Aktuality

Zobraziť: všetky | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Dopravná výchova8.5.2017
V tomto školskom roku prváci v I.B triede využili ponuku okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante. Zapojili sa do preventívneho projektu a absolvovali niekoľko hodnotných besied a aktivít zameraných na dopravnú výchovu. Cieľom projektu „Doprava v kocke“ a „Práca polície“ bolo naučiť deti základným pravidlám v cestnej premávke, ktoré musia dodržať, poučiť deti, čo všetko zahŕňa policajná práca, akú techniku pri práci policajti využívajú . „Póla radí deťom“ chce naučiť deti
bezpečne sa správať v rizikových situáciách a pripraviť ich k zodpovednosti za svoje zdravie, ako aj za svoje veci, zvýšiť ich právne a sociálne vedomie.

FOTO – Dopravná výchova – 1.B
 PaedDr. Jana Strnádelová

Biologická olympiáda - D26.4.2017
25. apríla sa konalo okresné kolo BiO v kategórii D – teoreticko-praktická časť. Po intenzívnej príprave sa žiak 7.ročníka Juraj Vrbovský umiestnil na 1.mieste a jeho spolužiačka Zuzana Bittová na 3.mieste.

 Mgr. Katarína Šmahelová

Televízia TA3 na našej škole24.4.2017
23.4.2017 v relácii " Svet technológií ",odvysielala televízia TA3 príspevok:

" Interaktívne vyučovanie pomocou produktu LitteLane"

Svet technológií
  riaditeľ školy

Mám z toho veľkú radosť19.4.2017
Takto s radosťou, sa pracuje v našej žiackej dielni pod vedením pána Ing. Petra Micháleka.

FOTO - žiacka dielňa
  riaditeľ školy

KRAJSKÉ MAJSTROVSTVÁ VO VOLEJBALE10.4.2017
Po víťazstve v okresnom kole postúpili naše volejbalistky na krajské majstrovstvá do Senice. Prehrali sme s domácimi volejbalistkami,/ minuloročný majster Slovenska/.. No podarilo sa nám zvíťaziť nad dievčatami s Trakovíc a tak sme v Trnavskom kraji skončili na 4. mieste. Dievčatám srdečne blahoželáme za vzornú reprezentáciu školy a okresu Galanta.

VIDEO – Krajské majstrovstvá vo volejbale 2016-2017
 Mgr. Iveta Karnišová

RoboCup 2017 - Slovensko9.4.2017
8.4.2017 sa vrátili naši žiaci z Celoslovenskej súťaže v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy, ktorá sa tento rok konala v Maartine.
Peško Adrián - 5.ročník, Herzog Matej, Botka Adam - 7.ročník, Sudovský Matej - 8.ročník.

Vo svojich kategóriách obsadili dve druhé miesta a jedno prvé.

Na záverečnom vyhodnotení naše družstvo bolo dvakrát pochválené za inováciu Robotickej ruky, ktorú budú od budúceho roka môcť používať všetky školy na Slovensku, ktoré pracujú s LEGOM, druhú pochvalu dostali za programovanie robota futbalistu s kamerou, ktorú zvládli v krátkom čase. Od nich lepší bolo už len družstvo stredoškolákov.

Blahoželáme im!

  riaditeľ školy

Aj takto pomáhame8.4.2017
7.4. žiacke hliadky vyšli do ulíc so žltými symbolmi Ligy proti rakovine – narcismi, aby umožnili obyvateľom Pustých Úľan finančne podporiť onkologicky chorých pacientov a pripojili sa tak k všetkým žiakom i zamestnancom našej školy.
 Mgr. Katarína Šmahelová

Okresné kolo matematickej olympiády8.4.2017
Dňa 4.4.2017 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády v Galante. Zúčastnili sme sa v kategórii Z7 . Medzi úspešných riešiteľov olympiády patrí Matej Herzog zo 7. ročníka. Gratulujeme!
 Mgr. Eva Miklósová

IQ olympiáda4.4.2017
Dňa 3. apríla 2017 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili IQ olympiády. Táto olympiáda je súťaž určená pre žiakov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh. Školské kolo sa uskutočnilo formou online testu, ktorý obsahoval 25 otázok, žiaci mali na vypracovanie testu 30 minút. Primárnym cieľom IQ olympiády je preverenie schopnosti logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov, samostatného vyvodenia logického úsudku a schopnosti rýchleho uvažovania. Úlohy sú zamerané na priestorovú predstavivosť, vnímanie, logické úlohy, praktickú zručnosť a pre praktickú inteligenciu. Súťaž organizuje spoločnosť MENSA Slovensko, ktorá združuje nadpriemerne inteligentných ľudí. Všetkým žiakom držíme palce!
 Mgr. Eva Miklósová

Zápis do 1.ročníka 2017_20183.4.2017
Každoročne v tomto čase prebieha zápis budúcich prváčikov. Vždy sa veľmi tešíme na nových žiačikov, ktorí pribudnú do našej veľkej školskej rodiny. Budúci prvák absolvuje testy, ktoré vôbec nie sú jednoduché. Ale detičky prichádzajú do školy pripravené a úlohy hravo zvládajú. Tak tomu je aj tento rok. Pani učiteľky už zapísali veľa šikovných žiakov a spolu s nimi sa tešia na september.


Tak vitajte budúci prváčikovia, tešíme sa na vás!
  riaditeľ školy

Čaro slova31.3.2017
Dňa 29.- 30. marca 2017 sa v Galante konalo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Čaro slova II. a III. kategória. V II. kategórii súťažili 2 naši piataci – Samuel Mȕller a Miroslava Krullová a III. kategóriu reprezentoval žiak 8. ročníka Martin Boris , ktorý ako víťaz v kategórii próza bude našu školu reprezentovať aj na krajskom kole v Trnave.

Srdečne mu gratulujeme a držíme palce.
 Mgr. Anna Pekná

Chemická olympiáda28.3.2017
Dňa 23.3.2017 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentovala Kristína Šimeková, žiačka 9.ročníka, ktorá bola úspešnou riešiteľkou.
 Ing. Marta Roštáková

Matematika23.3.2017
Dňa 20. marca 2017 sa 29 žiakov z prvého a z druhého stupňa zúčastnilo medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN. Žiaci súťažili v ôsmich rôznych kategóriách: Klokanko 2, 3, 4, Školák 5 a 6, Benjamín 7 a 8 a kategória Kadet 9. Netrpezlivo očakávame výsledky súťaže. Všetkým súťažiacim prajeme veľa šťastia, aby získali čo najviac bodov.
 Mgr. Eva Miklósová

Drevené 3D puzzle - zvieratká23.3.2017
Skladaním drevených 3D puzzle sme deťom spestrili vyučovanie a využili sme ich na hodinách
• výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania, kde máme tému konštruovanie
• čítania, pri čítaní o zvieratkách
• prírodovedy, téma o stavbe tela živočíchov
• ako odmenu za rýchlu a správnu prácu na ostatných hodinách
• na výzdobu triedy
• ako učebnú pomôcku
Deti pracovali samostatne aj v skupinkách (dvojice,trojice).
Nakoľko puzzle obsahuje kompletný podrobný návod, ktorý žiakov naviedol k správnemu postupu, podarilo sa im zvieratká poskladať. Zložiť niektoré zvieratá nebolo vôbec ľahké, ale oni sa nevzdávali a spoločnými silami to zvládli. Na ďalšej hodine si povymieňali puzzle, aby si vyskúšali nielen skladanie , ale aj rozoberanie .
Pozitíva:
• rozvoj jemnej motoriky
• manuálna činnosť
• práca podľa návodu
• spoznávanie častí tela zvierat
• práca s jemným dreveným materiálom
• oživenia vyučovania
• spoluprácu medzi deťmi
• možnosť spoznávať a vyskúšať si novú, zaujímavú formu práce
• radosť z práce , ktorá má konkrétny, hmatateľný výsledok
• pozitívna motivácia
• spontánna radosť z hotového objektu – zvieratka
• možnosť vyfarbiť hotový objekt
• možnosť využiť ako učebnú pomôcku po poslednom zložení a vyfarbení
 Mgr. Renáta Bohunická

Palculienka23.3.2017
Deti v ŠKD už dlho očakávali predstavenie Palculienka. 8 marca privítali herečku, ktorá so svojimi ručne vyrobenými bábkami a veľmi zaujímavými kulisami, priblížila príbeh o Palculienke formou divadla jedného herca. Deti zaujali predovšetkým kulisy a bábky, ktoré sa dokázali počas predstavenia meniť. Nožnice boli zároveň nielen nástrojom, ktoré Palculienka potrebovala na strihanie látky, ale herečka pomocou nich vytvorila aj postavičku bociana. Takto využila aj ďalšie predmety a ukázala deťom, ako možno využiť tvorivosť a kreativitu. Palculienke najviac držali palce žiaci prvého a druhého ročníka, a ako v každej rozprávke, aj v tej našej sa všetko dobre skončilo. Herečka bola na konci odmenená potleskom.
 PaedDr. Jana Strnádelová

|<<  <  1  2  3  4  5  6  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]