Aktuality

Zobraziť: všetky | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Mladý záchranár CO28.5.2005
Dňa 27.5.2005 sa v Galante uskutočnilo okresné kolo brannej súťaže Mladý záchranár CO. Našu školu reprezentovali dve družstvá. Družstvo so štartovným číslom 7 tvorili: Jozef Sopkuliak, Michal Krištof, Dominika Droppová a Lenka Bednáriková . Do družstva so štartovným číslom 18 patrili: Peter Belko, Jozef Kubík, Kristínka Šmidovičová a Petra Tothová. Vo veľmi náročnej súťaži družstvo č.18 obsadilo 3.miesto a postúpilo do krajského kola. Blahoželáme.

Ing. P. Michálek

Škola v prírode22.5.2005
Pobyt našich žiakov sa uskutočnil v prekrásnom prostredí RZ OLIWA Trenčianske Teplice v dňoch 16.05. – 21.05. 2005.Tohto pobytu sa zúčastnilo 35. žiakov.
Mgr.E.Hakszerová

...celý článok

Cyklotúra siedmakov13.5.2005
Naši siedmaci v rámci netradičnej triednickej hodiny absolvovali cyklistickú túru spojenú s návštevou Včelárskej paseky. Žiaci sa oboznámili s tradíciou včelárstva na Slovensku, a pritom si aj zašportovali. Aj keď bol 13.5.2005 piatok, deti sa cítili výborne a tešia sa na ďalšie podobné netradičné triednické hodiny.
Ing.M.Csanakiová

Žiačka 9.ročníka Lenka Kollárová12.5.2005
Dňa 12.5.2005 som sa zúčastnila krajského kola súťaže Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti v kategórii E. Súťaž pozostáva zo štyroch častí. Za úlohu som mala naučiť sa spoznať 50 živočíchov so zameraním agrocenóz, polí lúk a pasienkov a vedieť ich vedecký názov, systematické zaradenie. Na súťaži som si vedomosti preverovala v teste. Okrem teoretických vedomostí som išla do terénu, kde som sfotila jednotlivé živočíchy. Z fotografií som spravila zbierku a živočíchy som zmapovala. Umiestnila som sa na 2.mieste s postupom na celoštátne kolo, ktoré sa koná 13.-16. júna 2005.

Mladé umelkyne4.5.2005
V dňoch 4.-6. mája 2005 usporiadalo Galantské osvetové stredisko okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy. V I. kategórii nás reprezentovali žiačky Radka Bohunická (poézia) a Natália Vajdová (próza). II. kategóriu zastúpili Lenka Fojtíková (poézia) a Bronislava Strnádelová, ktorá sa zároveň umiestnila na III. mieste (próza). Najúspešnejšia bola III. kategória, kde môžeme blahoželať Marianne Peškovej za pekné III. miesto (poézia) a najcennejšie umiestnenie s postupom do krajského kola vybojovala Oľga Hincová (próza-I. miesto).
Mgr.Katarína Horecká

Požiarna ochrana v 3. tisícročí2.5.2005
Tento rok sme sa zapojili do súťaže s názvom Požiarna ochrana v 3. tisícročí. Súťaž bola vyhlásená v rámci okresu. Jej vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 4. 5. 2005 na deň Sv. Floriána - patróna hasičov. Dve naše žiačky obsadili 2. miesto ( Petra Grochalová a Iveta Karnišová z 8. B) a žiačka z 5. B Alexandra Kubicová 3. miesto.
Mgr.M. Chovancová

Aj to sa nám veľmi páčilo22.4.2005
V mesiaci apríli rozozvučali múry našej školy tóny tradičných i netradičných ľudových hudobných nástrojov. Až z ďalekej Očovej, rodiska veľkej ozdoby Uhorska Mateja Bela, k nám zavítal p. Budinský , aby nám pripomenul zručnosť a talent nás Slovákov. Drumbľa, píšťala, gajdy, harmonika, ale i obyčajná rúra od vysávača vykúzlili v jeho rukách krásu, rozhýbali naše nôžky.
Ďakujeme za pekný umelecký zážitok.
Mgr.M.Pešková

Vybíjaná22.4.2005
Dňa 15. 4. 2005 sme sa so žiakmi 4. ročníka zúčastnili na miestnom kole vo vybíjanej v Sládkovičove, kde sme sa umiestnili na 1. mieste. Postúpili sme na okresné kolo, ktoré sa konalo 21. 4. 2005 v Galante v ZŠ G. Dusíka, kde sme sa umiestnili na peknom 2. mieste.
Mgr.M. Chovancová

Celoslovenské finále súťaže v programovaní Baltík 200517.4.2005
V dňoch 7. až 9. 4. 2005 sa uskutočnilo na ZŠ Sokolíkova v Bratislave celoslovenské finále súťaže v programovaní Baltík 2005. Cieľom celoslovenského finále bolo nielen umožniť deťom porovnať svoje schopnosti, ale aj umožniť učiteľom i žiakom venujúcim sa programovaniu v Baltíkovi, aby sa spoznali, vymenili si svoje skúsenosti a našli perspektívne možnosti rozvoja a spolupráce. Naša škola mala zastúpenie v oboch kategóriách a staršie družstvo obsadilo pekné 15. miesto na Slovensku. Naši zástupcovia boli Ján Sloboda 7.roč.,Michal Krištof 6.roč., Daniel Michálek 3.roč., Norbert Michálek 3.roč.
Blahoželáme.
Ing.P.Michálek

Na bicykli nielen za tigrami16.4.2005
Dňa 16. 4. 2005 sme sa v rámci turistického krúžku zúčastnili cyklotúry do Kostolnej pri Senci, kde sme navštívili Oázu sibírskeho tigra. Najstaršie tigre svojou veľkosťou vzbudzovali rešpekt a tvárili sa dôležito. Zato polročné mláďatá boli hravé a veselé. Cestou späť sme sa zastavili na letisku v Kráľovej pri Senci. Potom sme si prezreli krásne úle na Včelárskej paseke a odtiaľ sme sa vrátili cez Lúčny Dvor domov. O tom, že sme sa cítili výborne, svedčia aj naše fotografie... T. Boreková, K. Horecká

Celoslovenská súťaž BiO - kat. C9.4.2005
Lenka Kollárová, žiačka 9.B triedy, po svojom minuloročnom úspechu na celoslovenskom kole biologickej olympiády s projektom „Význam chovu králika domáceho“ nezaspala na vavrínoch a v tomto školskom roku dokázala svoje kvality. Postúpila z prvého miesta v kraji na celoslovenské kolo v BiO s projektom „Pestovanie hlivy ustricovej“. Súťaž sa konala v Košiciach, v dňoch 7. a 8.apríla.
Lenka sa umiestnila na treťom mieste a celá škole jej blahoželá. !!!
Mgr.K.Šmahelová

Literárno-hudobné pásmo6.4.2005
Býva dobrým zvykom na našej škole umožniť žiakom kultúrne vyžitie, rozvíjať ich cit pre umenie formou výchovných koncertov, zameraných na hudobné umenie. 1. apríla je síce neoficiálny Deň bláznov, ale my sme sa ho rozhodli využiť na sprostredkovanie hovoreného slova, interpretácie umeleckých textov, ale i na zopakovanie literárnoteoretických pojmov prostredníctvom literárno-hudobného pásma. S ním za nami prišli účinkujúci z Bratislavy, PhDr. Martin Kubečka – odborný výklad a hudobný sprievod, a Igor Čillík – herec Novej scény.

Žiakom I. stupňa a 5. ročníka sa predstavili pásmom LETOM ROZPRÁVKOVÝM SVETOM. Pre II. stupeň mali pripravené LITERÁRNE ŽÁNRE V ZRKADLE DEJÍN.

SuperStar na našej škole6.4.2005
V apríli si naši žiaci sami zorganizovali hudobnú súťaž s názvom „ Naša škola hľadá Superstar“.
Po úspešnom výbere moderátora, prišlo na rad prvé vyraďovacie kolo vlastnej súťaže. Niekoľko talentov si vyskúšalo svoj hlas nielen pred spolužiakmi, ale aj pred digitálnou kamerou. V nasledujúce dni sa uskutoční hlasovanie za podpory mutimediálnej videoprojekcie. Žiaci sami rozhodnú o piatich finalistoch, ktorí sa stretnú v tejto súťaži. A hodnotná cena čaká nielen pre víťaza, ale aj pre hlasujúceho.
Ing.P.Michálek

Výtvarná súťaž detí a mládeže ,,ŠKODLIVOSŤ FAJČENIA“30.3.2005
Žiaci našej školy sa zúčastnili výtvarnej súťaže pod názvom ,,ŠKODLIVOSŤ FAJČENIA“. Súťaž organizovalo Galantské osvetové stredisko. Trvala od septembra a jej uzávierka bola 22. októbra 2004. Cieľom tejto súťaže bolo podnietiť žiakov a študentov k výtvarnému prejavu, ale najmä vzbudiť u žiakov kladný a aktívny postoj k problematike škodlivosti fajčenia. Na našej škole sa do nej zapojili žiaci II. stupňa a súťažili v 3. kategórii. Umiestnili sa na 1. a 2. mieste v okresnom kole.
  • 1.miesto získali žiačky 8.B triedy: Iveta Karnišová a Petra Grochalová
  • 2. miesto získala žiačka 9.A triedy: Jana Ivanišová

Mgr.M.Chovancová

Rozširujeme svoje obzory11.3.2005
V rámci poznávania nášho regiónu sme 11. marca 2005 navštívili mesto Hlohovec. V zostve: p. riaditeľ O. Borek, triedni učitelia K. Horecká, K. Rošták a 38 žiakov 6.A a 6.B, sme sa v tamojšej Hvezdárni dozvedeli veľa hodnotných a zaujímavých vedomostí o vesmíre. Naša cesta viedla ďalej do Trnavy. V obchodnom komplexe Max sme si pozreli animovaný film Príbeh žraloka a kúpili drobné darčeky pre najbližších. Splou sme prežili krásny deň.

|<<  <  ...  55  56  57  58  59  60  61  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]