Aktuality

Zobraziť: všetky | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Deň matiek a jarný deň13.5.2007

Pri príležitosti Dňa matiek deti I. stupňa spolu so svojimi triednymi učiteľkami, dňa 13. mája 2007 pripravili pre svoje mamičky a babičky malú oslavu. Pozvali svojich rodičov a starých rodičov do školy. Pripravili si krátky program, ktorým uviedli nedeľné popoludnie. Potom žiaci III. a IV. ročníka porozprávali, ako sa mali v škole v prírode a pozvali ostatné deti, aby sa v ďalšom roku zúčastnili takej super akcie. Slniečko sa na nás krásne usmievalo, a tak sme si povedali, že by bolo fajn vyjsť aj von. Pani učiteľky mali pripravených niekoľko súťaží. Podmienkou bolo zapojenie rodičov. Tí sa s úsmevom a s chuťou chytili svojich úloh a s deťmi plnili úlohu za úlohou. Odmenou všetkým boli sladké medovníčky a koláčiky, ktoré pripravili niektoré mamičky. Za spoločne strávené popoludnie všetkým ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutie.

 

,,Oheň dobrý sluha, zlý pán“4.5.2007
,,Oheň dobrý sluha, zlý pán“ to bol názov súťaže, ktorú organizovalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante. Súťaž bola vyhlásená v rámci okresu. Jej vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 4. mája 2007 na deň Sv. Floriána - patróna hasičov. Dve naše žiačky spomedzi 78 výtvarných prác obsadili krásne 1. miesto : Monika Kollárová a Marta Meszárošová z 8. A triedy. Touto cestou im srdečne blahoželáme!
 Mgr. Michaela Hanáková

S kolobežkou bezpečne30.4.2007

ZŠ J.A. Komenského v Seredi, dňa 25.4.2007 pripravila dopravnú športovú súťaž pre I. stupeň S kolobežkou bezpečne, na ktorú pozvali aj žiakov našej školy. Stretli sa deti z 11 základných škôl z okolia Serede a spolu s organizátormi vytvorili príjemnú atmosféru. Do súťaže bolo pripravených 6 disciplín. Prvé dve boli zamerané na teoretické vedomosti, ktoré realizovali prostredníctvom počítačov a interaktívnej tabule. Zvyšné 4 sa odohrali vonku, pozostávali z praktických vedomostí - ako zvládať bicykel a kolobežku v teréne. Hoci sme podľa výsledkov v teoretickej časti zaostávali za všetkými, v praktickej časti deti ukázali, že športové správanie a dodržiavanie predpisov cestnej premávky zvládajú vynikajúco. V celkovom hodnotení sme sa umiestnili na 6. mieste. Deti odchádzali s dobrým pocitom a novými zážitkami a skúsenosťami.

 

Škola v prírode29.4.2007
Naši štvrtáci a tretiaci pod vedením triednych učiteliek E. Kopáčikovej a p. R. Bohunickej dnes /29.apríla/ odišli na týždenný pobyt do školy v prírode, do krásneho prostredia RZ Oliwa, pri Trenčianskych Tepliciach. Prajeme im veľa krásnych slnečných dní, zážitkov a šťastný návrat k rodičom.
  riaditeľ školy

Baltík 200726.4.2007
Mladí programátori sa stretli v dňoch 26. až 28.4.2007 na celoslovenskom finále súťaže Baltík 2007, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach.. Našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí postúpili z krajského kola . Druhé miesto na krajskom kole v Nitre obsadili Alexandra Kubicová a Marek Maszay. Medzi postupujúcich patril aj Ján Sloboda. Tím siedmakov s názvom Pluto obsadil konečné 12. miesto na Slovensku. Blahoželáme.
Súčasťou súťaže bolo aj niekoľko výchovnovzdelávacích akcií. Niekoľko fotografií je umiestnených aj na www.baltik2007.szm.sk

Vedúci krúžku:
Ing. P.Michálek

 Ing. Peter Michálek

To je výška ! 15.4.2007
Začiatkom apríla sme mali zaujímavú návštevu. Zavítal k nám bývalý česko-slovenský reprezentant v basketbale a strieborný majster Európy z roku 1985 pán Jaroslav Skála. Jeho pútavé a vtipné rozprávanie zaujalo malých i veľkých. No obrovský úspech mali jeho ukážky streleckého majstrovstva v telocvični. Každá „trojka“ bola odmenená búrlivým potleskom. Deti nezabudli ani na podpis a fotenie s „obrovským ujom“. Sme radi, že prišiel medzi nás.
 Mgr. Iveta Karnišová

Baltík 2007 - krajské kolo30.3.2007
Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa stretli 29.marca 2007 mladí programátori
na krajskej súťaži s názvom Baltík 2007. Štyri náročné úlohy rozhodovali o postupujúcich na celoslovenskú programátorskú súťaž. Medzi skúsenými programátormi bojovali aj naši žiaci, Saška Kubicová a Marek Maszay, ktorí obsadili druhé miesto a postúpili na celoslovenskú súťaž do Košíc. Medzi postupujúcimi je i Ján Sloboda, ktorí je tiež úspešný programátor. Všetkým trom budeme držať palce, aby čo najlepšie reprezentovali našu školu.
 Ing. Peter Michálek

Celoslovenské kolo Hnúšťanského akordu26.3.2007
Pondelok 19.3.2007 bol veľmi náročným dňom pre Dominiku Veselovskú a Dominiku Vajdovú, žiačky 6.roč.ZUŠ / 8.roč.ZŠ Pusté Úľany /, ktoré so svojou spolužiačkou Alexandrou Bagiovou so Sládkovičova zúročili roky štúdia v ZUŠ a po náročnej príprave sa na celoslovenskom kole Hnúšťanského akordu stali 6. najlepšími hudobnými teoretikmi na Slovensku.

Vyučujúca: Mgr.J. Foríšková

Gratulujeme.

  riaditeľ školy

Vybíjaná16.3.2007
Dňa 14. marca sa žiačky 5. a 6. ročníka zúčastnili na predkole okresného kola vo vybíjanej, ktoré sa uskutočnilo v Sládkovičove. Súťažilo sa proti žiačkam z Veľkých Úľan, Abrahámu, Jelky a Sládkovičova. Zápas sa síce neskončil tak, ako si to dievčatá želali, ale získali pekné druhé miesto. Odohrali štyri zápasy, z ktorých tri vyhrali a jeden prehrali. Hoci dievčatá nepostúpili, zahrali si a už teraz veria, že nabudúce to bude to prvé.
 Mgr. Iveta Sabová

MONITOR 9 13.3.2007
Úderom 7,45 hod. za prítomnosti riaditeľa školy,

školského koordinátor Mgr. V.Vrbovskej,
administrátorov Ing.M.Roštákovej, Mgr.M.Peškovej, Ing.P.Micháleka,
člena Rady školy A. Tóthovej,
zástupcov vonkajšej kontroly
Mgr.A.Slovákovej, zo ŠZŠ Sládkovičovo,
Mgr.J. Brinzovej, zo ZŠsMŠ V.Grob,
PaedDr. M.Fáberovej, zo ZŠ Michala Tareka Abrahám,
sa otvorila zapečatená obálka „ MONITOR 9 “.

Deviataci držíme vám palce!

  riaditeľ školy

Výchovný koncert12.3.2007
Žiaci a pedagógovia si pohodové chvíle počas prázdnin mohli po ich skončení predĺžiť aj o krásne chvíle prežité na výchovnom koncerte dňa 12.3. 2007. Tentokrát nám 60 minút spríjemnili umelecký pár z agentúry Largo. Areálom našej školy sa niesli známe melódie z filmov našich i zahraničných režisérov, deti sa poučili o vývoji kinematografie, ukázať svoje vedomosti o filmoch, za čo boli odmenení sladkým darčekom, mohli si zatancovať na diskotékové hity. Umelci k nám priniesli dobrú náladu a myslím, že s rovnakým pocitom odchádzali aj oni z našej školy.
 Mgr. Mária Pešková

Energetický audit Základnej školy Púste Úľany11.3.2007

Energetický audit Základnej školy Pústé Úľany je názov mojej diplomovej práce. Som študent 5. ročníka na Slovenskej technickej univerzity, špecializácia vykurovacia technika. Vzhľadom na posledný rok štúdia som si určil tému diplomovej práce energetický audit budov a zameral som sa na hore spomínanú základnú školu.
Bývam v obci Pústé Úľany a sám som odchovanec tejto základnej školy. Dôvodov, pre ktoré som sa rozhodol robiť audit práve tejto budovy je mnoho. Medzi najhlavnejšie patrí môj záujem o rozvoj školy a spolu s tým spojené dianie v obci.

Ján Matúš

Dnes sme začali!7.3.2007

Nielen vo výpočtovej technike chceme vynikať. Chceme rozvíjať aj telesné zdatnosti našich žiakov. Za pomoci sponzorov (SEMA-HŠ - p. Ing. Halmeš nám poskytol ťažkú techniku), sme začali budovať bežeckú dráhu.

  riaditeľ školy

Pôjdeme na majstrovstvá sveta do ATLANTY ???4.3.2007
Prvého až tretieho marca sa v ZSŠ elektrotechnickej Stará Turá konala celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní robotov pre stredné a základné školy, RoboCup Junior 2007.
V kategóriách Stavba, Robotický futbal, Záchranár a Robotický tanec sa stretlo spolu vyše tridsať súťažných družstiev z celého Slovenska. Podujatie pripravila Slovenská spoločnosť elektronikov s podporou Ministerstva školstva a Infoveku.
Z našej školy sa zúčastnili dve družstvá zastúpené Petrom Deákom, Matejom Mézešom, Jánom Slobodom a Marekom Hulákom. V ôsmich súťažných kategóriách získali tri prvenstvá, ktoré im umožňujú účasť na majstrovstvách sveta v ATLANTE a tak reprezentovať našu školu, obec a Slovensko.
Blahoželáme im k tomuto krásnemu úspechu.
  riaditeľ školy

Dental alarm - zuby7.2.2007
Prostredníctvom nemenovaného časopisu sme sa dozvedeli o úžasnej akcii pre deti s názvom Dental alarm. Cez internet sme si objednali jednu prednášku, do ktorej sme zapojili tretí a štvrtý ročník. Tak ku nám prišla slečna Lucia Chmelárová, poslucháčka Lekárskej fakulty UK BA odbor zubné lekárstvo. Deťom vysvetlila a prakticky ukázala, ako sa starať o svoje zúbky, ako často ich treba čistiť, akú kefku používať, inak povedané, poukázala na nutnosť starať sa o svoje zuby. Po prednáške im natrela zúbky tmavou tekutinou, ktorá mala odhaliť zubný povlak. Po malej chvíli od potretia tekutina sa na povlaku zafarbila na ružovo a ak bol zúbok čistý, zmizla úplne. Tak sme zistili, kto si hygienu vykonáva dôkladne, kto si kefku len o zúbky otrie, no žiaľ, boli aj takí, ktorí kefku nedržali v ruke už poriadne dlho. Preto, vážení a milí, starajte sa o svoje zúbky, ak nechcete skončiť s vysúvacími, ako to povedal jeden z našich žiačikov.
 

|<<  <  1  2  3  4  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]