Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Zelená škola 24.4.2023
Žiaci pomocou hry, ktorá spočívala v tom, že si vyberali kartičky s vytlačenými úlohami. Na jednotlivé otázky odpovedali formou odpovede alebo pantomímy. Otázky boli zamerané na lepšie priblíženie metodiky siedmich krokov Zelenej školy.
Metodika 7 krokov je jednoduchým, no účinným nástrojom k tomu, aby sme pracovali systematicky, prešli od jednorazových akcií k reálnym zmenám a novému fungovaniu, aby sa aj na našej škole udiali zmeny – nielen v oblasti životného prostredia a spôsoboch výučby, ale aj v oblasti vzájomných vzťahov, spolupráce a v celkovej atmosfére na škole. Tieto kroky realizuje škola postupne počas celého certifikačného obdobia.

FOTO – Zelená škola
 Mgr. Katarína Šmahelová

Veľmi hodnotný úspech našej žiačky. 20.4.2023

Dejepisná olympiáda pokračovala 3. apríla 2023 krajským kolom. Po dvoch rokoch dištančného súťaženia sa žiaci stretli v CVČ v Hlohovci. Po úspešnom zvládnutí okresného kola, v konkurencii najlepších žiakov Trnavského kraja, našu školu reprezentovali:
kategória E (7. ročník): Šimon Švirec – 13. miesto,
kategória D (8. ročník): Ondrej Greško – 9. miesto,
kategória C (9. ročník): Dominika Roštáková – 1. miesto a postup do celoslovenského kola.
Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
Dominike želáme veľa síl do ďalšej prípravy a držíme palce v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 4. - 6. mája 2023.

 Mgr. Karol Rošták

Slávik Slovenska 202319.4.2023

Dňa 13.4. 2023 sa konalo školské kolo Slávik Slovenska 2023. Naša škola sa rozspievala aj v popoludňajších hodinách. Deti prišli s troškou trémy, ale odhodlané zaspievať nám krásne slovenské ľudové piesne. Mali sme možnosť vidieť aj pravý ľudový kroj. Už prvé tóny z hrdielka prváčikov nám všetkým vyčarili úsmev na tvári. Každého účastníka sme po odspievaní odmenili veľkým potleskom .
Samozrejme sme mali aj víťazov. V 1.kategórii sa na prvom mieste umiestnil žiak 3.ročníka, Damián Volek, s piesňou Mám ja kosu. V 2. kategórii sa na prvom mieste umiestnila žiačka 4.ročníka, Sofia Nováková, s piesňou Konopa , konopa. V 3. kategórii sme nemali žiakov, no dúfam, že v budúcnosti sa nájdu talenty aj vo vyšších ročníkoch.

FOTO – Slávik

 PaedDr. Janka Urbáneková

Celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy RoboCup 2023 - Prešov 12. - 14. 4. 202315.4.2023

Srdečne blahoželáme našim študentom z krúžku Robotika: Vladimír Lukáč, Tomáš Podstrelený, Tomáš Majerík, Róbert Kollár, Matej Herzog, ktorí sa v Celoslovenskej súťaži v konštrukcii a programovaní robotov v Prešove umiestnili v súažiach: Soccer Lightweight a Soccer 1na1 na prvých miestach a v Soccer Open a Robotická ruka druhých miestach.
Týmto víťazstvom získali možnosť reprezentovať Slovensko na celosvetovej súťaži RoboCup2023 vo Francúzku v meste Bordeaux a na celoeurópskej súťaži RoboCup2023 v Chorvátsku, v meste Varaždín.

Ja, ako vedúci krúžku si najviac cením, že od začiatku tejto súťaže v roku 2002, naši žiaci, ktorí už študujú na stredných školách, pracujú a pomáhajú v tomto krúžku a odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti mladším žiakom.

FOTO – RoboCup 2023

  riaditeľ školy

Keramický krúžok10.4.2023
Na našej škole už niekoľko rokov deti pracujú v keramickej dielni, v ktorej po vyučovaní nachádzajú tvorivý relax a zmysluplné využitie svojich nápadov. Práca s hlinou deťom prinášajú radosť z vlastnej tvorby, stimuluje ich hmatovú citlivosť-jemnú motoriku .Pri modelovaní vlastných nápadov vznikajú originálne dielka detí, ktoré rozvíjajú ich zručnosti, estetické cítenie a fantáziu. Posilňujú si sebavedomie a vytvárajú si návyky a úctu k manuálnej práci. Radosť z vlastnej tvorivosti ,v dnešnej dobe moderných technológií deťom umožňuje v ich tvorbe získavať schopnosť rozlišovať čo je realita a čo fixia .
Pohľad na dieťa, keď vezme do rúk svoj vlastný výtvor a v tvári má výraz absolútnej radosti a úžasu je fascinujúci a nenahraditeľný.


FOTO – keramika
  Marta Janeková

Environmentálna kriminalita 10.4.2023
Ako byť IN a nebyť OUT - Bezpečne na sociálnej sieti - Polícia Trnavský kraj

VIDEO – Ako byť IN

FOTO – Beseda
 Mgr. Monika Bábiková

Sférické kino10.4.2023
Dňa 14. marca na našu školu zavítal sférický projekčný systém, ktorý vo vnútri svojej kupoly ponúkal zábavno - vzdelávaciu cestu za poznaním vesmíru. Spolu s kapitánom tučniakom Jamesom a medveďom Vladimírom sa na lodi Polaris vybrali žiaci skúmať planéty Zem, Mars a Saturn. Zistili prečo je deň na severnom póle a naopak noc na južnom póle, objavili krásu prstencov Saturnu pozostávajúcu z miliónov kúskov ľadu. Bola to pekná cesta !

FOTO – kino

 Mgr. Zuzana Guldanová

Radosť v našej dielni 9.4.2023
Aj v tomto školskom roku sa otvorili naplno dvere našej dielne. Deti rozdelené do skupín si v rámci predmetu Technika postupne overujú svoje zručnosti pri plnení rôznych úloh. Táto ich práca je vždy spojená nielen s pocitom radosti ale aj zodpovednosti.


FOTO – Dielňa
 Ing. Peter Michálek

Vynášanie Moreny 5.4.2023
Aj naši žiaci pod vedením paní učiteliek J. Strnádelovej a K. Tóthovej pripomenuli žiakom školy starý pohanský zvyk, vyprevádzanie a pálenie Moreny. Morena bola symbolom zimy a jej zapálenie bolo vyjadrením túžby po konci chladného počasia a studených dní.


FOTO – Morena

Čaro slova 5.4.2023
28.marca sa uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy Čaro slova. Aj naša škola mala svojich zástupcov, ktorí nás reprezentovali v I. kategórii. V prednese poézie sa Pavol Daniška umiestnil na prvom mieste a postupuje do krajského kola. Juraj Caban súťažil v prednese prózy a tiež získal prvé miesto. Aj on postupuje do krajského kola v Trnave. Po súťaži navštívili knižnicu a so záujmom si prezerali knihy, ktoré by si mohli požičať.
Obom chlapcom držíme palce a prajeme veľa recitátorského umu a tiež šťastia.

FOTO – Čaro slova
 PaedDr. Jana Strnádelová

Testovanie 9-202322.3.2023
Za účasti nestranných pozorovateľov Ing. Zuzana Kormancová, Mgr. Erika Patassyová zo ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta, sme dnes 22.03.2023 otvorili celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka.

Žiakom držíme palce!

FOTO – Testovanie 9
  riaditeľ školy

Textil náš každodenný!19.3.2023
Naši žiaci sa v rámci projektu Recyklohry zapojili do ďalšej úlohy s názvom: Textil náš každodenný! Cieľom jednej z úloh bolo aj zozbierať starý textil a odovzdať ho do zberných kontajnerov Ekocharity. Pri úlohe pomohli aj rodičia, ktorí pomohli ťažké vrecia priniesť do školy. Dané zadanie žiaci nafotili a spracovali do prezentácie a následne elektronicky odovzdali. Za splnenie úlohy naša škola získala 200 bodov na účet v Recyklohrách, ktoré môže neskôr vymeniť za pomôcky. Hlavnou odmenou bol však dobrý pocit, že sme spoločne mohli pomôcť ľudom v núdzi. Ďakujeme.

FOTO - Textil
 Ing. Peter Michálek

Hviezdoslavov Kubín15.3.2023
Dňa 9. marca sa zišli recitátori prvého stupňa na školskom kole súťaže v prednese prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín. Víťazi triednych kôl prezentovali ukážky z diel slovenských a zahraničných autorov detskej literatúry. Do okresného kola postúpili dvaja žiaci. V prednese poézie nás bude reprezentovať Pavol Daniška a v próze Juraj Caban, žiaci 3.B triedy. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, ktorí obetovali svoj voľný čas príprave na túto súťaž.
 Mgr. Renáta Bohunická

Kŕmidlá pre vtáčiky 16.11.202213.3.2023
Pán Slezák nás opäť poctil svojou návštevou a naučil deti z 3.A vyrobiť kŕmidlá pre vtáčiky. Práca so šmirgľom, vŕtanie, pribíjanie klincov naučili deti vzájomnej spolupráci a trpezlivosti. Výsledok stál za to a veríme, že tieto kŕmidlá poslúžia na zimu mnohým vtáčikom v okolí našej školy.

FOTO Kŕmidlá pre vtáčiky
 Mgr. Zuzana Guldanová

Matematická olympiáda13.3.2023
Dňa 25. 1. 2023 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády v kategórii Z5 a Z9. V kategórii Z5 našu školu reprezentovali dvaja piataci, ktorých pripravoval pán učiteľ Michálek. Obaja súťažiaci boli úspešní riešitelia. Dorota Lukáčová sa umiestnila na 5. mieste a Bejnamín Demúth obsadil 6. miesto. V kategórii Z9 sa zúčastnili tiež dvaja žiaci, ktorých pripravovala pani učiteľka Roštáková. Úspešným riešiteľom bol Leon Eliáš, ktorý sa umiestnil na 4. mieste a postupuje do krajského kola. Všetkým úspešným riešiteľom úprimne gratulujeme!

FOTO – MAT olympiáda
 Mgr. Monika Bábiková

|<<  <  1  2  3  4  5  6  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]