Aktuality

Zobraziť: všetky | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Keď žiaci učia ...5.6.2018
Práca učiteľov nie je vôbec jednoduchá . Presvedčili sme sa o tom na vlastnej koži, keď sme sa pokúsili odučiť hodinu anglického jazyka v 2.A a 2.B triede. Po dvojtýždňovej príprave sme sa ocitli na začiatku vyučovania, ktoré sme mali na starosti my - ôsmaci.
S predložkami IN, ON a UNDER sa druháci zoznámili hravou formou v podobe scénky a schovávačky s včielkou Busy Bee. Každý žiak dostal pracovný list, ktorý s pomocou nás "veľkáčov" vypracoval. K bližšiemu pochopeniu a používaniu slov im pomohla aj nami pripravená hra, do ktorej sa každý aktívne zapojil. Na záver sme si spoločne zaspievali pesničku „In, on, under“, ktorú sme sami vymysleli. Vysmiati druháci chceli hodinu zopakovať a pre nás bola táto hodina nová skúsenosť.
žiaci 8.A

FOTO – Keď žiaci učia
 Mgr. Slávka Števková

MDD1.6.2018
Dnešný slnečný MDD, ktorý mal znaky olympijského dňa , sa na našej škole začal vypustením 40-tich holubov, pokračoval rôznymi športovými súťažami, generálkou na Žiacku Akadémiu a nakoniec žiaci zložili máj a zabávali sa na diskotéke-juniálese.
Bol to krásny deň! Prečo? Lebo deti boli šťastné a veselé.

FOTO – MDD
  riaditeľ školy

Škola v prírode27.5.2018
Dnes 21.05.2018 nám žiaci 4.ročníka odišli do „Školy v prírode“ .
Poprajme im krásne zážitky, veľa slnečných dní, žiadny úraz v zariadení Prašník Dúbrava. Šťastnú cestu tam a späť!

Príchod domov (areál školy) - 25.05.2018, cca 14,00 hod. – 15,00 hod.

Posledná správa: Dobrý deň, posielam posledné zábery. Dnes sme absolvovali turistický výstup na Malú pec a orlie skaly. Pobyt sme zakončili vyhodnotením a diskotékou.

Druhá správa: Prvé dni v RZ Prašník sú už za nami. Niektorí prežili prvú noc bez rodičov, bolesť bruška, zuba, rozbité koleno aj vytiahnutie kliešťa. Ale stretli sme nových kamarátov, animátorky, zažili nočnú búrku, opekačku, výlety do lesa, spoločné kúpanie v bazéne a množstvo hier. Ešte nás čaká turistický výstup, nočná hra, diskotéka a exkurzia do Piešťan. Tešíme sa domov ako vám všetko vyrozprávame a predsa len, je nám občas aj trocha smutno.

Prvá správa: Šťastne sme prišli, izby sú čisté a útulné, je tu pekne, svieti nám slniečko, máme príjemné animátorky. Tešíme sa na zajtrajší deň!

FOTO – Škola v prírode
  riaditeľ školy

Baltík 2018 - ďalší medzinárodný úspech24.5.2018
26.4.2018 naša škola usporiadala krajské kolo v programátorskej súťaži Baltie 2018 za účasti žiakov aj zo škôl z Trnavy a Zvolena. Po úspešnom zvládnutí nižších kôl našu školu reprezentovali :
A kategória - Natália Fabová (3.B)
B kategória – Dominika Roštáková (4.A), Lukáš Susedka (5.B), Lukáš Lašček (6.A)
C kategória - Vanessa Adamíková (7. A), Adam Eliáš (7.A), Matej Herzog (8.A), Matej Sudovský (9.A).


Vo svojich kategóriách obsadili Natália Fabová 1. miesto, Dominika Roštáková 2. miesto, Matej Herzog 1. miesto, Matej Sudovský 2. miesto a Vanessa Adamíková 3. miesto. Najlepšie sa umiestnil Matej Herzog, ktorý obsadil 6. miesto v rámci Slovenska a spolu s Matejom Sudovským sa nominovali do finále, ktoré bude v Krakowe, v Poľsku.
Všetkým srdečne blahoželáme.

FOTO – Baltík 2018
 Ing. Marta Roštáková

Deň Zeme23.4.2018
22. 4. 201 Deň zeme - Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia.

Na našej škole sme pripomenuli tento deň rôznymi aktivitami v triedach. Žiaci robili z odpadového materiálu výrobky ako napr: eko koše , obrázky, robotov, projekty a pod. Potom sme sa vybrali do ulíc našej obce. upravovali sme okolie školy parkov, zbierali papiere a odpadky. Veľkú zásluhu na vyčistení Abrahámskej cesty majú žiaci 6.B a 8. ročníka, ktorí vyzbierali niekoľko vriec odpadu, o ktorý sa zaslúžili obyvatelia Pustých Úľan.

FOTO – Deň Zeme

 Mgr. Katarína Šmahelová

Deň narcisov23.4.2018
Deň narcisov na našej škole
Deň narcisov je jedinečná zbierka Ligy proti rakovine. 13. marca tohto roku sa konala už po 22- krát. Pripnutím žltého narcisu každý rok vyjadrujeme onkologickým pacientom podporu a spolupatričnosť.
Naša škola, ako každý rok, sa aj tento rok zapojila do dobrovoľnej zbierky. Dobrovoľníci v modrých tričkách rozdávali narcisy nielen v škole ale aj v celej obci a vyzbierali príspevok v hodnote 410eur.
Každému, kto prispel ďakujeme za pomoc pre onkologických pacientov, ktorých choroba sa dotýka nás všetkých a chceme im týmto skutkom vyjadriť, že nie sú v tom sami!
Ďakujeme všetkým za finančné príspevky!
Miriam Porhinčáková, 5.A

FOTO – Deň narcisov

Matematická olympiáda18.4.2018
17.APRíL 2018 OBVODNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY
Pekný, slnečný deň a zároveň veľmi úspešný pre našu školu, pretože náš žiak 6.ročníka Jonathan Jančík, získal 1.miesto v okrese s plným počtom bodov.
Blahoželáme!
Okrem neho reprezentovali našu školu aj dievčatá V.Bacigálová a H.Botková, taktiež zo 6.ročníka.
Ďakujeme!
 Mgr. Terézia Boreková

Zápis do 1.ročníka 2018_20199.4.2018
Každoročne v tomto čase prebieha zápis budúcich prváčikov. Vždy sa veľmi tešíme na nových žiačikov, ktorí pribudnú do našej veľkej školskej rodiny. Budúci prvák absolvuje testy," ktoré vôbec nie sú jednoduché". Ale detičky prichádzajú do školy pripravené a úlohy hravo zvládajú. Tak tomu je aj tento rok. Pani učiteľky už zapísali veľa šikovných žiakov a spolu s nimi sa tešia na september.


Tak vitajte budúci prváčikovia, tešíme sa na vás!


FOTO – Zápis do 1.ročníka
  riaditeľ školy

Benefičná výstava obrazov6.4.2018
7. apríla 2018 o 15.00 sa konala v KD Orlovna vernisáž benefičnej výstavy obrazov žiakov ZŠ v Pustých Úľanoch.

Pozrite si, ako obrazy vznikali (pdf).

FOTO – Vernisáž...

Robot NAO medzi prvákmi 29.3.2018
28. marca navštívil prváčikov náš robot NAO. Porozprával im ako sa „prejedol cukríkov„ a musel ísť svojmu lekárovi až do Francúzka, kde ho vyrobili. Potom im položil niekoľko otázok z matematiky a požiadal ich o správne prečítanie ním pripravených slov. Za správne zodpovedanie otázok a čítanie slov, si spolu zacvičili bojový tanec.

FOTO – Robot NAO
  riaditeľ školy

Olympiáda z Dj28.3.2018
22. marca 2018 sa v Hlohovci konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Po úspešnom zvládnutí okresného kola našu školu reprezentovali Zuzka Bittová (8. ročník) a Lukáš Bolek (7. ročník). V kategórii D skončila Zuzka na 7. mieste. V kategórii E obsadil Lukáš 2. miesto.
Obom srdečne blahoželáme.

FOTO – Účastníci olympiády
 Mgr. Karol Rošták

Recyklácia23.3.2018
Aj toto je výsledok a zároveň radosť práce učiteľa.
Dňa 23.3.2018 sa žiaci 2. až 4. ročníka našej školy zúčastnili prostredníctvom DAPHNE – Inštitútu aplikovanej ekológie tvorivých dielní, kde vyrábali papier. Žiaci mali možnosť interaktívnou a hravou formou diskutovať, bádať, objavovať a riešiť otázky. Odkiaľ pochádza a ako vznikol obyčajný papier? Čo sa stane s papierom, keď ho už nepotrebujeme ? Prečo vlastne zbierame starý papier ? Žiaci si zo starých novín a časopisov vyrobili vlastný recyklovaný papier, ktorý si s veľkým nadšením a zanietením ozdobili podľa svojej fantázie a kreativity.

FOTO – Recyklácia
 Mgr. Martina Zigová

Testovanie T921.3.2018
Za účasti nestranných pozorovateľov Ing. Darina Sotáková, PhDr., a Mgr. Iveta Jenejová zo ZŠ Pata, sme dnes 21.03.2018 zahájili celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka.

Žiakom držíme palce!

FOTO – Testovanie - T9
  riaditeľ školy

Matematická súťaž - Pytagoriáda18.3.2018
V dňoch 13. a 14. marca sa v Galante konalo obvodné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Našu školu reprezentovalo 13 žiakov. 13.3.súťažili druháci, tretiaci, štvrtáci a piataci. V tejto kategórii sa zúčastnilo 10 žiakov a 8 z nich bolo úspešných riešiteľov.
Natália Fabová - 2.ročník sa umiestnila na prvom mieste v okrese.
A.Urbáneková na druhom mieste v okrese , E.A.Števková na treťom mieste v okrese a M.Porhinčáková, J.Palšovičová, L.Kocman, A.Eliáš a M.Kužmová, žiaci piateho ročníka boli úspešní riešitelia.
14.3. nás reprezentovali traja žiaci, z nich dvaja boli úspešní vo svojich kategóriách a to: Jonathan Jančík - 6.ročník a Matej Herzog - 8.ročník, ktorí sa umiestnili na druhom mieste v okrese.
Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!
 Mgr. Terézia Boreková

Návšteva v 1. triede18.3.2018
Budúci prváčikovia na návšteve u nás v škole

FOTO – Budúci prváčikovia

|<<  <  1  2  3  4  5  6  7  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]