Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Súťaž iBobor18.12.2023
V dňoch od 6. – 10. novembra 2023 sa žiaci našej školy zapojili do 17. ročníka celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Súťažili sme v kategóriách Bobrík (5. ročník ZŠ), Benjamín (6.-7. ročník Z) a Kadet (8.-9. ročník ZŠ).
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Úlohy preverili u každého účastníka aj čítanie s porozumením.

Zoznam úspešných riešiteľov on-line súťaže iBobor v školskom roku 2023/2024:

5.ročník: Juraj Greško, Daniel Rošták, Sofia Nováková, Patrik Kubica, Hana Kubíková, Hana Luptáková, Laura Prnová, Dávid Géc, Matúš Kiss

6.ročník: Dorota Lukáčová, Samuel Kollárik, David Hubinský, Alexandra Szabová, Janka Feketeová

7.ročník: Daniel Majo

8. ročník: Vladimír Lukáč, Šimon Švirec, Samuel Lehocký, Radoslav Liďák, Karol Priner

9.ročník: Martin Lašček, Natália Bódišová, Matúš Madaj,

Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť v súťaži a za dosiahnuté úspechy.

FOTO – iBobor

 Mgr. Lenka Pappová

Exkurzia do Trnavy13.12.2023
8. 12. 2023 podnikli žiaci 5.A a 5.B prvú spoločnú aktivitu mimo priestorov našej základnej školy. Pod starostlivým dohľadom svojich triednych učiteliek a pani asistentky sa vybrali pozrieť si naše vianočne naladené krajské mesto. Sprievodcovia odení v dobových kostýmoch im sprístupnili doteraz neznáme zákutia mesta – kruhovú kostnicu a historické väzenie -a poskytli pútavý výklad. Na pamiatku deti dostali malé odznačiky s emblémom organizácie Prehliadky Trnavy. Potom sa žiaci presunuli do Knižnice Juraja Fándlyho a dozvedeli sa veľa cenných vedomostí o živote a práci nevidomého knihovníka PhDr. Júliusa Barteka z úst jeho spolupracovníka, ktorý zároveň žiakom predviedol užitočné prístroje na zvládnutie pracovných i bežných životných činností. Žiaci si na záver exkurzie dopriali občerstvenie ponúkané na trnavských vianočných trhoch a mohli kúpiť darčeky pre svojich blízkych.

FOTO-Exkurzia
 Mgr. Mária Pešková

Vianočná zbierka pre útulky10.12.2023
Obdobie pokoja, rozjímanie, dobročinnosti a upokojenia – tak môžeme charakterizovať pravý význam adventu. Viacerí z nás sa snažíme vo väčšej miere pomáhať. My sme sa tiež tento rok, už po druhý krát, snažili pomôcť hlavne nevinným tvorom, ktoré sú úplne odkázané na človeka, ale za to im ich starostlivosť oplácajú neskutočnou nezištnou láskou. Preto sme sa na našej škole rozhodli opäť usporiadať predvianočnú zbierku pre útulky. Som nesmierne vďačná všetkým deťom, rodičom, priateľom, známym za ich príspevky do zbierky a veľká vďaka patrí aj nášmu pánovi riaditeľovi Ondrejovi Borekovi, ktorý má obrovské srdce a vždy podporí dobrú vec na našej škole. ĎAKUJEME!

Čítaj ďalej

FOTO
 Mgr. Michaela Hanáková

Mikuláš na škole6.12.2023
Aj tento rok našu školu navštívil Mikuláš v sprievode anjelov a čertov. Deti na 1. stupni s rozžiarenými očkami vítali Mikuláša v triedach. Pripravili si pre neho krásne básne a piesne, za ktoré ich Mikuláš odmenil sladkou odmenou. Niektorí žiaci Mikulášovi aj sľúbili, že do budúceho stretnutia o rok si polepšia známky a správanie, budú si pekne robiť domáce úlohy a budú poslúchať doma rodičov. Mikuláš je veľmi zvedavý, či sa to niektorým deťom aj podarí.
Mikuláš, tešíme sa na teba. O rok dovidenia !

FOTO – Mikuláš
 Mgr. Iveta Sabová

Guľovačka6.12.2023
6.december.
Žiaci sa od rána tešili na Mikuláša. Radosť bola o to väčšia, že sa zobudili do bieleho zasneženého rána. Mikuláš s čertom a anjelmi po triedach rozdávali malé darčeky. Niektorí žiaci prehovorili vyučujúcich, aby využili sneh na guľovačku. Šikovní z l. stupňa postavili snehuliakov. Zo snehu sme mali všetci veľkú radosť.

FOTO-Guľavačka
 Mgr. Katarína Šmahelová

Olympiáda z anglického jazyka3.12.2023
November už tradične patrí aj olympiáde v anglickom jazyku. To, že je angličtina nesmierne populárna, svedčí aj obrovská účasť žiakov. Spolu sa do školského kola zapojilo 36 žiakov 2. stupňa. Svoje vedomosti si overili v rôznych jazykových zručnostiach, v ktorých dokázali, že tento jazyk naozaj výborne ovládajú. Víťaz však môže byť len jeden. V kategórii 1A najviac bodov získala Maruška Viselková (6.B) a v kategórii 1B Ivanka Bačíková (8.B) Obom dievčatám blahoželáme a budeme im držať palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2024. Good luck!

FOTO – OAJ
 Mgr. Slávka Števková

Deň vďakyvzdania29.11.2023
Ďakujem! Také obyčajné, ale často ťažko vysloviteľné slovo. Práve slová SOM VĎAČNÝ, SOM VĎAČNÁ hrali hlavnú úlohu vo štvrtok 23. novembra v našej základnej škole. A ako tento výnimočný deň dopadol? Posúďte sami...

FOTO – Deň vďakyvzdania
 Mgr. Slávka Števková

Deň bez klasických tašiek16.11.2023
15.11. prišla väčšina žiakov do školy bez tašky, ale nie bez učebníc. Ôsmaci vymysleli No Backpack Day, aby sme si symbolicky spomenuli na deti, ktoré do školy chodia niekoľko kilometrov pešo a o peknej školskej taške sa im môže iba snívať. Zadanie pre naše deti znelo: "Priniesť si všetky školské pomôcky v niečom, čo sa nedá zavesiť na obe plecia." A tak v stredu ráno napochodovali žiaci s posteľnými obliečkami, krabicami rôznych tvarov, autíčkami, chlebníkmi, nákupnými košíkmi, či dokonca klietkami pre zvieratá...
Naša nezávislá porota (ktorá bola ohromená úspechom akcie) vyhlásila za najaktívnejšiu triedu 5.B, a tá získala špeciálnu cenu od p. učiteľky Seewaldovej. Te je naša nová pani biologička, z ktorej sa vykľula veľmi šikovná cukrárka. Okrem triednej ceny sme ocenili aj najväčšiu haluz - odpadovú rúru Sebiho A. (9.A), robota Samka T. (6.B), komodu Tamarky B. (3.A) a vlastnoručne vyrobenú "tašku" Lili A. (3.B).

FOTO
 Mgr. Jana Bihorac-Šeligová

LEGO krúžok9.11.2023
Nesmierna radosť, odovzdávanie vedomostí a skúseností starších žiakov mladším, takto pracujú žiaci v krúžku LEGO.

FOTO – LEGO krúžok
  riaditeľ školy

Hodiny fyziky v 9. a 8. ročníku9.11.2023
Na hodinách fyziky sa snažíme, aby žiaci získavali a overovali si fyzikálne javy a vedomosti pomocou pokusov.

FOTO – Fyzika 9. a 8. ročník
  riaditeľ školy

Moderátor9.11.2023
Aká je budúcnosť plastov? Túto otázku si kládli naši ôsmaci v rovnomennej živej diskusii na hodine slovenského jazyka. Naživo si vyskúšali rolu ostrieľaného moderátora, nekompromisného provokatéra sčítaného experta i povzbudivého pomocníka. Sedieť v horúcom kresle sa im napokon vyplatilo. Z hodiny si odniesli nielen zaujímavé riešenia situácie, ale i dobrú náladu.

FOTO – Moderátor
 Mgr. Barbora Bednáriková

Olympiáda zo SJL9.11.2023
V utorok 17.10.2023 sa naši štrnásti deviataci zúčastnili školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Prvá písomná časť školského kola prebehla formou online-testu. V piatok 20.10.2023 súťažiaci absolvovali druhú časť súťaže – tvorba/transformácia textu a tretiu časť - rečnícky prejav. Po vyhodnotení všetkých častí, v ktorých mohli spolu získať maximálne 55 bodov, sa na 1. mieste s počtom bodov 50 umiestnila Rebeca Kašubová z 9.A triedy a postupuje do okresného kola. Na 2. mieste sa umiestnila Natália Bodišová z 9.B s počtom bodov 48. Na 3. mieste sa umiestnila Nikola Chromíková z 9.B triedy s počtom bodov 44. Na 4. mieste sa umiestnila Natália Balážová z 9.A triedy s počtom bodov 41. Zároveň sa tieto žiačky stali aj úspešnými riešiteľmi školského kola OSJL.
Všetkým zúčastneným súťažiacim ďakujeme za účasť.
Úspešným riešiteľkám blahoželáme a Rebece Kašubovej prajeme veľa šťastia v okresnom kole!

FOTO – Olympiáda
 Mgr. Martina Zigová

Prvouka pre druhákov9.11.2023
Aké telefónne číslo voláme v prípade požiaru? Ako sa máme zachovať v kritickej situácii? Kde všade zasahujú hasiči? Čo všetko vozia v hasičskom aute? Akú majú výstroj? Prečo ich voláme aj k dopravným nehodám? Odpovede na tieto a veľa iných otázok dostali druháci pri návšteve člena hasičského zboru.

FOTO – Hasiči
 Mgr. Renáta Bohunická

Kam na strednú?9.11.2023

Dňa 12.10.2023 sa naši deviataci zúčastnili podujatia Kam na strednú v Trnavskej župe v Metskej športovej hale v Trnave. Deviataci sa tu mohli oboznámiť so širokou ponukou stredných škôl a ich odborov, ktoré ponúkajú kvalitné vzdelávanie v Trnavskom kraji. Výstavy v Trnave sa zúčastnili stredné odborné školy, obchodné akadémie a gymnáziá. Celkovo sa tu odprezentovalo približne 50 vystavovateľov rôznych odborov a zamerania. Naši žiaci sa mohli zúčastniť ukážok prác a výrobkov žiakov z odboru ako kozmetik, kaderník, cukrár alebo kuchár. Žiaci stredných škôl prezentovali jednoduché výrobky studenej kuchyne, miešané nápoje, denné líčenie, kadernícke služby dokonca aj masáže šije a rúk. Pre našich žiakov boli pripravené aj praktické ukážky štúdia, ktorých sa viacerí naši žiaci zúčastnili.
                                                             Čítaj ďalej

FOTO – Kam na strednú

 Mgr. Martina Zigová

Výstava ovocia a zeleniny7.11.2023
Naši žiaci sa koncom septembra zúčastnili výstavy ovocia, zeleniny, kvetov a bylín. Výstava sa uskutočnila v obecnom dome Orlovna. Súčasťou výstavy bola aj expozícia včelárstva. Domáci záhradkári na nej prezentovali svoju úrodu. Vystavené exponáty deti zaujali a pomohli im rozšíriť ďalšie vedomosti z oblasti prírody.

FOTO – Výstava
 Ing. Peter Michálek

|<<  <  1  2  3  4  5  6  7  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]