Aktuality

Zobraziť: všetky | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Navšteva z MŠVVaŠ SR16.2.2018
Pán RNDr. Branislav Baláž, poradca z kancelárie ministerky školstva, si s veľkým záujmom prezrel činnosť žiakov a učiteľov našej školy. Zaujímal sa o všetko. Bol nadšený ako využívame najnovšie IT technológie. Pozrel si prácu piatakov v počítačovej učebni, ktorí pracovali s matematickým programom, prácu štvrtákov, ktorí pracovali s tabletmi na hodine slovenského jazyka, živo a fundovane obracal našich programátorov a konštruktérov robotiky, ktorí dosahujú v súťaži RoboCup medzinárodné úspechy, pochválil činnosť programátorov a ich medzinárodné úspechy v programovacom jazyku Baltík.
Ďakujeme za záujem zo strany MŠVVaŠ SR !

FOTO – Návšteva
  riaditeľ školy

Dejepisná olympiáda15.2.2018
15. februára 2018 sa v Galante uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. V kategórii E (7. ročník) Lukáš Bolek obsadil 1. miesto a Hanka Kubíková 3. miesto. V kategórii D (8. ročník) Zuzka Bittová skončila na 2. mieste. Lukáš a Zuzka postupujú do krajského kola. Všetkým srdečne blahoželáme.

FOTO – Olympiáda DEJ
 Mgr. Karol Rošták

Matematická olympiáda15.2.2018
Dňa 24. januára sa konalo obvodné kolo Matematickej olympiády 5. a 9.ročníka v Galante. Našu školu reprezentovali štyri žiačky piateho ročníka, z nich tri boli úspešné riešiteľky. Boli to Ella Ann Števková, Miroslava Porhinčáková a Bronislava Kubicová.
Dievčatá blahoželáme!
 Mgr. Terézia Boreková

Stužkovanie28.1.2018
December - každý je plný v očakávaní Vianoc. Aj žiaci našej školy. O to viacej, že s príchodom vianočných sviatkov sa žiaci tešia na večierky a deviatakov čaká stužkovanie. Je to akcia, kedy žiakom p. raditeľ pripne oranžové stužky, ktorými sa môžu hrdiť len žiaci ZŠ v Pustých Úľanoch.
Oranžové stužky sú symbolom prvého vážneho rozhodovania v živote - výberu stredných škôl. Zároveň ich zaväzuje k zodpovednosti voči rodičom, učiteĺom, ale i voči sebe. Veríme, že nás nesklamú.

FOTO – Stužkovanie
 Mgr. Katarína Šmahelová

Ďalší medzinárodný úspech našej žiačky22.1.2018
Vianoce 17´

Programovanie s Baltíkom trvá počas celého školského roka. Tentokrát sme sa zapojili do medzinárodnej programátorskej súťaže Vianoce 17´. Organizátorom súťaže bol SGP Systems. Témy súťaže boli Vianoce, Mikuláš, advent, zima, zimné športy. Pomocou programovacieho jazyka Baltie mohli vytvoriť program podľa vlastnej fantázie na dané témy. Po úspešnom zvládnutí nižších kôl, Dominika Roštáková zo 4. ročníka sa nominovala do finále, kde získala 1. miesto v kategórii B za svoj program pod názvom Christmas Quiz.

 Ing. Marta Roštáková

Šťastné a veselé!21.1.2018
Záver kalendárneho roka sa v našej škole naplnil programom detí a ich pedagógov z I. aj II. stupňa. Publikum si v pripomenulo tradície slovenských Vianoc, potešilo sa pohľadom na ladné pohyby tanečníc, zaspievalo si spolu s účinkujúcimi známu vianočnú pieseň, pobavilo sa na modernej rozprávke, vypočulo klavírne interpretácie známych i menej známych skladieb, vyskú-šalo svoju znalosť anglických slovíčok v scénke o sobovi Rudolfovi. S pekným prianím pána riaditeľa sme sa potom mohli odobrať na vytúžené vianočné prázdniny.

FOTO – Vianočný program
 Mgr. Mária Pešková

Exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi11.1.2018
13. decembra 2017 žiaci 6.A a 6.B triedy navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Múzeum bolo otvorené v januári 2016. Napriek tomu, že múzeum ešte plánuje ďalšie rekonštrukcie areálu a nové expozície, už teraz ho treba oceniť. Ide o prvý samostatný výstavný priestor venujúci sa tomuto tragickému obdobiu moderných slovenských dejín. Expozície spĺňajú zadanie a lektorský výklad možno jednoznačne odporučiť. Múzeum je od svojho otvorenia hojne navštevované študentmi ako aj zahraničnými návštevníkmi. Treba veriť, že poslúži nie len pri budovaní historického vedomia, ale predovšetkým ako varovanie pred možnými dôsledkami rasizmu a sociálneho vylúčenia. Múzeum navodzuje atmosféru doby. Deti sa skutočne vžívali do príbehov ľudí, ktorí boli v pracovnom tábore väznení a nakoniec v koncentračných táboroch likvidovaní, o tom svedčí i výrok našej žiačky „Ako mohli ľudia robiť také strašné zlo iným ľuďom?

FOTO – Múzeum holokaustu v Seredi
 Mgr. Viera Vrbovská

Žiacka dielňa2.1.2018
Aj v tomto roku naši žiaci opäť rozvíjajú svoje zručnosti v školskej dielni. Okrem žiakov II. stupňa využívajú odborné priestory aj žiaci prvého stupňa. Tretiaci a štvrtáci pod vedením svojich triednych učiteliek si rozvíjajú svoje vedomosti prostredníctvom stavebníc v oblasti elektrických obvodov či prevodov. Tohoročné Vianoce skrášlil priestory dielne stromček ozdobený drevenými výrobkami žiakov.

FOTO – Žiacka dielňa
 Ing. Peter Michálek

Štvrtáci a LEGO29.12.2017
V rámci vyučovacej hodiny Prírodoveda, naši štvrtáci s pani učiteľkou Bohunickou vnikajú do tajov programovania a oživujú projekty postavené z Lega. Oboznamujú sa s činnosťou, ktoré plnia snímače vzdialenosti, polohy, zvuku,..., v moderných automobiloch a iných technických zariadeniach, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote.

FOTO – Štvrtáci a LEGO
  riaditeľ školy

Matematika28.12.2017
V dňoch 13. a 14. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Zúčastnilo sa ho 75 žiakov z 3. až 8.ročníka. Do okresného kola postupujú úspešní riešitelia tejto časti súťaže :
Kategória - Meno žiaka
P3 – Natália Fabová
P4 – Michal Palšovič
P4 – Leon Martin Eliáš
P5 - Lukáš Kocman
P5 – Adela Urbáneková
P5 - Ella Ann Števková
P5 - Lukáš Eliáš
P5 - Bronislava Kubicová
P5 - Júlia Palšovičová
P5 - Michaela Kužmová
P5 - Miriam Porhinčáková
P6 – Jonathan Jančík
P7 – Hana Kubíková
P8 – Matej Herzog
Všetkým postupujúcim srdečne gratulujeme!

FOTO – Pytagoriáda
 Mgr. Terézia Boreková

3D tlačiareň28.12.2017
Jeden z mnohých vianočných darčekov pre žiakov našej školy bola 3D tlačiareň. Je to pomôcka, ktorá obohatí a rozšíri vedomostný obzor našich žiakov. Žiaci s veľkým záujmom sledovali prácu tlačiarne a mnohí žiaci z prvého stupňa už vedeli porozprávať o využití 3D tlačiarní.

FOTO – 3D tlačiareň
  riaditeľ školy

Meteostanica9.12.2017
Na našej škole už 16 rokov sledujeme dvakrát za deň vývoj počasia dostupnými meteorologickými prístrojmi. V tomto roku koordinuje prácu s meteostanicou ( sledovanie a zapisovanie meteorologických údajov ) žiak Lukáš Bolek zo 7.B triedy.

FOTO – Meteostanica
  riaditeľ školy

3D puzzle9.12.2017
3D puzzle potrápili našich zanietených žiačikov z 2.A pri práci na svojich projektoch.

FOTO – 3D puzzle
  riaditeľ školy

Malí výskumníci 9.12.2017
Žiaci 3.B triedy s veľkým zanietením v učebni fyziky skúmali zákonitosti gravitácie..

FOTO – V učebni fyziky
  riaditeľ školy

Mikuláš na škole6.12.2017
„ Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa.“ Takéto a mnohé iné nápisy a krásne maľby na tabuliach pripomenuli, že dnes slávime Sviatok sv. Mikuláša. Deti najmä na 1. stupni netrpezlivo očakávali jeho návštevu. A Mikuláš naozaj prišiel. Navštívil triedy, vypočul si krásne básne a piesne, ktoré si pre neho deti pripravili. Za krátky program im anjeliky rozdali sladkú odmenu. Deti sľúbili Mikulášovi, že sa budú slušne správať, pripravovať sa do školy a v žiackych knižkách budú samé výborné známky. Rozlúčili sa s Mikulášom, ktorý musí ísť aj do ostatných škôl a tešia sa na jeho ďalšiu návštevu.

FOTO – Mikuláš
 Mgr. Iveta Sabová

|<<  <  1  2  3  4  5  6  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]