Aktuality

Zobraziť: všetky | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Nie sme si ľahostajní!18.3.2018
Aj keď je na materskej dovolenke, ťahá ju to do svojej školy. Šikovnosťou obdarená a srdcom oddaná výtvarníčka učiteľka výtvarnej výchovy - Mgr. Kristína Bokorová , zorganizovala na škole projekt na pomoc mladej rodine, ktorej do tla zhorel dom. Projekt spočíva v tom, že každý žiak školy za jej pomoci vytvorí vlastný obraz a na benefičnej výstave v Pustých Úľanoch ho za dobrovoľný finančný príspevok predá. Celý výnos z predaja bude odovzdaný postihnutej rodine.

FOTO – Nie sme si ľahostajní
  riaditeľ školy

Ďalší hodnotný úspech našich žiakov 14.3.2018
Na medzinárodnej súťaži v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy RoboCup 2018 v Martine, naše družstvo v zložení Matej Herzog (8.ročník), Adam Botka (8.ročník), Matej Súdovský (9.ročník) a Adrián Peško (6.ročník) získali v Konštrukcii robotov 1. miesto, Futbal robotov s infračervenou loptou 1.miesto a Futbal robotov s klasickou loptou 3.miesto.
Umiestnenie v kategórii Futbal robotov s infračervenou loptou ich posúva na celosvetovú súťaž RoboCup 2018 v Montreali - Kanada, kde budú reprezentovať Slovensko.

FOTO – RoboCup 2018
  riaditeľ školy

Baltík 201827.2.2018
Aj v tomto školskom roku pokračujeme v programátorskej tradícii. Naši žiaci sa opäť zapojili do medzinárodnej programátorskej súťaže Baltík. Naša škola súťaží vo všetkých troch kategóriách. Pod odborným dohľadom Ing. Roštákovej sa žiaci pripravovali riešením úloh a v týchto dňoch už naplno začali súťažiť. Celkovo sa do programovania zapojili viac ako 80 žiakov školy. Tí najlepší z nich postúpili do vyšších súťaží.

FOTO – Baltík
 Ing. Peter Michálek

Medzinárodný klobásový festival 26.2.2018
24. február 2018 bol pre vybraných žiakov 6.A triedy významným dňom. Adam Rošták, Dominik Hollósy, Ľuboš Beník, Sebastián Časný a Dionýz – Daniel Szabó sa poprvýkrát v histórii našej školy zúčastnili na Medzinárodnom klobásovom festivale, ktorý sa každoročne usporadúva v Sládkovičove. V piatok 24. februára, sme boli pozvaní na 2. ročník Detskej súťaže vo vyrábaní klobás, kde si naši chlapci zmerali sily s ďalšími desiatimi detskými družstvami zo Slovenska, ale aj z Maďarska a Čiech. Súťažilo sa hodinu a pol, pričom nestačilo preukázať len manuálnu zručnosť pri práci, ale aj tímového ducha, či ako sa každé družstvo dokáže publiku „predať“. Hoci sa náš tím po výbornom výkone neumiestnil na prvých troch miestach, chlapcom to v mrazivom počasí úsmev nezmrazilo. Odmenou im boli medaily statočnosti, diplomy a ďalší pekný zážitok. Porota pekne ohodnotila ich výkon ako nováčikov dúfajúc, že o rok sa uvidíme opäť. A my, vyzbrojení novými skúsenosťami, sa už teraz veľmi tešíme.


FOTO – Klobásový festiva l
 Mgr. Barbora Bednáriková

Lyžiarsky výcvik 19.2.2018
19.2.2018 až 24.2.2018 - Čičmany

Tretí deň našej lyžovačky
Dnes sme doobeda lyžovali a po obedňajšom oddychu sme navštívili múzeum o histórii Čičmian. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o tejto malebnej rázovitej dedinke. Uzimení sme sa tešili a aj pochutnali si na dukátových buchtičkách. Po večeri sme sa presunuli do spoločenskej miestnosti na večerný rozkaz, po ktorom sme si pozreli zaujímavý film o štýloch lyžovaniach.

Účastník LVVK - žiaci: Laura Hrabovská, Oliver PeškoFOTO – LVVK

Navšteva z MŠVVaŠ SR16.2.2018
Pán RNDr. Branislav Baláž, poradca z kancelárie ministerky školstva, si s veľkým záujmom prezrel činnosť žiakov a učiteľov našej školy. Zaujímal sa o všetko. Bol nadšený ako využívame najnovšie IT technológie. Pozrel si prácu piatakov v počítačovej učebni, ktorí pracovali s matematickým programom, prácu štvrtákov, ktorí pracovali s tabletmi na hodine slovenského jazyka, živo a fundovane obracal našich programátorov a konštruktérov robotiky, ktorí dosahujú v súťaži RoboCup medzinárodné úspechy, pochválil činnosť programátorov a ich medzinárodné úspechy v programovacom jazyku Baltík.
Ďakujeme za záujem zo strany MŠVVaŠ SR !

FOTO – Návšteva
  riaditeľ školy

Dejepisná olympiáda15.2.2018
15. februára 2018 sa v Galante uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. V kategórii E (7. ročník) Lukáš Bolek obsadil 1. miesto a Hanka Kubíková 3. miesto. V kategórii D (8. ročník) Zuzka Bittová skončila na 2. mieste. Lukáš a Zuzka postupujú do krajského kola. Všetkým srdečne blahoželáme.

FOTO – Olympiáda DEJ
 Mgr. Karol Rošták

Matematická olympiáda15.2.2018
Dňa 24. januára sa konalo obvodné kolo Matematickej olympiády 5. a 9.ročníka v Galante. Našu školu reprezentovali štyri žiačky piateho ročníka, z nich tri boli úspešné riešiteľky. Boli to Ella Ann Števková, Miroslava Porhinčáková a Bronislava Kubicová.
Dievčatá blahoželáme!
 Mgr. Terézia Boreková

Stužkovanie28.1.2018
December - každý je plný v očakávaní Vianoc. Aj žiaci našej školy. O to viacej, že s príchodom vianočných sviatkov sa žiaci tešia na večierky a deviatakov čaká stužkovanie. Je to akcia, kedy žiakom p. raditeľ pripne oranžové stužky, ktorými sa môžu hrdiť len žiaci ZŠ v Pustých Úľanoch.
Oranžové stužky sú symbolom prvého vážneho rozhodovania v živote - výberu stredných škôl. Zároveň ich zaväzuje k zodpovednosti voči rodičom, učiteĺom, ale i voči sebe. Veríme, že nás nesklamú.

FOTO – Stužkovanie
 Mgr. Katarína Šmahelová

Ďalší medzinárodný úspech našej žiačky22.1.2018
Vianoce 17´

Programovanie s Baltíkom trvá počas celého školského roka. Tentokrát sme sa zapojili do medzinárodnej programátorskej súťaže Vianoce 17´. Organizátorom súťaže bol SGP Systems. Témy súťaže boli Vianoce, Mikuláš, advent, zima, zimné športy. Pomocou programovacieho jazyka Baltie mohli vytvoriť program podľa vlastnej fantázie na dané témy. Po úspešnom zvládnutí nižších kôl, Dominika Roštáková zo 4. ročníka sa nominovala do finále, kde získala 1. miesto v kategórii B za svoj program pod názvom Christmas Quiz.

 Ing. Marta Roštáková

Šťastné a veselé!21.1.2018
Záver kalendárneho roka sa v našej škole naplnil programom detí a ich pedagógov z I. aj II. stupňa. Publikum si v pripomenulo tradície slovenských Vianoc, potešilo sa pohľadom na ladné pohyby tanečníc, zaspievalo si spolu s účinkujúcimi známu vianočnú pieseň, pobavilo sa na modernej rozprávke, vypočulo klavírne interpretácie známych i menej známych skladieb, vyskú-šalo svoju znalosť anglických slovíčok v scénke o sobovi Rudolfovi. S pekným prianím pána riaditeľa sme sa potom mohli odobrať na vytúžené vianočné prázdniny.

FOTO – Vianočný program
 Mgr. Mária Pešková

Exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi11.1.2018
13. decembra 2017 žiaci 6.A a 6.B triedy navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Múzeum bolo otvorené v januári 2016. Napriek tomu, že múzeum ešte plánuje ďalšie rekonštrukcie areálu a nové expozície, už teraz ho treba oceniť. Ide o prvý samostatný výstavný priestor venujúci sa tomuto tragickému obdobiu moderných slovenských dejín. Expozície spĺňajú zadanie a lektorský výklad možno jednoznačne odporučiť. Múzeum je od svojho otvorenia hojne navštevované študentmi ako aj zahraničnými návštevníkmi. Treba veriť, že poslúži nie len pri budovaní historického vedomia, ale predovšetkým ako varovanie pred možnými dôsledkami rasizmu a sociálneho vylúčenia. Múzeum navodzuje atmosféru doby. Deti sa skutočne vžívali do príbehov ľudí, ktorí boli v pracovnom tábore väznení a nakoniec v koncentračných táboroch likvidovaní, o tom svedčí i výrok našej žiačky „Ako mohli ľudia robiť také strašné zlo iným ľuďom?

FOTO – Múzeum holokaustu v Seredi
 Mgr. Viera Vrbovská

Žiacka dielňa2.1.2018
Aj v tomto roku naši žiaci opäť rozvíjajú svoje zručnosti v školskej dielni. Okrem žiakov II. stupňa využívajú odborné priestory aj žiaci prvého stupňa. Tretiaci a štvrtáci pod vedením svojich triednych učiteliek si rozvíjajú svoje vedomosti prostredníctvom stavebníc v oblasti elektrických obvodov či prevodov. Tohoročné Vianoce skrášlil priestory dielne stromček ozdobený drevenými výrobkami žiakov.

FOTO – Žiacka dielňa
 Ing. Peter Michálek

Štvrtáci a LEGO29.12.2017
V rámci vyučovacej hodiny Prírodoveda, naši štvrtáci s pani učiteľkou Bohunickou vnikajú do tajov programovania a oživujú projekty postavené z Lega. Oboznamujú sa s činnosťou, ktoré plnia snímače vzdialenosti, polohy, zvuku,..., v moderných automobiloch a iných technických zariadeniach, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote.

FOTO – Štvrtáci a LEGO
  riaditeľ školy

Matematika28.12.2017
V dňoch 13. a 14. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Zúčastnilo sa ho 75 žiakov z 3. až 8.ročníka. Do okresného kola postupujú úspešní riešitelia tejto časti súťaže :
Kategória - Meno žiaka
P3 – Natália Fabová
P4 – Michal Palšovič
P4 – Leon Martin Eliáš
P5 - Lukáš Kocman
P5 – Adela Urbáneková
P5 - Ella Ann Števková
P5 - Lukáš Eliáš
P5 - Bronislava Kubicová
P5 - Júlia Palšovičová
P5 - Michaela Kužmová
P5 - Miriam Porhinčáková
P6 – Jonathan Jančík
P7 – Hana Kubíková
P8 – Matej Herzog
Všetkým postupujúcim srdečne gratulujeme!

FOTO – Pytagoriáda
 Mgr. Terézia Boreková

|<<  <  1  2  3  4  5  6  7  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]