Aktuality

Zobraziť: všetky | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Škoda, že až tak neskoro2003/2004
Na záver svojho štúdia na našej škole, traja deviataci Ľubomír Držka - vedúci kapely, Peter Hanko a Dominik Pešta , spevák Boris Hinca - šiestak a ich technik Michal Otruba - ôsmak, sa osmelili a so svojou kapelou " OROSENÁ OZVENA " vystúpili pred žiakmi našej školy a prezentovali sa svojím citom a vzťahom k hudbe.

Akadémia 20042003/2004
"Stále sa niečo začína, každý deň sa niečo končí". Týmito slovami sa po úvodných slovách pána riaditeľa školy prihovorili konferencieri Bronka Strnádelová a Matej Mézeš všetkým prítomným v nedeľné popoludnie dňa 13.6. 2004 na žiackej akadémii. Neúnavné ruky správnych zamestnancov, ochota a svedomitosť pedagógov, no najmä šikovnosť a talent našich žiakov pripravili už tradičnú pestrú zmes takmer 40 čísel hovoreného slova, tancov, piesní a scénok.
Bolo síce pochmúrne počasie a trochu sa schladilo, ale nič nebránilo tomu, aby všetkým účinkujúcim a organizátorom svietilo na tvárach slniečko.
Posledný blok programu bol venovaný žiakom deviateho ročníka. Prekonali svoju hanblivosť, strach i pohodlnosť a predviedli sa spoločnou piesňou, tancom a sólovým prejavom. Za odmenu im zaspievali triedni učitelia.
6. ročník žiackej akadémie sa naozaj vydaril, dovidenia na žiackej akadémii 2005

Hollého pamätník 20042003/2004
Žiačka 9. ročníka " Katarína Holčíková získala už viacero cenných víťazstiev. Jej posledným na pôde našej školy je 2. miesto v krajskom kole umeleckého prednesu prózy v III. kategórii. Súťaž sa konala 9. júna v Trnave.
Blahoželáme!

Vieme aj pomáhať druhému2003/2004
Dňa 4.6.04 sa uskutočnil v Galante VIII. ročník okresného kola súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Súťaže sa zúčastnilo 17 družstiev a z náročnej trate sa naše štvorčlenné družstvo vrátilo so striebrom. Súťažilo sa okrem iného v požiarnej ochrane, v streľbe, v topografii, v zdravotníckej príprave. Naši strieborní sú: Katka Fábriová, Veronika Veselovská, Peter Deák a Jozef Sopkuliak
Blahoželáme!

MDD - Deň olympizmu - 1.6.20042003/2004
Deň detí sa na našej škole nesie pravidelne v duchu olympizmu. Učitelia pripravia každoročne zaujímavé športové disciplíny ako: streľba zo vzduchovky, vytrvalostný beh, výtvarná súťaž so športovou tematikou, vedomostný test, skok do diaľky, skok z miesta, preťahovanie lanom, turnaj vo vybíjanej, futbale. Tento rok sme športové zápolenia v duchu fair play rozšírili o šachový turnaj, turnajom v pozemnom hokeji a spestrili počítačovou hrou Counter - strike. Všetky tieto aktivity sú zarámované slávnostným otvorením, olympijskou zvučkou, púšťaním holubov i zapaľovaním ohňa, na záver zasa vyhodnotením najlepších výkonov, ale i pripomenutím, že vyhrali všetci tí, ktorí prekonali svoju pohodlnosť a s chuťou si zašportovali.

Medzinárodná súťaž - LegoDacta2003/2004
20. - 22. mája sa konal 9. ročník Medzinárodnej súťaže v programovaní modelov LegoDacta 2004 v Banskej Bystrici. Po postupe z regionálnych kôl, našu školu veľmi úspešne reprezentovali dvaja žiaci Peter Deák a Jakub Kolárik. V súťaži programovanie modelov LegoDacta získali druhé miesto s projektom Meteorologická sonda a Upratovačka v domácnosti a v súťaži RoboCup2004 v projekte Záchranár taktiež druhé miesto.
Gratulujeme!

Jablko - Citrón2003/2004
12.mája 2004 sa naši štvrtáci s pani učiteľkou zúčastnili dopravno - preventívnej akcii jablko - citrón. Uvedená akcia je zameraná na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Akciu organizačne zabezpečuje Generali Poisťovňa a.s. a príslušníci dopravnej polície. Táto akcia výchovne pôsobí na deti ale pritom i deti vychovávajú samotných vodičov.

Srdečne ďakujeme organizátorom akcie!

Škola v prírode2003/2004
Od 03.05.2004 do 08.05.2004 sa naši druháci, tretiaci a štvrtáci učia a rekreujú v krásnom prostredí v okolí Chtelnice v zariadení SORIKO Chtelnica.
Poprajme im veľa slnečných dní, aby utužili svoje zdravie a vrátili sa domov plní pozitívnej energie a prekrásných dojmov.

Naši futbalisti2003/2004
Futbalový výber našej školy úspešne reprezentoval našu školu na futbalovom turnaji štyroch ZŠ v Sládkovičove a obsadili druhé miesto.
Výsledky vzájomných zápasov:
Abrahám - Pusté Úľany 0 : 5
Veľké Úľany - Pusté Úľany 0 : 4
Sládkovičovo - Pusté Úľany 3 : 1
Gratulujeme!

Programovanie v Baltíku2003/2004
V apríli sa konala na Slovensku súťaž v programovaní pod názvom "Veľká noc s Baltíkom 2004". Vyhodnotené a ocenené boli najkrajšie programy s veľkonočnou tematikou. Súťaže sa zúčastnilo 48 tímov zo Slovenska. Našu školu reprezentoval Norbert Michálek z 2.ročníka a získal svojím programom " Oblievačka" tretie miesto.
Gratulujeme!

Už sedem rokov2003/2004
V marci vychádza ďalšie číslo školského časopisu Pramienok. Tento občasník vznikol pred 7 rokmi pod vedením Mgr. Márie Peškovej v spolupráci so šikovnými a ochotnými deťmi - členmi redakčnej rady. Pramienok si našiel svoju cestu životom informáciami o škole, zaujímavých obyvateľoch obcí, aktivite na škole, jej úspechoch, ale hlavne prezentáciou literárnych prác žiakov. Popularitu medzi deťmi si v poslednej dobe udržiava aj možnosťou zlosovania časopisu a zaujímavej výhry.

Chemická olympiáda2003/2004
16. marca 2004 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády pre 9. ročník ZŠ. Našu školu reprezentovala Katarína Holčíková , ktorá bola úspešnou riešiteľkou kola.

Gratulujeme!

Tvorivá informatika s Baltíkom2003/2004
V dňoch 15. - 17.4.2004 sa uskutočnil 2. ročník celoslovenskej programátorskej súťaže BALTÍK 2004 v Turčianskych Tepliciach. Do súťaže sa zapojilo 327 detí z 34 škôl. Do celoslovenského finále postúpilo 92 detí. Našu školu vo finále reprezentovali Jakub Kollárik z 8.b a Peter Deák z 9.b. V náročnej súťaži obsadili 14. miesto.
Gratulujeme!

Výchovný koncert2003/2004
Poznáte country? Týmito slovami otvoril dňa 23.03.2004 tému výchovného koncertu nevidiaci hudobník, učiteľ Peter Bystriansky.V skutočnosti nás previedol históriou štýlu country pomocou slova i inštrumentálno-vokálnych ukážok.

Ďakujeme za hodnotný umelecký zážitok.

Matematická súťaž2003/2004
17.03.2004 na krajskom kole Matematickej olympiády v Trnave, našu školu a okres Galanta reprezentovala žiačka deviatej triedy Katka Holčíková.
23.03.2004 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády pre 3., 4. a 5. ročník ZŠ. Našu školu zastupoval na tejto súťaži piatak Matej Mézeš, ktorý suverénne v tomto kole zvíťazil a obsadil tak prvé miesto.

Gratulujeme!

|<<  <  ...  62  63  64  65  66  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]