Aktuality

Zobraziť: všetky | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Noc svetiel14.11.2018
V dnešnej dobe sa na nás z každej strany rútia a doslova nás valcujú zvyky a tradície iných kultúr a národov, pritom zabúdame na tie naše.
Tak sa bežne stáva, že na Slovensku zrazu oslavujeme Halloween, obchody sú plné kostier, strašidelných masiek zo známych hororov. Mikuláša deti kreslia ako Santa Clausa, pretože práve jeho obrázok sa na nich usmieva zo sladkostí a vianočných dekorácií.
Neviem... Je mi to akési cudzie, nevidím v tom zmysel. Ibaže našich žiakov to láka, veď všade inde majú halloweenske párty. Prečo aj u nás nemôže byť?
V snahe zasadiť strašidelnú diskotéku do slovenského kontextu, spovedám starých rodičov. Čoho ste sa vy ako deti báli? Aké strašidlá ste poznali? Aké príbehy si staré mamy a tetky z dediny rozprávali pri driapaní peria? Odpoveďou boli strigy, bosorky, mora, čerti.

Klikni a dozvieš sa viac

FOTO – Noc svetiel
 Mgr. Kristína Bokorová

Exkurzia do Energolandu 11.11.2018
Chcete zažiť dobrodružstvo? Takúto možnosť ponúka Energoland Mochovce. 26.10.2018 sa do tohto informačného centra, ktoré otvorili Slovenské elektrárne v roku 2014 pri atómovej elektrárni medzi Levicami a Nitrou, vybrali žiaci 9.ročníka spolu s ich učiteľom fyziky – p.Borekom a ich triednou učiteľkou.
Hneď po vstupe do budovy sa ich ujala pracovníčka elektrárne a spolu s virtuálnou sprievodkyňou Gaiou ich oboznámili s tým, čo všetko ich v súvislosti s energiou čaká. Žiaci si mohli pozrieť svoj tepelný obraz v reálnom čase, zahriať sa pri pretekoch na interaktívnej podlahe, v 3D kine vidieť vývoj energie od Veľkého tresku až po blízku budúcnosť, oboznámiť sa s najväčšími objavmi, ktoré ovplyvnili populačnú explóziu, pozrieť si mapu prírodných zdrojov žiarenia i aktívnu zónu reaktora, ako ju nikto nemôže vidieť a mnoho ďalších objektov, aplikácií a interaktívnych expozícií. Žiaci sa veľa nového dozvedeli a pritom sa i zabavili.


FOTO – Mochovce
 Mgr. Mária Pešková

Dopravné ihrisko17.10.2018
Dňa 11.10. sme boli opäť na „našom“ dopravnom ihrisku v Galante. Jazdili sme na kolobežkách a bicykloch. Naučili sme sa aj nové dopravné značky a pravidlá cestnej premávky. Inštruktori boli veľmi milí. Dávali nám dopravné hádanky. Veľmi sa nám tam páčilo! Ďakujeme!
Žiaci 3. ročníka

FOTO – Dopravné ihrisko
 Mgr. Zuzana Guldanová

Zatepľovanie školy15.10.2018
3.septembra 2018 sa začali zatepľovacie práce na našej škole. 52 ročná škola sa dočkala nového ošatenia, ktoré nezmení len jej farebnosť, ale aj 15 cm hrubý molitan nedovolí unikaniu tepla z vnútra školy.

FOTO – Zatepľovanie

Okresné majstrovstvá družstiev v cezpoľnom behu5.10.2018
Naši žiaci- D. Fiala, T. Kovačevič, S. Múller a žiačky A. Borovičková, A. Ožvoldová, S. Hriňáková reprezentovali našu školu v Galante v cezpoľnom behu. Ráno bolo chladné-boli iba 2°C, ale všetci statočne bojovali a dobehli do cieľa. Dievčatá bežali 1500m a chlapci 3000m.Srdečne blahoželáme!
Rozkvitnutému gaštanu v parku chlad zjavne nevadil...

FOTO – Cezpoľný beh
 Mgr. Iveta Karnišová

Návšteva u dedka Hojera4.10.2018
Počas vychádzky zameranej na poznávanie a pozorovanie obce Pusté Úľany žiaci 3.A triedy zavítali na vopred dohodnutú návštevu k pánovi Hojerovi, chovateľovi králikov. Deti sa dozvedeli zaujímavé poznatky o chove týchto čistokrvných živočíchov, ktoré majú aj svoje vlastné rodné listy. Pán Hojer sa zúčastnil viacero výstav, kde so svojimi miláčikmi získal aj pekné ocenenia. Žiaci mali možnosť králiky nakŕmiť i pohladkať, ba dokonca sa s nimi aj odfotiť. Táto návšteva nebola náhodná, keďže sme na hodine čítania hovorili o králikoch a zajacoch. Okrem toho sa popozerali po krásne upravenom dvore plnom jabloní a viniča. Touto cestou sa chceme dedkovi Hojerovi veľmi pekne poďakovať za to, že sme mohli prísť, za milé občerstvenie a Adamkovi Hojerovi- jeho vnukovi a nášmu spolužiakovi ďakujeme za to ,že nám to u dedka dohodol.
Žiaci 3.A triedy, Mgr. Z. Guldanová


FOTO – U deda Hojera
 Mgr. Zuzana Guldanová

Deň otvorených dverí2.10.2018
Sme deviataci, a preto sa už pomaly obzeráme po stredných školách. Zvažujeme svoje možnosti aj záujmy. Jednou z príležitostí, kde strednú školu vidieť naživo, nielen z prospektov či virtuálne, je i Deň otvorených dverí. Na takúto aktivitu SOŠ v Bernolákove sme sa vybrali spolu s triednou učiteľkou 19. septembra. Táto škola má popri technických odboroch, akými sú Technika a prevádzka dopravy, Agromechanizátor a opravár, aj odbory zamerané na Služby v cestovnom ruchu a Bioenergetiku. Najnovším odborom, ktorý sa otvára už v budúcom školskom roku, bude Ochrana osôb a majetku.

Klikni a dozvieš sa viac
 Mgr. Mária Pešková

Ochrana života a zdravia23.9.2018
21.9.2018 sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie „ Ochrana života a zdravia“. Pani zástupkyňa Sabová a pán učiteľ Michálek pripravili a zorganizovali veľmi pútavé podujatie. Pripravené stanovištia, na ktorých žiaci prezentovali svoje vedomosti z podávania prvej pomoci, topografii, streľby, prechodu zamoreným územím, vyhlasovania signálov CO, výberom najnutnejších potrieb do CO úkrytov,..., a to všetko za spolupráci učiteľského zboru, ktorí zodpovedne tieto stanovištia realizovali. To najdôležitejšie, žiaci s radosťou prijímali učivo, ktoré by sme mali ovládať aj v mierových podmienkach.


FOTO – Ochrana človeka a prírody
  riaditeľ školy

Vypúšťanie meteorologického balóna23.9.2018
18. a 19. septembra sa z našej školy vypustil meteorologický balón. Žiaci druhého stupňa s veľkým záujmom sledovali naplnenie skutočného meteorologického balóna plynom hélium do priemeru 1,6 m, na ktorý bola pripevnená malá meteorologická sonda. Dozvedeli sa prečo tento balón stúpa do veľkej výšky nad povrch Zeme, aké merania zaznamenáva meteorologická sonda, aký význam majú tieto údaje pre meteorológov, letectvo, poľnohospodárstvo atď., a že postupne do výšky cca 34 km zväčši svoj objem až 6-krát a praskne. Potom pomocou malého padáku sa sonda vráti na Zem.


FOTO – Meteorologický balón
  riaditeľ školy

1.deň v škole3.9.2018
Začiatok šk. roka 2018/19 sa na našej škole niesol v znamení dobrej nálady všetkých žiakov, dokonca aj noví žiaci- prváčikovia, sa už v prvých minútach cítili ako doma.
Po kultúrnom vystúpení a príhovoroch pána riaditeľa a pána starostu sa deti dozvedeli z úst pani zástupkyne ako bude pokračovať dnešný deň a rozišli sa do svojich tried so svojimi triednymi učiteľmi, aby sa mohli porozprávať o zážitkoch z prázdnin.


FOTO – Prvý deň v škole

Ochrana človeka a prírody12.7.2018
Posledný pondelok školského roka sa začal cvičným vyhlásením požiarneho poplachu údermi na koľajnicu. Žiaci v sprievode svojich triednych učiteľov nacvičovali evakuáciu budovy na čas.
V tento deň si žiaci rozšírili svoje vedomosti z oblasti civilnej ochrany, požiarnej ochrany, dopravnej a zdravotnej prípravy, či topografie. Po teoretickej príprave nasledovali praktické ukážky. Žiaci sa v tento deň naučili chrániť nielen seba a kamarátov, ale aj samotnú prírodu a prežili veľmi zábavný a poučný deň.
 Ing. Peter Michálek

Deviataci sa lúčili6.7.2018
V posledný deň školského roka 29. 6. 2017 sa naši deviataci lúčili...boli skvelí. Veľa šťastia.

FOTO –Deviataci sa lúčilit
 Mgr. Katarína Šmahelová

Koncoročný výlet šiestakov6.7.2018
Dňa 13.6.2018 naši šiestaci absolvovali zaujímavý výlet do Piešťan, kde navštívili Rybársky dvor. Na vlastnej koži si vyskúšali plavbu antickou loďou Hyperborea, ktorú vlastnoručne veslami dali do pohybu. Pozreli si aj zbrane vojakov starého Ríma. Potom sme sa presunuli do Piešťan, kde si pozreli expozície Balneomúzea
Vrátili sme sa spokojní, veselí, plní nových zážitkov.

Mgr.V. Vrbovská, Mgr. I. Karnišová

FOTO – Koncoročný výlet

Koncoročný výlet piatakov26.6.2018
Dňa 17.06. sa 27 žiakov 5.A a 5.B triedy v sprievode svojich triednych učiteliek vybralo na koncoročný školský výlet do malej dedinky Bojná. V areáli Ranča pod Babicou sme strávili nádherné chvíle plné radosti, zábavy, hier a dobrej nálady. Prezreli sme si mini ZOO, zahrali futbal a prehadzovanú, zabavili sa na večernom programe a taktiež sme absolvovali nenáročnú túru na Hradisko Valy (archeologické nálezisko z čias Veľkej Moravy). Počas prehliadky Múzea Veľkej Moravy sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií. V Bojnej sme prežili krásne chvíle a ja verím, že sa tam ešte niekedy vrátime.

FOTO – Koncoročný výlet
 Mgr. Slávka Števková

Koncoročný výlet deviatakov23.6.2018
V dňoch 27.-29.5.2018 sme sa už tretíkrát vybrali na koncoročný výlet do Častej, do strediska Prameň. Pobyt nám spríjemnilo krásne okolie, túra a výlet na Červený kameň. Z tohto výletu si odnesieme mnoho spomienok, na ktoré určite nezabudneme.
Zuzana Gálová, žiačka 9. roč.


FOTO – Koncoročný výlet
 Mgr. Katarína Šmahelová

|<<  <  1  2  3  4  5  6  7  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]