Aktuality

Zobraziť: všetky | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry10.12.2019
27.11. 2019 bol dňom konania okresného kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry na ZŠ Gejzu Dusíka v Galante. Po náročnej príprave sa doň z našej školy prebojoval žiak 9.ročníka Lukáš Bolek. Ako každý rok, aj tento 12.ročník spočíval v riešení testových otázok, transformácii textu a rečníckom prejave na zadanú tému.
V konkurencii víťazov základných škôl Okresu Galanta získal náš žiak 1.miesto s postupom do krajského kola.
Srdečne blahoželáme!
 Mgr. Mária Pešková

Divadelné predstavenie SND Bratislava20.11.2019
Žiaci tretích ročníkov sa 13.11. 2019 vybrali do SND. Bol to upršaný deň, ale predstavenie „ Ako sa Lomidrevo stal kraľom“ tretiakom vyčarilo na tvárach úsmev. Veselý príbeh s výbornými hercami deti veľmi potešil. Obdivovali aj nádhernú budovu SND , v ktorej sa správali ako správni návštevníci, boli krásne oblečení, slušne sa správali. Určite sa tam ešte vrátia na nejaké iné pekné predstavenie.

FOTO – Divadlo
 PaedDr. Janka Urbáneková

Testovanie T520.11.2019
Dnes 20.11.2019 uskutočňujeme Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Testované predmety sú matematika , slovenský jazyk a literatúra. Prítomní sú aj nestranní pozorovatelia zo ZŠ Gejzu Dusíka v Galante, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave a CZŠ sv.Cyrila a Metoda v Seredi.

Žiakom držíme palce!

FOTO – Testovanie T5

  riaditeľ školy

Doba medená19.11.2019
V období staroveku spoznávali ľudia rôzne kovy. Počas hodiny dejepisu v šiestom ročníku si žiaci priniesli kúsky mede z elektrických káblov. Zábavnou formou spoznávali jej vlastnosti. Počas hodiny žiaci vyrobili rôzne okrasné predmety, keďže meď nebola vhodná na výrobu nástrojov.

FOTO – Doba medená
 Mgr. Karol Rošták

DOD Bernolákovo15.11.2019
Dňa 07. 11. 2019 sa naša škola zastúpená nami, deviatakmi, zúčastnila Dňa otvorených dverí na SOŠ v Bernolákove. Počasie síce nebolo celkom prajné, ale to nám nezabránilo užiť si zaujímavý deň na inej škole.
Najprv sme boli rozdelení do dvoch skupín a učitelia nám ukázali priestory školy a učebné odbory. Išlo najmä o odbor ochrana osôb a majetku a rôzne iné zaujímavé odbory.
V areáli školy sme mali možnosť vidieť prácu pyrotechnika, ukážku kynologického výcviku, príležitosť osobne riadiť traktor či zastrieľať si zo zbrane.
Dúfam, že ponúknuté odborné vedomosti budú pre nás prínosom pri výbere strednej školy.
Lukáš Bolek, IX. A

FOTO – Exkurzia
 Ing. Marta Roštáková

Divadelné predstavenie 8.11.2019
Žiaci druhého ročníka premenili sychravé novembrové dopoludnie na kultúrny zážitok. Spoločne s Dlhým, Širokým a Bystrozrakým sa zúčastnili dobrodružného putovania čarovným svetom rozprávky. Herci SDKS v Nitre im zahrali rozprávku, v ktorej hrala hlavnú úlohu súdržnosť a priateľstvo. V predstavení plnom pesničiek sa dozvedeli, že spoločný úspech je možné dosiahnuť vďaka jedinečnosti každého z nás. Farebnosť scény a kostýmov žiaci preniesli aj do svojich výtvarných prác.

FOTO – Divadelné predstavenie
 Mgr. Renáta Bohunická

Slnečná sústava7.11.2019
Slnečná sústava očami detí I. časť
Na hodine prírodovedy vo štvrtom ročníku je pre žiakov veľmi vďačnou témou Vesmír a s ním spojená slnečná sústava. Prinášame časť ukážky projektov žiakov 4.A triedy vyrobených prevažne z polystyrénu, vianočných ozdôb a iného materiálu.

FOTO – Slnečná sústava
 Mgr. Zuzana Guldanová

Hovoríme o jedle7.11.2019
V rámci projektu Hovorme o jedle sa aj tento rok zapojili žiaci 4.A triedy. Téma Raňajky bola veľmi vďačná. Zistili sme, ako raňajkujú, niektorí si jedlo dokonca pripravujú aj sami, z čoho mám veľkú radosť. Následne si raňajky pripravili aj v triede a pozvali aj kamarátov- žiakov zo 4.B. Výborný chlieb, pečivo, ovocie, zelenina a chutné nátierky nechýbali na stole. Žiaci mali radosť z prípravy, a hlavne zo samotného ochutnávania. Ďakujem všetkým a teším sa na ďalšie projekty!

FOTO – Hovoríme o jedle
 Mgr. Zuzana Guldanová

Exkurzia - piataci7.11.2019
23. októbra 2019 žiaci piateho ročníka a Dejepisného krúžku navštívili Bratislavu. V Štátnom archíve v Bratislave si doplnili svoje vedomosti z dejepisu. Pozreli si najstaršie dokumenty archívu, pečatili listiny, navštívili sklady dokumentov, skladali škatule na archiváciu dokumentov, skladali erby z puzzle, písali husím pierkom, vyfarbovali erby. Vďaka pútavému prezentovaniu a odborným znalostiam zamestnancov archívu ubehli dve hodiny veľmi rýchlo. Exkurzia pokračovala v Dopravnom múzeu, kde si žiaci pozreli rôzne dopravné prostriedky.

FOTO – Exkurzia
 Mgr. Karol Rošták

Ateliér7.11.2019
Žiaci výtvarného odboru ZUŠ začiatkom septembra opäť zavítali do ateliéru Akvarela, kde si spolu s maliarkou Jankou prehĺbili svoje skúsenosti s akvarelovou maľbou. Počas tohto celodenného kurzu si žiaci vyskúšali rôzne efekty, ktoré sa dajú v akvareli využiť a tie potom aplikovali do maľby dekoratívnych pierok. Po dobrom obede sa pustili do náročnejšej maľby vlka, kde pomocou soli a granulačného média vytvárali efekt srsti. Žiakom sa podarili naozaj krásne maľby. Tešíme sa na ďalší kurz.

FOTO – Ateliér
 Mgr. Kristína Bokorová

Gazdovský dvor Pusté Úľany7.11.2019
Žiaci výtvarného odboru ZUŠ sa počas tohto teplého jesenného obdobia vybrali na Gazdovský dvor Náš sen v Pustých Úľanoch, aby svojimi maľbami spestrili prostredie tejto farmičky. Začali maľovaním na drevené vozíky, ktoré obohatili o ľudové ornamenty a pokračovali maľbou páva na betónovom plote. Najmladšia skupina žiakov sa zase pokúšala zachytiť zvieratká na papier kresbou. Príjemné chvíle v tomto krásnom prostredí sme zakončili opekačkou či piknikom.

FOTO – Gazdovský dvor
 Mgr. Kristína Bokorová

Hodiny fyziky20.10.2019
FOTO – Hodiny fyziky
  riaditeľ školy

Jesenný deň 20.10.2019
Krásne jesenné popoludnie plné tvorivých nápadov spojených s pohybom na čerstvom vzduchu a tancom všetkých účastníkov. To bol piatok 18.10. na našej škole.


14,00- 15,30 Tvorivé dielne
15,00- 15,30 Jesenné tanečné kreácie
15,30- 16,30 Zábavné súťaže
16,30- 17,30 Šarkan lieta
17,30 Výstava a zapálenie tekvíc
17,45-18,30 S lampiónmi po dedine
19,00 Ukončenie
FOTO – Jesenný deň
  riaditeľ školy

Exkurzia 6.ročník17.10.2019
3. 10. 2019 sa náš výlet začal návštevou SNM v Bratislave. Prezreli sme si exponáty, spoločenstvá stepí, tropických lesov a iné zaujímavé živočíchy. Veľmi nás zaujal obrovský mamut. Mamuty boli podobné dnešným slonom. Mali dlhé zahnuté kly, hrubú vrstvu tuku a severské druhy dlhé chlpy, boli to veľké mohutné živočíchy. Dospelé jedince vážili šesť až osem ton, výšku dosahovali štyri metre.
Po návšteve múzea nás autobus vyviezol na vrch Sandberg, kde sme videli dôkaz o tom, že aj naše územie bolo zaliate prvohorným morom. Našli sme odtlačky morských živočíchov vo vápenci. V nepriaznivom počasí ktoré nás sprevádzalo sme sa zahriali v kamennom labyrinte.
Výlet sa nám veľmi páčil a chceli by sme zažiť veľa takýchto chvíľ s triedou a pani učiteľkami.
Žiačky 6. roč.
Mgr. K. Śmahelová, Mgr. M.Pešková


FOTO – Exkurzia
 Mgr. Katarína Šmahelová

Exkurzia – Milan Rastislav Štefánik17.10.2019
Dňa 02. 10. 2019 sme sa my, deviataci, vybrali na exkurziu o našom národnom hrdinovi – Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Najprv naše kroky zavítali do rodného domu tohto Slováka, kde nám pani sprievodkyňa porozprávala o jeho prvých rokoch života, štúdiách, vedeckej kariére a o jeho živote počas prvej svetovej vojny. Počas prednášky sme mohli vidieť rôzne predmety, ktoré boli súčasťou jeho každodenného života, od oblečenia, cez knihy, po vedecké pomôcky, či dokonca aj zbrane.
Po zaujímavej prednáške naša cesta pokračovala na Mohylu, vrch, kam Štefánik ako mladý chodieval pozorovať hviezdy a je tam aj pochovaný. S údivom sme hľadeli na majestátnu kamennú hrobku a nádherný výhľad po okolí.
Dúfam, že sme si všetci z tejto zaujímavej exkurzie zobrali čo najviac vedomostí a pekných zážitkov.
L. Bolek, IX. A

FOTO – Štefánik
 Ing. Marta Roštáková

|<<  <  1  2  3  4  5  6  7  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]