Aktuality

Zobraziť: všetky | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Škola v prírode2003/2004
Od 03.05.2004 do 08.05.2004 sa naši druháci, tretiaci a štvrtáci učia a rekreujú v krásnom prostredí v okolí Chtelnice v zariadení SORIKO Chtelnica.
Poprajme im veľa slnečných dní, aby utužili svoje zdravie a vrátili sa domov plní pozitívnej energie a prekrásných dojmov.

Naši futbalisti2003/2004
Futbalový výber našej školy úspešne reprezentoval našu školu na futbalovom turnaji štyroch ZŠ v Sládkovičove a obsadili druhé miesto.
Výsledky vzájomných zápasov:
Abrahám - Pusté Úľany 0 : 5
Veľké Úľany - Pusté Úľany 0 : 4
Sládkovičovo - Pusté Úľany 3 : 1
Gratulujeme!

Programovanie v Baltíku2003/2004
V apríli sa konala na Slovensku súťaž v programovaní pod názvom "Veľká noc s Baltíkom 2004". Vyhodnotené a ocenené boli najkrajšie programy s veľkonočnou tematikou. Súťaže sa zúčastnilo 48 tímov zo Slovenska. Našu školu reprezentoval Norbert Michálek z 2.ročníka a získal svojím programom " Oblievačka" tretie miesto.
Gratulujeme!

Už sedem rokov2003/2004
V marci vychádza ďalšie číslo školského časopisu Pramienok. Tento občasník vznikol pred 7 rokmi pod vedením Mgr. Márie Peškovej v spolupráci so šikovnými a ochotnými deťmi - členmi redakčnej rady. Pramienok si našiel svoju cestu životom informáciami o škole, zaujímavých obyvateľoch obcí, aktivite na škole, jej úspechoch, ale hlavne prezentáciou literárnych prác žiakov. Popularitu medzi deťmi si v poslednej dobe udržiava aj možnosťou zlosovania časopisu a zaujímavej výhry.

Chemická olympiáda2003/2004
16. marca 2004 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády pre 9. ročník ZŠ. Našu školu reprezentovala Katarína Holčíková , ktorá bola úspešnou riešiteľkou kola.

Gratulujeme!

Tvorivá informatika s Baltíkom2003/2004
V dňoch 15. - 17.4.2004 sa uskutočnil 2. ročník celoslovenskej programátorskej súťaže BALTÍK 2004 v Turčianskych Tepliciach. Do súťaže sa zapojilo 327 detí z 34 škôl. Do celoslovenského finále postúpilo 92 detí. Našu školu vo finále reprezentovali Jakub Kollárik z 8.b a Peter Deák z 9.b. V náročnej súťaži obsadili 14. miesto.
Gratulujeme!

Výchovný koncert2003/2004
Poznáte country? Týmito slovami otvoril dňa 23.03.2004 tému výchovného koncertu nevidiaci hudobník, učiteľ Peter Bystriansky.V skutočnosti nás previedol históriou štýlu country pomocou slova i inštrumentálno-vokálnych ukážok.

Ďakujeme za hodnotný umelecký zážitok.

Matematická súťaž2003/2004
17.03.2004 na krajskom kole Matematickej olympiády v Trnave, našu školu a okres Galanta reprezentovala žiačka deviatej triedy Katka Holčíková.
23.03.2004 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády pre 3., 4. a 5. ročník ZŠ. Našu školu zastupoval na tejto súťaži piatak Matej Mézeš, ktorý suverénne v tomto kole zvíťazil a obsadil tak prvé miesto.

Gratulujeme!

Biologická olympiáda 2003/2004
Žiačka 8.ročníka Lenka Kollárová sa zúčastnila krajského kola Biologickej olympiády kategórie C s témou : Význam chovu králika domáceho. Cieľom práce bolo, ako sa modernizácia a zjednodušenie kŕmenia králikov zavádza v ich rodine. S touto prácou sa umiestnila na 3. mieste.
Gratulujeme!

Stretnutie bývalých žiakov našej školy2003/2004
Dňa 28.februára 2004 sa uskutočnilo stretnutie bývalých žiakov našej školy, ktorí túto školu opustili v roku 1993. Po milom privítaní a pospomínaní na časy strávené na tejto škole sa rozhodli účastníci stretnutia venovať určitú finančnú čiastku, za ktorú sme zakúpili hardverový kľúč do PC.

Prajeme im do ďalšieho života veľa zdravia , šťastia a ďakujeme za dar.

Odišli sme na lyžovačku2003/2004
Od 23.02. do 28.02.2004 naši siedmaci sa zoznamujú s lyžiarskym umením na svahoch v pohorí Malá Fatra. Ubytovanie v stredisku Škola v prírode Kľačno.

www.svpklacno.sk.

Súťaž v umeleckom prednese povesti
" ŠALIANSKY MAŤKO J.C.HRONSKÉHO"
2003/2004
Talent a úsilie našich žiakov opäť zbierali bohatú úrodu a to v podobe krásneho umiestneodobe krásneho umiestnenia na celoslovenskom fóre.
V silnej konkurencii detí zo všetkých 8 krajov získali naši žiaci Matej Mézeš v II. kategórii a Bronislava Strnádelová v III. kategórii krásne 3. miesta.
11. kolo tejto súťaže sa konalo v Šali dňa 27.2.2004 pod záštitou Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva SR, NOC Bratislava, Matice slovenskej, Mladých liet a MO MS Šaľa.

Gratulujeme!

Kurz výpočtovej techniky pre občanov2003/2004
Aj v tomto roku pokračujeme v tradícii kurzov výpočtovej techniky pre dospelých našej obce. Vo februári začal kurz, v ktorom si občania osvojujú základy výpočtovej techniky, učia sa ovládať balík Microsoft Office, navštevujú stránky Internetu, využívajú elektronickú poštu. Každý utorok si účastníci doplňujú vedomosti, ktoré môžu uplatniť vo svojej práci, pri zvyšovaní kvalifikácii či celkovej odbornej spôsobilosti.

Počítač na chodbe k dispozícii žiakom2003/2004
Žiaci majú umožnený voľný prístup k internetu už pred začiatkom vyučovania a to hlavne na čítanie a odpovedanie e-mailov, prostredníctvom počítača na chodbe školy k tomuto účelu zriadenému. Tento počítač je voľne k dispozícii v priebehu celej prevádzky školy od 6:00 hod. do 19:00 hod. pre každého zamestnanca, žiaka a návštevníka našej školy.

Keď sa škola rozochveje piesňou, hudbou, tancom........2003/2004
Na našej škole sme vytvorili priestor pre prácu pedagógov zo ZUŠ v Sládkovičove. V poobedňajších hodinách vzdelávajú 72 našich žiakov v oboroch klavír, gitara, harmonika, keybord(syntetizátor), bubny, klarinet, spev, výtvarný, tanečný.

|<<  <  ...  55  56  57  58  59  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]