Aktuality

Zobraziť: všetky | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Šaliansky Maťko12.1.2005
Začiatkom tohto roka sa uskutočnila už tradičná súťaž v umeleckom prednese povesti „Šaliansky Maťko“, na ktorej našu školu v okresnom kole v Galante reprezentovali dvaja žiaci. Za prvý stupeň to bol Matúško Strnádel z II. ročníka, za druhý stupeň zabojoval Maťko Mézeš zo VI. A triedy. Obaja získali krásne druhé miesto.
PaeDr.J.Strnádelová, Mgr.K.Horecká

Superfinále vo vybíjanej2004/2005
Žiaci 4. ročníka našej školy sa dňa 10. 12. 2004 zúčastnili superfinálového turnaja vo vybíjanej, ktorý organizovala COOP JEDNOTA. Turnaj sa konal v Šali – Veči na ZŠ Hollého. Naši žiaci sa umiestnili na krásnom 3. mieste, získali dresy a pre školu vybojovali finančnú cenu v hodnote 5000,- Sk.
Mgr.M.Chovancová

Čo dokážu integrovaní žiaci na našej škole2004/2005
V novembri 2004 sa uskutočnil 3. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže s názvom „ Vidíš, akí sme šikovní“ . Súťaž zorganizoval SPP a časopis Fifík. Našu školu na tejto súťaži reprezentoval Lukáš Michálek zo 7.B a získal za svoju prácu Cenu generálneho riaditeľa SPP,a.s.. Blahoželáme.
Ing.P.Michálek

Plavecký výcvik 2004/2005
V dňoch 19.10.2004 – 22.10.2004 sa 35 žiakov 6. ročníkov a 1 žiak 7. ročníka zúčastnilo plaveckého výcviku v peknom prostredí plavárne Duslo-Šaľa. Na začiatku výcviku bolo 24 plavcov a 12 neplavcov. Plavci sa zdokonaľovali v plaveckom spôsobe prsia a učili sa techniku plaveckých spôsobov kraul a znak. U neplavcov sme sa počas výcviku snažili odbúrať strach z vody a naučili sa plaveckému spôsobu prsia. Žiakom sme zdôrazňovali zdravotný význam plávania. Výcvik sme ukončili pretekom, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci.
Mgr.K.Šmahelová

Cibríme si myseľ2004/2005
V bohatej ponuke krúžkovej činnosti na našej škole sa v školskom roku 2004/05 otvoril aj šachový krúžok. Každý štvrtok spoznávame pravidlá a možnosti tejto hry, ktorá sa vďaka šachovým hodinám stala športom. Bez obmedzenia veku a pohlavia súťaží o putovný pohár pre najlepšieho šachistu 10 žiakov, v rozmedzí od druhého po siedmy ročník. Najlepšia trojica žiakov bude na konci súťaže odmenená medailami. Ktorú získam?

Turistika na našej škole 2004/2005
Naši mladí turisti začali svoju činnosť na turistickom chodníku v Malých Karpatoch. Začiatok túry bol na Zochovej chate a cieľ Červený Kameň. Aj keď nám počasie neprialo, bolo nám veselo a všetci sme sa cítili výborne. Už teraz sa tešíme na ďalšie pekné túry.
Mgr.T.Boreková, Mgr.K.Horecká

Kurz „Informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní“ pre učiteľov2004/2005
V rámci projektu „Otvorená škola“ organizujeme kurz „Informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní“ pre učiteľov ZŠ. Cieľom kurzu je zvládnuť využívanie počítača, prácu so softvérovým balíkom distribuovaným Infovekom, pomoc počítača pri administratívnych prácach učiteľa, komunikácia pomocou počítača a čerpanie informácií z externých databáz. Každý utorok a stredu si účastníci doplňujú vedomosti, ktoré môžu uplatniť vo svojej práci, pri zvyšovaní kvalifikácii či celkovej odbornej spôsobilosti.

Nominácia na cenu Najaktívnejšia škola v projekte Infovek2004/2005
Naša škola bola nominovaná na výročnú cenu najaktívnejšej školy v projekte Infovek za rok 2003, ktorú udeľuje Spoločnosť HT Computers, a.s. a Asociácia projektu Infovek Slovensko.

Biologická olympiáda: Pestovanie hlivy ustricovej v domácom prostredí2004/2005
Žiačka Lenka Kollárová pod vedením Mgr. Kataríny Šmahelovej vrámci biologickej olympiády sleduje možnosti pestovania hlivy ustricovej v domácom prostredí. Fotografie z pozorovaní si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Mgr.K.Šmahelová

Superchyty2004/2005
Žiaci siedmeho ročníka sa zúčastnili športovo-vedomostnej súťaže Superchyty, ktorú usporadúva STV.

Súťaž civilnej ochrany2004/2005
V peknom prostredí Šaštín-Stráže sa 28. septembra 2004 uskutočnilo krajské kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Naše družstvo v zložení Lenka Bednáriková, Petra Tóthová, Jozef Sopkuliak a Matej Mézeš obsadilo 6. miesto.
Ing.P.Michálek

24 hodín na škole2003/2004
Na konci júna prežili naši piataci zaujímavý večer. Pri západe slnka pretekali v rôznych súťažiach, potom si spoločne posadali k ohňu a svoje hladné brušká zasýtili voňavými špekáčikmi. Až do neskorého večera si rozprávali rôzne strašidelné príhody, po ktorých niektoré smelé dievčatá zložili skúšku odvahy "Neboj sa tmy". Unavení, no spokojní sa nakoniec všetci pobrali spať do školskej telocvične.

Naši futbalisti postupujú !!!2003/2004
Žiacke družstvo ŠK Pusté Úľany , pod vedením trénera Milana Baláža, potvrdilo svoje kvality, keď aj v poslednom majstrovskom zápase tejto sezóny zvíťazilo nad mladým kolektívom zo Šintavy 16 : 0. Blahoželáme nášmu družstvu k postupu do I. okresnej triedy žiackej súťaže.

Škoda, že až tak neskoro2003/2004
Na záver svojho štúdia na našej škole, traja deviataci Ľubomír Držka - vedúci kapely, Peter Hanko a Dominik Pešta , spevák Boris Hinca - šiestak a ich technik Michal Otruba - ôsmak, sa osmelili a so svojou kapelou " OROSENÁ OZVENA " vystúpili pred žiakmi našej školy a prezentovali sa svojím citom a vzťahom k hudbe.

Akadémia 20042003/2004
"Stále sa niečo začína, každý deň sa niečo končí". Týmito slovami sa po úvodných slovách pána riaditeľa školy prihovorili konferencieri Bronka Strnádelová a Matej Mézeš všetkým prítomným v nedeľné popoludnie dňa 13.6. 2004 na žiackej akadémii. Neúnavné ruky správnych zamestnancov, ochota a svedomitosť pedagógov, no najmä šikovnosť a talent našich žiakov pripravili už tradičnú pestrú zmes takmer 40 čísel hovoreného slova, tancov, piesní a scénok.
Bolo síce pochmúrne počasie a trochu sa schladilo, ale nič nebránilo tomu, aby všetkým účinkujúcim a organizátorom svietilo na tvárach slniečko.
Posledný blok programu bol venovaný žiakom deviateho ročníka. Prekonali svoju hanblivosť, strach i pohodlnosť a predviedli sa spoločnou piesňou, tancom a sólovým prejavom. Za odmenu im zaspievali triedni učitelia.
6. ročník žiackej akadémie sa naozaj vydaril, dovidenia na žiackej akadémii 2005

|<<  <  ...  51  52  53  54  55  56  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]