Aktuality

Zobraziť: všetky | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Dopravné ihrisko 11.10.2019
Žiaci štvrtého ročníka navštívili dňa 4.10.2019 Dopravné ihrisko Terkar v Galante, kde mali opäť možnosť preveriť si svoje vedomosti a zručnosti ohľadom cestnej premávky v teoretickej , ale hlavne v praktickej časti. K dispozícii mali bicykle a kolobežky, na ktorých sa pohybovali v modernom dopravnom ihrisku vybavenom svetelným signalizačným zariadením, železničným priecestím so závorami, meradlom aktuálnej rýchlosti, digitálnym zariadením merania teploty ovzdušia i vozovky, kruhovým objazdom, jednoducho prostriedkami, s ktorými sa stretávajú aj reálne v dopravnej situácii. Žiaci sa vrátili spokojní a poučení o bezpečnom správaní sa na cestách. Veľká vďaka inštruktorom –pani a pánovi Juhásovým!

FOTO – Dopravné ihrisko
 Mgr. Zuzana Guldanová

Okresné kolo v cezpoľnom behu11.10.2019
Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu.
V kategórii žiakov trať merala 3 000 m. V konkurencii 39 pretekárov S. Muller skončil na 2. mieste a K. Liďák na 3. mieste a J. Jančík na 33. mieste.
Trať žiačok merala 1 500 m a v konkurencii 32 pretekárok obsadila S. Škrabáková 18. miesto, S. Borovičková 19. miesto a A. Ožvoldová 27. miesto.
K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme.

Galanta 24.9.2019

FOTO – Cezpoľný beh
 Mgr. Iveta Karnišová

Nie len očká robota NAA sa tešili.6.10.2019
Radosť detí nemala konca,
prvá návšteva nášho robota "NAO" u prváčikov. Každý by ho chcel pohladiť, položiť mu otázku a odpovedať mu na jeho otázky. Deti sa s ním rýchlo skamarátili, spolu si zatancovali a on im prisľúbil že príde znova.

FOTO – Robot NAO u prvákov
  riaditeľ školy

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV27.9.2019
Krásny, nádherný, šťastný deň, ale hlavne deň získavania vedomostí iným spôsobom.

FOTO – Deň jazykov
  riaditeľ školy

Zápas Slovan Bratislava- Beşiktaş Istanbul.27.9.2019
Vo štvrtok 19.9.2019 sa 31 žiakov našej školy vybralo do hlavného mesta Bratislavy, aby na novom štadióne na Tehelnom poli povzbudzovalo hráčov Slovana Bratislava. Tí sa stretli v zápase Európskej ligy s tureckým mužstvom Beşiktaş Istanbul. Atmosféra bola fantastická od prvých minút. Na štadión sme prišli medzi prvými a tak sme mali dosť času obzrieť si priestory nového štadióna. Dokonca sa pri našich žiakoch zastavil aj hlavný komentátor Vrbinčík a urobil interview s Martinom Kubicom a Dominikou Horníkovou. Celý štadión detských fanúšikov sa naučil nahlas povzbudzovať a zápas mohol začať. Slovan hral dobre, vyhrával, ale karta sa obrátila a vedenia sa ujalo turecké mužstvo. Ale deti fandili tak nahlas a dodávali našim hráčom toľko energie, že napokon Slovan v záverečných minútach predĺženia zvíťazil 4:2. Zo štadióna sme odchádzali síce bez hlasu, ale spokojní s výsledkom. Veľká vďaka patrí pánovi Ing. Jozefovi Peškovi z Veľkého Grobu, ktorý nám sponzorsky zabezpečil odvoz autobusom v neskorých hodinách až do Úľan a Sládkovičova. Ďakujeme, lebo bez zabezpečenia dopravy by sme nemohli prežiť taký krásny športový večer plný nezabudnuteľných zážitkov.

FOTO – ŠK Slovan Bratislava
 Mgr. Iveta Sabová

Účelové cvičenie- ochrana života a zdravia14.9.2019
Účelové cvičenie- ochrana života a zdravia
V piatok 13.septembra bol krásny slnečný deň a na školskom dvore sa uskutočnilo účelové cvičenie, ktorého hlavným cieľom bolo pripraviť každého žiaka na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Na stanovištiach žiaci získavali teoretické vedomosti a praktické poznatky. Naučili sa hasiť malé požiare, spoznať varovné signály, zbaliť si evakuačnú batožinu, nasadiť si ochrannú masku, orientovať sa v prírode a poskytnúť predlekársku prvú pomoc. Dokonca si zastrieľali zo vzduchovky na terč. Učitelia hodnotili vedomosti a praktické ukážky žiakov bodovou stupnicou. Najviac bodov a putovný pohár riaditeľa školy získal kolektív triedy 9.A. Druhé miesto si vybojovali žiaci 8.B. Na treťom mieste skončili žiaci 7.A.
Žiaci sa v tento deň veľa naučili a zažili veľa krásnych zážitkov. Už teraz sa tešia na letné účelové cvičenie.


FOTO – Účelové cvičenie
 Mgr. Iveta Sabová

Otvorenie šk.r. 2019_20209.9.2019
Začiatok nového školského roka
Krásne prázdninové dni sa skončili a opäť nadišiel čas vrátiť sa do školských lavíc. Tak ako každá školská brána, aj tá v Pustých Úľanoch sa v tento deň prvýkrát otvorila a privítala svojich žiakov. Žiaci so svojimi učiteľmi, ale aj malí prváčikovia so svojimi rodičmi sa zhromaždili na školskom dvore a vypočuli si štátnu hymnu a príhovor pána riaditeľa. Po organizačných pokynoch pani zástupkyne sa všetci rozišli do tried, aby si porozprávali prázdninové zážitky. Potom ich triedni učitelia oboznámili so školským poriadkom a oznámili im rozvrh hodín. O jedenástej sa deti rozpŕchli domov ešte si vychutnať posledné voľné chvíle, lebo od zajtra ich čaká tvrdá práca v školských laviciach.
Želáme im veľa dobrých známok a krásnych chvíľ v škole.


FOTO – Začiatok šk.roka
 Mgr. Iveta Sabová

RoboCop 2019 - Sydney1.7.2019
Správa číslo 9
Dnes sme navštívili pláž Bondi Beach, raj surferov, ktorí sa vyžívali na vlnách južného Tichého oceánu. Ani jeho studenšia voda neodradila nášho otužilca Aďa, aby sa po pás nenamočil do vody, samozrejme za prísneho dohľadu svojej mamy. Pozreli sme múzeum histórie Austrálie a poprechádzali sa v krásne upravených parkoch v meste a popozerali jeho pamiatky. Posledný deň chceme venovať jednému z národných parkov, Modré hory, zapísané na zozname Svetového dedičstva UNESKO, aby sme videli na vlastné oči vzácne druhy eukalyptov.
Všetkých vás pozdravujeme!
Veľmi sa tešíme domov, chôdza a jazda po ľavej strane nám nevyhovuje...


Klikni a dozvieš sa viac

FOTO – RoboCup 2019 - Austrália
  riaditeľ školy

Záver školského roka 2018/201928.6.2019
Záver školského roka 2018/2019 bol v znamení radostného očakávania prázdnin, ale aj smútku za odchádzajúcimi deviatakmi.

Všetkým žiakom a zamestnancom našej školy prajem príjemné prázdniny a zaslúžené dovolenky!

FOTO – Záver šk. roka

  riaditeľ školy

Koncoročný výlet 7.ročník27.6.2019
Koncoročný výlet sme organizovali v Častej, v časti Píla. Všetko dopadlo tak ,ako sme si želali. Pekné počasie, prehliadka Červeného Kameňa, opekačka, výborná strava, ústretový personál, poslušné a veselé deti .Čo viac si môžu triedne učiteľky priať....?
Mgr. Iveta Karnišová Mgr .Iveta Sabová


FOTO – Výlet
 Mgr. Iveta Karnišová

Super akcia na našej škole26.6.2019
18.júna 2019 našu školu navštívila ikona elektromobilu Audi, Audi eTron. Pod kapotou tohto automobilu sa skrýva neuveriteľných 250 koní. Žiaci z krúžku LegoDacta a konštruktéri malých robotov futbalistov sa tiež predviedli ako budúci programátori a konštruktéri podobných automobilov. Bližšie sa zoznámiť s týmto automobilom bol pre žiakov úžasný zážitok, ktorý bol umocnený aj skutočnosťou, že sa títo mladí konštruktéri a programátori mohli v Audi eTron previezť v okolí obce Pusté Úľany.
Ďakujeme firme AUTOCOMODEX, že nám umožnila oboznámiť sa s Audi eTron.

FOTO – Audi eTron
  riaditeľ školy

Účelové cvičenie26.6.2019
Dňa 24.6.2019 sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie „ Ochrana života a zdravia“. Na pripravených stanovištiach žiaci prezentovali svoje vedomosti z podávania prvej pomoci, topografie, streľby, prechodu zamoreným územím, vyhlasovania signálov CO, výberom najnutnejších potrieb do CO úkrytov. Každú disciplínu zodpovedne kontrolovali naši pedagógovia. Žiaci s radosťou prijímali učivo z Ochrany života a zdravia. Celé cvičenie sa konalo hravou a zároveň súťažnou formou. Víťazom sa stala trieda 8.B, ktorá zároveň získala putovný pohár riaditeľa školy do nasledujúceho účelového cvičenia. Ďakujeme žiakom a učiteľom za aktívny prístup.

FOTO – Účelové cvičenie
 Ing. Peter Michálek

Výlet 8.ročník20.6.2019
Prvá správa: 20.06.2019
Po prvej nenáročnej túre a výdatnom obede máme chvíľu odpočinku. Dnes ešte absolvujeme vychádzku na Čermákovu lúku.

Druhá správa: 21.06.2019
Pozdravujeme všetkých, prvá noc za nami. Dnes sme absolvovali túru na vyhladňu na Veľkú Homolu. Večer nás čaká opekačka. Máme sa dobre, počasie nám praje.

FOTO – Výlet
 Ing. Marta Roštáková

Bienále - Výtvarných alternatív18.6.2019
Na našej škole už niekoľko rokov stojí zaujímavá inštalácia alebo objekt postavený z viac ako 1000 vyradených kníh. Jeho názov je Studňa vedomostí a skutočné prekvapenie Vás čaká až po nahliadnutí doň. Pohľad do nekonečna vytvorený zrkadlením prekvapil už nejedného návštevníka našej školy.
Rozhodla som sa teda, že vyskúšam tento objekt prihlásiť do výtvarnej súťaže. A vyplatilo sa. Získali sme jednu z cien na XV. bienále Výtvarných alternatív, celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so ZUŠ Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici.
 Mgr. Kristína Bokorová

Hodina biológie na farme17.6.2019
Téma Vodné vtáky v 5. sa dá vyučovať zážitkovou formou...

FOTO – Hodina biológie
 Mgr. Katarína Šmahelová

|<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]