňa – Adrián Peško, Miroslava Krullová, Paulína Strnádelová, Miriama Porhinčáková, Liliana Veselovská a Laura Kissová – 3.miesto.
DMZ II.stupňa – Matej Herzog, Karin Benkovská, Timotej Kovačevič, Juraj Vrbovský, Adam Botka – 6.miesto.
 Mgr. Katarína Šmahelová

Biologická olympiáda E30.5.2017
29.mája sa konalo okresné kolo BiO – kategória E. Zúčastnila sa na ňom žiačka 5.B Paulína Strnádelová. Toto malé šikovné dievča sa umiestnilo na peknom 4.mieste v konkurencii so žiakmi 8. a 9. tried.
 Mgr. Katarína Šmahelová

Gazdovský dvor v Pustých Úľanoch27.5.2017
Žiaci 1.A triedy navštívili Gazdovský dvor v Pustých Úľanoch, kde mali možnosť vidieť rôzne druhy živočíchov. Ryby, kačky, kozy, emu, čierna labuť, indickí bežci, kravy, morské prasiatka, holuby, nádherný páv a veľa ďalších nezvyčajných druhov zvierat si pokojne nažívalo v krásne upravenom prostredí. Sme radi, že sme mali možnosť navštíviť toto miesto, len kúsok od našej školy a radi sa sem opäť vrátime. Veľké ďakujem patrí aj pani Kučerovej, ktorá nás po celú dobu ochotne sprevádzala, porozprávala nám zaujímavosti a ochotne kŕmila zvieratká spolu s deťmi.
 Mgr. Zuzana Guldanová

Mladý záhradkár26.5.2017
Poznáš strom Slovanov? Toto bola jedna z otázok na okresnej súťaži 25.mája Mladý záhradkár. Školu úspešne reprezentovali žiačky 5.triedy Miroslava Krullová – 1.miesto, Laura Kissová - 2.miesto. II. kategóriu zastupovali žiačka 8.A Lucia Belková – 1.miesto a Michaela Labudová (9.B) – 5.miesto.
 Mgr. Katarína Šmahelová

Medzinárodný futbalový zápas na našom štadióne25.5.2017
25.mája sa na našom obecnom futbalovom štadióne v Pustých Úľanoch konal medzinárodný zápas Slovensko U16, Arménskom U16, aj keď naši junáci dnes nezvíťazili, naši žiaci, cca 250, vytvorili nádhernú zvukovú kulisu pri ich povzbudzovaní.
  riaditeľ školy

16.05.2017 Májový výlet24.5.2017
Žiaci druhého a tretieho ročníka využili tento slnečný deň na vzdelávací pobyt v prírode. Ráno absolvovali základný výcvik na dopravnom ihrisku v Galante. Inštruktorka im vysvetlila, ako sa správajú účastníci cestnej premávky, aby nezapríčinili dopravnú nehodu. Po zvládnutí teoretickej časti sa už veselo premávali na bicykloch a kolobežkách a riešili dopravné situácie. Po krátkej ceste autobusom a prechádzke popri potoku sa ocitli na mieste plnom rastlín, kvetov, úľov a včielok. Na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci ich s radosťou privítala rodina včelárov. Počas pútavého rozprávania a prehliadky expozície sa deti dozvedeli veľa zaujímavého zo života včielok. Pochopili, že bez práce týchto nenápadných tvorov by neboli opelené kvety plodín, ktoré potrebujeme k životu, ani sladký med či zdravý propolis. Z májového výletu si žiaci priniesli veľa zaujímavých informácií.

 Mgr. Renáta Bohunická

Vyhodnotenie matematickej súťaže KLOKAN23.5.2017
Dňa 20.3.2017 sa konala medzinárodná matematická súťaž KLOKAN. 29 žiakov súťažilo v ôsmich kategóriách. Úspešnými riešiteľmi sa stali Skyčáková Nina z 2. A triedy, Adam Botka a Herzog Matej zo 7. triedy. Šampiónom školy sa stal Adam Botka. Všetci riešitelia dostanú účastnícky diplom a zároveň im srdečne gratulujeme.

 Mgr. Eva Miklósová

BALTIE 201719.5.2017
Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do medzinárodnej súťaže v programovaní BALTIE 2017. 95 žiakov sa zapojilo do riešenia úloh v domácom kole, odkiaľ najlepší postúpili do školského kola. Po úspešnom zvládnutí úloh v školskom kole 9 žiaci reprezentovali našu školu v krajskom kole, ktoré organizovala naša škola za účasti ZŠ Angely Merici z Trnavy a ZŠ Koperníkova z Hlohovca. V kategórii A Dominika Roštáková získala 1. miesto a Leon Eliáš 2. miesto. V kategórii C Matej Herzog obsadil 1. miesto a Matej Sudovský 3. miesto. Svojim umiestnením sa kvalifikovali do finále. Dňa 10.6.2017 sa uskutoční finále BALTIE 2017, kde víťazi krajského kola budú reprezentovať našu školu v medzinárodnom meradle. Svoje vedomosti a zručnosti v programovaní si porovnajú so žiakmi z Poľskej a Českej republiky.
 Ing. Marta Roštáková

Výsledky IQ olympiády10.5.2017
Dňa 3. apríla 2017 sme sa zúčastnili školského kola IQ olympiády v kategórii B. Uskutočnilo sa formou online testu. Na prvom mieste sa umiestnila Sofia Plesnivá, žiačka 8. A triedy, na druhom mieste je David Fiala zo 7. triedy a na 3. mieste je žiačka 5. A triedy Lea Elizabeth Pinkeová. Žiakom srdečne gratulujeme.
 Mgr. Eva Miklósová

Dopravná výchova8.5.2017
V tomto školskom roku prváci v I.B triede využili ponuku okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante. Zapojili sa do preventívneho projektu a absolvovali niekoľko hodnotných besied a aktivít zameraných na dopravnú výchovu. Cieľom projektu „Doprava v kocke“ a „Práca polície“ bolo naučiť deti základným pravidlám v cestnej premávke, ktoré musia dodržať, poučiť deti, čo všetko zahŕňa policajná práca, akú techniku pri práci policajti využívajú . „Póla radí deťom“ chce naučiť deti
bezpečne sa správať v rizikových situáciách a pripraviť ich k zodpovednosti za svoje zdravie, ako aj za svoje veci, zvýšiť ich právne a sociálne vedomie.

FOTO – Dopravná výchova – 1.B
 PaedDr. Jana Strnádelová

Biologická olympiáda - D26.4.2017
25. apríla sa konalo okresné kolo BiO v kategórii D – teoreticko-praktická časť. Po intenzívnej príprave sa žiak 7.ročníka Juraj Vrbovský umiestnil na 1.mieste a jeho spolužiačka Zuzana Bittová na 3.mieste.

 Mgr. Katarína Šmahelová

Televízia TA3 na našej škole24.4.2017
23.4.2017 v relácii " Svet technológií ",odvysielala televízia TA3 príspevok:

" Interaktívne vyučovanie pomocou produktu LitteLane"

Svet technológií
  riaditeľ školy

Mám z toho veľkú radosť19.4.2017
Takto s radosťou, sa pracuje v našej žiackej dielni pod vedením pána Ing. Petra Micháleka.

FOTO - žiacka dielňa
  riaditeľ školy

|<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]