Aktuality

Zobraziť: všetky | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Záchranári23.12.2019
Tento rok sa naši výtvarníci znova zapojili do výtvarnej súťaže Ochranárik tiesňového volania čísla 112, ktorú vyhlasuje Okresný úrad v Galante. Cieľom tejto súťaže je, aby sa žiaci čo najviac oboznámili s integrovaným záchranným systémom a so všetkými jeho zložkami.
Aj v tejto súťaži sa nám podaril úspech! Žiačka 8.A triedy, Viktória Bacigálová, sa umiestnila na krásnom 2. mieste vo svojej vekovej kategórii. Jej práca tak postupuje do celoslovenského kola.
Tešíme sa a víťazke srdečne blahoželáme!

FOTO – Záchranári
 Mgr. Kristína Bokorová

Vianočná pohľadnica14.12.2019
Do 16. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica, ktorú vyhlasuje a realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne poslalo tento rok svoje práce viac ako 2 200 detí z 250 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska a Srbska.
Talentovaní žiaci našej školy pilne pracovali na návrhoch a tak sme sa do súťaže zapojili i my.
Odoslaných bolo okolo 20 návrhov žiakov ZŠ aj žiakov ZUŠ v Pustých Úľanoch a oplatilo sa!
Ninka Koňušiaková zo 6.A triedy sa umiestnila na 3. mieste vo svojej vekovej kategórii.
Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme príjemný výherný trojdňový pobyt v Dolnom Kubíne spojený s vyhodnotením a odovzdávaním cien.

FOTO – Vianočná pohľadnica
 Mgr. Kristína Bokorová

Nechce sa im odtiaľ odísť... 14.12.2019
Aj v tomto školskom roku si rozširujú naši žiaci svoje poznatky v školskej dielni. Vedomosti a praktické zručnosti si žiaci osvojujú pri rôznych odborných činnostiach. Vybavenie odbornej učebne bolo v tomto školskom roku rozšírené o stavebnice Merkúr a tavné pištole. Radosť a zanietenosť detí pri práci v dielni je veľká.

FOTO – Dielňa
 Ing. Peter Michálek

Na svätého Mikuláša...14.12.2019
„ Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa.“ Takéto a mnohé iné nápisy a krásne maľby na tabuliach pripomenuli, že dnes slávime Sviatok sv. Mikuláša. Deti najmä na 1. stupni netrpezlivo očakávali jeho návštevu. A Mikuláš naozaj prišiel. Navštívil triedy, vypočul si krásne básne a piesne, ktoré si pre neho deti pripravili. Za krátky program im anjeliky rozdali sladkú odmenu. Deti sľúbili Mikulášovi, že sa budú slušne správať, pripravovať sa do školy a v žiackych knižkách budú samé výborné známky. Rozlúčili sa s Mikulášom, ktorý musí ísť aj do ostatných škôl a tešia sa na jeho ďalšiu návštevu.

FOTO – Mikuláš
  riaditeľ školy

Šaliansky Maťko14.12.2019
Každoročne organizuje Dom Matice slovenskej v Galante okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti s názvom Šaliansky Maťko. Dňa 5.12.2019 našu školu na tejto súťaži v II. kategórii reprezentoval žiak 5.B triedy, Martin Matejdes. V prednese slovenskej povesti sa umiestnil na skvelom 2. mieste.
Srdečne blahoželáme!

FOTO – Šaliansky Maťko
 Mgr. Martina Zigová

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry10.12.2019
27.11. 2019 bol dňom konania okresného kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry na ZŠ Gejzu Dusíka v Galante. Po náročnej príprave sa doň z našej školy prebojoval žiak 9.ročníka Lukáš Bolek. Ako každý rok, aj tento 12.ročník spočíval v riešení testových otázok, transformácii textu a rečníckom prejave na zadanú tému.
V konkurencii víťazov základných škôl Okresu Galanta získal náš žiak 1.miesto s postupom do krajského kola.
Srdečne blahoželáme!
 Mgr. Mária Pešková

Divadelné predstavenie SND Bratislava20.11.2019
Žiaci tretích ročníkov sa 13.11. 2019 vybrali do SND. Bol to upršaný deň, ale predstavenie „ Ako sa Lomidrevo stal kraľom“ tretiakom vyčarilo na tvárach úsmev. Veselý príbeh s výbornými hercami deti veľmi potešil. Obdivovali aj nádhernú budovu SND , v ktorej sa správali ako správni návštevníci, boli krásne oblečení, slušne sa správali. Určite sa tam ešte vrátia na nejaké iné pekné predstavenie.

FOTO – Divadlo
 PaedDr. Janka Urbáneková

Testovanie T520.11.2019
Dnes 20.11.2019 uskutočňujeme Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Testované predmety sú matematika , slovenský jazyk a literatúra. Prítomní sú aj nestranní pozorovatelia zo ZŠ Gejzu Dusíka v Galante, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave a CZŠ sv.Cyrila a Metoda v Seredi.

Žiakom držíme palce!

FOTO – Testovanie T5

  riaditeľ školy

Doba medená19.11.2019
V období staroveku spoznávali ľudia rôzne kovy. Počas hodiny dejepisu v šiestom ročníku si žiaci priniesli kúsky mede z elektrických káblov. Zábavnou formou spoznávali jej vlastnosti. Počas hodiny žiaci vyrobili rôzne okrasné predmety, keďže meď nebola vhodná na výrobu nástrojov.

FOTO – Doba medená
 Mgr. Karol Rošták

DOD Bernolákovo15.11.2019
Dňa 07. 11. 2019 sa naša škola zastúpená nami, deviatakmi, zúčastnila Dňa otvorených dverí na SOŠ v Bernolákove. Počasie síce nebolo celkom prajné, ale to nám nezabránilo užiť si zaujímavý deň na inej škole.
Najprv sme boli rozdelení do dvoch skupín a učitelia nám ukázali priestory školy a učebné odbory. Išlo najmä o odbor ochrana osôb a majetku a rôzne iné zaujímavé odbory.
V areáli školy sme mali možnosť vidieť prácu pyrotechnika, ukážku kynologického výcviku, príležitosť osobne riadiť traktor či zastrieľať si zo zbrane.
Dúfam, že ponúknuté odborné vedomosti budú pre nás prínosom pri výbere strednej školy.
Lukáš Bolek, IX. A

FOTO – Exkurzia
 Ing. Marta Roštáková

Divadelné predstavenie 8.11.2019
Žiaci druhého ročníka premenili sychravé novembrové dopoludnie na kultúrny zážitok. Spoločne s Dlhým, Širokým a Bystrozrakým sa zúčastnili dobrodružného putovania čarovným svetom rozprávky. Herci SDKS v Nitre im zahrali rozprávku, v ktorej hrala hlavnú úlohu súdržnosť a priateľstvo. V predstavení plnom pesničiek sa dozvedeli, že spoločný úspech je možné dosiahnuť vďaka jedinečnosti každého z nás. Farebnosť scény a kostýmov žiaci preniesli aj do svojich výtvarných prác.

FOTO – Divadelné predstavenie
 Mgr. Renáta Bohunická

Slnečná sústava7.11.2019
Slnečná sústava očami detí I. časť
Na hodine prírodovedy vo štvrtom ročníku je pre žiakov veľmi vďačnou témou Vesmír a s ním spojená slnečná sústava. Prinášame časť ukážky projektov žiakov 4.A triedy vyrobených prevažne z polystyrénu, vianočných ozdôb a iného materiálu.

FOTO – Slnečná sústava
 Mgr. Zuzana Guldanová

Hovoríme o jedle7.11.2019
V rámci projektu Hovorme o jedle sa aj tento rok zapojili žiaci 4.A triedy. Téma Raňajky bola veľmi vďačná. Zistili sme, ako raňajkujú, niektorí si jedlo dokonca pripravujú aj sami, z čoho mám veľkú radosť. Následne si raňajky pripravili aj v triede a pozvali aj kamarátov- žiakov zo 4.B. Výborný chlieb, pečivo, ovocie, zelenina a chutné nátierky nechýbali na stole. Žiaci mali radosť z prípravy, a hlavne zo samotného ochutnávania. Ďakujem všetkým a teším sa na ďalšie projekty!

FOTO – Hovoríme o jedle
 Mgr. Zuzana Guldanová

Exkurzia - piataci7.11.2019
23. októbra 2019 žiaci piateho ročníka a Dejepisného krúžku navštívili Bratislavu. V Štátnom archíve v Bratislave si doplnili svoje vedomosti z dejepisu. Pozreli si najstaršie dokumenty archívu, pečatili listiny, navštívili sklady dokumentov, skladali škatule na archiváciu dokumentov, skladali erby z puzzle, písali husím pierkom, vyfarbovali erby. Vďaka pútavému prezentovaniu a odborným znalostiam zamestnancov archívu ubehli dve hodiny veľmi rýchlo. Exkurzia pokračovala v Dopravnom múzeu, kde si žiaci pozreli rôzne dopravné prostriedky.

FOTO – Exkurzia
 Mgr. Karol Rošták

Ateliér7.11.2019
Žiaci výtvarného odboru ZUŠ začiatkom septembra opäť zavítali do ateliéru Akvarela, kde si spolu s maliarkou Jankou prehĺbili svoje skúsenosti s akvarelovou maľbou. Počas tohto celodenného kurzu si žiaci vyskúšali rôzne efekty, ktoré sa dajú v akvareli využiť a tie potom aplikovali do maľby dekoratívnych pierok. Po dobrom obede sa pustili do náročnejšej maľby vlka, kde pomocou soli a granulačného média vytvárali efekt srsti. Žiakom sa podarili naozaj krásne maľby. Tešíme sa na ďalší kurz.

FOTO – Ateliér
 Mgr. Kristína Bokorová

|<<  <  1  2  3  4  5  6  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]