Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Karneval7.3.2023
Koniec plesovej sezóny sme na našej školy ukončili vo veľkom štýle. 16. februára v poobedňajších hodinách žiaci odložili formálne oblečenie a nahodili sa do masiek od výmyslu sveta. Na jednej chodbe sa v dobrej nálade spoločne ocitli futbalistky, svadobný sprievod, Avatarky, Joker, bosorky, mariňáci, cukríky, županový muž, minecraft man a mnoho iných úžasných masiek. Fantázii sa medze nekladú. Výborná zábava obohatená všemožnými tanečnými kreáciami trvala až do šiestej hodiny, kedy sa karnevalový sprievod musel pomaly pobrať domov. A či sa dobre bavili? No, veď posúďte sami.

FOTO – Karneval
 Mgr. Barbora Bednáriková

Budúci absolventi7.3.2023

9.ročník je vyvrcholením práce žiakov na základnej škole. Pod vedením svojich pedagógov sa snažia nabrať nové vedomosti potrebné na strednej škole či zopakovať si učivo osvojené už v minulých ročníkoch. Pripravujú sa na celoslovenské testovanie a prijímacie pohovory. K týmto povinnostiam sa žiaci stavajú s rôznou mierou zodpovednosti. Ako pripomienku a symbol blížiaceho sa konca štúdia na našej škole organizujú triedni učitelia budúcich absolventov slávnosť stužkovania. Po predchádzajúcich rokoch poznačených Covidom sa táto slávnosť konala v tomto školskom roku 16.2. 2023. V krásne vyzdobenej triede za účasti triednych učiteliek p. Kataríny Šmahelovej a p. Márie Peškovej, taktiež pani výchovnej poradkyne Slávky Števkovej bolo 31 deviatakov dekorovaných pani zástupkyňou Ivetou Sabovou oranžovými stužkami. Všetci prítomní sa potom mali možnosť výdatne občerstviť pizzou, výbornou tortou a chutnými koláčmi z rúk žiakov a ich rodičov. Potom sa mohli vyšantiť na diskotéke spojenej so školským karnevalom, na ktorej hudobnú produkciu zabezpečili bývalí žiaci Maťo Herzog a Adam Botka. Dúfam, že tento deň bude pre všetkých zúčastnených trvalou spomienkou.

FOTO – Stužková

 Mgr. Mária Pešková

Lyžiarsky zájazd28.2.2023

27.02.2023 odišli naši siedmaci a ôsmaci na lyžiarsky výcvik do strediska Čičmany, penzión "Bystrík".
Prajeme im upravené snehom zaviate svahy, žiadny úraz, veľa krásnych zážitkov a 3.3.2023 šťastný návrat domov!


Deň posledný.

...koniec dobrý, všetko dobré ! Teším sa, že sme sa vrátili bez úrazu, opálení a že preteky absolvovali všetci žiaci, aj keď sme mali na kurze 27 úplných začiatočníkov. Chcem poďakovať p. zástupkyni Sabovej, p. uč. Števkovej a p. uč. Klučárovej za pomoc a vynikajúcu spoluprácu počas výcviku. Za všetko hovoria slová pána Mgr. Majáka, vedúceho penziónu: „Ste najlepší kurz, aký sme tu doteraz mali.“
Milí naši siedmaci a 8.A – ďakujem Vám za šírenie dobrého mena našej milej školičky !

Mgr. Iveta Karnišová - vedúca LVVK

FOTO – LVK - Čičmany

 Mgr. Iveta Karnišová

Dejepisná olympiáda28.2.2023

8. februára 2023 sa prezenčnou formou uskutočnilo v Galante okresné kolo Dejepisnej olympiády. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Našu školu reprezentovali:
kategória F (6. ročník) – Filip Greško – 1. miesto, Zoja Števková – 4. miesto
kategória E (7. ročník) – Šimon Švirec – 2. miesto, Kristián Pisi – 12. miesto
kategória D (8. ročník) – Ondrej Greško – 2. miesto
kategória C (9. ročník) – Dominika Roštáková – 1. miesto
Všetkým srdečne blahoželáme!
V krajskom kole budú našu školu reprezentovať Šimon Švirec, Ondrej Greško, Dominika Roštáková.
Prajeme im veľa síl do ďalšej prípravy a držíme palce v krajskom kole!

 Mgr. Karol Rošták

Olympiáda v anglickom jazyku28.2.2023

Aj tento rok si žiaci 2.stupňa otestovali svoje vedomosti v anglickom jazyku v školskom kole olympiády. Záujem bol veľký v oboch kategóriách. Víťaz však môže byť len jeden. V kategórii 1A vyhrala Ivanka Bačíková (7.B) a v kategórii 1B Samko Šušla (8.B). Osobitná pochvala patrí žiakom 5.A – Lei Miklúšovej a Benjaminovi Démuthovi, ktorí v školskom kole dosiahli vynikajúce výsledky.
Ivanka aj Samko reprezentovali našu školu na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. V obrovskej konkurencii boli obaja úspešnými riešiteľmi (Ivanka sa umiestnila na super 10.mieste, Samko na krásnom 8.mieste). Obom zo srdca blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

 Mgr. Slávka Števková

Šaliansky Maťko28.2.2023

Každoročne sa naša škola zapája do súťaže v umeleckom prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J.C. Hronského. V 28. ročníku okresného kola v Galante nás reprezentoval žiak 5.A triedy Benjamin Démuth, ktorý si svojím úchvatným výkonom vyslúžil v II. kategórii krásne druhé miesto. Víťazi prvých troch miest všetkých kategórií si domov odniesli hodnotné vecné ceny. Srdečne blahoželáme!

FOTO – Šaliansky Maťko

 Mgr. Barbora Bednáriková

Cesta do Portugalska (Erasmus+)8.2.2023

                Koncom mája sa 10 našich žiakov z druhého stupňa a 2 učitelia vyberú na týždňovú cestu do Portugalska, do mesta Fafe. Počas pobytu budeme chodiť do školy spolu s portugalskými deťmi, budeme sa venovať hlavne informatike a precvičovať sa v angličtine. Naši žiaci budú ubytovaní po jednom v portugalských rodinách – u svojich nových spolužiakov. Okrem vyučovania zažijeme aj zaujímavé výlety – do mesta Porto a okolia.
Ak máte, milí žiaci, záujem o tento nezabudnuteľný zážitok, na chodbe našej školy (neďaleko zborovne) sa nachádza krabička s nápisom Erasmus. Do tej krabičky vhoďte papierik so svojim menom a niekoľkými vetami napíšte, prečo by ste chceli ísť do Portugalska. Čas máte do piatku 10.2.2023. .

 Mgr. Jana Bihorac-Šeligová

Hodina chémie v 7. B8.2.2023
Žiaci na hodine chémie robilli laboratórnu prácu - Filtráciu. Prakticky previedli filtráciu a kryštalizáciu. Pozorované výsledky si zapísali

FOTO – Hodina chémie
 Mgr. Katarína Šmahelová

Hodina biológie v 6. A 8.2.2023
Žiaci na vyučovacej hodine pozorovali pod mikroskopom časti tela prineseného hmyzu. Pozorovali pod mikroskopom oko, krídlo a končatiny, ktoré si nakreslili do pripravených
predložených tlačív.

FOTO – Hodina biológie
 Mgr. Katarína Šmahelová

Návšteva z Rumunska (Erasmus+)8.2.2023

            Naša škola sa zapojila do medzinárodného programu Erasmus+, v rámci ktorého budeme nielen cestovať a spoznávať nové krajiny a ľudí, ale aj predstavovať svoju krajinu. V dňoch 15.5. až 18.5. 2023 nás navštívia žiaci zo základnej školy z rumunského Giurgiu. Títo žiaci by chceli spoznať Slovensko aj tak, že sa na chvíľu stanú členmi našich domácnosti. Chceli by sme teda vyzvať všetkých žiakov a ich rodičov, ktorí by u seba na pár dní radi uvítali spolužiaka z Rumunska, aby sa ozvali na j.bihoracseligova@zspusteulany.sk . Pre deti a učiteľov, ktoré nás v máji navštívia máme pripravený bohatý program a výlety. Deti, u ktorých budú naši hostia ubytovaní budú samozrejme na výlety svojich nových kamarátov sprevádzať.

 Mgr. Jana Bihorac-Šeligová

Matematickej olympiády 25.1.2023
Dňa 25. 1. 2023 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády v kategórii Z5 a Z9. V kategórii Z5 našu školu reprezentovali dvaja piataci, ktorých pripravoval pán učiteľ Michálek. Obaja súťažiaci boli úspešní riešitelia. Dorota Lukáčová sa umiestnila na 5. mieste a Bejnamín Demúth obsadil 6. miesto. V kategórii Z9 sa zúčastnili tiež dvaja žiaci, ktorých pripravovala pani učiteľka Roštáková. Úspešným riešiteľom bol Leon Eliáš, ktorý sa umiestnil na 4. mieste a postupuje do krajského kola. Všetkým úspešným riešiteľom úprimne gratulujeme!
 Mgr. Monika Bábiková

Robot NAO na návšteve u prvákov18.1.2023
Radosť detí nemala konca,
prvá návšteva nášho robota "NAO" u prváčikov. Predstavil sa, poprial im šťastný nový rok, porozprával im o správaní sa v škole. Nakoniec si spolu zatancovali.


FOTO – NAO
  riaditeľ školy

Pomoc rodičov18.1.2023
Stavba vodovodnej šachty, ktorá je súčasťou ekologického komplexu, Zelená škola, ktorý svojpomocne realizujeme aj s pomocou ochotných rodičov.


FOTO – Šachta
  riaditeľ školy

Erasmus +11.1.2023
Tento kalendárny rok sa nám začal veľmi dobrou správou. Našej škole bol schválený grant v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Názov projektu je „Buďme múdri“ (Let´s get smart) a počas jeho trvania prebehnú dve mobility – žiacka a učiteľská.
Niektorí naši žiaci sa pôjdu na týždeň vzdelávať spolu s rovesníkmi do Portugalska. Projekt a teda aj tento pobyt bude zameraný na rozvoj digitálnej gramotnosti a na boj proti diskriminácii a šikane. Plánujeme vyslať 10 žiakov z druhého stupňa, ktorí bažia nielen po cestovaní ale aj po vedomostiach a túžbe spoznávať nových ľudí.
V druhej časti projektu sa zas dvaja naši učitelia vyberú do krajiny tisícich jazier na hospitáciu do škôl. Budú pozorovať inklúziu a výučbu vo fínskych školách. Túto krajinu sme nevybrali náhodou, pretože fínske školstvo má povesť jedného z najkvalitnejších na svete a táto inšpirácia teda určite nebude na škodu.
Veríme, že tieto aktivity prebehnú v poriadku a v zdraví, a prinesú ich účastníkom veľa nových zážitkov, poznatkov a posunú ich, a takisto aj celú našu školu, o kúsok ďalej.
 Mgr. Jana Bihorac-Šeligová

Vianočná zbierka pre útulky 10.1.2023
Obdobie adventu a Vianoc je pre viacerých z nás aj obdobím, keď sa snažíme vo väčšej miere pomôcť. Obdobie pokoja, rozjímanie, dobročinnosti a upokojenia – tak môžeme charakterizovať pravý význam adventu. My sme sa tiež tento rok snažili pomôcť hlavne nevinným tvorom, ktoré sú úplne odkázané na človeka, ale za to im ich starostlivosť oplácajú neskutočnou nezištnou láskou. Preto sme sa na našej škole rozhodli usporiadať predvianočnú zbierku pre útulky. Som nesmierne vďačná všetkým deťom, rodičom, priateľom, známym za ich príspevky do zbierky a veľká vďaka patrí aj nášmu pánovi riaditeľovi Ondrejovi Borekovi, ktorý má obrovské srdce a vždy podporí dobrú vec na našej škole.
ĎAKUJEME!
Čitaj ďalej


FOTO – Útulky
 Mgr. Michaela Hanáková

|<<  <  1  2  3  4  5  6  7  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]